Hlavní navigace

Kam uložit "přebytečné" peníze

12. 12. 2003
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

Přebytek peněz je snem spíše z říše pohádek než realitou všedního života. Přesto vlivem časové nejednoty získání a spotřeby finančních prostředků se občas vyskytnou nahromaděné úspory. A pak vyvstává nerudovská otázka, kam s nimi, aby s časem hodnotu nejen neztrácely, ale přinášely užitek.

Příležitostí, kam uložit volné finanční prostředky, je nespočet – od slamníku přes rozličné finanční produkty, komoditní burzu, drahé kovy, nemovitosti po starožitnosti či kupříkladu známky. Každá možnost má své výhody i nevýhody, každá je vhodná pro někoho jiného, pro jiný objem prostředků a jinou situaci. Zaměřme pozornost na produkty finančního trhu, neboť jsou dostupné téměř každému a jejich nabídka pokrývá téměř celé spektrum likvidity, možných výnosů, rizika a optimálního investičního horizontu.

Běžný účet

Běžný účet rozhodně nepatří mezi spořící instrumenty. Přesto považuji za důležité ho neopomenout – prostředky na účtu uložené jsou bezpečné (až na případ úpadku banky, kdy ani pak střadatel nepřijde o celý vklad), vysoce likvidní (peníze lze vybrat kdykoli pomocí karty, v pracovní době na přepážce nebo do dvou dnů bankovním převodem) a bez výnosů (cosi jako úrok, nabízený některými institucemi, nepokryje ani náklady inflace).

Vzhledem k vysoké likviditě je dobré běžnému účtu věnovat část „rezervních“ prostředků pro případ nenadálých výdajů. Sice tuto funkci může částečně nahradit kontokorentní úvěr nebo kreditní karta, je otázkou, kdy je vhodné se v případě zvýšených výdajů či výpadku příjmů zadlužit a kdy nikoli.

Spořící účet, termínovaný vklad, vkladní knížka

Spořící účet i další dva uvedené produkty jsou vysoce bezpečné ze zákona pojištěné nástroje ke zhodnocování prostředků, čemuž ovšem odpovídá i poměrně nízký výnos částečně pokrývající inflaci. Likvidita uložených prostředků závisí na délce výpovědní lhůty (spořící účet a vkladní knížka) nebo termínu uložení peněz (termínovaný vklad). V některých případech lze prostředky disponovat i dříve, ovšem je nutno počítat se sankcemi za předčasné vypovězení vkladu.

Výnos u všech těchto produktů je i pod úrovní inflace. Vhodné jsou spíše krátkodobé úložky (do jednoho měsíce) jako doplnění rezervních prostředků, které jsou o něco lépe úročeny než běžný účet.

Stavební spoření

Stavební spoření je výhodné zejména díky státnímu příspěvku, který pro smlouvy uzavřené do konce letošního roku se státním příspěvkem připsaným do konce příštího roku činí 25 % z vkladu, maximálně 4 500 Kč. Podle čerstvě schválené novely příspěvek klesá na 15 % z vkladu s maximální výší 3 000 Kč.

Stavební spoření nelze dost dobře vzhledem k nízkým úrokovým sazbám kolem 2 % využít bez státní podpory (po vypovězení smlouvy jsou peníze k dispozici do 3 měsíců, ale před uplynutím 5 let si všechny spořitelny bez rozdílu účtují 0,5 % z cílové částky). Další nevýhodou pro krátkodobé investice jsou poplatky za uzavření smlouvy ve výši zpravidla 1 – 2 % z cílové částky.

Výnosnost a rizikovost investic
Investiční produkt Doporučený investiční horizont Rizikovost Očekávaný výnos
Běžný účet 1 měsíc velmi nízká 0%
Spořící účet do 1 roku velmi nízká max. 2 %
Termínovaný vklad do 1 roku velmi nízká max. 2 %
Vkladní knížka do 1 roku velmi nízká max. 2 %
Stavební spoření 5 let velmi nízká 2 – 8 %
Kapitálové životní pojištění 5 a více let nízká až 5%
Investiční životní pojištění 5 a více let střední až vysoká více než 5 %
Penzijní připojištění 5 a více let nízká až 5%
Hypoteční zástavní listy 3 – 5 let střední 4 – 6 %
Fondy peněžního trhu 1 rok nízká 2 – 3 %
Dluhopisové fondy 3 roky střední 5 – 8 %
Akciové fondy 5 a více let vysoká 10 % a více
Obligace 3 roky střední 5 – 8 %
Akcie 5 a více let velmi vysoká 10 % a více

Životní pojištění

K tvorbě a zhodnocování úspor může dobře posloužit kapitálové nebo investiční životní pojištění, ovšem lze ho doporučit, pokud chcete zároveň využít pojistnou ochranu. Jedná se o dlouhodobou investici – pokud je uzavřeno na dobu minimálně 60 měsíců a investor má životní pojištění se spořící či investiční složkou do dovršení věku alespoň 60 let, může uplatnit daňové odpočty do výše 12 000 Kč ročně.

Penzijní připojištění

Penzijní připojištění je dlouhodobým spořícím produktem státem podporovaným, s možností příspěvků od zaměstnavatele. S penězi se státním příspěvkem ve výši až 500 Kč ročně a odpočtem od daní až 12 000 Kč ročně je možné bez ztráty státní dotace disponovat až ve věku 60 let střadatele a po 5 letech spoření.

Penzijní připojištění je výhodné zejména díky státní podpoře, která zvyšuje efektivní výnos především krátkodobých investic. Dalších výnosů dosahují přibližně na úrovni konzervativních podílových fondů. Připsané výnosy účastníkům se pohybují do 5 %.

Podílové fondy

Doporučený investiční horizont, potenciální výnos i riziko podílových fondů závisí na strategii a převažujících investičních nástrojích v portfoliu fondu. Fondy peněžního trhu dosahují výnosu kolem 3 % ročně, doporučená doba investice se pohybuje kolem 1 roku a riziko je velmi nízké. Dluhopisové fondy vydělávají kolem 8 % ročně s doporučenou délkou investice kolem 3 let a středně vysokým rizikem. Akciové fondy mohou dosahovat výnosů až desítek procent s vysokým rizikem a doporučeným investičním horizontem přes 5 let.

Dluhopisové fondy zaznamenaly boom v minulých letech, kdy dosahovaly výnosů až kolem 10 % díky klesajícím úrokovým sazbám. Protože se úroky dostaly na dno, lze očekávat i nižší výnosy dluhopisových fondů. Světové oživení naopak nahrává akciovým fondům, jejichž výnosy mohou dosahovat jinde stěží dosažitelných výšek.

Obligace

Přímé investice do dluhopisů vyžadují vyšší znalosti než investice do dluhopisových fondů, protože si investor sestavuje své portfolio samostatně. Může dosahovat výnosů podle rizikovosti zvolených obligací i přes 8 % ročně, ovšem v současné době obligace vzhledem k nízkým úrokovým sazbám, které již nemají prostor pro další pokles, budou cenu spíše ztrácet.

Akcie

Investovat přímo do akcií je vhodné pouze pro zkušené investory. Vzhledem k vysoké volatilitě (častým výkyvům kursů) je doporučený investiční horizont 5 a více let. Z dlouhodobého hlediska nesou akcie nejvyšší výnos ze všech finančních instrumentů, ovšem mohou snadno přinést zklamání, rozčarování a ztrátu většiny investovaných prostředků.

skoleni_4_3

Investovat, lépe řečeno spekulovat, lze i na výkyv kursů akcií v rámci jednoho dne či několika málo dní. Tímto způsobem lze dosahovat velmi vysokých zisků, ale také velmi vysokých ztrát.

Jiné možnosti investic

Investovat můžete téměř do všeho, u čeho očekáváte rostoucí hodnotu. Je však důležité zvážit, jak rychle jste schopni z investice získat peníze zpět v případě potřeby (likviditu investice) a šanci vaší investice na úspěch (riziko). Jedna investice se však vyplatí vždy – investice do vzdělání.

Anketa

Kam investujete největší množství volných prostředků?

Autor článku

Šéfredaktor portálu Investujeme.cz. Absolvent IES FSV UK. Člen skupiny historického šermu Heraldicus...
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).