Hlavní navigace

Seriál Pojišťovnictví a právní základ

Seriál o právním základu pojišťovnictví a pojistných smluv.

Kde nic není... aneb K solventnosti pojišťoven

Hlavním úkolem pojišťoven je krýt škody vzniklé realizací některého rizika. Kdo ale zajistí, že v případě, kdy nastanou výplaty pojistného krytí, pojišťovna bude mít dostatek peněz? Zajišťovny... a státní dozor, který přešel v dubnu pod Českou národní banku.

Doba čtení: 3 minuty

Jak je zajištěna důvěryhodnost pojišťoven

Pojišťovny musí být důvěryhodné. O tom není pochyb. A stát se stará, aby důvěryhodné byly. Jak? Zároveň je péčí státu, aby pojišťovny vytvářely dostatečné rezervy na výplatu pojistného plnění. K tomu slouží jednak různé rezervy, jednak "dostatečně vysoké pojistné" - tedy cena pojištění.

Bedlivý dohled nad pojišťovnami

V dalším díle seriálu se při seznamování s pojišťovnami budeme věnovat problematice, jak stát zabezpečuje bezchybný chod pojišťoven a jaké nástroje ke své kontrole používá. Nesleduje a nekontroluje pouze samotné pojišťovny, ale každého, kdo se kolem pojišťoven otočí...

Doba čtení: 6 minut

Kdo vás smí pojistit?

Pojišťovnictví patří mezi nejvíce regulovaná odvětví. Pojistit se nemůžete nechat hned tak u někoho. Kdo smí v České republice provozovat pojišťovnickou činnost a co musí splnit? Pojišťovna působící u nás nemusí být ani z ČR ani z Evropské unie… ale podmínky má pak tvrdší.

Doba čtení: 10 minut

Stojí pojišťovny na pevných základech?

Pojišťovnictví se rozvíjí od dob, kdy se po mořích plavily první obchodní lodě. Kdybychom porovnali produkty nabízené jen na počátku minulého a tohoto století, nestačili bychom se divit. Jaký je ale současný právní základ, na němž pojišťovny a jejich podnikání stojí?

Doba čtení: 3 minuty