Hlavní navigace

Jak vidí banky své úspěchy a neúspěchy v loňském roce?

23. 1. 2004
Doba čtení: 8 minut

Sdílet

Minulý rok zhodnotil snad už každý. Nechali jsme tedy banky, aby nám zaslaly, co považují za největší úspěch a za největší neúspěch v loňském roce. A byl to rok nadmíru úspěšný - některé banky ani neví, co znamená neúspěch. Jak hodnotíte banky vy?

V loňském roce se událo mnohé. Klesaly úrokové sazby (hypoteční úvěry dosáhly úrokového dna), rostly poplatky za bankovní služby (sem tam nějaká také zlevnila) a banky vesele podnikaly – až na dvě, které byly okolnostmi nuceny ukončit svou bankovní činnost a věnovat se konkursu a vyrovnání (Plzeňská banka a Union banka).

Zeptali jsme se bank, co se jim nejvíce povedlo a co se jim nejvíce nepovedlo. Z odpovědí představitelů bankovních domů se ale zdá, že loňský rok byl nadmíru úspěšný.

Při pročítání odpovědí jsem získal několik nezapomenutelných dojmů – především počet obyvatel České republiky zřejmě roste, neboť většina bank si pochvaluje nárůst klientů nebo zvýšený zájem o své produkty (např. Citibank – drobní klienti, ČMHB – nové hypotéky, ČSOB – Klíčový plán, eBanka – počet klientů, Poštovní spořitelna – mírné zvýšení počtu klientů, WHB – počet hypoték). A pokud neroste počet občanů, určitě roste počet bankovních klientů – což si některé banky pochvalují ve spojitosti s rozšířením bankovních služeb na nejmladší věkové kategorie (např. Komerční banka – Dětské konto).

Ostatně oblast rozšiřování služeb si pochvaluje nejen poslední zmíněná Komerční banka (a nejen v oblasti služeb pro děti), ale i HVB Bank a Raiffeisenbank. GE Capital Bank považuje za největší úspěch získání tendru na výplatu klientů zkrachovalých bank – Union banky a Plzeňské banky – a bezproblémovou realizaci výplaty náhrad. Česká spořitelna má největší radost z růstu spokojenosti klientů s poskytovanými službami.

Další sadou úspěchu je rozšiřování kapacit a obchodních míst. Tak se zvětšil počet poboček a obslužních míst ČMHB, eBanky a Komerční banky.

Neúspěchů banky nevidí zdaleka tolik jako úspěchů. Buď jsou skutečně tak úspěšné a vše, nač sáhnou, se jim daří (což by pro nás, klienty, bylo jedině dobře), nebo jsou naopak slepé a chyby vidět nechtějí. Nebo je vysvětlení mnohem prozaičtější – nechtějí je ukázat na světlo tisku.

Část zaslaných neúspěchů se točí kolem neumístění se v anketách a soutěžích (např. eBanka, Raiffeisenbank, WHB). Citibank pouze nestihla termín uvedení některých nových produktů na trh, Poštovní spořitelna některé produkty nepřipravila k širokému prodeji na poštách a ČSOB se nepodařilo produkty propojit, aby byly dostupné na jednom místě (nikoli ve smyslu „jediném“).

ČMHB vidí své neúspěchy jako nepodstatné a nepodělila se s námi ani o jediný, podobně vnímá Česká spořitelna své dílčí neúspěchy a chyby při transformaci banky. Komerční banka vidí neúspěch spíše na straně Policie ČR a v liknavosti poslanců k zákonu o konkurzu a vyrovnání a GE Capital Bank ve své skupině, které se nepodařila akvizice v Maďarsku. HVB Bank místo neúspěchů zaslala plány na příští rok, z čehož se dovozuji, že uvedené se nepodařilo naplnit v loňském roce.

Přehled úspěchů bank

Citibank

„Mezi nejvýraznější úspěchy loňského roku řadí Citibank úspěch divize retailového bankovnictví vyjádřený v růstu počtu zákazníků a celkového objemu úvěrů a deposit v této divizi o více než 150 %.“

Andrea Machálková, Communications Executive Citibank

Česká spořitelna

„Jakkoli si vážíme ocenění udělených odbornými porotami, největším úspěchem je, že roste spokojenost našich klientů. Dokládá to index spojenosti klientů (CSI), který pravidelně měříme. V roce 2003 jsem dosáhli 75 bodů z maxima 100, přitom v roce 2001 jsme byli na 69 bodech. Nejlepší banky v USA a v Evropě dosahují v tomto měření 80 – 90 bodů.“

Klára Gajdušková, tisková mluvčí České spořitelny

Redakčně zkráceno. Plná verze vyjádření Kláry Gajduškové.

Českomoravská hypoteční banka

„Minulý rok hodnotíme v naší bance velmi příznivě. Významný úspěch jsme zaznamenali v počtu nově poskytnutých hypotečních úvěrů, které ve srovnání s předešlým rokem výrazně narostly. Skutečně příznivé jsou taktéž předběžné výsledky hospodaření banky v minulém roce. Nadále jsme rozšiřovali a zkvalitňovali svoji obchodní síť a prohlubovali spolupráci se strategickými partnery. V průběhu roku 2003 došlo také k významnému zvýšení základního kapitálu, to nám umožňuje další expanzi.“

David Sahula, specialista PR ČMHB

ČSOB

„Největší úspěch zaznamenala nová služba ČSOB Klíčový plán, která se setkala s obrovským zájmem ze strany klientů.“

Pavel Hejzlar, firemní komunikace ČSOB

eBanka

„Za největší úspěch považujeme kromě radikálního rozšíření obchodní sítě o 113 nových míst, doplnění produktového portfolia banky hlavně úspěšnost marketingové kampaně, díky které do eBanky měsíčně přichází 4 tisíce nových klientů.“

Pavel Makovský, ředitel divize interní a externí komunikace eBanka

GE Capital Bank

„Za úspěch GE Capital Bank v minulém roce považujeme vítězství v tendru na výplatu klientů Union banky a Plzeňské banky a následné hladké a bezproblémové zvládnutí samotné výplaty. Je to jasný důkaz, že GE Capital Bank byla na nápor bývalých klientů Union banky dobře připravena. Například 78 vybraných obchodních míst GE Capital Bank bylo po tři soboty otevřeno speciálně pro klienty Union banky.“

Jan Hainz, tiskový mluvčí GE Capital Bank

Redakčně zkráceno. Plná verze vyjádření Jana Hainze.

HVB Bank

„V loňském roce se nám podařilo uvést úspěšně na trh několik nových produktů a zaznamenali jsme velký rozvoj a růst v oblasti hypoték. Také očekáváme, že hospodářský výsledek HVB Bank Czech republic a. s. bude za rok 2003 i přes pokles úrokových sazeb lepší než v roce 2002.“

Petra Kopecká, tisková mluvčí HVB Bank

Komerční banka

„Zavedli jsme nový systém obsluhy klientů – v současné době má každý klient KB svého osobního bankéře, rozšířili jsme pobočkovou síť, zprovoznili jsme přes osmdesát nových bankomatů a uvedli jsme na trh více než deset nových produktů. Za všechny bych rád jmenoval zcela ojedinělý produkt na českém trhu – Dětské konto, které je určeno dětem od narození až do 15 let věku.“

Alexis Raymond Juan, předseda představenstva Komerční banky

Redakčně zkráceno. Plná verze vyjádření Alexis Raymond Juana.

Poštovní spořitelna

„Největším úspěchem Poštovní spořitelny v roce 2003 byla stabilizace podílu na trhu a jeho mírné zvýšení. Máme 1 000 000 klientů s běžnými účty.“

Daniela Krůtová, komunikace Poštovní spořitelny

Raiffeisenbank

„Co sami považujeme za úspěch, je zavedení nových produktů, např. Mikroprogramu, což je program pro malé a střední podniky, u kterého spolupracujeme s Evropskou bankou pro obnovu a rozvoj, či zavedení kreditních karet. Na konci roku jsme představili jako jedna z prvních bank tzv. americkou hypotéku, tento druh hypotéky má dvě varianty – účelovou na bydlení (takové, které nelze financovat klasickou hypotékou – např. družstevní byt) a úvěr bez udání účelu.“

Romana Kubálková, tisková mluvčí Raiffeisenbank

Redakčně zkráceno. Plná verze vyjádření Romany Kubálkové.

Wuestenrot hypoteční banka

„Za největší úspěch naší banky považujeme to, že i když se Wüstenrot hypoteční banku podařilo založit až k 23. prosinci 2002, dokázali jsme ji uvést na trh a zahájit obchody už v průběhu prvních dvou měsíců roku 2003. Jako jedna z mála bank garantujeme jednotnou sazbu pro všechny klienty. Za další úspěch považujeme i to, že co do počtu poskytnutých hypoték pro fyzické osoby – občany se můžeme porovnávat s Živnobankou a HVB, které nejsou na poli hypoték žádným nováčkem.“

František Pavelka, předseda představenstva WHB

Přehled neúspěchů bank

Citibank

„Loňský rok nepřinesl žádné výraznější neúspěchy. Za méně významný neúspěch je možné považovat malé zpoždění v uvedení některých produktových zlepšení původně plánovaných na konec roku 2003. Jedná se především o Citibank běžný účet a Citibank kreditní kartu. S rozšířenou nabídkou u těchto produktů seznámíme veřejnost v průběhu prvního čtvrtletí 2004.“

Andrea Machálková, Communications Executive Citibank

Česká spořitelna

„V rámci dynamických změn, kterými procházíme již několik měsíců, se někdy nevyhneme dílčím chybám. Tyto chyby však nelze označit za neúspěchy. Napravujeme je, učíme se z nich a pokračujeme v rychlém vývoji.“

Klára Gajdušková, tisková mluvčí České spořitelny

Českomoravská hypoteční banka

„Jak jsem již výše zmínil, minulý rok považujeme za úspěšný. Případné běžné dílčí neúspěchy nejsou skutečně nijak podstatné.“

David Sahula, specialista PR ČMHB

ČSOB

„Rádi bychom ještě více propojili prodeje produktů jednotlivých společností ze Skupiny ČSOB tak, aby klienti měli k dispozici vše na jednom místě. Závěr roku v tomto směru již přinesl zlepšení, které chceme dále rozvíjet.“

Pavel Hejzlar, firemní komunikace ČSOB

eBanka

„Neúspěchem může být, že jsme nezvítězili v anketě Banka roku 2003.“

Pavel Makovský, ředitel divize interní a externí komunikace eBanka

GE Capital Bank

„V loňském roce se skupině GE Consumer Finance, do níž patří GE Capital Bank, nepodařilo provést akvizici na maďarském bankovním trhu.“

Jan Hainz, tiskový mluvčí GE Capital Bank

HVB Bank

„Letos bychom se chtěli zaměřit na zlepšení v několika oblastech. Tou první je marketing a vizibilita banky na trhu. Chceme maximálně posílit naši image. Zaměříme se také na rozvoj služeb a šíři nabídky v segmentu SME.“

Petra Kopecká, tisková mluvčí HVB Bank

Komerční banka

"Nelze to nazvat neúspěchem Komerční banky, ale spíš je to vyjádření politování a znepokojení nad zhoršením bezpečnostní situace v České republice, zejména pak v hlavním městě. Pobočky KB se v loňském roce staly několikrát terčem přepadení. Komerční banka samozřejmě zajišťuje ochranu svých objektů, ale zároveň očekáváme, že se růstem tohoto typu kriminality budou zabývat také příslušné státní orgány.

Za, řekněme, neúspěch také považuji, že se stále nepodařilo prosadit změnu zákona o konkurzu a vyrovnání, který by věřitelům usnadnil vymáhání pohledávek."

Alexis Raymond Juan, předseda představenstva Komerční banky

Poštovní spořitelna

„Největším neúspěchem Poštovní spořitelny v roce 2003 bylo, že se nám nepodařilo vyvinout produkty elektronického bankovnictví do podoby umožňující prodej na České poště, a tím zůstaly tyto produkty pro naše klienty hůře dostupné. V současné době však práce postoupily do fáze, kdy můžeme garantovat, že ve II. Q 2004 tento nedostatek odstraníme.“

Daniela Krůtová, komunikace Poštovní spořitelny

Raiffeisenbank

„Za neúspěch považujeme skutečnost, že jsme i přes dosažený vývoj a překročení stanovených cílů neobsadili přední místa v kategorii Nejdynamičtější banka (MasterCard Banka roku 2003).“

Romana Kubálková, tisková mluvčí Raiffeisenbank

Wuestenrot hypoteční banka

„Za neúspěch považujeme to, že přes velmi úspěšnou nabídku kombinace našeho úvěru se stavebním spořením (30 % našich klientů takto kombinuje a na svých dluzích vydělává) se nám nepodařilo získat pro ni titul "hypotéka roku“. Ale snad to v letošním roce napravíme."

František Pavelka, předseda představenstva WHB

Ostatní dotázané banky odpovědi bohužel nezaslaly. Pokud přijdou dodatečně, rádi se s vámi o ně podělíme.

Minulý rok byl pro banky...

Autor článku

Šéfredaktor portálu Investujeme.cz. Absolvent IES FSV UK. Člen skupiny historického šermu Heraldicus...
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).