Hlavní navigace

Jak vyplnit daňové přiznání když jste zaměstnaní a přivyděláváte si jako OSVČ?

13. 3. 2017
Doba čtení: 8 minut

Sdílet

Dnes si na modelovém příkladu ukážeme, jak správně vyplnit formulář daňového přiznání v případě, že jste zaměstnanci s vedlejšími příjmy z podnikání.

Modelový příklad

Daňové přiznání budeme podávat za Petra, který v zaměstnání bere 40 tisíc hrubého a k tomu si měsíčně vydělá dalších 8000 Kč jako OSVČ administrativní činností. Kvůli těmto vedlejším příjmům nemůže požádat o zúčtování daní zaměstnavatele, a proto si od něj musí nechat vystavit „Potvrzení o zdanitelných příjmech“ a podat daňové přiznání.

Petr má dceru Gábinku, která chodí do školky, a syna Dalibora, který se narodil teprve minulý rok, konkrétně 13. března 2016. Jeho maminka (Petrova manželka) je s ním na rodičovské. Její příjmy za minulý rok nepřesáhly hranici 68 000 Kč.

Pro náš modelový příklad je ještě důležité, že Petr splácí hypoteční úvěr, posílá si každý měsíc 1500 Kč na penzijní připojištění do třetího pilíře, dvakrát byl darovat krev a minulý rok zaplatil odborové organizaci na příspěvcích 5000 Kč.

Nyní si shrneme informace, které budeme potřebovat do daňového přiznání:

 • roční příjmy ze zaměstnání: 480 000 Kč (potvrzení od zaměstnavatele)
 • úhrn zaplacených záloh na daň z příjmů: 26 628 Kč (potvrzení od zaměstnavatele)
 • úhrn zaplaceného pojistného: 52 800 Kč (potvrzení od zaměstnavatele)
 • roční příjem jako OSVČ: 96 000 Kč (vystavené faktury)
 • 2 děti (1 z nich se narodilo v minulém roce 13. března 2016)
 • roční školkovné za dceru: 6000 Kč
 • dvě dárcovství krve: 4000 Kč
 • zaplacené úroky z hypotečního úvěru za minulý rok: 23 000 Kč
 • uplatnitelné platby na penzijní připojištění: 18 000 – 12 000 = 6000 Kč (potvrzení od pojišťovny)
 • zaplacené příspěvky odborové organizaci: 3000 Kč – částku nad 3 tis. Kč nelze uplatnit (potvrzení o úhradě příspěvků od odborové organizace)

Řešíte daně? Při výpočtu vám pomůže naše daňová kalkulačka. Abyste pak měli výpočet kam zapsat, stáhněte si formuláře daňového přiznání, které obsahují i přehledy pro zdravotní pojišťovnu a správu sociálního zabezpečení.

První stránka

Na první straně nás žádné komplikace nečekají. Petr vyplní, kterému finančnímu úřadu formulář podává, své rodné číslo a DIČ. Označí také, že podává řádné daňové přiznání, a zaškrtne, že nevyužil služeb daňového poradce a že nemá povinnost ověřovat účetní závěrku auditorem.

Následují osobní údaje a úplně dole pak potvrzení, že Petr nemá zahraniční příjmy a nespolupracuje s dalšími osobami.

Příloha č. 1

Protože má Petr příjmy jako OSVČ, vyplní nejdříve přílohu č. 1. Uvede, že chce uplatnit výdaje procentem z příjmů a dole na stránce ve druhé části upřesní druh samostatné výdělečné činnosti, kterým jsou administrativní a kancelářské práce. Zapíše, že využívá 60% výdajový paušál, protože činnost vykonává na živnostenský list, a že jeho příjmy ze samostatné činnosti byly loni ve výši 96 000 Kč. Vzhledem k paušálu (60 %) tomu odpovídají výdaje ve výši 57 600 Kč.

Stejné údaje uvádí i do tabulky výše. Vypočte, že dílčí základ daně odpovídá částce 38 400 Kč.

Petr může využít výdajový paušál na příjmy ze samostatné výdělečné činnosti, aniž by se tím připravil o možnost uplatnit slevu na děti a na vyživovanou manželku. Jeho příjem ze zaměstnání tvoří víc než polovinu základu daně. Pokud by naopak příjmy z podnikání byly vyšší než příjmy ze zaměstnání z hlediska podílu na základu daně, ztratil by nárok na zmíněné daňové slevy.

Podnikatelům uplatňujícím výdajový paušál by se nárok na tyto daňové slevy měl vrátit, návrh zatím ale ještě není definitivně schválený. Platit by měl od dubna, nejdříve tedy novinku uplatníte při daňovém přiznání podávaném příští rok. O podrobnostech informujeme v článku Sleva na dítě a manželku i pro OSVČ s paušálem. Má to ale háček.

Druhá strana (2.–5. oddíl)

Výpočet dílčího základu daně ze závislé činnosti

řádek 31 – součet hrubých příjmů od zaměstnavatelů. Petr měl pouze jednoho, a proto z potvrzení o zdanitelných příjmech opíše celkovou částku 480 000 Kč (pokud vyplňujete EPO formulář na webu finanční správy, souvisí s touto částí i list „Ostatní příloha“ (výpočtová tabulka k § 6), kam se vypisují příjmy od jednotlivých zaměstnavatelů, úhrn povinného pojistného, sražené zálohy a úhrn vyplacených bonusů)

řádek 32 – součet zaplaceného sociálního a zdravotního pojištění – Petr částku najde na potvrzení od zaměstnavatele (52 800 Kč)

řádek 34 – součet řádků 31 a 32 (532 800 Kč)

Dílčí základy daně

řádek 36 – opíšeme z řádku 34

řádek 36a – Petr neměl příjmy ze zahraničí, v tomto řádku proto bude hodnota z pole 36

řádek 37 – zde Petr uvede svůj dílčí základ daně ze samostatné výdělečné činnosti 38 400 Kč

řádek 41 – úhrn dílčích základů z řádků 37 až 40 (stále 38 400 Kč)

řádek 41a – úhrn dílčích základů se zohledněním vyňatých příjmů ze zdrojů ze zahraničí (tedy opět 38 400 Kč)

řádek 42 – základ daně – spočtete jako součet hodnot z 36a + kladné hodnoty ze 41a (532 800 Kč + 38 400 = 571 200 Kč)

řádek 43 – úhrn příjmů od všech zaměstnavatelů (souvisí s Ostatní přílohou – výpočtovou tabulkou k § 6). Petr má jen jednoho zaměstnavatele, opíše sem tedy své celkové příjmy ze zaměstnání ve výši 480 000 Kč

řádek 45 – základ daně po odečtení ztráty. Petr ztrátu neuplatňuje, proto bude hodnota shodná s tou z řádku 42, tedy 571 200 Kč

Nezdanitelné části základu daně, odečitatelné položky a daň celkem

Vetřetím oddíle si Petr může uplatnit nezdanitelné části základu daně a odečitatelné položky. Odečítat si bude platby na penzijní připojištění, úroky z hypotečního úvěru, dva odběry krve a zaplacené příspěvky odborové organizaci, které sice byly ve skutečnosti vyšší, ale zákon připouští jejich uplatnění jen do částky 3000 Kč za rok.

řádek 46 – Petr vyplní 4000 Kč za dva dárcovské odběry krve

řádek 47 – Petr uvede 12 měsíců, protože hypotéku platil celý minulý rok. Dále zapíše hodnotu 23 000 Kč, což je právě výše úroků z hypotéky za minulý rok, kterou našel na potvrzení, co mu začátkem letošního roku zaslala banka

řádek 48 – Petr vyplní 6000 Kč za platby na penzijní připojištění (celkový úhrn plateb za rok se snižuje o částku 12 000 Kč)

řádek 50 – 3000 Kč za příspěvky odborové organizaci

řádek 54 – součet odečitatelných položek z řádků 48 až 51 (36 000 Kč)

Aktuální výši odečitatelných položek najdete v článku Jak si můžete v roce 2017 snížit daňový základ?

řádek 55 – základ daně snížený o odečitatelné položky. Hodnotu z řádku 54 odečteme od řádku č. 45, vyjde 535 200 Kč

řádek 56 – případné zaokrouhlení částky z řádku 55 na celé stovky dolů, opíšeme opět 535 200 Kč

řádek 57 – z řádku 56 vypočteme 15% daň, která činí 80 280 Kč

Celková daň nebo ztráta

řádek 58 – opíšeme částku z řádku 57, tedy 80 280 Kč

řádek 60 – pokud je potřeba, zaokrouhlujeme hodnotu z řádku 58 na celé Kč nahoru. Zde opět opíšeme 80 280 Kč

Třetí strana

Na třetí straně se budeme věnovat daňovým slevám, na které má Petr nárok. Protože uplatňuje slevu na vyživovanou manželku, na první řádky zapíšeme jméno a rodné číslo jeho ženy.

řádek 64 – roční sleva na poplatníka 24 840 Kč

řádky 65a – sleva na manželku – Petrova žena neměla v minulém roce příjmy přes 68 000 Kč a není držitelkou průkazu ZTP/P. Protože byli s Petrem sezdaní celý minulý rok, má nárok na slevu za celých 12 měsíců

řádky 65b–69 se věnují dalším daňovým slevám (viz popis na každém řádku), které se ale netýkají našeho příkladu

O slevách si více přečtěte v článku Neplaťte vyšší daně než musíte. Jak slevy můžete využít?

řádek 69a – sem Petr uvede částku školkovného z potvrzení (6000 Kč)

řádek 70 – úhrn slev na dani, tedy součet řádků 64 až 69a. Petr uvádí 55 680 Kč

řádek 71 – nová výše daně po odečtení slev (ř. 60 – ř. 70), Petrovi vychází 24 600 Kč

Tabulka č. 2 (údaje o dětech)

V tabulce č. 2 Petr uplatní daňové zvýhodnění na své dvě děti. Vyplní jejich jména, rodná čísla a počet měsíců, za které slevu uplatňuje. Protože se Dalibor narodil teprve minulý rok, nemůže za něj Petr uplatnit slevu celou. Uplatnit může jen ty měsíce, na počátku kterých už byl Dalibor na světě, tedy za devět měsíců. Jestliže nemůže uplatnit slevu za celý rok, vyplatí se Petrovi uvést Dalibora do políčka „Počet měsíců ve výši na jedno dítě“, protože sleva na první dítě je nižší než sleva na druhé dítě, a tak je lepší, když se bude částečně odečítat (sleva jen za devět měsíců) sleva za první dítě (to, na jakém je uveden řádku v tabulce, není důležité, podstatné je to, kam zapsal počet měsíců, za které u Dalibora daňové zvýhodnění uplatňuje).

Za starší dceru si může uplatnit zvýhodnění za celý rok, a proto 12 měsíců zapíše do pole „Počet měsíců ve výši na druhé dítě“ (opět není důležité, na kterém řádku je dcera v tabulce uvedená).

Protože si Petr dělá daně každoročně sám, uplatňuje si už zvýšenou slevu na děti za celý rok 2016. Letos se tato sleva opět zvýší a opět tomu bude během roku s platností od jeho počátku.

řádek 72 – daňové zvýhodnění za obě vyživované děti činí 27 057 Kč (9 × 1117 + 17 004)

řádek 73 – sleva na děti uplatnitelná do výše daňové povinnosti (částka z řádku 72 uplatnitelná do částky z řádku 71) – sepíšeme opět 24 600 Kč

řádek 74 – daň po uplatnění slev, tedy ř. 71 – ř. 73 = 0 Kč

řádek 75 – daňový bonus – daňové zvýhodnění je vyšší než daňová povinnost, proto Petr uvede 2457 Kč

řádek 76 – Petrovi nebyl ve výplatě vyplácen žádný daňový bonus

řádek 77 – rozdíl na daňovém bonusu (ř. 75 – ř. 76), Petr zapíše 2457 Kč

Šestý oddíl vyplňovat nebudeme, protože Petr nepodává dodatečné daňové přiznání.

Placení daně

Petr platil zálohy na daň a v této části si je může odečíst z celkové daňové povinnosti.

řádek 84 – úhrn zaplacených záloh na daň z příjmů za rok 2016 činí 26 628 Kč

řádek91 – doplatek či nedoplatek Petr vypočte jako ř. 74 – ř. 77 – ř. 84 – ř. 85 – ř. 86 – ř. 87 – ř. 87a – ř. 88 – ř. 89 – ř. 90. Vyšlo mu – 29 085 Kč, což znamená, že mu vznikl přeplatek na dani.

Čtvrtá strana

Na poslední straně Petr uvede počet listů u jednotlivých příloh, tedy

Tip do článku - účto fakturace duben

 • přílohu č. 1,
 • potvrzení o zdanitelných příjmech od zaměstnavatele,
 • dvakrát potvrzení o odběru krve,
 • potvrzení z banky o zaplacených úrocích za hypoteční úvěr,
 • potvrzení od penzijní společnosti o platbách na penzijní připojištění,
 • potvrzení o zaplaceném školkovném ze školky, kam chodí jeho dcera,
 • čestné prohlášení manželky o tom, že si neuplatňuje slevy na děti,
 • čestné prohlášení o příjmech manželky za minulý rok,
 • kopie rodného listu syna Dalibora,
 • potvrzení odborové organizace o příspěvcích za minulý rok.

Nakonec připojí datum a vlastnoruční podpis.

Nesmí také zapomenout na oddíl „Žádost o vrácení přeplatku na dani z příjmů fyzických osob“, jinak by se připravil o více než 29 tisíc korun. Do poslední tabulky proto uvede svou adresu a přeplatek mu přijde domů složenkou.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).