Hlavní navigace

Jakou částku ze mzdy vám nesmějí vzít, když vám bylo povoleno oddlužení?

Autor: Depositphotos
Pokud není určena fixní měsíční částka na splátky, v insolvenci a při oddlužení se u zaměstnanců postupuje jako při exekuci, když je vymáhána přednostní pohledávka. Jak se tedy počítá?
Tomáš Zilvar
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

Pokud máte dluhy, pracujete a je vám povoleno oddlužení, srážky ze mzdy se provádějí z vaší čisté mzdy. Ta se počítá tak, že se od hrubé mzdy odečte záloha na daň z příjmů fyzických osob srážená z příjmů ze závislé činnosti, pojistného na sociální zabezpečení, příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a pojistného na veřejné zdravotní pojištění. A dále se postupuje jako při exekuci.

Nejdříve jsou odečteny přednostní pohledávky, anebo je soudem určena fixní částka, neboli jednotná výše srážky z každé měsíční mzdy. Podle zákona o úpadku čili insolvenčního zákona je při oddlužení plněním splátkového kalendáře dlužník povinen měsíčně splácet nezajištěným věřitelům ze svých příjmů částku ve stejném rozsahu, v jakém z nich mohou být při výkonu rozhodnutí nebo při exekuci uspokojeny přednostní pohledávky.

Nezabavitelné minimum zůstává zaměstnanci

Pokud se tedy za účelem oddlužení sráží jako při exekuci pro přednostní pohledávku, z čisté mzdy zaměstnance (při exekuci ze mzdy povinného, v insolvenci ze mzdy úpadce čili dlužníka) se odečte (základní) nezabavitelná částka, která je součtem nezabavitelné částky na samotného povinného (dlužníka) a nezabavitelných částek na jím vyživované osoby.

Nezabavitelná částka na povinného má aktuálně od 1. ledna 2019 výši 6428,67 Kč. (Odpovídá 2/3 součtu částky životního minima jednotlivce 3410 Kč a částky normativních nákladů na bydlení pro jednu osobu v nájemním bytě v obci od 50 000 do 99 999 obyvatel, a to bez ohledu na to, v jaké obci skutečně zaměstnanec žije, 6233 Kč).

Nezabavitelná částka na vyživovanou osobu představuje ¼ z nezabavitelné částky na povinného 6428,67 Kč, činí tedy 1607,17 Kč. Tyto částky zůstávají dlužníkovi.

A tak kupříkladu nezabavitelná částka zaměstnance žijícího v domácnosti s manželkou a jedním dítětem činí 9643,01 Kč, čili po zaokrouhlení 9644 Kč (součet nezabavitelné částky na 6428,67 Kč na osobu povinného a částek 1607,17 Kč na manželku a 1607,17 Kč na dítě).

Co zůstává úpadci a co připadá na splátky dluhů

Pokud zbylá čistá mzda (po odečtení nezabavitelných částek) je rovna nebo nižší než částka 19 286 Kč (to je částka dvojnásobku součtu částky životního minima jednotlivce a částky normativních nákladů na bydlení pro jednu osobu), zaokrouhlí se směrem dolů na částku dělitelnou třemi (a vyjádřenou v celých korunách).

Dvě třetiny této částky připadají na insolvenční splátky.

Jedna třetina uvedené částky zůstává dlužníkovi – zaměstnanci.

Případný zbytek 1 nebo 2 Kč (odečtený od zbytku čisté mzdy při jeho zaokrouhlování směrem dolů na částku dělitelnou třemi) náleží (zůstává) dlužníkovi-zaměstnanci.

Maximální výše jedné třetiny z 19 286 Kč je 6248 Kč, takže zaměstnanci zůstává z této části čisté mzdy maximálně právě oněch 6428 (a zbytek 2 Kč).

Na splátky připadá částka 2 × 6428 Kč čili 12 856 Kč a případně další částka převyšující 19 286 Kč.

Pokud tedy z čisté dlužníkovy mzdy zbude po odečtení nezabavitelných částek ještě 19 286 Kč nebo méně, k nezabavitelné částce mu zůstává ještě jedna třetina z této částky a zbytek připadá na splátky.

Příklady

Ženatý zaměstnanec s 1 dítětem má mzdu 25 000 Kč čistého

Jeho nezabavitelná částka je 6428,67 Kč na samotného dlužníka a 2× částka na vyživované osoby (manželku a dítě) 1607,17 Kč, tedy celkem 9644 Kč.

Když se tyto nezabavitelné částky odečtou od jeho mzdy, zbude z ní 15 356 Kč, z nichž mu zůstane 5120 Kč (1/3 ze zbytku čisté mzdy, který zůstal po odečtení nezabavitelných částek, 15 356 Kč čili 5118 Kč a 2 Kč zbytku z dělení).

Celkově zůstává zaměstnanci 14 764 Kč. Na splátky připadne 10 236 Kč (2 × 5118 Kč).

Ženatý zaměstnanec se 2 dětmi pobírá čistou mzdu 19 000 Kč.

Nezabavitelné minimum činí jako vždy 6428,67 Kč na samotného dlužníka a k tomu je třeba počítat 3× částku na vyživované osoby (na manželku a 2× na dítě) 1607,17 Kč, tedy celkem 11 251 Kč.

Z čisté mzdy zbývá po odečtení nezabavitelného minima 7749 Kč, z toho 1/3 čili 2583 Kč zůstane dlužníkovi a 2/3 čili 5166 Kč připadne na splátky.

Dlužníkovi tak zůstává 2583 Kč a nezabavitelné minimum 11 251 Kč čili 13 834 Kč.

Tipli

Ženatý zaměstnanec se 2 dětmi pobírá čistou mzdu 30 000 Kč

Nezabavitelné minimum činí 6428,67 Kč na samotného dlužníka a 3× částku na vyživované osoby 1607,17 Kč, tedy celkem 11 251 Kč, stejně jako v minulém případě.

Z čisté mzdy zbývá po odečtení nezabavitelného minima 11 251 Kč částka 18 749 Kč, z ní třetina 6249 Kč a 2 Kč zůstanou dlužníkovi (takže celkem 17 502 Kč, když přičteme ještě nezabavitelné minimum) a 2× 6249 čili 12 498 Kč připadne na splátky.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).