Hlavní navigace

Jak si správně říci o úroky z prodlení?

16. 4. 2015
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

 Autor: Isifa.com
Jak spočítat úroky z prodlení a jak svůj nárok přesně zformulovat v předžalobní upomínce dlužníkovi, aby vám soud vyhověl?

Jak správně požádat o úroky z prodlení při prodleních s úhradou peněžitého dluhu už jsme si ukázali dříve. Návod najdete v článku Úroky z prodlení se od července změní, život zkomplikují všem.

Tam uvedené návody a formulace platí pro prodlení započatá do 30. 6. 2013. A jak postupovat od 1. 7. 2013 si ukážeme tentokrát.

Reposazba plus 8 %

Výše úroku z prodlení se řídí nařízením vlády č. 142/1994 Sb., ve znění nařízení vlády (novely) č. 180/2013 Sb., nastalo-li prodlení s plněním peněžitého dluhu ode dne 1. 7. 2013 do 31. 12. 2013.

Výše (procentní sazba) úroků z prodlení se nemění, zůstává stejná po celou dobu (započatého a trvajícího) prodlení: od 1. července 2013 do 31. prosince 2013 výše úroku z prodlení odpovídala ročně výši repo sazby stanovené Českou národní bankou pro poslední den kalendářního pololetí, které předchází kalendářnímu pololetí, v němž došlo k prodlení, zvýšené o 8 %.

Procentní sazba úroků zůstávala, zůstává a bude zůstávat pro konkrétní případ (započatého a trvajícího) prodlení stejná, i když se později změní repo sazba ČNB. (Při vzniku prodlení se výše úroku z prodlení neodvíjela od repo sazby platné v první den prodlení, ale od repo sazby, která platila pro poslední den toho kalendářního pololetí, které předchází kalendářnímu pololetí, v němž prodlení nastalo.)

Výše úroku z prodlení se řídí nařízením vlády č. 351/2013 Sb., nastalo-li prodlení s plněním peněžitého dluhu ode dne 1. 1. 2014. Výše (procentní sazba) úroků z prodlení se nemění, zůstává stejná po celou dobu (započatého a trvajícího prodlení): od 1. ledna 2014 výše úroku z prodlení odpovídá ročně výši repo sazby stanovené Českou národní bankou pro první den kalendářního pololetí, v němž došlo k prodlení, zvýšené o 8 %.

Procentní sazba úroků zůstává a bude zůstávat pro konkrétní případ (započatého a trvajícího) prodlení stejná, i když se později změní repo sazba ČNB. (Při vzniku prodlení se výše úroku z prodlení neodvíjí od repo sazby platné v první den prodlení, ale už ani od repo sazby, která platila pro poslední den toho kalendářního pololetí, které předchází kalendářnímu pololetí, v němž prodlení nastalo, nýbrž od repo sazby platné v první den kalendářního pololetí, v němž došlo k prodlení.)

Tabulka: Vývoj sazby úroků z prodlení

 Období  Sazba úroků z prodlení
1. 7. 2013 – 31. 12. 2013 (2. pololetí 2013) 8,05
1. 1. 2014 – 30. 6. 2014 (1. pololetí 2014) 8,05
1. 7. 2014 – 31. 12. 2014 (2. pololetí 2014) 8,05
1. 1. 2015 – 30. 6. 2015 (1. pololetí 2015) 8,05

Další vývoj repo sazby, a tudíž i sazby úroků z prodlení, můžete sledovat na webu České národní banky.

Výpočtový vzorec

Výpočet úroků z prodlení za určité období (prodlení s úhradou dluhu) lze shrnout v následujícím vzorci: 

(počet dnů prodlení se počítá od 1. dne prodlení, resp. od 1. dne dalšího kalendářního roku, v němž pokračuje prodlení, do dne úhrady dluhu včetně, resp. do posledního dne příslušného kalendářního roku, v němž trvá prodlení, včetně)

legislativni_zmeny_21

Jestliže prodlení dlužníka nastalo 28. dubna 2005 a trvalo do 30. června 2010, uplatňuje se poněkud odlišný a složitější výpočtový vzorec, který jsme si přiblížili v článku Úroky z prodlení podle nového občanského zákoníku od 1. 1. 2014.

Jak požadovat úroky v žalobě?

Jak formulovat svou žádost o úroky z prodlení v žalobě? Navrhuji následující znění požadovaných deklaratorních výroků rozhodnutí soudů (žalobních petitů):

Při prodlení vzniklém od 1. 7. 2013 do 31. 12. 2013

1. „Žalovaný je povinen zaplatit žalobci částku ................ Kč s ......... % (repo sazba ČNB k poslednímu dni kalendářního pololetí, které předchází kalendářnímu pololetí, v němž byl žalovaný prvně v prodlení, zvýšená o osm procentních bodů) úroků z prodlení p.a. (ročně) od ................... (první den prodlení žalovaného) do zaplacení; to vše do tří dnů od právní moci rozhodnutí."

nebo

2. „Žalovaný je povinen zaplatit žalobci částku .................. Kč s úroky z prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 142/1994 Sb., ve znění nařízení vlády č. 163/2005 Sb., nařízení vlády č. 33/2010 Sb. a nařízení vlády č. 180/2013, od ......... do zaplacení, to vše do tří dnů od právní moci rozhodnutí.“

Při prodlení se zaplacením peněžité částky vzniklém od 1. 1. 2014

1. „Žalovaný je povinen zaplatit žalobci částku ................ Kč s ......... % (repo sazba ČNB k prvnímu dni kalendářního pololetí, v němž byl žalovaný prvně v prodlení, zvýšená o osm procentních bodů) úroků z prodlení p.a. (ročně) od ................... (první den prodlení žalovaného) do zaplacení; to vše do tří dnů od právní moci rozhodnutí."

nebo

2. „Žalovaný je povinen zaplatit žalobci částku .................. Kč s úroky z prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb. od ......... do zaplacení, to vše do tří dnů od právní moci rozhodnutí.“

Autor článku

Jsem právníkem. Věnuji se zejména pracovnímu a občanskému právu a souvisejícím oborům.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).