Hlavní navigace

Jakou částku ze mzdy vám nesmějí vzít, když vám bylo povoleno oddlužení?

23. 7. 2019
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

 Autor: Depositphotos
Pokud není určena fixní měsíční částka na splátky, v insolvenci a při oddlužení se u zaměstnanců postupuje jako při exekuci, když je vymáhána přednostní pohledávka. Jak se tedy počítá?

Pokud máte dluhy, pracujete a je vám povoleno oddlužení, srážky ze mzdy se provádějí z vaší čisté mzdy. Ta se počítá tak, že se od hrubé mzdy odečte záloha na daň z příjmů fyzických osob srážená z příjmů ze závislé činnosti, pojistného na sociální zabezpečení, příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a pojistného na veřejné zdravotní pojištění. A dále se postupuje jako při exekuci.

Nejdříve jsou odečteny přednostní pohledávky, anebo je soudem určena fixní částka, neboli jednotná výše srážky z každé měsíční mzdy. Podle zákona o úpadku čili insolvenčního zákona je při oddlužení plněním splátkového kalendáře dlužník povinen měsíčně splácet nezajištěným věřitelům ze svých příjmů částku ve stejném rozsahu, v jakém z nich mohou být při výkonu rozhodnutí nebo při exekuci uspokojeny přednostní pohledávky.

Nezabavitelné minimum zůstává zaměstnanci

Pokud se tedy za účelem oddlužení sráží jako při exekuci pro přednostní pohledávku, z čisté mzdy zaměstnance (při exekuci ze mzdy povinného, v insolvenci ze mzdy úpadce čili dlužníka) se odečte (základní) nezabavitelná částka, která je součtem nezabavitelné částky na samotného povinného (dlužníka) a nezabavitelných částek na jím vyživované osoby.

Nezabavitelná částka na povinného má aktuálně od 1. ledna 2019 výši 6428,67 Kč. (Odpovídá 2/3 součtu částky životního minima jednotlivce 3410 Kč a částky normativních nákladů na bydlení pro jednu osobu v nájemním bytě v obci od 50 000 do 99 999 obyvatel, a to bez ohledu na to, v jaké obci skutečně zaměstnanec žije, 6233 Kč).

Nezabavitelná částka na vyživovanou osobu představuje ¼ z nezabavitelné částky na povinného 6428,67 Kč, činí tedy 1607,17 Kč. Tyto částky zůstávají dlužníkovi.

A tak kupříkladu nezabavitelná částka zaměstnance žijícího v domácnosti s manželkou a jedním dítětem činí 9643,01 Kč, čili po zaokrouhlení 9644 Kč (součet nezabavitelné částky na 6428,67 Kč na osobu povinného a částek 1607,17 Kč na manželku a 1607,17 Kč na dítě).

Co zůstává úpadci a co připadá na splátky dluhů

Pokud zbylá čistá mzda (po odečtení nezabavitelných částek) je rovna nebo nižší než částka 19 286 Kč (to je částka dvojnásobku součtu částky životního minima jednotlivce a částky normativních nákladů na bydlení pro jednu osobu), zaokrouhlí se směrem dolů na částku dělitelnou třemi (a vyjádřenou v celých korunách).

Dvě třetiny této částky připadají na insolvenční splátky.

Jedna třetina uvedené částky zůstává dlužníkovi – zaměstnanci.

Případný zbytek 1 nebo 2 Kč (odečtený od zbytku čisté mzdy při jeho zaokrouhlování směrem dolů na částku dělitelnou třemi) náleží (zůstává) dlužníkovi-zaměstnanci.

Maximální výše jedné třetiny z 19 286 Kč je 6248 Kč, takže zaměstnanci zůstává z této části čisté mzdy maximálně právě oněch 6428 (a zbytek 2 Kč).

Na splátky připadá částka 2 × 6428 Kč čili 12 856 Kč a případně další částka převyšující 19 286 Kč.

Pokud tedy z čisté dlužníkovy mzdy zbude po odečtení nezabavitelných částek ještě 19 286 Kč nebo méně, k nezabavitelné částce mu zůstává ještě jedna třetina z této částky a zbytek připadá na splátky.

Příklady

Ženatý zaměstnanec s 1 dítětem má mzdu 25 000 Kč čistého

Jeho nezabavitelná částka je 6428,67 Kč na samotného dlužníka a 2× částka na vyživované osoby (manželku a dítě) 1607,17 Kč, tedy celkem 9644 Kč.

Když se tyto nezabavitelné částky odečtou od jeho mzdy, zbude z ní 15 356 Kč, z nichž mu zůstane 5120 Kč (1/3 ze zbytku čisté mzdy, který zůstal po odečtení nezabavitelných částek, 15 356 Kč čili 5118 Kč a 2 Kč zbytku z dělení).

Celkově zůstává zaměstnanci 14 764 Kč. Na splátky připadne 10 236 Kč (2 × 5118 Kč).

Ženatý zaměstnanec se 2 dětmi pobírá čistou mzdu 19 000 Kč.

Nezabavitelné minimum činí jako vždy 6428,67 Kč na samotného dlužníka a k tomu je třeba počítat 3× částku na vyživované osoby (na manželku a 2× na dítě) 1607,17 Kč, tedy celkem 11 251 Kč.

Z čisté mzdy zbývá po odečtení nezabavitelného minima 7749 Kč, z toho 1/3 čili 2583 Kč zůstane dlužníkovi a 2/3 čili 5166 Kč připadne na splátky.

Dlužníkovi tak zůstává 2583 Kč a nezabavitelné minimum 11 251 Kč čili 13 834 Kč.

dan_z_prijmu

Ženatý zaměstnanec se 2 dětmi pobírá čistou mzdu 30 000 Kč

Nezabavitelné minimum činí 6428,67 Kč na samotného dlužníka a 3× částku na vyživované osoby 1607,17 Kč, tedy celkem 11 251 Kč, stejně jako v minulém případě.

Z čisté mzdy zbývá po odečtení nezabavitelného minima 11 251 Kč částka 18 749 Kč, z ní třetina 6249 Kč a 2 Kč zůstanou dlužníkovi (takže celkem 17 502 Kč, když přičteme ještě nezabavitelné minimum) a 2× 6249 čili 12 498 Kč připadne na splátky.

Autor článku

Nenadávejte právníkům, zákony netvoří zdaleka jen oni. Oni je pak jen zašmodrchávají ve prospěch svých klientů, třeba zrovna vás. Budu se však snažit vám je vysvětlovat.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).