Hlavní navigace

V Praze už daně neschováte. Zkontrolovat je může kterýkoli berňák

20. 9. 2016
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: Shutterstock
Praha už není útočištěm, kde schovat daně. Finanční správa vás může daňově vysídlit do místa, kde reálně podnikáte. Pokud zůstanete, může přijít na kontrolu kterýkoli berňák.

Finta přemístit své daně do Prahy, kde vychází pravděpodobnost daňové kontroly jednou za stovky let, už je nějakou dobu k ničemu. Kromě institutu daňového vysídlování totiž letos v červenci začala platit nenápadná změna, která umožní kontrolovat finančním úřadům daně kterémukoli subjektu bez ohledu na bývalou místní příslušnost.

Kontrola od libovolného berňáku

Zákonem č. 243/2016, který byl ve sbírce zákonů vyhlášen na konci července 2016, byl novelizován také zákon č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky. Do § 8 ve druhém odstavci přibyla nenápadná, leč důležitá věta: Finanční úřad vykonává vybranou působnost na celém území České republiky.

Vybranou působnost vysvětluje § 10 odstavec 4. Rozumí se jí provádění:

  • vyhledávací činnosti při správě daní, nebo 
  • postupu k odstranění pochybností, daňové kontroly nebo jiných kontrolních postupů při správě daní.

Novelizace zákona o Finanční správě tak zrušila místní působnost finančních úřadů, které dřív kontrolovaly pouze subjekty, jež pod daný „berňák“ místně spadají. Nyní vás tedy může přijít zkontrolovat kterýkoli finanční úřad. To asi nejvíce zabolí subjekty, které své daně chtěly „schovat“ v Praze, kam za tímto účelem umístily formální sídlo.

Stejnou změnu přinesla novelizace Zákona o celní správě, takže místní příslušnost se pro případ kontrolní činnosti a postupu k odstranění pochybností ruší i u celních úřadů.

U ostatních činností finančních a celních úřadů zůstává rozsah územní působnosti beze změn.

Podle důvodové zprávy (Obecná část 1. bod písm. B) se odstranění limitu místní příslušnosti správce daně při výkonu kontrolních postupů týká následujících institutů daňového práva procesního:

  • místní příslušnost správce daně,
  • možnost správce daně provádět úkony mimo obvod své územní působnosti,
  • možnost správce daně dokončit daňovou kontrolu po změně místní příslušnosti,
  • sídlo daňového subjektu,
  • delegace,
  • atrakce,
  • dožádání,
  • provádění vyhledávací činnosti správcem daně bez dožádání.

Institut delegace

S letošní novinkou souvisí změna, která platí už od minulého roku. Z ní vyplývá možnost daňového vystěhování, tzv. delegace, proti které neexistuje možnost odvolání. Je možné maximálně podat žalobu ke správnímu soudu.

Institut delegace umožňuje nařídit změnu místní příslušnosti správce daně z oficiálního sídla firmy, které máte zapsané v obchodním rejstříku na místo, kde skutečně vyvíjíte svou ekonomickou činnost. V praxi to znamená, že sídlo můžete mít dál klidně na virtuální adrese nebo tzv. office housu, ale vaše daně budou spadat pod finanční úřad v místě, kde reálně podnikáte. Neznamená to ale reálné vystěhování firmy z virtuálního sídla, adresa sídla se rovněž nemění, změna spočívá jen ve finančním úřadu, pod který spadáte. Pokud je skutečným zájmem firmy mít právě pražskou adresu, například z důvodu prestiže u zahraničních obchodních partnerů, tak tu firma neztratí. Nově ale bude platit daně tam, kde má skutečný reálný provoz. Tam také bude finančními úředníky kontrolována, vysvětlila pro server Měšec.cz mluvčí Generálního finančního ředitelství Petra Petlachová.

Celostátní územní působnost a delegace se budou vzájemně doplňovat. Institut delegace se totiž týká přesunu správy všech daní daného subjektu, kdežto institut celostátní územní působnosti se týká pouze kontrolních postupů, jako jsou např. daňová kontrola, postup k odstanění pochybností a vyhledávací činnost. 

Pravidla pro použití institutu delegace stanovuje § 18 daňového řádu, podle kterého o delegaci může požádat správce daně i daňový subjekt. Podmínkou jejího provedení je účelnost nebo jsou-li pro výkon správy daní potřebné mimořádné odborné znalosti. Delegaci je možné většinou provést pro všechny daně snad kromě daně z nemovitých věcí, kde se určuje místní příslušnost podle toho, kde stojí daná nemovitost. Jen výjimečně se delegace provádí jen pro vybrané daně.

Zrušení, změnu či potvrzení delegace určuje při změně okolností podstatných pro určení místní příslušnosti nebo okolností, za kterých bylo o delegaci rozhodnuto, správce daně, který vydal původní rozhodnutí.

Jak delegace probíhá?

K delegaci se přistupuje, pokud finanční úřad zjistí a má důkazy o tom, že místo skutečné ekonomické činnosti máte jinde než oficiální sídlo. Není přitom podstatné, zda jste právnická či fyzická osoba.

Má-li dojít k přenosu místní příslušnosti, musí podle Petlachové finanční úřad prověřit, kde probíhá skutečná ekonomická činnost podnikatele. Šetření je třeba provést jak na virtuální adrese, tak v místě, kde daňový subjekt prohlašuje či deklaruje, že má provozovnu, zaměstnance, vedoucí pracovníky, účetnictví apod, popsala Petlachová s tím, že pokud správce daně zjistí, že sídlo je napsané v Praze, ale veškeré centrum ekonomického zájmu podnikatele je například v Táboře, je to důvod pro navržení delegace místní příslušnosti. Podnět většinou podává jeden z dotčených finančních úřadů, ten druhý dotčený k tomu pak zpracuje své stanovisko. Šetření probíhá podle základních zásad správy daní ve spolupráci s daňovým subjektem. V nastíněném případě by delegaci navrhoval buď pražský nebo jihočeský finanční úřad (případně i oba najednou) s tím, že by se místní příslušnost měla přesunout k jihočeskému správci daně, přiblížila Petlachová.

Podnět na delegaci a stanoviska od obou finančních úřadů pak jdou k Odvolacímu finančnímu ředitelství, které posoudí oprávněnost delegace. Pokud ji shledá důvodnou, vydá rozhodnutí o delegaci místní příslušnosti. V něm rovnou stanoví i den, od kdy přebírá výkon správy daní finanční úřad v místě skutečné ekonomické činnosti.

Jak informoval server Podnikatel.cz, loni bylo takto daňově vysídleno z Prahy přes tisíc podnikatelů (1008). Za letošek podle Petlachové zatím k delegaci došlo 2019 podnětů a přímo delegace proběhla ve 534 případech. Do konce roku předpokládáme rozhodnutí u dalších cca 700 subjektů, odhaduje Petlachová.

Finanční správa se zaměřuje hlavně na firmy, které sídlí na virtuální adrese nebo v office housu (asi 53 tisíc firem). Letos by měla prověřit dalších několik stovek firem.

skoleni_29_6

Každý případ delegace je součástí samostatného rozhodovacího procesu ze strany Odvolacího finančního ředitelství, kdy nelze paušálně říct, že například všechny daňové subjekty s tzv. virtuálním sídlem se „automaticky“ přesunou z Prahy. Podstatné je, kde je skutečný výkon činnosti těchto subjektů a zda je ho možné jednoznačně určit, vysvětlila před časem pro server Podnikatel.cz mluvčí Generálního finančního ředitelství Petra Petlachová.

Dodala také, že se nedá vyloučit, že bude Finanční správa při rozhodování o delegaci využívat i údaje z kontrolního hlášení, které od letošního roku musí podávat plátci DPH.

Autor článku

Autorka je zástupkyní šéfredaktora serveru Měšec.cz. Příležitostně píše pro magazín Reportér a Deník N.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).