Hlavní navigace

Životní pojištění? Ano, ale jaké?

25. 11. 2003
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

Pojištění nemusí přinášet pouze pojistnou ochranu, ale může být také formou investice. Žádné pojištění však není vhodné pro každého. Než se rozhodnete pro určitý typ životního pojištění, měli byste znát jeho výhody a nevýhody. Podle čeho se rozhodnout pro správnou variantu?

Okolnosti, které přivedou člověka do kontaktu s životním pojištěním, mohou být různé. Může jít o vlastní iniciativu spojenou se snahou zabezpečit rodinu pro případ tragické události, nutnost splnit jednu z podmínek pro poskytnutí hypotečního úvěru nebo třeba více či méně vlezlá reklama nebo pojišťovací agent. V každém případě zájem o životní pojištění je velký a informovanost lidí poměrně malá.

Zlatý Měšec

Hlasujte v anketě Zlatý Měšec 2003!

Máte svého favorita v oblasti financí? Oblíbenou banku, pojišťovnu, penzijní fond či jiné? Dejte jim svůj hlas v anketě Zlatý Měšec 2003 a budete moci získat zajímavé ceny.

Pojištění lze rozdělit na dvě velké skupiny – na životní a neživotní. Do skupiny neživotního pojištění patří zejména pojištění majetku, odpovědnosti, úrazu, nemoci a další speciální druhy pojištění. Životní pojištění se vždy týká rizika smrti nebo dožití, popř. jejich kombinace. Rozdělit jej lze na dvě velké skupiny podle toho, zda se jedná jen o pojištění proti předem vymezenému riziku, nebo je jeho součástí i vytváření finanční rezervy pro využití v budoucnu.

Rizikové životní pojištění je klasické pojištění pro případ smrti, jehož úkolem je především omezit ekonomické dopady smrti pojištěnce na jeho okolí (rodina, úvěrující banka atd.). Obsahuje pouze rizikovou složku a nedojde-li k pojistné události, není na konci pojištění nárok na žádné vyrovnání. V rámci pojištění si pojištěnec nevytváří žádné dlouhodobé rezervy na důchod, a proto tento typ pojištění není daňově zvýhodněn.

Rezervotvorné životní pojištění je kombinací pojištění a spoření, popř. investování. U smíšeného pojištění pro případ smrti a dožití (kapitálové nebo investiční pojištění) může být nastaven různý poměr rizikové a spořící, resp. investiční složky podle toho, zda je preferováno zajištění proti riziku smrti, nebo spíše tvorba finančních rezerv vyplácených na konci pojištění buď formou splátek nebo jednorázové výplaty. V případě pojištění pro případ dožití (důchodové pojištění) může riziková složka zcela chybět.

Daňové výhody rezervotvorného pojištění:

  1. Při splnění zákonem stanovených podmínek lze o zaplacené pojistné či jeho část ve výši až 12 000 Kč ročně snížit svůj daňový základ pro výpočet daně z příjmu fyzických osob.
  2. Je-li ochoten vám na životní pojištění přispět váš zaměstnavatel, bude pro něj tento příspěvek až do výše 8 000 Kč ročně daňově uznatelným výdajem a současně z něj nebudou placeny odvody na sociálního a zdravotního pojištění.

K základnímu pojištění pro případ smrti nebo dožití lze sjednat řadu dalších pojištění a připojištění. Mezi nejpoužívanější patří úrazové pojištění, pojištění závažných onemocnění, pojištění denní dávky při pracovní neschopnosti, pojištění invalidity a připojištění rodinných příslušníků. Některá doplňková pojištění lze sjednat jen s určitým typem základního pojištění, popř. v určité kombinaci vyjdou levněji.

Důležitá je i volba správné délky trvání pojištění, resp. jeho jednotlivých složek. Významnost rizik i výše zajišťovaných závazků se mohou v čase měnit. Některé pojistky umožňují upravovat podíl rizikové a spořící složky, dočasně přerušit placení pojistného, nebo naopak předplatit si pojistné dopředu atd. Někdy lze kombinovat i s jiným finančními či investičními produkty.

Možností je celá řada a zvolit správné životní pojištění tak, aby splnilo co nejefektivněji požadavky pojištěnce, není snadné. Zvolíte-li nevhodný typ pojištění, pojistná rizika, pojistnou částku nebo délku trvání složek pojištění, může vás pojistka přijít zbytečně draho. Naopak pokud dojde k pojistné události v případě podpojištění, nemusí pojistné plnění stačit na pokrytí vašich závazků.

Jaké si vybrat pojištění?

Záleží především na tom, co od pojištění očekáváte:

  1. Vede-li vás k úvahám o životním pojištění především vědomí odpovědnosti vůči rodině, která by se v případě smrti živitele mohla dostat do existenčních problémů, bude pro vás zajímavé rizikové životní pojištění, popřípadě kapitálové životní pojištění s minimální spořící složkou. Vámi placené pojistné bude v takovém případě spotřebováno na pokrytí rizika, a bude tedy nižší.
  2. Pokud vás k pojištění donutily obchodní podmínky banky, která vám poskytla hypoteční či jiný úvěr, sami byste se jinak nepojistili, a hledáte tedy nejlacinější variantu, zvolte rizikové pojištění s pojistnou částkou klesající v návaznosti na splácení úvěru.
  3. Chcete-li být pojištěn, zároveň si vytvořit rezervu na důchod a přitom nechcete riskovat, zvolte kapitálové životní pojištění. Už při uzavření pojistky budete vědět, s jakou minimální částkou budete moci na konci pojištění počítat a jedinou vaší starostí bude platit včas pojistné, protože o způsobu investování spořící složky bude rozhodovat pojišťovna. Na konci pojištění vám pojišťovna vyplatí kapitálovou hodnotu pojištění, tedy hodnotu rezervy pojistného navýšenou o garantované zhodnocení podle tzv. technické úrokové míry a k tomu negarantovaný podíl na zisku pojišťovny.
  4. Hledáte-li možnost, jak být pojištěn, zároveň rozhodovat o způsobu investování finančních rezerv v rámci svého pojištění, a tím přímo ovlivňovat výši výnosů i rizika, zajímejte se o investiční životní pojištění. V době sjednání pojištění nebudete vědět, jaká částka vám bude na jeho konci vyplacena, protože se bude odvíjet od aktuální tržní hodnoty investice. Máte zde šanci na vyšší výnos, ale také můžete prodělat – jako u každé investice. Dojde-li k pojistné události, vyplacena bude minimálně sjednaná pojistná částka, případně navýšená o aktuální hodnotu investice.
  5. Není-li pro vás důležité pojištění, ale hledáte vhodný způsob spoření či investování peněz, určitě se porozhlédněte i po jiných investičních produktech, které pro vás mohou být výhodnější.

Jakou si vybrat pojišťovnu?

Odpověď je jednoduchá, i když vám asi příliš nepomůže. Vyberte si tu, která vám nabídne pojištění zcela podle vašich představ. Stejně jako u jiných finančních produktů se vyplatí nevybírat podle reklamy nebo na základě nabídky jediného prodejce, ale postupovat systematicky v několika krocích. Prvním z nich by mělo být zorientování se v aktuální nabídce na trhu životního pojištění. Druhým krokem je stanovení zadávacích podmínek – jaká chceme pojistit rizika, na jakou dobu a částku, případně další podmínky pojištění, které pokládáme za důležité. Dalším krokem je oslovení pojišťoven s žádostí o nabídku pojištění podle našich zadávacích podmínek. Nakonec zbývá porovnat nabídky a vybrat své favority.

Prakticky ve všech pojišťovnách vám nabídnou osobní návštěvu pojišťovacího poradce s tím, že u tak důležitého rozhodnutí, jakým uzavření životního pojištění bezpochyby je, lze vše vysvětlit nejlépe při osobním jednání. To je sice pravda, ale vybírat si z více nabídek tímto způsobem je složité a zdlouhavé. Osobně bych tuto fázi ponechal až pro případ, kdy budete vybírat ze dvou nejlepších nabídek. Kdykoliv se také můžete poradit s odborníkem, ovšem nenechte se hned napoprvé zlákat ke koupi. V každém případě věnujte pozornost pojistným podmínkám a než podepíšete smlouvu, nechte si vysvětlit vše, čemu nerozumíte.

Může se zdát, že popsaný postup je zbytečně zdlouhavý, ale pečlivý výběr pojišťovny se v případě životního pojištění obzvláště vyplatí. Pojistná smlouva je uzavírána zpravidla na velmi dlouhou dobu a vysoký bude i celkový objem vámi zaplaceného pojistného. Pojistnou smlouvu sice můžete na rozdíl od pojišťovny i předčasně vypovědět, ale většinou za cenu nemalé finanční ztráty.

FIN21

Petr Hájek - Pojišťovna Generali
Jakékoli dotazy ohledně životního pojištění můžete tento týden položit Petru Hájkovi, vedoucímu odboru pojištění osob Pojišťovny Generali, která patří mezi deset největších pojišťoven v ČR, v naší Poradně Životního pojištění.

Kdo životní pojištění nabízí?

K 10. 11. 2003 mělo pro poskytování životního pojištění licenci Ministerstva financí ČR celkem 19 pojišťoven. Trhu v této oblasti, ostatně stejně jako v neživotním pojištění, vládne s téměř třetinovým podílem Česká pojišťovna. Její tradičně dominantní postavení se zatím nezdá být příliš ohroženo, avšak životní pojištění je pro pojišťovny z mnoha důvodů lukrativní, takže konkurence tady rozhodně nespí. V Česku se však potýká mj. s konzervatizmem obyvatel.

Deset největších pojišťoven poskytujících životní pojištěnípodle předepsaného pojistného za 1 – 6/2003 
Pořadí Pojišťovna Pojistné v mil. Kč Internet Infolinka
1. Česká pojišťovna 6 094 www.cpoj.cz 800 133 666
2. Nationale – Nederlanden životní pojišťovna 2 432 www.ing.cz 800 159 159
3. Komerční pojišťovna 1 788 www.komercpoj.cz 222 095 999
4. Kooperativa, pojišťovna 1 704 www.koop.cz 800 105 105
5. ČSOB Pojišťovna 1 587 www.csobpoj.cz 800 100 777
6. Pojišťovna České spořitelny 1 347 www.csas.cz 800 207 207
7. PRVNÍ AMERICKO – ČESKÁ pojišťovna 718 www.amcico.cz 221 033 888
8. Allianz pojišťovna 662 www.allianz.cz 800 170 000
9. CREDIT SUISSE LIFE & PENSIONS pojišťovna 541 www.credit-suisse.cz 841 111 121
10. Generali Pojišťovna 488 www.generali.cz 800 150 155

Zdroj: Česká asociace pojišťoven – stav k 29. 8. 2003

Anketa

Jaké máte uzavřené životní pojištění?

Autor článku

Narozen v roce 1968. Absolvent FEL VUT obor jaderná energetika. Má mnohaletou praxi v soukromém i státním sektoru, zejména v oblasti Managementu a kontroly.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).