Hlavní navigace

Jak na tísňové volání v zahraničí

5. 6. 2008
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

V období letních prázdnin se více než kdy jindy hodí informace o reálném využití jednotného tísňového volání v rámci Evropské unie. Číslo 112 by mělo zaručovat standardní servis ve všech zemích, ale ne vždy tomu tak je.

Mezi jednu z dobře mířených myšlenek sjednocení služeb patří univerzální bezplatné číslo tísňového volání 112. Evropská komise (EK) v rámci propagace této tísňové linky zřídila i novou internetovou stránku. Na ní se dozvíte, jak linku 112 používat a jak vám pomůže, zejména při vašem cestování po EU. Stránka také ukazuje, jak linka funguje v jednotlivých členských státech: tedy jak rychle operátoři na volání odpoví a v jakých jazycích.

Funguje a nefunguje

Přestože cílem linky 112 je zajistit její dostupnost na celém území EU s možností lokalizace volajícího, ne ve všech zemích se tato implementace daří. Miliony občanů EU si pro letošní dovolenou potřebují zapamatovat jediné číslo tísňového volání: 112, komentuje situaci evropská komisařka pro telekomunikace Viviane Redingová. Linka 112 je k dispozici již v šestadvaceti zemích EU, proto nyní vyzývám členské státy, aby zvýšily informovanost občanů a také linku ještě zefektivnily. Všichni občané EU by měli vědět, že v případě tísně mohou vytočit číslo 112. Zvláště apeluji na členské státy, které ještě nezavedly možnost lokalizace volajícího. Ta pomáhá záchranným službám nalézt oběti nehod a tyto státy by ji měly zavést pro všechna volání na linku 112 co nejdříve. Rovněž počítám s tím, že bulharské úřady podniknou rychlé kroky a linku 112 zprovozní na celostátní úrovni.

Povědomí je stále malé

Překvapivě jen 22 % občanů EU ví, že v případě nouze mohou v celé Evropě volat číslo 112. To jsou čísla průzkumu EK. Proto letos v únoru vyzvala vnitrostátní orgány jednotlivých států, aby zlepšily povědomí veřejnosti o lince 112. Větší povědomí je zvláště u mladší generace, kde je větší penetrace mobilních telefonů. V České republice viditelně linku 112 propaguje zvláště Praha, kde je na plakátech v hlavním městě často k vidění reklama na jednu linku v případě tísně. Plakáty jsou v češtině a angličtině. Větší povědomí je zvláště u mladší generace, kde je větší penetrace mobilních telefonů. Specialitu má Finsko a Rumunsko, které určilo 11. únor dokonce jako den tísňové linky.

Domluvíte se anglicky nebo s tlumočníkem

Zajímavé je srovnání údajů, které poskytly jednotlivé členské státy EU ohledně dostupnosti linky 112. Rychlost spojení je velmi dobrá, Členské státy nahlásily dobu odezvy na hovory na lince 112 po spojení. Nejméně 97 % hovorů je zodpovězeno do 20 sekund v České republice, Španělsku a Spojeném království a nejméně 71 % hovorů do 10 sekund v Nizozemsku a Finsku.

Sedmnáct zemí uvedlo údaje o schopnosti vyřizovat hovory v jiném evropském jazyce. V šestnácti zemích jsou centra tísňového volání na linku 112 schopna běžně komunikovat v anglickém jazyce. Sedm zemí uvedlo, že jejich centra jsou schopna vyřizovat hovory v jazyce sousedícího členského státu. V několika zemích funguje zvláštní systém, který telefonickým centrům umožňuje vyřizovat hovory v jiných cizích jazycích např. pomocí přepojení hovoru na jiné centrum s pracovníky s příslušnou jazykovou výbavou nebo na tlumočnické služby.

Kde se domluvíte na lince 112 anglicky

Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Lotyšsko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemsko, Rakousko, Řecko, Slovinsko, Španělsko a Švédsko.

Kde se domluvíte jazykem sousedícího členského státu

Bulharsko, Estonsko, Lotyšsko, Maďarsko, Německo, Slovinsko a Španělsko

Kde se domluvíte různými jazyky, tj. přepojením na operátora, který jazyk ovládá

Česká republika, Řecko, Slovinsko a Španělsko

Kde využijete možnosti tlumočnických služeb

Finsko, Francie, Nizozemsko, Spojené království, Španělsko a Švédsko

Přetrvávají i nedostatky

Zavádění jednotného tísňového volání provázejí i nedostatky. Linka 112 stále není plně dostupná v Bulharsku a ze strany EU probíhá řízení pro nesplnění povinnosti. Linka 112 je údajně dostupná v oblasti Sofie, nefunguje však celostátně.

Problémy jsou i lokalizací volajícího u hovorů z mobilního telefonu. Ta chybí u šesti zemí: Itálie, Lotyšska, Nizozemska, Polska, Rumunska a Slovenska. EU opět s těmito zeměmi vede řízení EU pro nesplnění povinnosti. Devět zemí neposkytlo údaje o době odezvy na hovory na lince 112 po spojení. Jsou to Belgie, Francie, Itálie, Kypr, Lucembursko, Malta, Polsko, Rumunsko a Slovensko.

CHP23

Mezi hříšníky patří i země jako Belgie, Irsko, Itálie, Kypr, Litva, Lucembursko, Polsko, Portugalsko, Rumunsko a Slovensko. Neuvedly, zda jsou jejich centra tísňového volání na linku 112 schopna vyřizovat hovory alespoň v jednom jazyce EU, který není jejich národním nebo úředním jazykem.

Co je evropské číslo tísňového volání

Evropské číslo tísňového volání 112 bylo zavedeno v roce 1991, aby vedle vnitrostátních tísňových čísel existovalo jednotné číslo pro tísňová volání ve všech členských státech EU, které by lépe zpřístupnilo záchranné služby, zejména pro osoby na cestách. Pravidla EU od roku 1998 požadují, aby členské státy zajistily bezplatné volání na linku 112 z pevných i mobilních telefonů. Od roku 2003 jsou provozovatelé telekomunikací povinni poskytovat záchranným službám informaci o poloze volajícího, aby bylo možno rychle nalézt oběti nehod. Členské státy EU musí také zvyšovat povědomí občanů o lince 112.
Linka 112 v členských státech Evropské unie
  Dostupnost z mobilních a pevných linek Doba, za kterou dojde ke spojení tísňového volání s operátorem Dostupnost v případě, že domáci síť není k dispozici Jazyková vybavenost
AT (Rakousko) + několik vteřin + angličtina
BE (Belgie) + Informace nejsou dostupné  – Informace nejsou dostupné
BG (Bulharsko)  – (112 není celostátně dostupná, běží řízení EU 1–5 vteřin + Angličtina, francouzština, němčina, rumunština
CY (Kypr) + Informace nejsou dostupné  – Informace nejsou dostupné
CZ (Česká republika) + Všechny hovory jsou spojeny do 20 vteřin + Angličtina, němčina. Ostatní jazyky jsou spojeny na operátora, který je ovládá.
DK (Dánsko) + 20–25 vteřin + Angličtina
DE (Německo) + od 5 vteřin do 1 minuty + Angličtina a jazyky sousedících zemí
EE (Estonsko) + 10 seconvteřin + Finština, angličtina
IE (Irsko) + 1 vteřina + Informace nejsou dostupné
EL (Řecko) + 9 vteřin + Angličtina, francouzština. Ostatní jazyky jsou spojeny na operátora, který je ovládá.
ES (Španělsko) + 97% všech hovorů spojeno do 20 vteřin + Angličtina, němčina, francouzština, portugalština, italština. V některých územích je možné přepojení na operátora, který jazyk ovládá.
FI (Finsko) + 71% všech hovorů spojeno do 10 vteřin + Angličtina. Pro některé jazyky jsou občas dostupné překlady (např. němčina a francouzština)
FR (Francie) + Informace nejsou dostupné + Angličtina, je možné tlumočení do jiných jazyků
IT (Itálie) + Informace nejsou dostupné Existuje komerční dohoda mezi operátory Informace nejsou dostupné
LV (Litva) + 4–5 vteřin Informace nejsou dostupné Informace nejsou dostupné
LT (Lotyšsko) + 4–20 vteřin + Polština, angličtina, němčina
LU (Lucembursko) + Informace nejsou dostupné + Informace nejsou dostupné
HU (Maďarsko) + 5–10 vteřin + Angličtina, němšina a jazyky sousedících zemí
MT (Malta) + Informace nejsou dostupné + Angličtina
NL (Holandsko) + 90% všech hovorů spojeno do 10 vteřin + Angličtina, němčina English. Tlumočení dostupné pro další jazyky.
PL (Polsko + Informace nejsou dostupné + Informace nejsou dostupné
PT (Portugalsko) + 6–20 vteřin + Informace nejsou dostupné
RO (Rumunsko) + Informace nejsou dostupné  – Informace nejsou dostupné
SI (Slovinsko) + 3–5 vteřin + Angličtina, němčina, maďarština, italština. Ostatní jazyky jsou spojeny na operátora, který je ovládá.
SK (Slovensko) + Informace nejsou dostupné + Informace nejsou dostupné
SE (Švédsko) + 9 vteřin + Angličtina. Má být brzy spuštěna možnost tlumočení do 10–15 jazyků
UK (Spojené království) + 98% všech hovorů spojeno do 20 vteřin  – Některá centra tísňového volání ovládají cizí jazyky.

Zdroj: Zastoupení Evropské komise v České republice


Využíváte v případě potřeby tísňovou linku 112?

Autor článku

Autor pracuje jako pojišťovací poradce.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).