Hlavní navigace

Jak se vypočítávají srážky ze mzdy, když máte více exekucí?

28. 4. 2022
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

 Autor: Shutterstock
Na dalších příkladech si ukážeme, jak se počítají srážky ze mzdy po zvýšení nezabavitelného minima v důsledku valorizace životního minima. Jak jsou na tom dlužníci s více exekucemi?

Tentokrát se podíváme na to, jak probíhá uspokojování současně přednostní i nepřednostní pohledávky (s ohledem na jejich pořadí) v situaci, kdy zbytek čisté mzdy po odečtení nezabavitelné částky je vyšší než částka, nad kterou se sráží bez omezení.

Příklad 1

Ženatý zaměstnanec se 2 nezaopatřenými dětmi pobírá čistou mzdu 39 000 Kč,z níž v exekuci splácí přednostní i nepřednostní dluh. 

  • Jeho nezabavitelná částka (v období od 1. 1. 2022 do 31. 3. 2022) činí 8006,25 Kč na samotného povinného dlužníka a 3 × částku na vyživované osoby 2668,75 , tedy celkem 16 012,50 Kč, zaokrouhleno na 16 013 Kč.
  • Když se tyto nezabavitelné částky odečtou od jeho čisté mzdy, zbude z ní 22 987 Kč. Tato částka se rozdělí na 3 třetiny po 7116 Kč a zbytek (částku, která se již sráží bez omezení) 1639 Kč.
  • Dlužníkovi zůstane jedna třetina zbytku čisté mzdy 7116 Kč + 2 Kč a celková nezabavitelná částka 16 013 Kč čili celkem 23 131 Kč.
  • Na uspokojení nepřednostní pohledávky připadne jedna třetina zbytku čisté mzdy 7116 Kč a na uspokojení přednostní pohledávky připadne rovněž jedna třetina zbytku čisté mzdy 7116 Kč a částka 1639 Kč, tedy 8755 Kč.
  • Oprávněným věřitelům tak připadne 15 871 Kč. (Pakliže by však šlo o novou exekuci zahájenou po 31. 12. 2021, bylo by nutno zohlednit paušální náhradu nákladů plátce mzdy ve výši 50 Kč, takže ve prospěch oprávněného věřitele s nepřednostní pohledávkou by byla sražena jen částka 7066 Kč a zbývajících 50 Kč z první třetiny zbytku čisté mzdy by připadlo právě zaměstnavateli jako plátci mzdy.)
Výpočet nezabavitelných částek
Nezabavitelné částky Od 1. 1. 2022, resp. od zúčtování příjmu za leden 2021 do 31. 3. 2022, resp. do zúčtování příjmu za březen 2022 Od 1. 4. 2022, resp. od zúčtování příjmu za duben 2022
Nezabavitelná částka na povinného dlužníka 8006,25 Kč 829,75 Kč
Nezabavitelná částka na manželka 2668,75 Kč 2766,25 Kč
Nezabavitelná částka na 2 děti 5337,50 Kč 5532,50 Kč
Nezabavitelná částka celkem 16 013 Kč 16 598 Kč

Příklad 2

Ženatý zaměstnanec se 2 nezaopatřenými dětmi pobírá (i v roce 2022, i za měsíc duben 2022) čistou mzdu 39 000 Kč, z níž v exekuci splácí přednostní i nepřednostní dluh.

  • Jeho nezabavitelná částka činí (v období od 1. 4. 2022) 8298,75 Kč na samotného povinného dlužníka a 3 × částku na vyživované osoby 2766,25 Kč, tedy celkem 16 597,50 Kč, zaokrouhleno na 16 598 Kč.
  • Když se tyto nezabavitelné částky odečtou (celková nezabavitelná částka odečte) od jeho čisté mzdy, zbude z ní 22 402 Kč. Tato částka se rozdělí na 3 třetiny po 7376 Kč a zbytek (částku, která se již sráží bez omezení) 272 Kč. Dlužníkovi zůstane jedna třetina zbytku čisté mzdy 7376 Kč + 2 Kč a celková nezabavitelná částka 16 598 Kč čili celkem 23 976 Kč.
  • Na uspokojení nepřednostní pohledávky připadne jedna třetina zbytku čisté mzdy 7376 Kč a na uspokojení přednostní pohledávky připadne rovněž jedna třetina zbytku čisté mzdy 7376 Kč a částka 272 Kč, tedy 7648 Kč.
  • Oprávněným věřitelům tak připadne 15 024 Kč. (Pakliže by však šlo o novou exekuci zahájenou po 31. 12. 2021, bylo by nutno zohlednit paušální náhradu nákladů plátce mzdy ve výši 50 Kč, takže ve prospěch oprávněného věřitele s nepřednostní pohledávkou by byla sražena jen částka 7326 Kč a zbývajících 50 Kč z první třetiny zbytku čisté mzdy by připadlo právě zaměstnavateli jako plátci mzdy.)

Proč uvádíme příklad dlužníka s vysokým příjmem, který by nemusel mít dluhy, nebo je mohl splácet dobrovolně? 

Je pravdou, že lidé v exekuci pobírají zásadně mnohem nižší příjmy než námi uvedených „hezkých“ 39 000 Kč čistého. Namítnete, že člověk s takovýmto příjmem vůbec nemusí mít exekuci na mzdu. 

Jenže my musíme pro úplnost objasnit i mechanismus srážek v situaci, kdy zaměstnanci po odečtení nezabavitelných částek zbývá více, než činí tzv. výpočtová základna čili dvojnásobek součtu životního minima jednotlivce a příslušného normativu nákladů na bydlení. Tedy že vydělává čistého za měsíc více, než činí jeho nezabavitelné částky + ještě 22 130 Kč

V posledních letech se hodně zvýšila ochrana dlužníků, která pamatuje i na takto vysoké příjmy. Musíme proto uvádět i příklady exekucí na vysoké příjmy. Nehledě na to, že někdo může mít i vysoký příjem, ale prostě se mu nechce splácet dobrovolně, nebo mu to ani věřitelé neumožní, a tak se ve exekuci ocitne i dlužník, resp. dlužníkův příjem, u nějž by to s ohledem na jeho dostatečnou výši ani nebylo nutné.

Jak je to s rozdílnými názory na výši nezabavitelného minima?

Už jsme si vysvětlovali v článku Zvyšují se nezabavitelné částky při exekuci. O kolik více zůstane od dubna dlužníkovi a méně věřiteli?, že nepanuje shoda na výši parametrů pro srážky ze mzdy. Takže jak by to bylo, jestliže by bylo nezabavitelné minimum pro dlužníka vyšší?

Pakliže připustíme, že od 1. 1. 2022 (tedy prakticky od zúčtování příjmu za leden 2022) je nezabavitelná částka na povinného vyšší (s ohledem na navýšení příslušného normativu nákladů na bydlení o částku 1120 Kč) a činí 8846,25 Kč a nezabavitelná částka na vyživovanou osobu 2948,75 Kč a částka zbytku čisté mzdy (po odečtení nezabavitelných částek), nad kterou se sráží bez omezení, činí 23 590 Kč, potom srážky budou činit celkem 14 204 Kč a povinnému dlužníkovi zbude 24 796 Kč.

O kolik více zůstane od dubna dlužníkovi a méně věřiteli? A jestliže od 1. 4. 2022 (tedy prakticky od zúčtování příjmu za duben 2022) nezabavitelná částka na povinného činí 9138,75 Kč a na vyživovanou osobu 3046,25 Kč a částka zbytku čisté mzdy (po odečtení nezabavitelných částek), nad kterou se sráží bez omezení, činí 24 370 Kč, potom srážka bude činit celkem 13 814 Kč a povinnému dlužníkovi zbudou 25 186 Kč. (Spočítáno na kalkulačce Ministerstva spravedlnosti: Výpočet srážek ze mzdy – Exekuce)

Jak to je, když dlužíte jistinu (samotný dluh), úroky, náklady soudního řízení, odměnu exekutorovi?

Už víme, kolik bude při exekuci dlužníkovi sraženo ze mzdy a kolik mu zůstane. Jenže na co vlastně připadnou peníze, které mu budou ze mzdy sraženy? Co se splácí a v jakém pořadí?

Podle § 265a odst. 1 občanského soudního řádu (o. s. ř.) se výtěžek dosažený výkonem rozhodnutí (exekucí) k uspokojení pohledávky, pro kterou byl výkon rozhodnutí nařízen, započte nejprve na náklady soudu na výkon rozhodnutí (resp. na náklady exekuce dle § 265a odst. 2 o. s.ř., tedy např. na náklady exekutora, které musel vynaložit věřitel, a na odměnu exekutora), pak na jistinu, pak na úroky, pak na úroky z prodlení a nakonec na náklady oprávněného (zejména náhradu výloh nalézacího soudního řízení – toho, co zaplatil na soudních poplatcích nebo na palmáre advokátovi apod.).

Nezabavitelné minimum není vždy totéž, co nezabavitelné částky

Viděli jsme, základní nezabavitelná částka, tedy součet všech nezabavitelných částek (v daném případě u povinného dlužníka), není vždy totéž co nezabavitelné minimum. Ještě je třeba vedle nezabavitelných částek brát v úvahu jednu nebo dvě třetiny zbytku čisté mzdy (po odečtení nezabavitelných částek).

Právě až součet nezabavitelných částek čili celková – základní nezabavitelná částka a k tomu nejméně jedna třetina (pokud je sráženo pro přednostní pohledávky), popř. i dvě třetiny zbytku čisté mzdy (pokud je sráženo pro nepřednostní pohledávky), které zbývají po odečtení nezabavitelných částek, je celkovým nezabavitelným minimem, které musí zůstat povinnému dlužníkovi.

CHP22

Od kdy platí nové limity srážek ze mzdy

Plátce mzdy, tedy zaměstnavatel, uplatní nově vypočtené nezabavitelné částky (a další uvedené nové parametry srážek ze mzdy) poprvé za výplatní období, do něhož připadne den, od něhož se tyto částky mění.

Nové nezabavitelné částky vypočtené k 1. 4. 2022 na základě valorizace životního minima od 1. 4. 2022 ovlivňují mzdu za měsíc duben 2022, zúčtovanou a vyplácenou v květnu 2022, zatímco mzda za měsíc březen 2022 vyplácená v dubnu 2022 bude (ještě) zúčtována podle dosavadních nezabavitelných částek.

Autor článku

Nenadávejte právníkům, zákony netvoří zdaleka jen oni. Oni je pak jen zašmodrchávají ve prospěch svých klientů, třeba zrovna vás. Budu se však snažit vám je vysvětlovat.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).