Hlavní navigace

Jak si někoho prověřit na internetu?

22. 7. 2019
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: Shutterstock
Důvěřuj, ale prověřuj. Hledáte nového spolubydlícího nebo nájemníka pro svůj byt? Přece si k sobě domů nepustíte úplně cizího člověka. Zjistěte si o něm na internetu všechno, co jde.

Nejsnadnější způsob, jak si někoho prověřit na internetu, je zadat jeho jméno do Googlu, Facebooku či jiné sociální sítě. Digitální stopa, kterou po sobě každý z nás ve virtuálním prostředí zanechává, může v některých případech k základní orientaci stačit. Ne vždy však takto získané informace musí odpovídat realitě, protože lidé se často snaží svůj obraz na sociálních sítích vylepšovat. Dohledat samozřejmě můžete i to, kde váš nový známý, případně budoucí spolubydlící či nájemník pracuje a jeho dosavadní pracovní zkušenosti. K tomu slouží sociální síť LinkedIn.

Dalším zdrojem relevantních informací jsou veřejně dostupné databáze. Na webu Justice.cz, jehož správcem je Ministerstvo spravedlnosti, najdete rejstříky:

Ve veřejném (obchodním) rejstříku můžete vyhledávat fyzické osoby podle jména a příjmení nebo identifikačního čísla osoby (IČO) a dalších kritérií. Součástí veřejného obchodního rejstříku jsou tyto rejstříky: obchodní rejstřík, spolkový rejstřík, nadační rejstřík, rejstřík ústavů, rejstřík společenství vlastníků jednotek a rejstřík obecně prospěšných společností. Slouží k vyhledávání základních údajů o společnostech. Zjistíte zde například, zda je vámi prověřovaná osoba podniká, předmět jejího podnikání nebo zda je členem představenstva nějakého ekonomického subjektu. Pozor: internetový online výpis nelze použít při právních úkonech.

Nemá náhodou dluhy?

Zajímat vás určitě bude hlavně insolvenční rejstřík. Zde si můžete vyhledat ověřené informace o insolvenčních řízeních probíhajících vůči fyzickým i právnickým osobám. Centrální registr oznámení je volně přístupný. Najdete zde informace o činnostech a majetku (nemovitosti, cenné papíry, podíly v obchodních korporacích, movité věci) veřejných funkcionářů a jejich příjmech a závazcích. Kdo je veřejným funkcionářem, určuje zákon, patří sem například poslanci, senátoři, členové krajské a místní samosprávy, prezident a podobně.

Informace o vlastnictví můžete zjistit také z katastru nemovitostí. Český úřad zeměměřičský a katastrální, který jej spravuje, poskytuje buď data přístupná prostřednictvím bezplatné aplikace Nahlížení do KN (omezený rozsah informací, zdarma), placenou aplikaci Dálkový přístup k datům KN nebo aplikaci Webové služby Dálkového přístupu. Za výpis z katastru, kde se dovíte informace o vlastnictví nemovitostí konkrétních osob, zaplatíte poplatek v řádu desítek korun. Peníze můžete uhradit online prostřednictvím platební karty.

Nemá na krku exekuci?

Cenným zdrojem informací může být i Centrální evidence exekucí (CEECR) spravovaná Exekutorskou komorou ČR. Jsou v ní uvedena i probíhající (pravomocná a zahájená) exekuční řízení. Dozvíte se tu, zda proti vámi prověřované osobě není vedena exekuce. A pokud ano, zjistíte, od kdy a případně také jméno a další základní informace o exekutorovi. Ovšem pozor, data v registru nejsou archivována a jsou dostupná maximálně 15 dní od ukončení exekuce.

Dalším způsobem, jak získat informace o finančních poměrech fyzických osob, je evidence Sdružení na ochranu leasingu a úvěrů spotřebitelům nebo také zkráceně registr Solus. Jde o zájmové sdružení právnických osob, které eviduje dlužníky, co nesplácejí své závazky. Smyslem registru je mimo jiné předcházet předlužování lidí a zabránit tak jejich případným exekucím. Členem je většina bank na našem trhu, mobilní operátoři, energetické společnosti, dopravní podniky a další subjekty. Aktuální seznam jeho členů můžete najít na webových stránkách registru. Cílem sdružení je zamezit finančním ztrátám zaregistrovaných společností.

Výměna informací o dlužnících má vyloučit opětovné poskytování půjček lidem, kteří pravděpodobně nebudou schopní své dluhy splácet, protože například nesplácejí splátky svých úvěrů či opožděně platí paušál telefonu. Najdete zde i informace o délce zpoždění. Záznamy se archivují po dobu tří let od ukončení smluvního vztahu. Dlužník vedený v databázi tak může mít problém třeba při žádosti o hypotéku v bance, i když už všechny své závazky splatil.

skoleni_18_3

Pokud si chcete prověřit vám blízkého člověka nebo mít jistotu, zda náhodou sami nejste zaregistrování v některé z výše zmíněných databází (Solus, CEECR a Insolvenčním rejstříku), můžete využít službu Nejsemdluznik.cz. Za její použití však zaplatíte zhruba 200 Kč a při registraci jsou vyžadovány údaje z občanského průkazu žadatele. Tedy toho, o němž si informace zjišťujete. Informace jsou vám pak zaslány na váš email (cena pro fyzické osoby je 209 Kč a pro právnické osoby 250 Kč) nebo prostřednictvím SMS (150 Kč).

Zjistěte, kdo vám volal

Na internetu existuje několik služeb, kde ve veřejných databázích telefonních čísel můžete zjistit, komu patří neznámé číslo, které vám právě volalo na váš mobil. Vyhledávání telefonních čísel je bezplatné a najdete zde seznam obtěžujících telefonních čísel, nejčastěji volajících uživatelům pod záminkou nejrůznějších výhodných nabídek prodeje produktů a služeb, o které nestojíte. U telefonních čísel bývá často i krátký popis identity volajícího. Jde například o službu Vyhledat číslo.cz nebo KdoMiVolal.eu. Tyto databáze fungují jako sdílené služby, kde si lidé vyměňují informace mezi sebou. K vyhledávání telefonních čísel vám také mohou posloužit ZlateStranky.cz nebo seznam.1188.cz.

Jak jednoduše prověřit člověka na internetu?
Nejjednodušším způsobem, jak si někoho prověřit, je zadat jeho jméno do Googlu, Facebooku nebo jiné sociální sítě, což vám obvykle poskytne základní informace o dané osobě. Pomocí stránky LinkedIn pak můžete dohledat také to, kde pracuje a jaké má pracovní zkušenosti.
Jaké veřejně dostupné databáze můžete využít?
Dobrým zdrojem relevantních informací je především web Justice.cz, který spravuje Ministerstvo spravedlnosti. Zde najdete insolvenční rejstřík, centrální registr oznámení a veřejný rejstřík, jehož součástí je obchodní rejstřík, spolkový rejstřík, nadační rejstřík, rejstřík ústavů, rejstřík společenství vlastníků jednotek a rejstřík obecně prospěšných společností. Díky tomu můžete zjistit, zda prověřovaná osoba podniká a případně jaký je předmět jejího podnikání.
Kde ověřit, zda osoba má nějaké dluhy?
Takové informace je možné najít v insolvenčním rejstříku, kde si můžete vyhledat zprávy o insolvenčních řízeních probíhajících vůči fyzickým i právnickým osobám. Volně přístupný je také Centrální registr oznámení, kde se nachází informace o činnostech, majetku, příjmech a závazcích veřejných funkcionářů. Informace o vlastnictví je pak možné dohledat v katastru nemovitostí.
Jak zjistit, zda je někdo v exekuci?
Cenným zdrojem informací je v tomto případě Centrální evidence exekucí (CEECR), kterou spravuje Exekutorská komora ČR. V tomto exekučním rejstříku jsou uvedena veškerá exekuční řízení (pravomocná a zahájená). Dozvíte se zde, zda je proti konkrétní osobě vedena exekuce, a případně zde najdete i jméno exekutora a další základní informace. Dalším dobrým nástrojem je pak Sdružení na ochranu leasingu a úvěrů spotřebitelům (Solus). 

Byl pro vás článek přínosný?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).