Hlavní navigace

Výluka: Jaké jsou vaše nároky, když vám zaměstnavatel nepřiděluje práci?

23. 6. 2011
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

Stávkovat může i zaměstnavatel. Tento akt dokonce upravuje i zákon. Na co máte nárok vy jako pracovníci, když vám nepřidělí práci?

Zasloužené pozornosti se dostalo v polovině června stávce zaměstnanců v oblasti dopravy. Rozproudila společenskou debatu. Padly také otázky jako: … a proč by nemohli stávkovat rovněž zaměstnavatelé? … a co kdyby stávkovali zaměstnavatelé? A poznámky jako: … to by se zaměstnanci divili!

Pozoruhodnou neznalost projevili také mnozí veřejní činitelé. Přitom i zaměstnavatel může v rámci kolektivního vyjednávání přerušit práci (přerušit její přidělování zaměstnancům) a svým způsobem tak „stávkovat“. Takový proces je dokonce upraven zákonem, jen se nenazývá stávkou. Čtěte více: Stávky i mimo kolektivní vyjednávání jsou legální, ale bez pravidel

Výluka je stávkou zaměstnavatele

Nedojde-li k uzavření kolektivní smlouvy ani po řízení před zprostředkovatelem a smluvní strany (tedy zaměstnavatel, resp. svaz zaměstnavatelů na straně jedné, a odborová organizace, resp. odborová centrála na straně druhé) nepožádají o řešení sporu rozhodce, může být jako krajní prostředek řešení sporu o uzavření kolektivní smlouvy vyhlášena výluka. Výlukou se rozumí částečné nebo úplné zastavení práce zaměstnavatelem. Výluka je tedy něčím jako „stávkou na straně zaměstnavatele“.

Zahájení výluky, její rozsah, důvody, cíle a jmenný seznam pracovníků, vůči nimž je výluka uplatněna, musí zaměstnavatel oznámit odborové organizaci alespoň 3 pracovní dny předem. Ve stejné lhůtě je zaměstnavatel povinen oznámit výluku zaměstnancům, vůči nimž je uplatněna.  Čtěte také: Nenechte se zbytečně vyhodit pro nadbytečnost aneb Pikantní příběh ze soudní síně 

Výluka není zadarmo, polovinu mzdy je třeba zaplatit

Pokud jste nemohli konat práci, protože je vůči vám uplatněna výluka, jde o překážku v práci na straně zaměstnavatele. Nejde-li o nezákonnou výluku, přísluší zaměstnanci náhrada mzdy pouze ve výši poloviny průměrného výdělku. Nároky z nemocenského pojištění a sociálního zabezpečení se posuzují tak, jako by k výluce nedošlo.

Výluka je ukončena, jestliže o tom rozhodl zaměstnavatel, který výluku vyhlásil. Ukončení výluky bez zbytečného odkladu písemně oznámí odborové organizaci. Ukončení výluky oznámí zaměstnavatel též pracovníkům, vůči nimž byla výluka uplatněna. Čtěte také: Když se zaměstnanec stane v práci nadbytečným  

Zájemce o podrobnější informace odkazujeme zejména příslušná ustanovení zákona č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání, v platném znění.

Výluka z jiných důvodů, než stanoví zákon o kolektivním vyjednávání, je na rozdíl od stávky nepřípustná. Pokud by zaměstnavatel k výluce či podobnému počínání mimo kolektivní vyjednávání přistoupil, bylo by posouzeno jako jiná překážka v práci na straně zaměstnavatele (ve smyslu ust. § 208 zákoníku práce). Pak byste měli nárok na náhradu mzdy ve výši celého výdělku. Tento nárok máte i při nezákonné výluce uskutečněné v rámci kolektivního vyjednávání, pokud nejsou splněny podmínky pro její vyhlášení.

Kdy musí zaměstnavatel vyplácet 100% náhradu mzdy

O jinou překážku v práci na straně zaměstnavatele jde i v případech, kdy zaměstnavatel není schopen přidělovat vám práci v souladu s pracovní smlouvou. Příkladem budiž přemístění působiště – sídla nebo provozovny jinam – do místa, které nelze podřadit pod místo výkonu práce s vámi v pracovní smlouvě, nebo když zruší z důvodu vaší nadbytečnosti pracovní místo s účinností ještě před uplynutím výpovědní doby atp. Čtěte více: Zdánlivá maličkost v pracovní smlouvě bude stát vašeho chlebodárce tři platy 

Ostatní překážky v práci na straně zaměstnavatele

Dalšími překážkami v práci na straně zaměstnavatele, během nichž vám musí vyplácet náhradu mzdy, protože jim není schopen přidělovat práci v souladu s pracovní smlouvou, jsou případy upravené:

skoleni_21_6

  • v ust. § 209 zákoníku práce, jde o tzv. částečnou nezaměstnanost, kterou jsme si již na Měšci.cz probrali v článku: Částečná nezaměstnanost sice sníží výdělek, ale zachová vám zaměstnání,
  • v ust. § 210 zákoníku práce, jde o dobu strávenou na pracovní cestě, kdy pracovník nevykonává pro zaměstnavatele práci sjednanou v pracovní smlouvě – povinnosti zaměstnavatele a nároky zaměstnance v této situaci jsme si již rovněž přiblížili například v článku V roce 2011 dostanete v zaměstnání vyšší diety,
  • v ust. § 207 zákoníku práce, tedy o prostoj nebo přerušení práce způsobené nepříznivými povětrnostními vli­vy

To hovoří o případech, kdy zaměstnanec nemůže konat práci v důsledku přerušení práce způsobené nepříznivými povětrnostními vlivy nebo živelní událostí. Pokud nebyl převeden na jinou práci,  přísluší mu náhrada mzdy nebo platu ve výši nejméně 60 % průměrného výdělku.

Stejně tak náleží náhrada mzdy ve výši nejméně 80 % průměrného výdělku v případě, že  zaměstnanec nemůže konat práci pro přechodnou závadu způsobenou poruchou na strojním zařízení, kterou nezavinil, v dodávce surovin nebo pohonné síly, chybnými   pracovními podklady nebo jinými provozními příčinami. Jedná se o prostoj, a  nebyl-li převeden na jinou práci, přísluší mu náhrada mzdy.

Autor článku

Jsem právníkem. Věnuji se zejména pracovnímu a občanskému právu a souvisejícím oborům.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).