Hlavní navigace

Jak se dědí investice?

18. 5. 2010
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

Stále čteme: investujte, investujte! Ale jak se dědí akcie nebo peníze z podílových fondů, když jejich držitel zemře?

Kromě hmotného majetku nebo třeba dluhů můžete jako pozůstalí zdědit také investice. V rámci dědictví podléhají  stejným principům jako ostatní majetek. Právním řádem ČR není stanoven zvláštní způsob dědického řízení ani pravidla dědění cenných papírů, případně jiných investičních nástrojů. Dědění a dědické řízení jsou upraveny v občanském zákoníku a v občanském soudním řádu, informovala server Měšec.cz Zuzana Štroufová, právní specialistka investiční společnosti Atlantik. Součástí dědického řízení se stávají kromě akcií nebo podílových fondů také další vložené prostředky (běžné účty, vkladové účty, devizové účty, vkladní knížky) a úvěrové závazky klienta (úvěry, hypotéky, kontokorenty, kreditní karty), doplnila Vendula Voláková z tiskového centra České spořitelny. Čtěte více: Co se stane s bankovním účtem po vaší smrti?

Dědické řízení – závěť nebo zákon?

Pro vás jako pro dědice je podstatné, zda po sobě zůstavitel zanechal závěť nebo se dědické řízení bude řídit zákonnými podmínkami. Pokud závěť existuje a splňuje nutné kvalitativní požadavky, tak má přednost před děděním ze zákona, řekl serveru Měšec.cz Josef Stoulil, analytik společnosti Capital Partners. V opačném případě bude dědický proces probíhat podle zákonných podmínek ukotvených v občanském zákoníku. Čtěte více: Jak napsat závěť

Dědické řízení zahajuje příslušný soud (podle trvalého bydliště), který obdrží vyjádření matričního úřadu o smrti zůstavitele. Ten také stanoví soudního komisaře – notáře, který bude vykonávat dědické řízení.

Notář by se měl nejprve v centrální evidenci závětí přesvědčit, jestli zde není evidována závěť zůstavitele. Poté následuje šetření, ve kterém soudní komisař zjišťuje okruh dědiců i celkový stav majetku zůstavitele. Provede soupis majetku a závazků a vše ocení.  Podobné téma: Přiznáváte jako OSVČ minimální příjmy? Vašim nejbližším se to nemusí vyplatit

V případě dědictví podílových listů pak vznáší požadavek u investiční společnosti, která mu sdělí, kolik podílových jednotek dotyčný ke dni úmrtí vlastnil. V případě vlastnění akcií se notář obrací na středisko cenných papírů (české cenné papíry) či na jednotlivé obchodníky s cennými papíry (zahraniční cenné papíry), uvedl pro server Měšec.cz Stoulil. Poté, co notář vydá usnesení o dědictví, mohou oprávnění pozůstalí navštívit investiční společnost nebo obchodníka s cennými papíry a dohodnout se na dalším postupu.

Úspory na stavebním spoření mají trochu jiný princip dědického řízení. Více čtěte v článku: Kdo dědí stavební spoření

Oprávněný má možnost nechat si na svůj existující nebo nově zřízený klientský účet u příslušné investiční společnosti převést dědictví po zůstaviteli. Pokud účet nemá a zakládat ho ani nechce, převedou se prostředky na bankovní účet oprávněného nebo se provede tzv. deblokace cenných papírů, které se na přání dědice převedou k jinému obchodníkovi.

Dědici o rozdělení majetku uzavírají dohodu, jež je následně schválena příslušným soudem, řekla  serveru Měšec.cz Strofová s tím, že pokud by nedošlo mezi dědici k dohodě, příslušný soud vydá rozhodnutí o tom, že se dědicům potvrzuje nabytí dědictví dle dědických podílů.

Dědění dle zákona – oprávnění se dělí do čtyř skupin:

 • V první skupině dědí zůstavitelovy děti a manžel nebo partner, každý z nich stejným dílem. (Nedědí-li některé dítě, přechází podíl na jeho děti. Jestliže nedědí ani tyto děti, dědí stejným dílem jejich potomci.)
 • Nedědí-li zůstavitelovi potomci, dědí ve druhé skupině manžel nebo partner, zůstavitelovi rodiče a dále osoby, které žily se zůstavitelem nejméně po dobu jednoho roku před jeho smrtí ve společné domácnosti a které z tohoto důvodu pečovaly o společnou domácnost nebo byly odkázány výživou na zůstavitele. (Dědici druhé skupiny dědí stejným dílem, manžel nebo partner však vždy nejméně polovinu dědictví.)
 • Nedědí-li manžel, partner ani žádný z rodičů, dědí ve třetí skupině stejným dílem zůstavitelovi sourozenci a ti, kteří žili se zůstavitelem rok před smrtí ve společné domácnosti, pečovali o ni nebo byli odkázáni výživou na zůstavitele. (Nedědí-li některý ze sourozenců zůstavitele, nabývají podílu stejným dílem jeho děti.)
 • Nedědí-li žádný dědic ve třetí skupině, ve čtvrté skupině dědí stejným dílem prarodiče zůstavitele a nedědí-li žádný z nich, dědí stejným dílem jejich děti.

Jak postupuje investiční společnost

Protože investiční společnosti nemají většinou šanci se o úmrtí svého klienta dozvědět, prvotní kontakt je na notáři nebo přímo oprávněném dědici. Obchodník s cennými papíry dědice nekontaktuje. Soupis majetku zesnulého a stanovení dědických podílu pozůstalých stanoví notář, který dědické řízení vyřizuje. My se posléze po předložení usnesení o dědickém řízení dědicem řídíme tímto usnesením, informovala server Vendula Žaloudíková za skupinu Fio. Usnesení s nabytím právní moci vydává příslušný soud, který dědictví vypořádává. Čtěte také: Daň dědická a darovací: Jak je to mimo rodinu?

Sepsal/a jste poslední vůli?

Smutnou skutečností je, že ne vždy se musí dostat podíl majetku až k oprávněnému dědici. Povinnost vyhledání dědiců nespadá do povinností správce ani distributora. Může se stát, že dědický nárok není vůbec vznesen, protože příslušné doklady se nenajdou, zůstavitel po sobě nezanechal dědice nebo ten, kdo vypořádává jeho majetek, nedohledá příslušný nárok. Pak uzavřená investice trvá, dokud se neobjeví skutečnosti, které by zavázaly správce konat jinak, upozornila na krajní variantu Pavla Hávová, mluvčí ČSOB.

Dědickou daň neplatí všichni

Z dědictví platí oprávnění daň podle toho, do jaké dědické skupiny patří. Od 1. ledna 2008 jsou plně osvobozeni osoby zařazené do I., resp. II. skupiny.  Čtěte více: Daň dědická a darovací: Jak je to v rodině?

Do první skupiny patří:

 • příbuzní v řadě přímé (děti, vnuci a vnučky, rodiče a prarodiče,
 • manželé.

Do druhé skupiny patří:

 • příbuzní v řadě pobočné (sourozenci, synovci, neteře, strýcové a tety),
 • manželé dětí (zeťové a snachy),
 • děti manžela (nevlastní děti),
 • rodiče manžela (tchán, tchyně),
 • manželé rodičů (nevlastní rodiče),
 • osoby, které s dárcem žily nejméně po dobu jednoho roku před převodem majetku ve společné domácnosti a které z tohoto důvodu pečovaly o společnou domácnost nebo byly odkázány výživou na dárce.

Autor článku

Autorka je zástupkyní šéfredaktora serveru Měšec.cz. Příležitostně píše pro magazín Reportér.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).