Hlavní navigace

Jak vybrat peníze z Union banky

7. 5. 2003
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

Termín výplaty vkladů klientů zkrachovalé Union banky se blíží a stále více věřitelů ostravského finančního domu hledá přesné informace o způsobu výplaty. Jakým způsobem bude GE Capital Bank postupovat a na co se klienti Union banky musí připravit?

Fond pojištění vkladů vybral z uchazečů o výplatu vkladů klientů zkrachovalé Union banky GE Capital Bank. Banka sama uvádí tři důvody, proč byla zvolena právě ona:

  • její obchodní síť koresponduje se sítí Union banky,
  • platební instrumenty banky jsou dostatečně připraveny a
  • nabídla podmínky, kterým Fond pojištění vkladů nemohl odolat.

Zejména třetí bod si zasluhuje naši pozornost. GE Capital Bank jako oficiální důvod uvádí otevření poboček i v sobotu (konkrétně se jedná o tři soboty, kdy budou vybrané pobočky banky otevřeny pouze pro vypořádání vkladů po Union bance). Již méně hovoří o ceně, kterou FPV za výplatu klientů bance zaplatí – tu nabídla GE ze všech uchazečů o výplatu nejpříznivější – pro Fond bude pracovat zdarma. Tím získá přístup k přibližně 115 tisícům potenciálních nových klientů.

Celá transakce, při níž bude vyplaceno 109 000 fyzickým a 5 180 právnickým osobám (a ještě více o vlastníky devizových účtů, které zatím nemá GE Capital Bank k dispozici) 12,5 mld. Kč, přijde banku přibližně na 10 mil. Kč.

Na co se musí připravit klienti Union banky
Podle dohody s Fondem pojištění vkladů začne výplata klientů v sobotu 17. května v 8:00 hodin v 78 vybraných pobočkách GE Capital Bank, které leží nejblíže obchodním místům Union banky. Následně bude probíhat v pracovních dnech na všech 188 pobočkách.

GE Capital Bank (a podle jejích představitelů žádná česká banka) by nedokázala uspokojit víc jak sto tisíc žadatelů o výplatu v jediný den. Proto banka sice zahajuje výplatu vkladů 17. května, ale již týden před výplatou, tj. nejdříve 12. května budou klientům Union banky rozeslány dopisy s

  • částkou k výplatě,
  • doporučeným termínem návštěvy pobočky GE Capital Bank,
  • doporučenou pobočkou GE Capital Bank,
  • doklady nutnými k výplatě a
  • dalšími informacemi.

Částka k výplatě
Každý z klientů má nárok na vyplacení 90 % vkladů v korunách do maximální výše 25 000 euro přepočítaných podle výhodnějšího z kurzů k 21. 2. a 17. 5. Podle prvního kurzu vychází maximální částka 793 375 Kč, druhý ještě není pochopitelně znám.

Vyplaceny budou vklady po odečtení splatných závazků. Tak například budou odečteny splátky úvěru po lhůtě splatnosti a podobně. Nemělo by se stát, že by byl od vkladů odečten úvěr, který ještě není splatný. Pokud by k tomu však přeci jen došlo, lze podat reklamaci Fondu pojištění vkladů.

Výhodnějším z kurzů budou též přepočítány devizové vklady po započtení splatných závazků.

Má-li fyzická osoba – podnikatel u Union banky účet podnikatelský i soukromý, oba vklady se sečtou a z nich se počítá výplata včetně maximálního limitu. Měl-li by tak podnikatel 500 tis. Kč na podnikatelském účtu a 500 tis. Kč na osobním účtu, obdrží nikoli 2× 450 tis. Kč, ale pouze maximální výplatu (pravděpodobně 793 375 Kč).

Doporučený termín výplaty
Doporučený termín výplaty není pro žadatele závazný. V dopise bude mít uveden jednu ze tří sobot (17. 5., 24. 5. a 7. 6.), od které je pro něj výhodné dostavit se na pobočku banky. Při rozdělení náporu klientů čekajících na své peníze do tří dnů by měla GE Capital Bank stihnout „odbavit“ všechny. Toto je jedno z významných opatření pro snížení front a čekání u přepážek.

V týdnu následujícím po sobotě uvedené v dopise může žadatel navštívit pobočku, kde bude výplata provedena.

Pokud se klientovi nehodí uvedený termín, může banku navštívit později (až do 16. 5. 2008), ale i dříve, pokud peníze opravdu potřebuje (nikoli však před 17. 5.).

Banka však z důvodu zamezení „přetlaku“ u přepážek vyzývá klienty Union banky, aby vyčkali na svůj termín, přestože chápe, že čekali na své peníze již tři měsíce.

Červnový termín je určený pro majitele devizových účtů, protože jejich vklady budou vypláceny v českých korunách podle výhodnějšího (pro klienty) z kurzů z 21. 2. a 17. 5. Kurs k prvnímu uvedenému datu (uzavření Union banky) činil 31.735 Kč/euro a podle lidí, kteří se kurzy zabývají, pravděpodobně bude lepším z obou, přesto je třeba vyčkat. A platební instrukce k devizovým účtům bude mít GE CB s jistotou až k 7. 6.

Pokud majitel devizového účtu u Union banky své prostředky chce dříve, může je dostat podle přepočtu kurzu z 21. 2. a případný doplatek obdrží později.

Doporučená pobočka
Z dopisu se klient dozví též doporučenou pobočku GE Capital Bank, na kterou se má dostavit. Podobně jako v předchozím bodě není doporučení závazné a žadatel o výplatu může navštívit libovolnou pobočku. V sobotu však bude otevřeno pouze vybraných 78 a pouze na těchto bude možné obdržet hotovostní výplatu vkladu. Pokud žádá hotovostní výplatu částky převyšující 50 000 Kč, musí ji nahlásit 2 dny předem. Bezhotovostní lze uskutečnit kdykoli a kdekoli (ve 188 pobočkách GE CB) po 17. květnu 2003.

Banka doporučuje výplatu bezhotovostní zejména z důvodu vyšší bezpečnosti. Pokud klient účet nemá, ráda mu ho založí. (Klient by si měl předem zvážit, který bankovní dům je pro něj nejvýhodnější. Zvýhodněné nabídky bývalým klientům Union banky nabízí více bank.)

Doklady nutné k výplatě
Fyzickým osobám (podnikatelům i nepodnikajícím) budou vklady vyplaceny proti jednomu platnému dokladu totožnosti s rodným číslem. (Pozor! Například občanský průkaz nesmí mít ostříhané rohy.) V případě nejasností (špatná fotografie apod.) si banka může vyžádat další doklad. Pokud ani ten nebude uspokojivý dle zákona, může vyplatit náhradu vkladu pouze s písemným souhlasem Fondu pojištění vkladů.

Výplatu právnických osob mohou provést jen statutární zástupci s jedním dokladem totožnosti a výpisem z obchodního rejstříku ne starším než jeden měsíc.

Samozřejmě je možné zmocnit jinou osobu k výběru či převedení vkladu, ale pouze specifickou plnou mocí k tomuto úkonu.

Specifické potíže mohou nastat například u účtů nezletilých osob, o jejichž výplatu musí zažádat společně oba rodičové (pokud žádá jen jeden z nich, potřebuje GE Capital Bank písemný souhlas s výplatou Fondu pojištění vkladů).

Důležitým dokladem, který klient obdrží při výplatě náhrady, je List klienta, na základě kterého spolu s výpisem z účtu může vymáhat zbývajících 10 % vkladu od Union banky. Ovšem, nebudeme nic nalhávat, šance na získání dalších peněz je pro klienty mizivá.

skoleni_11_12

Kam pro více informací
Další informace můžete získat z celé řady zdrojů. Za všechny jmenujme internetové stránky GE Capital Bank se sekcí pro klienty Union banky, stránky Union banky samotné, Fondu pojištění vkladů a několik telefonů:

  • GE Capital Bank: 855 555 557
  • Union banka: 800 186 466

GE Capital Bank nabízí i zasílání informací SMS zprávou (Eurotel: 999 025, T-Mobile: 5123 a Oskar: 6420).

Kdy půjdete vybrat svůj vklad z Union banky?

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Šefredaktor odbormných komutních webů Poradci-sobě.cz a Realiťáci-sobě.cz. Šéf obsahu EMA data.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).