Hlavní navigace

Je exekuce srážkou z příjmu asociální? A bylo nezabavitelné minimum od ledna zvýšeno málo, nebo dost?

2. 2. 2023
Doba čtení: 7 minut

Sdílet

 Autor: Depositphotos
Někteří lidé a neziskovky kritizují nový způsob výpočtu nezabavitelných částek. Je zvýšení nezabavitelných částek pro rok 2023 dostatečné?

Letošní lednová změna ve způsobu stanovení výše nezabavitelných částek a částky, nad kterou se sráží bez omezení, se nesetkala vždy s pochopením.

Dnes si ukážeme, jak se v posledních letech měnila čísla, která rozhodují o tom, kolik zůstane dlužníkovi a kolik připadne jeho věřitelům.

Nesmíme také zapomenout na to, že dluhy se musejí platit. A také na to, že srážky ze mzdy nejsou zdaleka jediným způsobem, jak vymoci zaplacení dluhu. Je snad lepší dlužníkům místo srážek z příjmu zabavovat majetek a pak jej v dražbě prodávat? Nevedly by přepjaté sociální ohledy naopak k mnohem větší „asociálnosti“ a ohrožení rodin dlužníků?

Pro porovnání uvádíme parametry exekučních srážek ze mzdy za rok 2022 a v roce 2023.

Parametry exekučních srážek ze mzdy za rok 2022 a v roce 2023
Etapy výpočtu Od 1. 1. 2022 (zúčtování příjmu za leden) do 31. 3. 2022 (do zúčtování příjmu za  březen) Od 1. 4. 2022 (zúčt. příjmu za duben) do 30. 6. 2022 (zúčt. příjmu za červen) Od 1. 7. 2022 (zúčt. příjmu za červenec 2022)
do 30. 9. 2022 (do zúčt. příjmu za září 2022)
Od 1. 10. 2022 (od zúčt. příjmu za říjen 2022)
do 31. 12. 2022 (do zúčt. příjmu za prosinec 2022)
Od 1. 1. 2023 (od zúčtování příjmu za leden 2023)
Nezabavitelná částka na povinného (dlužníka) 8846,25 Kč 9138,75 Kč 9416,25 Kč 11 103,75 Kč 13 638 Kč
Nezabavitelná částka na vyživovanou osobu 2948,75 Kč 3046,25 Kč 3138,75 Kč 3701,25 Kč 3409,50 Kč
Částka, nad kterou se srazí zbytek čisté mzdy bez omezení, čili hranice, nad kterou je mzda již plně zabavitelná 23 590 Kč 24 370 Kč 25 110 Kč 29 610 Kč 30 686 Kč
Maximální výše 1/3 zbytku čisté mzdy 7863 Kč 8123 Kč 8370 Kč 9870 Kč 10 228 Kč

Ochrana povinného dlužníka stále zohledňuje nárůst cen bydlení a nákladů na živobytí

V uvedené tabulce můžeme pozorovat podle našeho názoru dostatečně vysoký meziroční nárůst nezabavitelných částek (a částky, nad kterou se sráží bez omezení), jakož i jejich relativní nárůst pro rok 2023 ve srovnání s naposledy pro rok 2022 stanovenými parametry.

Nicméně někteří lidé a instituce kritizují snížení koeficientů pro výpočet uvedených veličin. A to:

  • ze 3/4 na 2/3 součtu životního minima jednotlivce a příslušného normativu nákladů na bydlení, pokud jde o stanovení nezabavitelné částky na povinného dlužníka,
  • z 1/3 na 1/4, pokud jde o odvození nezabavitelné částky na vyživovanou osobu z nezabavitelné částky na samotného povinného dlužníka,
  • z 200 % na 150 % součtu životního minima jednotlivce a příslušného normativu nákladů na bydlení, pokud jde o stanovení částky, nad kterou se sráží bez omezení.
Nezabavitelné částky pro dlužníky v exekuci se zvýšily, ale počítají se jinak než dříve Přečtěte si také:

Nezabavitelné částky pro dlužníky v exekuci se zvýšily, ale počítají se jinak než dříve

O kolik by byly nezabavitelné částky vyšší, kdyby se nesnížily koeficienty pro jejich výpočet

Při zachování uvedených koeficientů by nezabavitelná částka na povinného činila 15 342,75 Kč, nezabavitelná částka na vyživovanou osobu 5114,25 Kč a částka, nad kterou se sráží bez omezení, 40 914 Kč.

(Jestliže nebudeme nějak zvláště bazírovat na rozdílu používaného normativu nákladů na bydlení, tedy na rozdílu mezi dříve (do 31. 12. 2022) používaným normativem pro 1 osobu v nájemním bytě v obci s 50 000 – 99 999 obyvateli a aktuálně používaným normativem pro 1 nebo 2 osoby v nájemním bytě v obci s aspoň 70 000 obyvateli.)

Mnohé pohledávky, resp. větší počet pohledávek by se stal v praxi prostřednictvím srážek ze mzdy či obdobného příjmu nevymahatelným.

Stát opět navýší sociální dávky. Víc dostanou rodiče a lidé s drahým bydlením Přečtěte si také:

Stát opět navýší sociální dávky. Víc dostanou rodiče a lidé s drahým bydlením

Výše sociálních dávek roste rychlejším tempem než mzdy

V posledních letech došlo totiž k navýšení ochrany povinných dlužníků a jejich rodin. Opakovaně docházelo ke zvýšení životního minima nebo příslušného normativu nákladů na bydlení, a tak i následně nezabavitelného minima. A stejně tak byla v zájmu vyšší ochrany povinných dlužníků měněna pravidla pro exekuční srážky ze mzdy, hlavně pro jejich míru.

(Od 1. 6. 2019 došlo ke zdvojnásobení částky, nad kterou je zbytek čisté mzdy postižitelný bez omezení, a proto i ke zvýšení jedné nebo dvou třetin zbytku čisté mzdy, která zůstává povinnému dlužníkovi spolu s nezabavitelnými částkami.)

S ohledem na zdražování a inflaci v průběhu r. 2022 došlo pak opakovaně k (dosud nebývalému) zvýšení životního minima i normativu nákladů na bydlení.

Dávky 2023: Jaké další navýšení schválila vláda? Změny se dotknou i rodičů a solidárních domácností Přečtěte si také:

Dávky 2023: Jaké další navýšení schválila vláda? Změny se dotknou i rodičů a solidárních domácností

Nezabavitelné částky a částka, nad kterou se sráží bez omezení, se zvýšily hned čtyřikrát – znovu pro každé z kalendářních čtvrtletí r. 2022, jak ostatně plyne ze shora uvedené tabulky. Změnu parametrů srážek v předchozích letech (2018–2021) zachycuje další tabulka.

Změnu parametrů srážek v letech 2018–2021
Etapy výpočtu 2018

od srážek ze mzdy za leden do srážek za prosinec
2019

od srážek ze mzdy za leden do srážek za květen včetně
2019

od srážek ze mzdy za červen do srážek za prosinec
2020

od srážek ze mzdy za leden do srážek za březen vč.
2020

od srážek ze mzdy za březen do srážek za červen vč.
2020

od srážek ze mzdy za červenec do srážek za prosinec
2021

od srážek ze mzdy za leden do srážek za prosinec
Nezabavitelná částka na povinného (dlužníka) 6225,33 Kč 6428,67 Kč 6428,67 Kč 6608 Kč 6908 Kč 7771,50 Kč 7872,75 Kč
Nezabavitelná částka na vyživovanou osobu 1556,33 Kč 1607,17 Kč 1607,17 Kč 1652 Kč 1727 Kč 2590,50 Kč 2624,25 Kč
Částka, nad kterou se srazí zbytek čisté mzdy bez omezení, čili hranice, nad kterou je mzda již plně zabavitelná 9338 Kč 9643 Kč 19 286 Kč 19 824 Kč 20 724 Kč 20 724 Kč 20 994 Kč
Maximální výše 1/3 zbytku čisté mzdy 3112 Kč 3214 Kč 6428 Kč 6608 Kč 6908 Kč 6908 Kč 6998 Kč

Takováto čísla asi neodborníkům mnoho neřeknou. Máme však pro vás lepší ilustraci.

Po dvou letech se opět změnily notářské poplatky. Připlatíte si i za vyřízení dědictví Přečtěte si také:

Po dvou letech se opět změnily notářské poplatky. Připlatíte si i za vyřízení dědictví

Míra uspokojení exekučně vymáhaných pohledávek se snižuje a v poslední době výrazně   

Dopady toho, jak narůstá částka, která zůstává dlužníkovi, a snižuje se naopak částka náležející oprávněnému věřiteli, můžeme ilustrovat na modelové situaci ženatého zaměstnance se 2 dětmi, který pobírá mzdu (po celou dobu v nezměněné výši) 26 000 Kč čistého měsíčně, z níž je exekučně uspokojována nepřednostní pohledávka.

Čistá měsíční mzda 26 000 Kč v období Sraženo ve prospěch věřitele Zůstalo dlužníkovi
2018 8879 Kč 17 121 Kč
leden–květen 2019 8320 Kč 17 680 Kč
červen–prosinec 2019 4916 Kč 21 084 Kč
leden–březen 2020 4812 Kč 21 188 Kč
duben–červen 2020 4637 Kč 21 363 Kč
červenec–prosinec 2020 3485 Kč 22 515 Kč
2021 3418 Kč 22 582 Kč
leden–březen 2022 2769 Kč 23 231 Kč
duben–červen 2022 2574 Kč 23 426 Kč
červenec–září 2022 2389 Kč 23 611 Kč
říjen–prosinec 2022 1264 Kč 24 736 Kč
2023 711 Kč 25 289 Kč
2023 (kdyby nedošlo ke snížení koeficientů a zůstaly na předchozí úrovni) 0 Kč 26 000 Kč

Výsledkem opakovaně zvyšované ochrany dlužníků pak je, že ve třetině exekucí srážkami z důchodu a ve čtvrtině exekucí srážkami ze mzdy, v nichž v roce 2019 probíhaly srážky, nelze již dnes (rozumějme na přelomu let 2022 a 2023) provádět vůbec žádné srážky. Uvádí to soudní exekutor Lukáš Jícha v článku Současný způsob výpočtu srážek ze mzdy se dostal za hranu fungování, publikovaném v Advokátním deníku 28. 12. 2022 (ovšem bez bližšího odkazu na zdroj údajů, avšak nejspíš zhruba odpovídají realitě).

Ostatně i v naší tabulce vidíme, že kdyby nedošlo od 1. ledna 2023 ke změně v parametrech srážek ze mzdy spočívající ve snížení koeficientů (kterými jsou z životního minima jednotlivce  a příslušného normativu nákladů na bydlení odvozovány nezabavitelná částka a částka zbytku čisté mzdy, nad kterou se sráží bez omezení, a tím i zprostředkovaně výše části mzdy připadající na uspokojení nepřednostních pohledávek, přednostních pohledávek, nebo naopak části, která zůstává vždy dlužníkovi), nemohly by srážky být vůbec realizovány.

Jistě v praxi taková situace, že srážky nelze provádět, protože nezabavitelné částky převyšují čistý příjem, u mnoha povinných dlužníků již nastala. Anebo nastane třeba zrovna v průběhu letošního roku, protože s ohledem na setrvávající nepříznivý inflační vývoj lze patrně očekávat další nárůst životního minima nebo normativu nákladů na bydlení i v r. 2023 a tím i nezabavitelných částek.

A v důsledku toho pak je, nebo bude vyloučena realizace exekuce ve formě provádění srážek ze mzdy a obdobných příjmů, která je přitom považována za méně invazivní a přiměřený způsob exekuce v porovnání s exekucí prodejem movitých a nemovitých věcí.

Není opravdu lepší dluhy sice nuceně, ale postupně a předvídatelně splácet ze mzdy či důchodu, než aby soudní exekutor a pracovníci jeho úřadu zabavovali dlužníkům movitý a nemovitý majetek?

Pokud srážky i nadále provádět lze, klesá však zase částka, kterou lze srazit ve prospěch oprávněných věřitelů, a dochází tak k prodlužování doby exekuce. V důsledku toho se pak stává nemožným uspokojování dalších pohledávek (plnění dluhů), pro něž srážky ze mzdy nejsou prováděny z důvodu horšího pořadí při souběhu s dříve zahájenými exekucemi.

Nezabavitelné minimum není jen tolik, kolik činí nezabavitelné částky

Na závěr připomeňme, že základní nezabavitelná částka, tedy součet nezabavitelné částky na samotného povinného dlužníka a částek na vyživované osoby, není vždy totéž co nezabavitelné minimum.

Ještě je třeba vedle nezabavitelných částek brát v úvahu jednu nebo dvě třetiny zbytku čisté mzdy (po odečtení nezabavitelných částek). Právě až základní nezabavitelná částka a k tomu nejméně jedna třetina (pokud je sráženo pro přednostní pohledávky), popř. i dvě třetiny zbytku čisté mzdy (pokud je sráženo pro nepřednostní pohledávky), které zbývají po odečtení nezabavitelných částek, je celkovým nezabavitelným minimem, které musí zůstat povinnému dlužníkovi.

Postup při exekučních srážkách jsme objasnili v článku Jak se nově počítají exekuční srážky ze mzdy a důchodu?

Ovšem pokud je dlužníkova mzda rovna základní nezabavitelné částce nebo nižší, nelze vůbec exekuční srážky provádět.

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Nenadávejte právníkům, zákony netvoří zdaleka jen oni. Oni je pak jen zašmodrchávají ve prospěch svých klientů, třeba zrovna vás. Budu se však snažit vám je vysvětlovat.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).