Hlavní navigace

Přehled OSVČ je možné podat elektronicky

Každá osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ), která alespoň část loňského roku vykonávala samostatnou výdělečnou činnost, musí v roce 2006 podat Přehled o příjmech a výdajích za rok 2005. Poprvé tak může učinit elektronicky pomocí nového formuláře.

Sdílet

Přehled za rok 2005 OSVČ podává nejpozději do 2. května 2006, a to vždy, pokud její daňové přiznání nezpracovává daňový poradce. Pokud však daňové přiznání zpracovává daňový poradce a OSVČ tuto skutečnost doloží nejpozději do 2. května 2006 u místně příslušné Okresní správy sociálního zabezpečení či Pražské správy sociálního zabezpečení, posunuje se termín podání přehledu na 31. července 2006.

Dále je možné podat Přehled o příjmech a výdajích za rok 2005 do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, kterou byla finančním úřadem prodloužena lhůta pro odevzdání daňového přiznání. Finanční úřad může na žádost plátce daně, jeho daňového poradce, či z vlastního podnětu lhůtu pro podání přiznání prodloužit zpravidla nejdéle o tři měsíce. Pouze v odůvodněných případech (například jsou – li součástí příjmů i příjmy zdaňované v zahraničí) může být lhůta prodloužena až o deset měsíců.

V případě, že OSVČ není povinna podávat daňové přiznání, musí Přehled podat nejpozději do 31. července 2006.

Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2005 mohou osoby samostatně výdělečně činné nově podat také elektronicky. Jedná se o již třetí e – Podání, které ČSSZ umožňuje prostřednictvím Portálu veřejné správy (dosud bylo možné takto podávat evidenční listy důchodového pojištění – ELDP a přihlášky a odhlášky k nemocenskému pojištění zaměstnanců – P/O). Podrobné informace o této nové službě stejně jako nový formulář Přehledu OSVČ k vytištění či ke stažení najdete na webových stránkách ČSSZ na adrese http://www.cssz.cz/…led_osvc.asp. I nadále je možné Přehled odevzdat u přepážky místně příslušné OSSZ v klasické papírové podobě (tiskopis) tak, jako v předchozích letech, přičemž OSSZ přijímají formulář i v černobílé podobě.

OSVČ, která vykonává hlavní činnost, má vždy povinnost platit roční pojistné a zálohy na pojistné bez ohledu na výši dosaženého příjmu. OSVČ, která vykonává vedlejší činnost, zaplatí za rok 2005 roční pojistné jen pokud za tento rok vznikne účast na důchodovém pojištění a zálohy na pojistné v roce 2006 v případě, že si podá přihlášku k tomuto pojištění, nebo pokud její loňský příjem po odpočtu vynaložených výdajů dosáhl rozhodné částky, tj. založil povinnou účast na důchodovém pojištění. Za rok 2005 činí rozhodná částka 42 922 Kč. Aby byla OSVČ vedena jako vykonávající vedlejší samostatnou výdělečnou činnost, musí příslušné OSSZ/PSSZ nejpozději spolu s Přehledem za rok 2005 doložit některý z důvodů pro výkon vedlejší činnosti – například potvrzení o studiu nebo potvrzení o zaměstnání.

Do dne podání přehledu platí OSVČ zálohy ve výši platné pro rok 2005. Dojde-li však ke změně skutečností rozhodných pro stanovení zálohy, například změna z vedlejší SVČ na hlavní SVČ, pak bude záloha stanovena ve výši platné pro rok 2006 (http://www.cssz.cz/…eni_osvc.asp#…).

Podrobné informace k novému formuláři pro podání Přehledu OSVČ za rok 2005 si můžou lidé přečíst v odborném časopise Národní pojištění č. 1/2006. Ten ČSSZ vydává pravidelně každý měsíc. Obsah jednotlivých čísel včetně ukázky článků je možné najít na adrese http://www.cssz.cz/…ojisteni.asp .

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).