Hlavní navigace

Jak vyplnit Přehled, když jste v průběhu roku změnili pojišťovnu?

17. 4. 2013
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

Jak vyplnit Přehled OSVČ pro zdravotní pojišťovnu už jsme si ukázali. Jak si s ním ale poradit, pokud jste v minulém roce změnili pojišťovnu?

Jak už jsme zmiňovali v článku Jak na Přehledy OSVČ pro zdravotní pojišťovnu a správu sociálního zabezpečení?, je nutné formuláře odevzdat do 2. května. 

Podle modelového příkladu z článku Návod na vyplnění daňového přiznání za rok 2012 (MODELOVÝ PŘÍKLAD) jsme si vyplnili formulář pro správu sociálního zabezpečení i pro zdravotní pojišťovnu. Podrobnosti najdete v článku Jak na Přehled OSVČ pro správu sociálního zabezpečení? (NÁVOD) a Přehled OSVČ pro zdravotní pojišťovnu. Jak na to? 

Než se dostaneme k tomu, jak Přehled vyplnit v případě, že si přivyděláváte k zaměstnání vedlejší činností jako OSVČ podle modelového příkladu z článku Jak na daňové přiznání, když si vedle zaměstnání přivyděláváte jako OSVČ?, ukážeme si ještě, jak si poradit se dvěma formuláři pro zdravotní pojišťovnu, pokud jste ji během loňského roku změnili.

Na co pamatovat?

Jen pro úplnost si připomeňme, že využíváte-li služeb daňového poradce, prodlužuje se vám termín odevzdání Přehledu o další tři měsíce. Do konce dubna o tom však musíte dát pojišťovně vědět. 

V případě, že vám vyjde v Přehledu nedoplatek na pojištění, je nutné ho uhradit do 8 dnů ode dne, ve kterém byl nebo měl být podán Přehled OSVČ za rok 2012. 

Platíte-li minimální zálohy, nevztahuje se na vás povinnost si je zvyšovat po podání Přehledu, protože jste tak měli učinit už na začátku roku. Čtěte více: Zdravotní a sociální pojištění 2013: O kolik si příští rok připlatíte?

Modelový příklad

Při vyplňování formuláře budeme vycházet z příkladu, který jsme použili pro daňového přiznání pro OSVČ

Jen připomeneme, že si pan Vodouch každý měsíc vydělá 30 000 Kč jako živnostník. Uplatňuje výdajový paušál, který v jeho případě činí 60 %. Ze zaměstnání žádné příjmy nemá. 

Během minulého roku nebyl pan Vodouch nemocný, a proto pro něj celoročně platila povinnost hradit zálohy na pojistné. Protože náš poplatník rád zkouší nové věci, změnil loni svou pojišťovnu a přešel od Vojenské zdravotní pojišťovny ČR ke Zdravotní pojišťovně ministerstva vnitra.

  • Příjmy za rok (30 000 Kč x 12): 360 000 Kč
  • Výdaje (60 % z příjmů): 216 000 Kč
  • Příjmy po odečtu výdajů: 144 000 Kč

Nechcete se po internetu pídit po formuláři vaší pojišťovny? Na serveru Měšec.cz najdete formulář Všeobecné zdravotní pojišťovnyOborové zdravotní pojišťovny, Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra, Zaměstnanecké pojišťovny Škoda, České průmyslové zdravotní pojišťovny, Revírní bratrské pokladny, Vojenské zdravotní pojišťovny a Zdravotní pojišťovny Metal – Alliance.

Přehledy OSVČ najdete v sekci s daňovými formuláři na serveru Měšec.cz. 

Změna pojišťovny

Pan Vodouch v polovině roku přešel od Vojenské zdravotní pojišťovny ČR (VOZP) ke Zdravotní pojišťovně ministerstva vnitra ČR (ZPMV). Na změnu pojišťovny má právo každý (kdo nemá ke své pojišťovně nesplacené závazky), může tak ale učinit maximálně jednou za rok. Čtěte více: Podnikatelé mají změnu pojišťovny komplikovanější (postup)

Pan Vodouch platil celý minulý rok zálohy na zdravotní pojištění v minimální výši převodem z účtu. Každý měsíc uhradil 1697 Kč. První půl rok platil zálohy VOZP, druhé pololetí pak ZPMV. 

Pokud se rozhodnete změnit zdravotní pojišťovnu, musíte za příslušný rok podat Přehled u obou. Případný nedoplatek nebo přeplatek vrací každá pojišťovna v poměrné výši k součtu doložených vyměřovacích základů. V případě přeplatku na pojistném byste měli doložit potvrzení druhé zdravotní pojišťovny, u níž jste byli v daném roce pojištěni, o vyměřovacím základu a platbách pojistného.

Na co dát pozor?

Pan Vodouch musí za loňský rok podat Přehled u VOZP za první půl rok a ZPMV za druhé pololetí roku 2012. Vyplňované údaje budou pro obě pojišťovny skoro totožné. Vyplnění si tedy podrobně ukážeme na Přehledu VOZP.

Ještě než se do toho pustíme, připomeneme si, že v každém Přehledu je nutné vyplnit příjmy a výdaje za minulý rok v plné výši a ne jen v poloviční. Doba pojištění u konkrétního subjektu se zohlední vyplněním počtu měsíců, po které jste byli klienty konkrétní pojišťovny.

Přehled OSVČ

Na začátku stránky pana Vodoucha nic komplikovaného nečeká. Vyplní své osobní údaje a číslo pojištěnce, které odpovídá jeho rodnému číslu. Uvede také své číslo účtu, pokud z něj platí zálohy. Právě sem v případě přeplatku zdravotní pojišťovna poukáže prostředky. Pokud platíte zálohy poštovní poukázkou, přijde vám přeplatek na vaši adresu. 

Určitě v Přehledu nezapomeňte uvést i své telefonní číslo a e-mail. Pokud byste ve formuláři udělali chybu, pojišťovna vás může kontaktovat snáze a rychleji než klasickou poštou.

Ve druhé části formuláře pan Vodouch nic nevyplňuje, protože loni nebyl nemocný a ani nemá příjmy ze zaměstnání. Proto pro něj platila povinnost hradit zálohy na pojistné. Pan Vodouch nespadá ani do skupiny osob, pro které nebyl stanoven minimální vyměřovací základ. 

Ten se nestanovuje například v měsících, ve kterých po celou dobu platil za pojištěnce pojistné stát, bylo-li v zaměstnání odvedeno pojistné vypočtené alespoň z minimálního základu, OSVČ pobírala nemocenskou, dosáhla důchodového věku pro nárok na starobní důchod, ale nesplnila jiné podmínky pro jeho přiznání nebo celodenně pečovala alespoň o jedno dítě do 7 let nebo o dvě do 15 let. 

Anketa

U které zdravotní pojišťovny jste pojištěn/-a?

Ve třetí části uvádíte informaci o tom, zda se na vás vztahuje povinnost podávat daňové přiznání a jestli vám ho zpracovává daňový poradce.

V prvním řádku čtvrté části uvádíte informace o výši příjmů (360 000 Kč) a ve druhém o výdajích (216 000 Kč jako 60 % z příjmů). Třetí řádek vyplněn nebude, protože pan Vodouch není zaměstnancem.

V řádku 4 a 6 bude shodně číslo 12, protože samostatná činnost trvala po celý rok a po stejnou dobu pro něj platil také minimální vyměřovací základ. 

V řádku 5 pan Vodouch uvede číslici 6, tedy informaci o tom, že zde byl pojištěn půl roku.

Řádky 9 – 16 opět předvyplní interaktivní formulář. Pokud si počítáte částky sami, dojdete k hodnotě v buňce číslo 9 tak, že číslo 12 568,5 vynásobíte hodnotou v buňce 6 (= 150 822 Kč). 

Řádek 12 získáte odečtením hodnoty řádku 2 od řádku 1. Řádek 14a, tedy vyměřovací základ OSVČ za minulý rok, vypočítáte podle vzorce: 0,5 x řádek 12. Pokud je hodnota nižší, než ta z řádku 9, zapíšete číslo z řádku 9. 

Řádek 14b vypočtete tak, že sečtete hodnoty z buňky 14a a 3. Od tohoto čísla pak odečtete 1 809 864 Kč. Vyšla-li vám záporná hodnota, zapisujete nulu.

Řádek 14c získáte odečtením řádku 14b od řádku 14a. Při záporné hodnotě opět zapíšete nulu. Pan Vodouch zapisuje opět částku 150 822 Kč. 

Na řádku 16 najdete podstatnou informaci o výši celkového pojistného za loňský rok. Vypočtete jej podle vzorce: 0,135 x (ř. 14c x ř. 5)/ř.4 a poté zaokrouhlíte na celé koruny nahoru. Pan Vodouch vypočetl 10 181 Kč.

Do řádku 41 patří úhrn záloh, které jste v minulém roce zaplatili. Pan Vodouch hradil zálohy v minimální výši 1697 Kč (celkem tedy 10 182 Kč) a vychází mu přeplatek 1 Kč (řádek 46), který nechce vracet.

Ačkoli pan Vodouch přešel k jiné pojišťovně, interaktivní formulář mu přesto vypočetl novou výši zálohy. V přehledu pro VOZP jde o irelevantní částku. Protože zde pan Vodouch už není pojištěn, uvede v druhé části řádku 51, že nová výše zálohy činí 0 Kč.

Poslední část Přehledu už je věnována pouze datu vyplnění a vlastnoručnímu podpisu.

skoleni_4_3


Přehled OSVČ pro první zdravotní pojišťovnu

Druhý Přehled pro ZPMV vyplní pan Vodouch úplně stejně. Zbystřit musí pouze u řádku 51. Jeho výslednou hodnotu vypočte jako 0,135×0,5 x ř. 12/ ř. 4 (zaokrouhlí na celé koruny nahoru). Ačkoli výsledek by potěšil nejednu peněženku, radovat se z něj nemůže. Platí pro něj totiž minimální výše zálohy 1748 Kč. Tuto možnost také zaškrtne ve druhé části řádku 51 v Přehledu pojišťovny, u které nadále platí pojistné, jako novou výši zálohy.

Nakonec opět uvede datum a připojí svůj podpis. 


Přehled OSVČ pro druhou – stávající – zdravotní pojišťovnu
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).