Hlavní navigace

Je tištěný elektronický výpis z účtu plnohodnotným dokladem?

17. 7. 2009
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

Je vytištěný elektronický výpis z běžného účtu stejně plnohodnotný jako ten zaslaný poštou? Někde je akceptován, jinde jako doklad nestačí. Jak jsme zjistili, jednotný přístup instituce nemají.

Internetové bankovnictví uživateli dokáže zpříjemnit život. Ušetří také místo a naše lesy svými elektronickými výpisy z účtu. Jak ale vyplývá z veřejných diskuzních fór, stanou se i případy, že je vytištěný elektronický výpis z účtu považován za nevěrohodný. Jelikož právní úprava jeho plnohodnotnost nikde nezmiňuje, přistupují k němu různé organizace a instituce po svém.

Plnohodnotnost elektronického výpisu není právně upravena

Uznatelnost elektronických výpisů z účtu jako dokladu o provedených platbách či změny zůstatku na účtu není podle Ministerstva financí ČR (MF ČR) nikde upravena. Pokud by došlo ke sporu, zda určitá platba byla nebo nebyla provedena, uplatnila by se obecná zásada volného hodnocení důkazů, což znamená, že by záleželo na soudu nebo na správním orgánu rozhodujícím spor, jak by posoudil průkaznost elektronického výpisu. V zásadě ale nevidíme důvod, proč by (vytisknutý) elektronický výpis neměl mít stejnou relevanci jako výpis papírový (zaslaný poštou), sdělila serveru Měšec Zuzana Chocholová z MF ČR. Dodala také, že co se týče daňové správy, musí daňový doklad splňovat náležitosti daňových dokladů ve smyslu zákona o účetnictví a ve smyslu zákona o dani z přidané hodnoty. Daňová správa akceptuje elektronickou formu, v případě dokazování má poplatník možnost požádat banku o přesný výpis včetně pohybu na účtu, dodala Chocholová. Čtěte více: Google Chrome: Jak důležitý je prohlížeč pro internetové bankovnictví?

S elektronickým výpisem z účtu byste neměli mít problém ani u České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ). ČSSZ ve své praxi nevyžaduje předkládání výpisu z bankovního účtu klientů, uvedla Alena Fraňková z ČSSZ s tím, že výjimkou je situace při kontrole plateb pojistného osob samostatně výdělečně činných, kdy by kontrolní orgány zjistily nejasnosti. V tomto případě by předložení výpisu z bankovního účtu klienta mohlo být hodnověrným dokladem v elektronické podobě tak, jak jej dostává klient z banky, doplnila Fraňková s odkazem na § 13 zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení.

Od 1.11.2009 bude zřejmě platit nový zákon o platebním styku, který transponuje směrnici o platebních službách. Zákon náležitosti výpisu řeší v § 90 a § 91. Věcně žádné velké změny nepřináší. Jedná se spíše o drobnosti nebo změnu terminologie, uvedla Chocholová z MF ČR.

Náležitosti výpisu upravuje podle Ministerstva financí § 7 odst. 3 zákona č. 124/2002 Sb., o platebním styku.

Originál je nezpochybnitelný pouze s podpisem

Česká národní banka (ČNB) pohlíží na výpisy z hlediska jejich zpochybnitelnosti. Je na správním orgánu, zda se spokojí s papírem z obálky s barevným logem v záhlaví nebo s e-mailem, odpověděl Pavel Zúbek za ČBN s tím, že z hlediska pravosti jsou však obě listiny zpochybnitelné. Pokud je však jejich původcem banka, jde o originál. Zda jde o originál však může být při sporu také předmětem dokazování. V takovém případě může úřad žádat o předložení potvrzení příslušné banky, že doklad vystavila. O originál se bude jednat také u elektronické zprávy opatřené elektronickým podpisem, objasnil Zúbek. Z reakce ČNB tedy vyplývá, že o nepochybný originál se jedná pouze tam, kde je původce podepsán buď ručně nebo připojeným elektronickým podpisem. Cokoli jiného lze zpochybnit. Záleží na okolnostech a praxi úřadu a také na zvyklostech. ČNB obvykle podle svých právních předpisů akceptuje pouze zaručené elektronické podpisy, ale to nemusí platit všude, doplnil ještě.


internetové bankovnictví, práce, zaměstnání, peníze

Foto: Ivana Dvorská


Samotné banky jsou v akceptaci opatrnější

Banky na tištěné elektronické výpisy pohlíží každá po svém. Často kromě výpisu požadují i jiné potvrzení, například o trvajícím pracovním poměru. Při žádosti o úvěr akceptujeme i elektronický výpis z účtu jako plnohodnotný doklad. Chceme však vidět pracovní smlouvu, že v podniku je stále zaměstnán, aby bylo možno si tyto informace ověřit, uvedla pro server Měšec Michaela TaschnerováOberbank. Elektronické výpisy z účtu uznáváme, v některých případech požadujeme od klientů ještě další doklady, potvrdil Radim LukešWaldviertler Sparkasse von 1842. Například GE Money Bank tyto výpisy využívá jen pro ověření adresy. V tomto případě akceptujeme jak běžný, tak i elektronický výpis, sdělil serveru Milan Kříž z GE Money Bank. Čtěte více: Jsou družstevní záložny alternativou bank?

Budete-li údaje elektronickým výpisem z účtu dokládat u ČSOB, zde je jeho uznání podmíněno obsahem v souladu se zákonem o účetnictví. Elektronické výpisy i při žádosti o úvěr uznáváme. Pokud tedy postupují v souladu se Zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, který říká, že výpis není účetním dokladem, ale účetním záznamem a na všechny jeho formy je pohlíženo stejně, informovala server Irena Zatloukalová z ČSOB.

V některých případech je výpis uznáván pouze s razítkem banky. Pohodlí, které uživateli přináší elektronické bankovnictví, je v tomto případě tedy potlačeno, neboť klient stejně musí do banky zajít pro razítko. Elektronické výpisy ostatních bank uznáváme v případě, že jsou opatřeny razítkem vydávající banky, upozornila Denisa SalátkováPoštovní spořitelny. Pokud klient chce předložit elektronický výpis ze svého účtu (u jiné banky), akceptujeme elektronické výpisy, které jsou potvrzeny jeho bankou, potvrdila shodně i Martina LambertLBBW Bank, stejně jako Tomáš PavlíkUniCredit Bank.

Podobně k tištěným elektronickým výpisům přistupuje i Česká spořitelna. V případě výpisů z účtu u jiné banky požadujeme originál výpisu, elektronický výpis z účtu akceptujeme pouze za předpokladu, že je opatřen razítkem banky, která účet vede, uvedla pro server Měšec Kristýna Havligerová z České spořitelny.Čtěte více: Finanční mýty a jejich vliv na naše životy

Akceptaci elektronického výpisu z účtu potvrdili zástupci Banco Popolare, Raiffeisenbank a Volksbank. Vždy ale počítejte i s možností, že po vás v případě pochybností bude banka vyžadovat potvrzení výpisu bankou, která jej vydala. Elektronický výpis z účtu u jiné banky akceptujeme. V případě pochybností o pravosti takového výpisu si vyhrazujeme právo vyžádat si od klienta potvrzení o příjmech na vlastním formuláři Volksbank, uvedla Lucie Hálová z Volksbank.

Internetové bankovnictví využívám ...

Platba za energii – výpis z účtu stačí, příkaz k úhradě se neakceptuje

A jak pochodíte v případě, že budete chtít vytištěným elektronickým výpisem z účtu dokázat uskutečněnou platbu zálohy za energii? Výpis z účtu je pro většinu společností dostatečným dokladem. Neuspěli byste naopak s předkládáním příkazu k úhradě, protože ten ještě nedokazuje skutečný pohyb prostředků na bankovním účtu. Za uznatelný doklad o úhradě platby akceptujeme mimo jiné i výpis z internetového bankovnictví o realizaci platby. V případě, že je pouze zadán příkaz k úhradě, takový doklad neakceptujeme, informovala server Eva Nováková ze společnosti ČEZ. Elektronický výpis z účtu je pro naši společnost platným dokladem. Neuznáváme pouze příkazy k platbě, ale výpisy ano, potvrdil Petr Holubec ze společnosti Pražská energetika. Stejně tak akceptaci elektronických výpisů avizoval i Lukáš Pokrupa z CENTROPOL ENERGY. Čtěte více: Mýty kolem bankovních poplatků

Při nejasnostech u plateb za zdravotní pojištění výpis nestačí

Máte-li jako pojištěnec Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra ČR (ZP MV ČR) uzavřenou smlouvu o běžném účtu a využíváte i přímé bankovnictví, bude se na váš elektronický výpis z účtu pohlížet jako na plnohodnotný doklad k prokázání plateb. V případě pochybností si ale pojišťovna vyhrazuje právo požadovat i další doklady. Při nejasnostech ohledně data odepsání z účtu a elektronického výpisu proto pracovníci pojišťovny mohou požadovat předložení smlouvy o běžném účtu s bankou klienta, upozornila server Hana Richterová ze ZP MV ČR.

Dokládat platbu budete muset pravděpodobně i v případě, že nezaplatíte pojistné pod správným variabilním symbolem. Ani u Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP) nebude stačit příkaz k úhradě a ani v případě elektronického výpisu není plná akceptace zaručena. Z přetištěné formy elektronického výpisu nemusí být zcela zřejmá autenticita takovéhoto dokladu. Proto by k takovémuto dokladu měl být přiložen podpis se sdělením dotyčné osoby, tak aby bylo zřejmé, kdo dokládá určitou úhradu, sdělil serveru Jiří Rod z VZP s tím, že pokud by úhradu nebylo možné přesto dohledat, je nutné ji doložit originálním výpisem z účtu.

Byl pro vás článek přínosný?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).