Hlavní navigace

Jak se můžete vyvázat ze smlouvy o dodávce energií?

27. 7. 2016
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: Shutterstock
Víte, že se ze smlouvy s dodavatelem energií uzavřené s podomním prodejcem nebo přes internet či telefon můžete vyvázat i po zahájení dodávek?

Letošním lednem nabyl účinnosti zákon č. 131/2015 Sb., kterým byl mimo jiné novelizován i zákon č. 458/2000 Sb., tedy energetický zákon. Nová úprava spotřebitelům přinesla další možnost, jak se vyvázat ze smlouvy s dodavatelem energií. Můžete ji vypovědět i po zahájení dodávek bez sankce, ale jen při splnění určitých podmínek.

Od distanční smlouvy odstoupíte do dvou týdnů

Nová úprava od ledna rozšířila možnost, jak odstoupit od distanční smlouvy nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory dodavatele.

Standardně se od distančních smluv o dodávce elektřiny, plynu nebo tepelné energie (tedy těch, které jsou uzavřené přes internet, telefon nebo prostřednictvím podomního či pouličního prodejce)odstoupit ve lhůtě 14 dnů od jejich uzavření. V tom se energetický zákon (§ 11a odst. 2) shoduje s občanským zákoníkem. Smlouva se v tomto případě zruší od počátku a vy nemusíte udávat žádný důvod, proč od smlouvy odstupujete.

Zákon neuvádí formu odstoupení od smlouvy, není tedy bezpodmínečně nutné pro odstoupení použít formu písemnou. Zpravidla bude možné od smlouvy odstoupit takovým způsobem, jakým byla uzavřena. Byla-li tedy smlouva uzavřena například po telefonu, bude možné od ní stejným způsobem odstoupit, domnívá se Aleš Linhart, partner advokátní kanceláře Taylor Wessing Praha. Písemným odstoupením však nikdy nic nezkazíte a budete mít v ruce i hmatatelný důkaz.

Linhart ještě připomněl, že pokud jste nebyli ze strany dodavatele poučeni o právu odstoupit od smlouvy do 14 dnů ode dne jejího uzavření, prodlužuje se doba, po kterou můžete odstoupit, na rok a 14 dnů.

Výpověď smlouvy nově i po zahájení dodávek

Od letošního roku je možné tyto smlouvy vypovědět bez sankce i v případě, že už jste od dodavatele začali odebírat sjednanou komoditu. Smlouvu uzavřenou distančně nebo mimo obchodní prostory dodavatele můžete vypovědět ve lhůtě 15 dnů po zahájení dodávek energie, přičemž 15. den po zahájení dodávek stačí výpověď smlouvy dodavateli odeslat. Výpovědní doba pak činí 15 dní a začíná běžet prvním dnem v měsíci následujícím po tom, ve kterém jste výpověď doručili.

Konkrétně § 11a v odst. 3 uvádí:

V případě smlouvy o dodávce elektřiny nebo plynu nebo smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny nebo plynu, kterou při změně dodavatele uzavřel zákazník v postavení spotřebitele s držitelem licence distančním způsobem nebo mimo obchodní prostory držitele licence, je zákazník oprávněn bez sankce vypovědět smlouvu uzavřenou na dobu neurčitou nebo určitou, ve lhůtě do patnáctého dne po zahájení dodávky elektřiny nebo plynu. Lhůta je zachována, je-li v jejím průběhu výpověď odeslána držiteli licence. Výpovědní doba činí 15 dnů a počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi. Tím nejsou dotčena práva a povinnosti zákazníka a držitele licence podle tohoto zákona týkající se sjednané výpovědi smlouvy uzavřené na dobu neurčitou.

Pokud stihnete výpověď ve stanovené lhůtě, neplatíte žádné sankce. Pokuty nebo poplatky, které si někteří dodavatelé ve smlouvách vymiňují v souvislosti s předčasným ukončením smlouvy, se tedy na tento případ nevztahují.

Musíte si ale samozřejmě uhradit energii, kterou už jste stihli odebrat.

V případě, že by vznikla pochybnost o tom, zda byla smlouva uzavřena distančním způsobem nebo mimo obchodní prostory dodavatele, leží důkazní břemeno právě na dodavateli. On tedy musí prokázat, že smlouva nebyla uzavřena distančním způsobem nebo mimo obchodní prostory.

Odstoupit vs. vypovědět

Linhart ještě upozornil na podstatný rozdíl mezi odstoupením od smlouvy a její výpovědí: Vzhledem k rozdílům mezi instituty odstoupení od smlouvy a výpovědí smlouvy není při odstoupení od smlouvy uplatňována žádná výpovědní lhůta. To pro spotřebitele znamená, že by měl co nejdříve po odstoupení od smlouvy zahájit jednání s jiným dodavatelem energií, poradil advokát.

Vypovědět můžete i před zahájením dodávek

Sdružení dTest se v ohlasech ze své spotřebitelské poradny setkalo i s tím, že někteří dodavatelé tvrdí, že výpověď takovéto smlouvy je možná až teprve po zahájení dodávek a dříve ji odmítají přijmout. Energetický regulační úřad ale před časem ustanovení energetického zákona vyložil tak, že výpověď můžete podat už od uzavření smlouvy.

Energetický regulační úřad vydal 28. dubna 2016 stanovisko, že lhůta pro podání výpovědi smlouvy uzavřené na dálku či s podomním obchodníkem běží ode dne uzavření smlouvy, i když energetický zákon výslovně neuvádí počátek lhůty pro podání výpovědi. Stejný názor má i Ministerstvo průmyslu a obchodu, uvedl Lukáš Zelený, vedoucí právního oddělení dTest.

skoleni_7_4

Ten upozornil také na to, že se ve spotřebitelské poradně setkává s případy, kdy se spotřebitelé zavazují více smlouvami o dodávce energií na dlouhou dobu dopředu a dochází tak k řetězení smluv. Spotřebitel má například uzavřenou smlouvu na dobu určitou do konce roku 2016, ještě za trvání této smlouvy si pak sjedná smlouvu s jiným dodavatelem účinnou od 1. 1. 2017 a do 31. 12. 2019 a po oslovení dalším dodavatelem se zaváže k odběru energie smlouvou od 1. 1. 2020, upozornil Zelený s tím, že někteří spotřebitelé si pak nepamatují, že na určité budoucí období už smlouvu uzavřeli a sjednají na stejné období nějakou další. V tom případě podle něj platí smlouva, která byla uzavřena dříve.

Snazší porovnání faktur

Jen připomínáme, že od července také platí nová vyhláška Energetického regulačního úřadu, která upravuje obsah vyúčtování za elektřinu, plyn, teplo a související služby. Podrobněji jsme o změnách informovali v článku Porovnat ceny dodavatelů energií by mělo být snazší.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).