Hlavní navigace

Kde nic není... aneb K solventnosti pojišťoven

23. 5. 2006
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

Hlavním úkolem pojišťoven je krýt škody vzniklé realizací některého rizika. Kdo ale zajistí, že v případě, kdy nastanou výplaty pojistného krytí, pojišťovna bude mít dostatek peněz? Zajišťovny... a státní dozor, který přešel v dubnu pod Českou národní banku.

V dnešním výkladu obsahu zákona č. 363/1999 Sb. o pojišťovnictví se podíváme na to, jak je řešena problematika solventnosti pojišťoven, jaký je nad nimi uplatňován dozor, a podíváme se na to, zda bič nad případnými nepoctivci je dostatečně pevný a štiplavě pružný…

Státní dozor nad pojišťovnictvím se sloučil s ostatními dozory finančního trhu pod střechu České národní banky1. dubnu 2006.

Pojišťovna nebo zajišťovna je povinna po celou dobu své činnosti mít vlastní zdroje nejméně ve výši požadované míry solventnosti, kterou se rozumí výše vlastních zdrojů vypočítaná způsobem, který stanoví Ministerstvo financí vyhláškou. Vlastní zdroje musí být po celou dobu činnosti pojišťovny nebo zajišťovny kryty odpovídající hodnotou jejích aktiv. Jedna třetina požadované míry solventnosti tvoří garanční fond. Garanční fond však nesmí být nižší než

 1. 90 000 000 Kč, jestliže je provozována pojišťovací činnost podle jednoho nebo více pojistných odvětví životních pojištění,
 2. 90 000 000 Kč, jestliže je provozována pojišťovací činnost podle jednoho nebo více pojistných definovaných odvětví neživotních pojištění,
 3. 60 000 000 Kč, jestliže je provozována pojišťovací činnost podle jednoho nebo více pojistných odvětví neživotních pojištění jiných než shora uvedených.

Je-li provozována pojišťovací činnost souběžně pro odvětví životních a neživotních pojištění, stanoví zákon pravidla pro přesné určení tohoto fondu.

Určení hodnoty vlastních zdrojů, položky vlastních zdrojů, které tvoří garanční fond, a způsob vykazování solventnosti stanoví ministerstvo financí vyhláškou. Pojišťovna i zajišťovna je povinna vykazovat svou solventnost do 30 dnů ode dne vypracování zprávy o auditu nebo kdykoliv na žádost dohledu.

I pojišťovna z třetího státu, která provozuje na území České republiky pojišťovací činnost, je povinna část vlastních zdrojů umístit v České republice. Výše této části finančních zdrojů odpovídá té části požadované míry solventnosti, která se vztahuje k objemu pojišťovací činnosti na území České republiky, nejméně však polovině garančního fondu.

Tuzemská pojišťovna, která podléhá výkonu státního dozoru, je povinna vykazovat upravený výpočet solventnosti. Způsob vykazování upraveného výpočtu solventnosti je stanoven vyhláškou. Do tohoto výpočtu musí být zahrnuty všechny přidružené společnosti této pojišťovny, její společníci nebo přidružené společnosti.

Jestliže upravený výpočet solventnosti vykazuje záporný výsledek, je dozorový orgán povinen uložit opatření k nápravě podle zákona.

Zákon řeší podrobně institut tzv. odpovědného pojistného matematika, u kterého je každá pojišťovna povinna potvrdit správnost

 1. rozdělení výnosů z finančního umístění v životním pojištění mezi pojištěným a pojišťovnou,
 2. výpočtu sazeb pojistného,
 3. výše technických rezerv,
 4. výpočtu požadované míry solventnosti,
 5. pojistně matematické metody používané při provozované pojišťovací činnosti.

Zajišťovna je pak povinna, nestanoví-li zákon jinak, nechat odpovědným pojistným matematikem potvrdit správnost

 1. výše technických rezerv,
 2. výpočtu požadované míry solventnosti,
 3. pojistně matematické metody používané při provozované zajišťovací činnosti.

Povinnosti vést správné účetnictví a kontrola

Pojišťovna nebo zajišťovna je povinna vést účetnictví o stavu a pohybu majetku a závazků, nákladech a výnosech a o hospodářském výsledku podle právních předpisů. Účetní závěrku pojišťovny nebo zajišťovny ověřuje auditor podle zvláštního právního předpisu a předkládá o ní písemnou zprávu, a to do 30 dnů ode dne vypracování auditorské zprávy. Pojišťovna nebo zajišťovna je povinna umožnit každému nahlédnout do účetní závěrky a výroční zprávy.

skoleni_13_10

Rozsáhlou část zákona tvoří definice kontrolní činnosti České národní banky a její oprávnění vůči pojišťovnám, včetně velmi tvrdých sankčních opatření. Je tak zabezpečena stabilita celého systému a jistota zákazníků pojišťoven vůči poctivosti jejich provozovatelů.

Není třeba vypočítávat tato rozsáhlá opatření a milionový rozsah pokut, které může dozorový orgán za porušení právních předpisů uložit. Důležitější je jistota, že státní orgány plní důsledně svá oprávnění a nedopustí, aby v této činnosti došlo ke krachu a poškození klientů pojišťoven…

Anketa

Jak rychle provádí vaše pojišťovna náhradu škody?

10 %
25 %
15 %
10 %
40 %
Odpovědělo 20 čtenářů.

Autor článku

Právník zabývající se legislativou v oboru trestního, správního a občanského práva. Má praxi v justici a státních orgánech.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).