Hlavní navigace

Pojištění odpovědnosti za škody při výkonu povolání

2. 12. 2003
Doba čtení: 2 minuty

Sdílet

Zaměstnavatelé začali důsledněji než dříve uplatňovat vůči svým zaměstnancům nároky na náhradu škod, které jim jejich zaměstnanci způsobili - proto je pojištění odpovědnosti stále žádanější. Pojišťovna plní v případě nedbalostních škod, za které zaměstnanec skutečně zodpovídá.

Pojištění odpovědnosti dělíme na tři základní typy:

Pojištění odpovědnosti za škody způsobené při výkonu povolání se vztahuje obecně na škody způsobené při plnění úkolů v pracovněprávním nebo služebním vztahu, za které odpovídá zaměstnanec podle ustanovení zákoníku práce.

Další pojistnou ochranou jsou škody pojištěného na movitých věcech svěřených nebo užívaných k výkonu práce, s výjimkou škod způsobených zanedbáním předepsané obsluhy a údržby.

Toto pojištění plní další významnou funkci právní ochrany proti neoprávněným nebo nepřiměřeným požadavkům na náhradu škody uplatňovanýcm zaměstnavatelem proti pojištěnému – zaměstnanci.

Obecné výluky

Obecně jsou vyloučeny škody způsobená úmyslně, škody na životním prostředí, škody přímo nebo nepřímo způsobené v důsledku válečných událostí, vzpoury nebo stávky apod. Pokud pojištěný má svěřený automobil k výkonu své práce, pojištění se nevztahuje na škody vzniklé po požití alkoholických nebo omamných látek. Pojišťovna nepřebírá zodpovědnost při vyrobení zmetku nebo vadnou manuální prací při montážích, opravách aj.

Další důležitou vlastností tohoto pojištění je, že se vztahuje na zaměstnavatele, kteří mají sídlo na území České republiky.

Výše plnění

Ze zákoníku práce vyplývá, že zaměstnavatel má právo vymáhat po zaměstnanci náhradu škody maximálně do výše 4,5 násobku jeho hrubé mzdy. Proto pojišťovny stanovují limity plnění ve svých smlouvách. Na pojistné smlouvě je také uveden zaměstnavatel, a pokud pojištěný změní zaměstnavatele, měl by změnit i pojistnou smlouvu. Tento úkon je bezplatný.

skoleni_11_12

Příklady pojištění

Příklady pojištění odpovědnosti
Pojišťovna Limit Plnění Spoluúčast Cena ročně (Kč)
Generali 80 tis. Kč 33% 810
10%, min. 1 000 Kč 891
1 000 972
120 tis. Kč 33% 1 080
10%, min. 1 000 Kč 1188
1 000 1296
Pojišťovna České spořitelny 70 tis. Kč 30% 600
10% 780
Česká pojišťovna 50 tis. Kč 33% 815
150 tis. 33% 1185

Limit plnění by neměl být menší než 4,5 násobek mzdy. Spoluúčast je většinou třetinová, tj. 33 %. Pokud chcete menší, pojištění je pochopitelně dražší.

Z tabulky je patrné, že pro člověka, který vydělává 15 000 Kč, je nejvýhodnější Pojišťovna České spořitelny. Pro zaměstnance, jehož plat je kolem 25 000 Kč, se vyplatí pojišťovna Generali. Je skoro na stejné cenové úrovni jako Česká pojišťovna, ale s nižší spoluúčastí.

Zaujala vás myšlenka pojištění odpovědnosti za škody z výkonu povolání?

Byl pro vás článek přínosný?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).