Hlavní navigace

Jak si pojistit nezodpovědnost? - Rada odborníků

22. 4. 2005
Doba čtení: 8 minut

Sdílet

Bohatství v české společnosti roste. A s ním i možná výše škody v běžném životě. Tu lze ale pojistit. Vyplatí se spíše pojištění odpovědnosti v rámci pojištění domácnosti, nebo jako samostatný produkt a proč? V jaké výši vidíte optimální pojistné krytí u pojištění odpovědnosti?
Milan Káňa - Allianz

Milan Káňa, vedoucí oddělení komunikace Allianz pojišťovny

U Allianz pojišťovny je pro klienta výhodnější sjednat pojištění odpovědnosti za škodu s majetkovým pojištěním, a to buď s pojištěním trvale obývané domácnosti nebo nemovitosti. V tomto případě používáme poloviční sazby pojistného. Klient má samozřejmě možnost uzavřít samostatné pojištění odpovědnosti za škodu, a to za standardní sazby pojistného.

V současné době nabízíme tři varianty pojištění odpovědnosti za škodu: Normal, Optimal a Exkluziv, které se liší nejen svým rozsahem krytí, ale i výší limitů pojistného plnění pro škody usmrcením a na zdraví, pro škody na věci a pro jiné majetkové škody. U varianty Exkluziv lze základní limity ještě dále navýšit.

Optimální rozsah krytí včetně optimální výše limitů pojistného plnění již nabízí varianta Optimal, která se také nejvíce prodává. Limity pojistného plnění ve variantě Optimal: 2 mil. Kč pro škodu usmrcením a na zdraví, 500 tis. Kč pro škodu na věci, 30 tis. Kč pro jinou majetkovou škodu.

Hledáte optimální běžný účet a platební karty pro vaši firmu? Chcete efektivně využívat přímé bankovnictví? Vše o bankovnictví pro firmy a ještě víc naleznete v příloze Firemní bankovnictví.
Olga Kobilková - Česká pojišťovna

Olga Kobilková, produktová manažerka České pojišťovny

Pojištění odpovědnosti za škodu z běžného občanského života je sjednáváno ve stejném rozsahu pojištění a ve stejné výši pojistného, a to jak v samostatném produktu, tak v rámci připojištění k domácnosti. Pokud je však uzavřeno samostatně, může si klient sjednat i některá z doplňkových pojištění. Patří mezi ně například pojištění odpovědnosti za škodu vlastníka, držitele, nájemce nebo správce nemovitosti či pojištění odpovědnosti za škodu vlastníka budovy, jiné stavby či díla ve stavbě nebo demolici.

Výše limitů pojistného plnění v současné době činí v případě škody na zdraví dva miliony korun, za škodu na věci jeden milion korun a za finanční škodu půl milionu korun.

Jan Král - ČSOB Pojišťovna

Ing. Jaroslav Král, ředitel odboru řízení produktů ČSOB Pojišťovny

Jako u každého jiného pojištění, i u pojištění odpovědnosti za škodu z běžného občanského života je potřeba posuzovat, jaký je rozsah pojištění (tj. v jakých případech pojistitel poskytne pojistné plnění, jaké jsou výluky z pojištění, jestli platí nějaká další omezení apod.), jakou spoluúčast si klient může zvolit a jestli může klient ovlivnit další parametry pojištění (např. lze si vybrat z více limitů pojistného plnění). Potom je úplně jedno, jestli pojistitel nabízí dané pojištění samostatně nebo v kombinaci s jiným pojištěním.

ČSOB Pojišťovna, a.s., člen holdingu ČSOB nabízí pojištění odpovědnosti za škodu z běžného občanského života buď k pojištění domácnosti nebo k pojištění nemovitosti – svým obsahem se jedná o totožné pojištění. Klienti si mohou vybrat ze tří skupin limitů pojistného plnění, kdy je zvlášť stanoven limit pro škodu na zdraví nebo usmrcením, škodu na věci a následnou finanční škodu. Klienti nejvíce sjednávají pojištění s limity 500 000 Kč (škoda na zdraví nebo usmrcením), 250 000 Kč (škoda na věci) a 20 000 Kč (následná finanční škoda) se spoluúčastí 500 Kč. Vzhledem k tomu, v jaké výši se obvykle pohybují škody, je takové pojištění dostačující.

JUDr. Vlasta Fialová, vedoucí skupiny pojištění odpovědnosti pojišťovny Generali

Jak roste pojistný trh v České republice, roste i odpovědnost občanů za zdraví a život svůj a své rodiny, za svůj majetek i majetek svých blízkých. Tato rizika je možné si pojistit pojištěním životním nebo majetkovým.

Občané ale odpovídají nejen za vlastní hodnoty, ale především za škody, které mohou způsobit někomu jinému, odborně nazváno „třetí osobě“. Ta „třetí osoba“ se dostává právě do pojistného vztahu odpovědnosti za škodu, protože pojištění funguje tak, že pojištěný má pojistnou smlouvu s pojišťovnou, a „třetí osobou“ je v době uzavření pojištění ještě někdo další, v té době neznámý, kterého v případě pojistné události může pojištěný poškodit.

Takové škody, které můžeme způsobit, byť si počínáme sebevíce opatrně, mohou být mnohdy velice rozsáhlé a mohou citelně zasáhnout do našeho rodinného rozpočtu. A na rozdíl od škod na vlastním majetku, který vždy nemusíme znovu obnovit, je téměř jistota, že poškozený na nás bude náhradu škody vymáhat. Proto je pojištění odpovědnosti za škodu pro náš klid velmi důležité.

Pojištění škod, které může občan způsobit, se nazývá „pojištění občanské odpovědnosti“. V Generali Pojišťovna a.s. je možné jej sjednat buď samostatně, nebo spolu s pojištěním domácnosti nebo rodinného domu. Jaký druh pojištění si vybrat – buď sdružené, nebo samostatné – to záleží na klientovi (pojištěném). Volba se odvíjí od jeho osobních poměrů, protože jinak se pojistí ten, kdo nemá byt či rodinný dům, a jinak ten, kdo je vlastníkem. Pojištěny jsou škody na životě, na zdraví, na věcech jiného. V rámci pojištění je klientům poskytována i právní ochrana, která spočívá v případě pojistné události v jeho obraně před neoprávněnými nároky na něj vznášenými a zastupování v soudním řízení do určitého stupně.

Obecně je třeba říci, že je vždy výhodné si pojistit rizika, která vyvolává stejná situace, dohromady. Tedy majetkově si pojistit domácnost nebo rodinný dům a spolu s tím i pojištění občanské odpovědnosti. Výhodou je ta část odpovědnostního pojištění, která se týká právě škod vyvolaných provozem domácnosti nebo rodinného domu. Těmito riziky je například u domácnosti vytopení souseda z nižšího patra vodou z přeteklé vany nebo u rodinného domu úraz souseda na zahradě, případně na přilehlém zledovatělém chodníku.

Samostatné sjednání občanské odpovědnosti si naopak „nese s sebou“ ten, kdo je více mobilní, a využije je například při rekreačním sportu, kdy má pojištěn jím způsobený úraz nebo poškození věcí jiného lyžaře na sjezdovce, nebo škodu způsobenou rozbitím nějakého předmětu při nákupech a podobně. Pro tyto případy se hodí také rozšíření územní platnosti pojištění na území Evropy.

Občanskou odpovědnost lze sjednávat v Generali Pojišťovna a.s. v několika variantách, a to jak do rozsahu pojištění (na co se vztahuje), tak do osobního rozsahu (kdo je pojištěním chráněn). Jde o formy „Standard“ a „Komfort“, a v nich varianty „Single“ a „Rodina“.

Pokud jde o limity pojistného plnění (tzn. maximální částku náhrady škody, kterou pojišťovna v případě škody vyplatí), je možné pojištění sjednat již od 500 tis. Kč a standardně do 10 mil. Kč. Dle požadavku klienta jsme připraveni tento limit zvýšit. Je třeba připomenout, že pojištěný může tuto částku čerpat v případě více škod 2× ročně. Důležité rovněž je, že pojištění poskytujeme bez spoluúčasti pojištěného. Pokud jde o výši pojistného, odpovídá zvolenému limitu pojistného plnění a je rozdíl mezi pojištěním pouze pro území ČR a Evropou. Jde však řádově pouze o desítky korun, nejnižší pojistné je 360 Kč a nejvyšší 1 410 Kč.

Výši limitu pojistného plnění si volí každý klient sám, podle svých osobních poměrů a vlastního odhadu, jak velkou škodu může způsobit. Pro pojištění v rámci domácnosti nebo rodinného domu je optimální limit do 5 mil. Kč, u „mobilnějších“ osob a těch, kteří se pohybují více v Evropě, pak doporučujeme limit vyšší, například 10 mil. Kč.

Marek Vích - Kooperativa

Marek Vích, tiskový mluvčí a vedoucí odboru PR Kooperativy, pojišťovny

Otázka, zda se vyplatí sjednat pojištění odpovědnosti za škodu v běžném občanském životě v rámci pojištění domácnosti, nebo jako samostatný produkt, je poněkud zavádějící. Lze sice předpokládat, že pokud je toto pojištění nabízeno v rámci pojištění domácnosti, bude pravděpodobně pojistné (tzn. cena) nižší, vždy je však podstatné zaměřit pozornost především na rozsah poskytované pojistné ochrany (jde o výše limitů pojistného plnění, vymezení rozsahu pojištění, výluk či jiných omezujících ustanovení pojistných podmínek).

Kooperativa, pojišťovna, a.s., nabízí pojištění odpovědnosti za škodu v běžném občanském životě výhradně jako doplňkové pojištění v rámci obchodních produktů Pojištění domácnosti a Optimum (jde o zvýhodněnou kombinaci pojištění rodinného domu a domácnosti). Naše pojištění automaticky zahrnuje odpovědnost pojištěného za škody vzniklé na zdraví nebo na životě, škody vzniklé na věci i jiné majetkové škody. Pojištěný má rovněž právo, aby pojišťovna uhradila náklady nutné k právní ochraně pojištěného proti uplatněnému nároku na náhradu škody. Pojištění automaticky pokrývá i náhradu léčení vynaložených zdravotní pojišťovnou na zdravotní péči ve prospěch poškozeného.

Pojištění u Kooperativy se dále automaticky týká i škod, které způsobí váš pes. Připojistit lze dále například i odpovědnost za škodu způsobenou v souvislosti s vlastnictvím nebo opatrováním koní či skotu. Výše limitu pojistného plnění – tj. maximální částka, kterou za vás pojišťovna uhradí – může standardně činit od 500 tis. Kč do 10 mil. Kč. Výše této částky závisí výhradně na rozhodnutí klienta; roční výše pojistného se pohybuje v rozmezí od 200 do 950 Kč. Vzhledem k relativně velmi příznivé výši pojistného není jistě příliš prozíravé na tomto pojištění šetřit…

Redakce

Pojištění odpovědnosti v občanském životě bývá nabízeno nejčastěji jako připojištění k pojištění domácnosti, v rámci něhož je zpravidla obdařeno slevou na pojistném. Na druhou stranu možnosti samostatného pojištění odpovědnosti jsou mnohem širší. Vedle možnosti připojištění bývá variabilnější a flexibilnější podle přání klienta.

Optimální pojistné limity závisí především na činnosti, kterou provozujete. Čím považujete způsobení velké škody za pravděpodobnější, tím méně byste na pojištění odpovědnosti měli šetřit. V nabídce pojišťoven naleznete pojistky s limity v řádu stovek tisíc korun po deset miliónů, které lze volitelně ještě rozšířit.

školení říjen - GDPR

V případě sjednávání pojištění odpovědnosti nezapomeňte na to, že zpravidla bývají stanoveny různé pojistné limity pro škody na zdraví, na majetku a finanční. Důležitou je též informace o četnosti, s jakou můžete pojistné limity vyčerpat (viz např. Generali pojišťovna dvakrát ročně).

Výše pojistného se pohybuje v závislosti na výši pojistných limitů v řádu stokorun až jednotek tisíc ročně.

Zajímá vás pojištění pohledávek? Čtěte článek Ondřeje AntošeMáte pojištěné své pohledávky?“.

Máte uzavřené pojištění odpovědnosti v občanském životě?

31 %
0 %
13 %
44 %
11 %
Odpovědělo 45 čtenářů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).