Hlavní navigace

Jak z dlužníka vymoci úroky z prodlení i bez právníka?

21. 9. 2016
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: Shutterstock
Soudu nemůžete říci jen „chci zaplatit dluh i s úroky“, nemusíte je sice spočítat, ale musíte požadavek správně zformulovat. Jak na to? Stačí zkopírovat z našeho článku.

Ne každému se chce platit advokáta. Mnozí si poradí se sepsáním žaloby sami.

Při sestavování žalobních návrhů je třeba věnovat náležitou pozornost a péči formulaci žalobního petitu (navrhovaného výroku soudu), pokud jde o přiznání (vymáhání) úroků z prodlení.

Z každého podání soudu musí být patrno, tedy i ze žaloby domáhající se zaplacení určité částky:

  • kterému soudu je určeno,
  • kdo je činí,
  • které věci se týká a co sleduje
  • a musí být podepsáno a datováno.

Nejprve tedy na první straně uvedete, kterému soudu žalobu adresujete, pak specifikujete sebe (věřitele) a protistranu (dlužníka) jako účastníky řízení. Musíte uvést

skoleni_13_10

  • jméno,
  • bydliště,
  • případně rodná čísla nebo identifikační čísla (obchodní firmu nebo název a sídlo právnické osoby, identifikační číslo).

Poté uvedete, oč vám jde. Např. o zaplacení dluhu 50 000 Kč. Na další straně budete pokračovat vylíčením rozhodujících skutečností případu, popíšete, proč vymáháte danou částku, např. že jste ji dlužníkovi půjčili a on ji včas nevrátil. Současně označíte důkazy, kterých se dovoláváte – např. smlouvu o půjčce a přiložíte její kopii k podání soudu. Ze žaloby musí být patrno, čeho se jako navrhovatel domáháte, a to musíte na závěr shrnout do tzv. petitu, tedy výroku soudu, který požadujete, aby soud vydal. Ten musí být logický, srozumitelný a exekučně vymahatelný. Např. uvedete, že požadujete, aby soud rozhodl, že žalovaný je povinen zaplatit žalobci částku 50 000 Kč do 3 dnů od právní moci rozhodnutí soudu včetně úroků z prodlení. Pak uvedete datum sepsání žaloby a vlastnoručně ji podepíšete. Podání v listinné podobě je třeba předložit s potřebným počtem stejnopisů a s přílohami tak, aby jeden stejnopis zůstal u soudu a aby každý další účastník kromě vás dostal jeden stejnopis.

Lze navrhnout (doporučit) následující znění požadovaných deklaratorních výroků rozhodnutí soudů (žalobních petitů).

Při prodlení se zaplacením peněžité částky vzniklém (započatém) do 27. 4. 2005

1. „Žalovaný je povinen zaplatit žalobci částku …….. Kč s …… % (dvojnásobek diskontní sazby ČNB ke dni, v němž byl žalovaný prvně v prodlení) úroků z prodlení p.a. (ročně) od ………… (první den prodlení žalovaného) do zaplacení, to vše do tří dnů od právní moci rozhodnutí.“

nebo

2. „Žalovaný je povinen zaplatit žalobci částku .................. Kč s úroky z prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 142/1994 Sb., ve znění účinném do 27. dubna 2005, od ......... do zaplacení, to vše do tří dnů od právní moci rozhodnutí.“

Při prodlení se zaplacením peněžité částky vzniklém (započatém) od 28. 4. 2005 do 30. 6. 2010

1. „Žalovaný je povinen zaplatit žalobci částku ................ Kč s ......... % (repo sazba ČNB k prvnímu dni kalendářního pololetí, v němž byl žalovaný prvně v prodlení, zvýšená o sedm procentních bodů) úroků z prodlení p.a. (ročně) od ................... (první den prodlení žalovaného) do ............ (poslední den prvního kalendářního pololetí prodlení žalovaného, tj. 30. 6., 31. 12.) a dále s úroky z prodlení ve výši, která odpovídá ročně výši repo sazby stanovené ČNB, platné pro první den příslušného kalendářního pololetí, v němž trvá prodlení žalovaného, zvýšené o sedm procentních bodů, od .................. (první den následujícího kalendářního pololetí prodlení žalovaného, tj. 1. 1., 1. 7.) do zaplacení; to vše do tří dnů od právní moci rozhodnutí.“

nebo

2. „Žalovaný je povinen zaplatit žalobci částku .................. Kč s úroky z prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 142/1994 Sb., ve znění nařízení vlády č. 163/2005 Sb., od ......... do zaplacení, to vše do tří dnů od právní moci rozhodnutí.“

Při prodlení se zaplacením peněžité částky vzniklém (započatém) od 1. 7. 2010 do 30. 6. 2013

1. „Žalovaný je povinen zaplatit žalobci částku ................ Kč s ......... % (repo sazba ČNB k poslednímu dni kalendářního pololetí, které předchází kalendářnímu pololetí, v němž byl žalovaný prvně v prodlení, zvýšená o sedm procentních bodů) úroků z prodlení p.a. (ročně) od ................... (první den prodlení žalovaného) do zaplacení; to vše do tří dnů od právní moci rozhodnutí.“

nebo

2. „Žalovaný je povinen zaplatit žalobci částku .................. Kč s úroky z prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 142/1994 Sb., ve znění nařízení vlády č. 163/2005 Sb. a nařízení vlády č. 33/2010 Sb., od ......... do zaplacení, to vše do tří dnů od právní moci rozhodnutí.“

Při prodlení se zaplacením peněžité částky vzniklém (započatém) od 1. 7. 2013 do 31. 12. 2013

1. „Žalovaný je povinen zaplatit žalobci částku ................ Kč s ......... % (repo sazba ČNB k poslednímu dni kalendářního pololetí, které předchází kalendářnímu pololetí, v němž byl žalovaný prvně v prodlení, zvýšená o osm procentních bodů) úroků z prodlení p.a. (ročně) od ................... (první den prodlení žalovaného) do zaplacení; to vše do tří dnů od právní moci rozhodnutí.“

nebo

2. „Žalovaný je povinen zaplatit žalobci částku .................. Kč s úroky z prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 142/1994 Sb., ve znění nařízení vlády č. 163/2005 Sb., nařízení vlády č. 33/2010 Sb. a nařízení vlády č. 180/2013, od ......... do zaplacení, to vše do tří dnů od právní moci rozhodnutí.“

Při prodlení se zaplacením peněžité částky vzniklém (započatém) od 1. 1. 2014

1. „Žalovaný je povinen zaplatit žalobci částku ................ Kč s ......... % (repo sazba ČNB k prvnímu dni kalendářního pololetí, v němž byl žalovaný prvně v prodlení, zvýšená o osm procentních bodů) úroků z prodlení p.a. (ročně) od ................... (první den prodlení žalovaného) do zaplacení; to vše do tří dnů od právní moci rozhodnutí.“

nebo

2. „Žalovaný je povinen zaplatit žalobci částku .................. Kč s úroky z prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb. od ......... do zaplacení, to vše do tří dnů od právní moci rozhodnutí.“

Autor článku

Jsem právníkem. Věnuji se zejména pracovnímu a občanskému právu a souvisejícím oborům.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).