Hlavní navigace

Jak nahradit vstupní prohlídku nebo zdravotní průkaz, když jsou ordinace zavřené?

25. 3. 2020
Doba čtení: 2 minuty

Sdílet

 Autor: Shutterstock
Nastupujete do nové práce? Mnozí lékaři jsou v karanténě nebo uzavřeli ordinace z jiných důvodů. Jak tedy nahradit povinnou vstupní lékařskou prohlídku nebo zdravotní průkaz?

Mnozí zaměstnavatelé se nyní obávají o svou budoucnost, hrozí jim krach. Zaměstnanci se strachují, že budou propuštěni a přijdou o práci, protože se utlumuje činnost v některých oborech.

Naproti tomu v některých jiných oborech jsou přijímáni noví zaměstnanci, a to více než kdy jindy (například v maloobchodě potravin a hygienických prostředků, podobná situace může nastat u výrobců ochranných a hygienických pomůcek).

Ať už máte novou práci dlouho dopředu dohodnutou, nebo využijete aktuální možnost si přivydělat, tam, kde nabírají nové zaměstnance, musíte absolvovat vstupní lékařskou prohlídku. Zaměstnavatel je povinen nepřipustit, aby zaměstnanec vykonával práce, jejichž náročnost by neodpovídala jeho zdravotní způsobilosti, a to již před jeho nástupem do práce.

Lékařská prohlídka je povinná

Budoucí zaměstnanec, uchazeč o zaměstnání, musí proto projít lékařskou prohlídkou, kterou je povinen zaměstnavatel zajistit, a to vždy před vznikem pracovního poměru nebo pracovněprávního vztahu založeného dohodou o práci konané mimo pracovní poměr, tedy ještě před nástupem do práce. Jestliže zaměstnanec má pracovat jen na dohodu o práci konané mimo pracovní poměr, je prohlídka povinná, pokud je práce právními předpisy označena za rizikovou nebo je součástí této práce činnost, pro jejíž výkon jsou podmínky zdravotní způsobilosti stanoveny speciálními (hygienickými, bezpečnostními apod.) předpisy.

Zaměstnanec tedy musí absolvovat vstupní prohlídku u lékaře. Vstupní prohlídka probíhá u poskytovatele pracovnělékařských služeb, a umožňuje-li to zákon, u praktického lékaře nového zaměstnance.

Čestné prohlášení nahrazuje vstupní prohlídku i zdravotní průkaz

V současnosti však byla mnohým lékařům nařízena karanténa, někteří uzavřeli své ordinace pro nedostatek ochranných pomůcek, nebo z obavy o zdraví své i pacientů, ze strachu z šíření nákazy koronavirem.

V podstatě každý nový pacient v čekárně či ordinaci je rizikem pro samotného lékaře i pro ostatní pacienty. Vláda proto 15. března 2020 rozhodla, že po dobu trvání vyhlášeného nouzového stavu lze u zaměstnanců, jejichž pracovněprávní vztah vznikne ode dne vyhlášení tohoto opatření, tedy právě od 15. března 2020, nahradit čestným prohlášením, jehož vzor si můžete stáhnout níže:

skoleni_29_6

  1. zdravotní průkaz, který musejí mít například zaměstnanci vykonávající činnosti spojené s výrobou či distribucí potravin (podle § 19odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb., ochraně veřejného zdraví), a
  2. posouzení zdravotní způsobilosti osoby ucházející se o zaměstnání (zákon č. 373/2011 Sb. o specifických zdravotních službách). Stanoví tak usnesení vlády ČR č. 214/2020.

Čestné prohlášení však nelze brát na lehkou váhu, nelze ho podepsat jen tak. Budoucí zaměstnanec musí zejména prohlásit, že v posledních 21 dnech nenavštívil některý ze států s vysokým rizikem přenosu nákazy koronaviru, označovaný jako SARS-CoV-2, který byl jako rizikový stát stanovený vládou České republiky.

Netrpí žádným onemocněním, které by znemožňovalo vydání zdravotního průkazu. Je zdravotně způsobilý k výkonu činností epidemiologicky závažných spočívajících ve výrobě a/nebo uvádění potravin do oběhu a podobně.

Autor článku

Nenadávejte právníkům, zákony netvoří zdaleka jen oni. Oni je pak jen zašmodrchávají ve prospěch svých klientů, třeba zrovna vás. Budu se však snažit vám je vysvětlovat.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).