Hlavní navigace

HSBC Premier: Je jen pro vyvolené, nebo pro všechny?

4. 3. 2009
Doba čtení: 9 minut

Sdílet

Balík služeb s názvem HSBC Premier od HSBC Bank zaujal mnoho čtenářů serveru Měšec.cz i klientů. Je to již rok, co je tento účet pro náročné klienty na trhu, když se začaly množit otázky, jak je to vlastně s plněním podmínek banky. Postupy se totiž různí a vypadá to, že HSBC platiče poplatků nechce.

Balíček pro náročné klienty, anebo chytrý tah banky na konkrétní cílovou skupinu klientů? HSBC Premier nelze nazvat běžným účtem, jde o komplexní balík služeb. Podrobný rozbor tohoto balíčku si můžete přečíst ve článku HSBC Premier, plnokrevník z anglické stáje.

Kvalifikační kritéria nebo poplatek

Když loni v únoru začala HSBC Bank službu Premier prodávat, na tiskové konferenci zaznělo, že buď splní klient podmínku banky v podobě minimálně 1 milionu korun v depozitech nebo investicích, anebo si za své služby banka naúčtuje měsíčně 750 Kč. Na tolik si HSBC cení svůj poskytovaný servis služby Premier. Splnění podmínek je definováno jako „kvalifikační kritéria“ a nový klient HSBC na to má 6 měsíců. Banka tak dává dostatek prostoru pro to, aby své peníze postupně převedl do HSBC.

Tomuto postupu nelze nic vytknout, je to fair play hra. Buď dám bance své peníze, nebo za její služby zaplatím. Některé čtenáře možná odradí na první pohled vysoký měsíční poplatek 750 Kč, který HSBC účtuje po 6 měsících při neplnění kvalifikačních kritérií, ale tento poplatek má svoji protihodnotu. V rámci služby HSBC Premier je mimo jiné možné založit i účet v zahraničí, a to ve 41 zemích, kde HSBC působí. Pro českého občana se tak otevírá prostor mít bankovní účet třeba v USA, Spojeném království, Indii, Kanadě, Indonésii, Mexiku… a to vše v rámci služby Premier. V tomto pohledu je pak poplatek zanedbatelnou částkou oproti nákladům spojeným s otevřením a spravováním účtu v cizině. A tyto náklady HSBC prokazatelně má.

Bez kvalifikace, bez zahraničí

V posledních týdnech jsme do redakce dostali několik e-mailů od čtenářů-klientů HSBC Bank, kteří poukazovali na nejasný postup HSBC Bank po půl roce vedení účtu při nesplnění kvalifikačních kritérií banky, tj. 1 milionu Kč v investicích nebo depozitech. Jeden čtenář se jménem Petr nám popsal detailně svoji příhodu. Ve svém e-mailu uvádí, že na základě recenze finančního serveru Měšec.cz si zřídil u HSBC Bank službu Premier. Jaké však bylo mé překvapení, když mi můj osobní bankéř – v rozporu s podmínkami služby – sdělil, že pokud nesplním kvalifikační kritérium v České republice, automaticky se mi zavřou účty u HSBC vedené v zahraničí, které jsem si v rámci balíčku otevřel, píše Petr, rozčarován změnou přístupu banky. Jeho osobní bankéř mu napsal, že v České republice může být Premier klientem i v případě, že neplní finanční kritéria, ale v tomto případě bude platit poplatek 750 Kč měsíčně. Pro cizí země to však neplatí. Účty v cizině můžou využívat pouze PREMIER klienti, kteří plní finanční kritéria alespoň v jedné zemi, píše Petrovi jeho osobní bankéř.

HSBC z poplatku couvá

Čtenář Petr se však nedal a jeho osobní bankéř na druhý den už byl mírnější. V e-mailu, který má redakce serveru Měšec.cz k dispozici, je uvedeno toto:

HSBC Premier je exkluzivní, mezinárodně propojenou službou pro klienty, kteří s námi zhodnocují své finanční prostředky v dané minimální výši. Poplatek je jistou formou upozornění klientovi na nutnost splnit kvalifikační kriterium. Platba poplatku však nemůže být považována za plnohodnotnou náhradu splnění kvalifikačních podmínek ze strany klienta.

Vaše zahraniční účty v rámci HSBC Premier Vám nebudou při nesplnění kvalifikačního kriteria zavřeny. Tato informace byla mylná. Nicméně, součástí Obchodních podmínek pro klienty Premier v každé zemi, kde je tato služba nabízena, je právo dané pobočky klientův účet převést do alternativního segmentu (non-PREMIER) v případě, že neplní kriterium HSBC Premier. Zahraniční pobočky HSBC Premier plnění kriterií pozorně sledují na pravidelné bázi a nesplníte-li kvalifikační kriterium pro HSBC Premier, na což máte v České republice k dispozici 6 měsíců, převedou s okamžitou platností Váš účet do alternativního segmentu. Jelikož v České republice ještě nenabízíme produkt pro další segment klientů, umožňujeme klientům pokračovat ve využívání služeb HSBC Premier v České republice za smluvní poplatek 750Kč.

Výše zmíněné nastavení však neovlivní možnost vydání zálohy v nouzi v zahraničí klientovi HSBC Premier v České republice („Emergency Encashment”), ani mezinárodní výhody při používání Premier Debetní karty.

V případě, že klient nesplní finanční kritérium v České republice do 6 měsíců od otevření služby HSBC PREMIER není možné následně otevírat PREMIER účty v zahraničí.

Jinými slovy to znamená, že kdo má zájem využívat službu HSBC Premier a nechce či nemůže splnit kvalifikační kritéria 1 milionu Kč, má před sebou dvě možnosti:

  1. Pokud chce účet v zahraničí, měl by si pospíšit a založit ho během prvních 6 měsíců. Později mu to už banka neumožní (přesněji, ne v rámci služby Premier, může si ho však otevřít sám, např. osobní návštěvou v daném státě). Po uplynutí 6 měsíců musí počítat nejen s účtováním měsíčního poplatku 750 Kč za český účet, ale i za každý zahraniční účet podle sazebníku konkrétní zahraniční pobočky.
  2. Když účet v zahraničí nechce, v tom případě bude platit od 6. měsíce 750 Kč za službu PREMIER a může využívat všechny výhody, vyjma účtu v zahraničí.

Obchodní podmínky poplatek neřeší, ale zahraniční účty také ne

Má HSBC Bank na takové jednání právo, anebo jde spíše o nedorozumění? V Obchodních podmínky HSBC Bank služby Premier se píše toto:

  • 6.2. Některé nebo veškeré Služby HSBC Premier se mohou řídit zvláštními podmínkami. Banka může změnit podmínky jakýchkoli Služeb HSBC Premier. Pro poskytování služeb HSBC Premier může banka stanovit Kvalifikační kriteria. Kvalifikační kriteria může Banka změnit.
  • 6.4. Banka může kteroukoli ze Služeb HSBC Premier změnit nebo zrušit. Pokud má Klient ke svému Účtu příslušnou Službu HSBC Premier, Banka ho bude informovat o jejich změnách.
  • 6.5. Banka může Klientovi poskytování jakékoli Služby HSBC Premier zpoplatnit. Banka poskytne Klientovi podrobnosti o příslušném Poplatku před tím, než začne poskytovat takové služby. Banka může Poplatky za jakékoli Služby HSBC Premier změnit. Banka podá Klientovi vždy alespoň 30 dnů předem oznámení o tom, zda zamýšlí Poplatky navýšit nebo zavést Poplatky nové.
  • 6.6. Shledá-li Banka, že Klient nesplňuje Kvalifikační kriteria, je oprávněna jakoukoli Službu HSBC Premier Klientovi přestat poskytovat, nebo mu ji zpoplatnit dle Sazebníku, případně Klienta převést na jinou Bankovní službu. O této skutečnosti Banka podá Klientovi 30 dnů předem písemné oznámení.

Všimněte si, že se zde nikde nepíše o tom, že měsíční poplatek nahrazuje splnění kvalifikačních kritérií. Naopak, banka může placení poplatku akceptovat, ale také může účet jednostranně zrušit. To řeší i bod 2.2 Obchodních podmínek, kde se píše, že Banka může Smlouvu o účtu vypovědět bez udání důvodu. Banka dá Klientovi písemnou výpověď s nejméně třiceti (30) denní výpovědní lhůtou. Ale zároveň Obchodní podmínky nikde neuvádějí, že zahraniční pobočka HSBC může účet převést do segmentu non-PREMIER, jak píše bankéř. „Česká“ HSBC Bank sice účet může zrušit, ale o „zahraniční“ HSBC se v obchodních podmínkách nepíše. Služba Premier sice umožňuje zahraniční účty propojit, ale jde o další smluvní vztah český klient → zahraniční pobočka HSBC, vázaný podmínkami zahraniční pobočky.

Je jasné, že banka nebude hromadně rušit účet každému, kdo kvalifikační kritéria nesplní, ale tuto možnost má. Zda účet zruší nebo ne, bude spíše záležet na tom, jak je takový klient pro banku nákladný, resp. výhodný oproti měsíčně placenému poplatku.

Oficiální vyjádření banky

Abychom předešli nedorozuměním, požádali jsme o vyjasnění přímo HSBC Bank. Za ni odpověděl Petr Plocek z tiskového odboru banky.

Měšec.cz: Je podmínkou HSBC Premier investice, resp. depozitum ve výši min. 1 mil. Kč, anebo lze podmínku „nahradit“ placením měsíčního poplatku za balík služby?

HSBC: Podmínkou pro využívání veškerých služeb v rámci mezinárodního balíčku Premier je splnění kvalifikačních kritérií, resp. hodnota majetku klienta v produktech HSBC Premier musí být ve výši minimálně 1 milionu Kč. Tuto podmínku najdete i v ostatních zemích poskytujících službu Premier. Klient má možnost tuto podmínku splnit ve kterékoli zemi ze sítě Premier. „Premier in one, Premier in all.“

V České republice lze po určitou přechodnou dobu tuto podmínku po dohodě s bankou nahradit placením měsíčního poplatku.

Obecně však platí, že pokud klient nesplňuje kvalifikační kritéria, je HSBC Bank plc – pobočka Praha oprávněna jakoukoli službu HSBC Premier klientovi přestat poskytovat, nebo mu ji zpoplatnit dle platného sazebníku.

Měšec.cz: Nesplní-li klient HSBC Premier kvalifikační kritéria, má po 6 měsících právo nadále využívat všech služeb, anebo dojde k omezení některých služeb, např. nemožnost založit účet v zahraničí, resp. jeho zpoplatnění standardní sazbou apod.?

HSBC: Jak již bylo uvedeno k první otázce, v případě, že po šesti měsících klient nesplní kvalifikační kritéria, může mu HSBC Bank plc – pobočka Praha buď službu přestat poskytovat, anebo mu bude po dohodě s bankou dle platného sazebníku účtován měsíční poplatek ve výši 750 Kč. V případě zpoplatnění služby Klient neztrácí status Premier klienta a služby HSBC Premier mu budou i nadále poskytovány ve standardní šíři.

Podle tohoto vyjádření by se dalo usoudit, že u koho bude HSBC souhlasit s placením měsíčního poplatku místo splnění kvalifikačních kritérií, bude mít nadále poskytovaný plný servis Premier (tj. včetně zahraničních účtů). Ale další zkušenosti to vyvracejí.

Klientská linka je přísnější

Abychom si byli jisti jednotným postupem banky, zavolali jsme na informační linku HSBC Premier a ptali jsme se, co se stane při nesplnění kvalifikačních kritérií po půl roce vedení účtu. První operátor byl nekompromisní a na rovinu sdělil, že takovému klientovi HSBC Bank účet zruší. Druhý operátor potvrdil slova kolegy ovšem s nadějí, že konečné rozhodnutí o zrušení účtu závisí na bankovním poradci. Ten může účet nechat zrušit, nebo zpoplatnit, ale zahraniční účty se zpoplatní. Poplatek má u nás spíše smysl upozornění, že nedošlo ke splnění kvalifikačních kritérií a že hrozí uzavření účtu, sdělil telefonní bankéř.

HSBC platiče poplatků nechce

Rozčarování některých klientů ze služby HSBC Premier, kteří si ji pořídili pro její unikátní parametry a exkluzivní služby s ochotou za ně zaplatit, je nepříjemná zkušenost, nicméně není v rozporu s obchodními podmínkami banky. Banka by však v obchodních podmínkách či jinak měla jasně ukázat, co se bude dít po 6 měsících vedení účtu při nesplnění kvalifikačních kritérií. Informace nejsou jednotné a klient je zbytečně stresován, zda mu bude účet zrušen, nebo jen zpoplatněn, a už vůbec není jasné, co se stane s účty v zahraničí, protože informace z banky se liší. V případě zahraničních účtů navíc neexistuje oficiální písemná a jasná informace, jak bude HSBC postupovat při nesplnění kvalifikačních kritérií.

Svým přístupem však HSBC Bank dala najevo, o jaké klienty má zájem. Banka o placení poplatků nestojí, naopak, vypadá to, že ty jí spíše způsobují zátěž. HSBC chce peníze svých klientů, aby s nimi mohla dále nakládat a vytvářet zisky jim i sobě. Kdo kvalifikační kritéria splní, bude se mít u HSBC dobře i přes řadu stále přetrvávajících „maličkostí“, které v praktickém vztahu s bankou dokážou klienta zvednout ze židle.

dan_z_prijmu

Kdo požadovaný milion a více nemá a chce služby HSBC Premier bez účtu v zahraničí, má dvě možnosti. S HSBC Bank to zkusí a bude doufat, že za půl roku mu účet nezruší. Anebo si podobné služby postaví z nabídky tuzemských bank za podstatně lepší cenu. Má to i nevýhodu, místo jednoho účtu jich bude potřebovat alespoň 5, ale bez dalších podmínek a obav ze zrušení.

Původní recenzi HSBC Premier je potřeba aktualizovat: Plnokrevník z anglické stáje, ale jen pro ty, co mají milion a více korun.

Anketa

Jaký je váš názor na riziko zrušení účtu v HSBC při nesplnění podmínek?

Autor článku

Autor se věnuje publikační činnosti v oblasti bankovnictví a pojišťovnictví, specializuje se na finanční produkty, dluhovou problematiku a oblast dopravy.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).