Hlavní navigace

Jak odstranit někomu sídlo podnikání z vaší adresy?

29. 4. 2021
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: Depositphotos
Co když má někdo ve vaší nemovitosti sídlo podnikání a trvalý pobyt a vy se bojíte o svůj majetek? Odhlásit sídlo podnikání mu nemůžete, ale můžete podat podnět k prošetření. Úřad pak podnikatele vyzve a případně mu sídlo na vaší adrese zruší sám.

Čas od času se v článcích věnujeme příběhům, které nám posíláte do redakčního e-mailu. Dnes se zaměříme na případ paní Barbory, jejíž syn podniká na živnostenský list a jako sídlo podnikání si zvolil adresu svého trvalého pobytu, tedy u své maminky, paní Barbory. Ta s tímto zpočátku souhlasí a poskytne mu k tomu písemný souhlas.

Po čase se ale syn odstěhuje na jinou adresu, v podnikání dále pokračuje, ale adresu sídla si už nezmění. Podnikání mu navíc nejde moc dobře a paní Barboře začne být nepříjemné, že je její byt spojován se synovým podnikáním. Ráda by z toho svůj byt jakožto svůj majetek vynechala, ale syn odmítá spolupracovat a vyhovuje mu, že věci jsou tak, jak jsou.

Exekuce kvůli synovým dluhům z podnikání?

Paní Barbora se mimo jiné obává o to, že by jednou mohli exekutoři navštívit její byt, když se synovu podnikání nebude dařit a dostane se do dluhů. Takovou možnost do budoucna vyloučit nelze, pokud má syn v matčině bytě nahlášeno sídlo podnikání. A to i když tam nepodniká a ani nebydlí. Exekutor sice primárně zjišťuje a ověřuje, kde dlužník skutečně pobývá, ale nelze vyloučit, že exekuce proběhne i v tomto objektu. Exekutor má nejen možnost, ale přímo povinnost zajistit majetek dlužníka v místě, kde se tento majetek skutečně nachází, uvedli pro Měšec.cz JUDr. Adam Valíček a Mgr. Maliňák z advokátní kanceláře Valíček & Valíčková.

Samozřejmě, že kdyby během exekuce došlo k zabavení věcí, které jsou ve vlastnictví paní Barbory, a nikoli jejího syna, měla by právo se jich domáhat zpětIdeálně hned při mobiliární exekuci, případně návrhem na vyškrtnutí věci podaným k exekutorovi do 30 dnů od provedení exekuce. Důkazem může být účtenka, faktura, nebo třeba svědectví sousedů, uvedl pro Měšec.cz právník Petr Kocmánek z kanceláře Frank Bold Advokáti.

Znamenalo by to pro ni ale to, že možná na čas o své věci přijde, než se jich domůže zpět. A také by to pro ni znamenalo další zařizování navíc, pravděpodobně i další stres atd. Ráda by se proto celé takové situaci vyhnula a ze svého bytu odhlásila adresu synova podnikání.

Sídlo se změní snadno, ale musí podnikatel sám

Samotná změna sídla podnikání na základě živnostenského oprávnění se provede poměrně jednoduše. Stačí k tomu změnový list, který je dostupný na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu.

Vyplněný a podepsaný formulář můžete živnostenskému úřadu doručit prostřednictvím pošty, datové schránky nebo elektronicky s uznávaným elektronickým podpisem, ale i osobně. Za samotnou změnu se pak platí poplatek 100 Kč.

Tuto změnu ale musí provést podnikatel, kterého se to týká. Není tedy možné, aby bez synova souhlasu paní Barbora změnila jeho sídlo podnikání. Neznamená to ale, že má paní Barbora svázané ruce.

Odvolejte se na vlastnické právo

Paní Barbora musí v tomto případě využít své vlastnické právo k bytu a odvolat se na něj. Matka by měla písemně syna informovat, že s dalším využíváním svého bytu pro potřeby jeho sídla podnikání nesouhlasí, a požádat ho o změnu sídla podnikání ve stanoveném termínu. Také je vhodné syna poučit o následcích, pokud změnu neprovede, dodává Adam Valíček a Mgr. Maliňák.

Pokud syn na tuto výzvu reagovat nebude, má paní Barbora další možnosti, například podání podnětu k prošetření na živnostenský úřad. Podkladem pro ohlášení živnosti byl souhlas matky s umístěním sídla synova podnikání v jejím bytě. Matka má právo takový souhlas kdykoliv odvolat. Stačí tedy napsat krátký dopis na živnostenský úřad (nebo tam zajít osobně) a sdělit, že syn už nemá oprávnění mít v bytě umístěno sídlo. Živnostenský úřad synovi zašle výzvu k nápravě, a pokud nedoloží právní důvod k užívání bytu nebo jiné nemovitosti, úřad jeho živnostenské oprávnění zruší, říká Petr Kocmánek.

Syn paní Barbory si tedy bude muset sídlo podnikání umístit jinde, nebo mu jeho živnost zanikne.

Může mu také odhlásit trvalý pobyt

Pokud by na tom paní Barbora trvala, například z důvodu špatných vztahů v rodině, mohla by synovi v bytě také zrušit trvalý pobyt. Má možnost podat tzv. Návrh na zrušení místa trvalého pobytu. Návrh se podává na ohlašovně v místě trvalého pobytu syna na obecním úřadu. Matka bude povinna prokázat existenci důvodů pro zrušení adresy místa trvalého pobytu svého syna, říká Adam Valíček a Mgr. Maliňák.

Zcela dostačující by mělo být její prohlášení, že synovi zaniklo užívací právo k jejímu bytu a už ho nadále nevyužívá. Paní Barbora jako vlastník nemovité věci není povinna doložit vlastnické právo k nemovitosti, neboť tuto skutečnost si ohlašovna ověří dálkovým přístupem v katastru nemovitostí. Za podání návrhu pak zaplatí správní poplatek ve výši 100 Kč.

skoleni_27_5

Dluhy za syna platit nemusí, ale pozor na dluhy spojené s bytem

Jen z titulu toho, že má syn paní Barbory v jejím bytě nahlášeno sídlo podnikání a trvalý pobyt, není paní Barbora povinna platit za něj jakékoli dluhy. Může se ale stát, že exekutor při případné exekuci některé její věci zabaví, než se vysvětlí, že nepatří jejímu synovi.

A ačkoli není paní Barbora povinna za syna cokoli platit, je dobré si pohlídat, na koho jsou psány dodávky energií a internetu v jejím bytě. I pokud by totiž byly psány na syna, případné nedoplatky by mohly mít vliv i na paní Barboru, například odpojením od dodávek energií, internetu apod.

Autor článku

Psaním jsem skloubila své znalosti ze studií financí a žurnalistiky. Ráda se učím nové věci, tančím a běhám.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).