Hlavní navigace

Kdo odpovídá za škodu způsobenou nezletilým žákem školy?

29. 2. 2012
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

Odpovídá škola za škodu způsobenou nezletilým žákem? A do jaké míry? Žák způsobil škodu za půldruhého milionu korun a poškozený se bránil. A pojištění chybělo…

Soudy řešily zajímavý případ odpovědnosti za škodu, kterou způsobil nezletilý žák během mimoškolní aktivity, ovšem organizované školou během lyžařského výcviku, a v jeho rámci otázku, do jaké míry odpovídá za škodu způsobenou žákem právě škola.

Co se stalo čili Skutkový základ sporného případu

Dne 14. 2. 2001 během exkurze v Muzeu skla v Harrachově pořádané v průběhu lyžařského výcviku žalovanou základní školou (Základní škola VIII v Mladé Boleslavi), tehdy třináctiletý žák V. P. rozbil vázu vystavenou na deseticentimetrovém podstavci. Váza byla chráněna ze tří stran stěnou skleněné vitríny a zdmi objektu a návštěvníci muzea kolem ní mohli procházet v bezprostřední blízkosti. Jejím vlastníkem byl žalobce (Město Harrachov), který ji na základě smlouvy o výpůjčce přenechal do užívání organizátorovi výstavy Sklárně Novosad a syn Bohemia Harrachov Czech Republic, s.r.o. V době, kdy došlo ke škodné události, bylo ve dvou až třech místnostech muzea přítomno 15 až 20 žáků pod vedením jediného učitele, který byl v daný okamžik v jiné místnosti.

Společná (solidární) odpovědnost školy a žáka

Soud prvního stupně dospěl k závěru, že nezletilý V. P., který již předtím měl kázeňské problémy ve škole a byla mu opakovaně udělena třídní důtka, byl vzhledem ke svému věku schopen ovládnout své jednání a posoudit jeho následky a žalovaná, která v té době byla povinna vykonávat nad ním dohled a neprokázala, že by náležitý dohled nezanedbala, odpovídají za škodu podle § 422 občanského zákoníku společně a nerozdílně z jedné poloviny, a za druhou polovinu škody nese odpovědnost organizátor výstavy, který neučinil žádná opatření k tomu, aby návštěvníkům zabránil dotýkat se vystaveného předmětu.

Tržní cena vázy ke dni poškození činila 1 600 000 Kč, zůstatková hodnota nepoškozených částí vázy 60 000 Kč, žalované již bylo (v předchozím řízení) pravomocně uloženo zaplatit na náhradě škody 513 333 Kč, proto jí soud prvního stupně uložil zaplatit žalobci dalších 256 667 Kč. Škole tak bylo uloženo zaplatit polovinu zůstatkové hodnoty poškozené věci.
Oba účastníci řízení, jak žalující a poškozené město, tak žalovaná škola se proti rozsudku soudu prvního stupně odvolaly.

Odvolací soud zpřísnil rozhodnutí prvostupňového soudu…

Odvolací soud rozsudek soudu prvního stupně v napadeném vyhovujícím výroku potvrdil a v zamítavém výroku jej změnil tak, že žalované uložil povinnost zaplatit žalobci dalších 724 000 Kč. Odvolací soud vyšel ze skutkového stavu zjištěného soudem prvního stupně a řízení doplnil provedením důkazu odbornými vyjádřeními některých muzeí, z nichž zjistil, že z hlediska zabezpečení před poškozením byla váza vystavována obvyklým způsobem a organizátor výstavy tím neporušil právní předpisy ani doporučení muzejních asociací.

Odvolací soud shodně se soudem prvního stupně dovodil, že nezletilý odpovídá za vzniklou škodu podle § 422 občanského zákoníku společně a nerozdílně se žalovanou školou, jež byla povinna vykonávat nad ním dohled po dobu lyžařského výcviku, a která se odpovědnosti nezprostila, a s ohledem na výsledky doplněného řízení dospěl k závěru, že organizátor výstavy a vypůjčitel vázy za způsobenou škodu neodpovídá, neboť při její instalaci a v průběhu organizace výstavy neporušil povinnost chránit vypůjčenou věc před poškozením, ztrátou či zničením (§ 661 odst. 1 občanského zákoníku). Žalovaná proto jako subjekt solidárně zavázaný s přímým škůdcem (tehdy nezletilým V. P.) má povinnost nahradit poškozenému žalobci škodu v plné výši.

… a Nejvyšší soud ČR rozhodnutí odvolacího soudu potvrdil

Proti tomuto rozsudku podala žalovaná dovolání k Nejvyššímu soudu ČR, ten jej však neshledal důvodným a zamítl jej. V odůvodnění svého rozhodnutí uvedl soud zejména následující:

Právní posouzení odpovědnosti žalované podle ustanovení § 422 odst. 1, 2 občanského zákoníku společně a nerozdílně s nezletilcem, který v době, kdy škola byla povinna nad ním vykonávat dohled, svým nevhodným chováním způsobil škodu rozbitím vázy při prohlídce v muzeu, je zcela správné a odpovídá zjištěnému skutkovému stavu, včetně závěru o tom, že škola se odpovědnosti nezprostila. Jestliže tehdy nezletilý žák se již v minulosti dopouštěl závadného chování ve škole a byla mu opakovaně udělena třídní důtka, je jednoznačné, že právě s ohledem na jeho vlastnosti a sklony a na jeho dosavadní chování, vyžadoval vyšší míru dozoru, kontroly a výchovného vedení, a to i při organizované mimoškolní činnosti.

Chybějící pojištění není důvodem absence náhrady škody

Okolnost, že vypůjčitel a organizátor výstavy věc nepojistil, ačkoliv se k tomu vůči vlastníku (žalobci) zavázal, je sice porušením jeho smluvní povinnosti vůči žalobci, avšak tato okolnost nebyla příčinou vzniku škody a nevylučuje ani odpovědnost přímého škůdce, s nímž za podmínek § 422 odst. 1, 2 občanského zákoníku solidárně odpovídá subjekt povinný vykonávat nad ním dohled.

Autor článku

Jsem právníkem. Věnuji se zejména pracovnímu a občanskému právu a souvisejícím oborům.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).