Hlavní navigace

Jak na daň z nemovitých věcí v roce 2022?

14. 1. 2022
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

 Autor: Allianz SE
Koncem ledna končí termín pro podání daňového přiznání k dani z nemovitých věcí. Kdo letos zaplatí na dani víc, kdo musí formulář odevzdávat a co všechno potřebuje vědět?

Konec ledna je vždy ve znamení daně z nemovitých věcí. Letos tomu nebude jinak. Přinášíme přehled informací, které byste měli znát.

Kdo musí podat daňové přiznání?

Povinnost podat daňové přiznání platí pro poplatníky, kteří v roce 2021 získali (koupí, darováním, dědictvím) pozemek, stavbu, byt nebo nebytovou jednotku. Dále musí přiznání podat i majitelé pozemků, kteří na něm zaevidovali krajinný prvek, nebo majitelé nemovitosti, u které provedli v minulém roce přístavbu, nástavbu nebo částečnou likvidaci, a změnili tak druh nebo výměru pozemku, zvýšili nadzemní podlaží apod.

Analogicky pak platí povinnost „se přiznat“ i pro poplatníky, kteří darovali, prodali nebo jinak pozbyli nemovitost. To ale jen v případě, že stále ještě nějakou jinou nemovitost v daném kraji vlastní. Pokud už by tímto krokem pozbyli všech nemovitostí, musí o tom jen informovat finanční úřad v kraji, pod který nemovitost spadala.

Přiznání musíte podat i v případě, že došlo ke změně výměry parcely kvůli revizi katastru nemovitostí, o které jsme informovali v minulosti v článku Některé pozemky čeká přeměřování. Vlastníci musí označit jejich hranice.

Pokud už jste daňové přiznání podávali v minulosti a nedošlo k žádné změně rozhodné pro stanovení daně, nic podávat nemusíte. To platí i v případě, že došlo jen ke změně koeficientu, který stanovuje obec, nebo ke změně průměrné ceny pozemku. Finanční úřad tyto novinky automaticky zohlední při výpočtu daně. Vaše součinnost není potřeba.

Nejste-li si jistí, zda nějaká změna je, či není rozhodná pro stanovení daně, můžete si zavolat o radu. V případě jakýchkoliv nejasností ohledně přiznání může veřejnost využít naše speciálně zřízené telefonní linky, na kterých naši zaměstnanci pomáhají s vyplněním daňových přiznání k dani z nemovitých věcí, a lidé tak nemusí v současné situaci osobně navštěvovat úřad, informovala generální ředitelka Tatjana Richterová o akci Finanční správy, která trvá od 3. ledna do 7. února 2022.

Telefonní čísla na pracoviště podle krajů, ve kterých se nemovitost nachází, najdete na webu Finanční správy.

Do kdy musíte podat daňové přiznání?

Na podání daňového přiznání k dani z nemovitých věcí máte letos čas do pondělí 31. ledna 2022.

Stáhněte si nový formulář daňového přiznání pro daň z nemovitých věcí

Výjimka platí pro poplatníky, kteří požádali o zápis změny do katastru nemovitostí v loňském roce, ale fakticky k němu došlo až letos. Pak stačí podat přiznání do tří kalendářních měsíců následujících po tom, ve kterém opravdu k zápisu do katastru došlo.

Podle stejného vzorce se postupuje i v případě, že do konce minulého roku původní majitel nemovitosti zemřel a na vás přechází nárok v rámci dědického řízení, které nebylo do konce roku ukončeno. Pak za zděděnou nemovitost podáváte přiznání do konce třetího měsíce následujícího po tom, ve kterém nabylo právní moci rozhodnutí příslušného orgánu, kterým bylo skončeno dědické řízení. Daňové přiznání podáváte na období následující po roce, v němž zůstavitel zemřel.

Jak podat daňové přiznání?

Kromě papírového formuláře, který odevzdáte na podatelně finančního úřadu nebo ho pošlete poštou, můžete využít i elektronický formulář. Najdete ho na serveru MOJE daně, který slouží jako online finanční úřad. Přiznáte se zde i bez datovky nebo elektronického klíče. Ověření probíhá i přes bankovní identitu.

Na serveru MOJE daně je také aplikace pro elektronická podání pro finanční správu (EPO). V té můžete ukládat rozpracovanou žádost a poté ji opět načíst z uloženého souboru. Po vyplnění je možné vytvořit datovou zprávu, kterou přímo z aplikace odešlete, nebo vygenerovat formulář v PDF k tisku.

Od roku 2021 neplatí, že by se museli povinně přiznávat všichni poplatníci, kteří mají v provozu datovou schránku. Povinnost platí i nadále jen pro ty, kteří si ji museli zřídit ze zákona.

Komu podat daňové přiznání?

Daňové přiznání nepodáváte u daně z nemovitých věcí finančnímu úřadu podle vašeho trvalého bydliště, jako je tomu u daně z příjmů. Formulář musíte nasměrovat vždy podle toho, v jakém kraji se nachází nemovitost, za kterou přiznání podáváte. Pokud jich vlastníte více a jsou v různých krajích, musíte podat přiznání finančnímu úřadu v každém takovém kraji.

Seznam finančních úřadů najdete na našem Daňovém portálu.

Novinky u koeficientů

Výši daňové povinnosti kromě jiného ovlivňují i již zmíněné koeficienty, které pravidelně stanovují obce a kvůli kterým netřeba podávat další přiznání.

Od loňského roku platí, že obce mohou stanovovat místní koeficienty pro jednotlivé své části odlišně a nemusí ho stanovovat jako celé číslo, nýbrž v rozmezí od hodnoty 1,1 do hodnoty 5 s přesností na jedno desetinné místo.

Více za daň z nemovitostí zaplatí obyvatelé Olomouce, méně naopak ti z Rychnova nad Kněžnou.

Kompletní seznam okresních měst, která se pro rok 2022 rozhodla změnit koeficient, mapuje na sesterském serveru Podnikatel.cz Daniel Morávek v článku Která okresní města mění koeficienty daně z nemovitostí od roku 2022?

Pro vyhledání koeficientu ve vašem městě můžete využít také celostátní interaktivní vyhledávač koeficientů na Daňovém portálu.

Pozor na novinky u daně z prodeje nemovitosti

Od minulého roku došlo ke zpřísnění podmínek pro nárok na osvobození příjmů z prodeje nemovitosti. Změna se případně poprvé projeví právě v následujícím daňovém přiznání. Týká se příjmů z prodeje rodinného domu nebo bytu získaných způsobem, který popisuje § 4 odst. 1 písm. a) zákona o daních z příjmů.

Jde o situaci, kdy prodáváte nemovitost, v níž jste bezprostředně před prodejem měli bydliště méně než 2 roky.

Abyste v tomto případě splnili nárok na osvobození od daně, musí platit, že

  • získané prostředky použijete na obstarání vlastní bytové potřeby,
  • podáte oznámení o získání těchto prostředků finančnímu úřadu do konce lhůty pro podání daňového přiznání za to období, ve kterém jste tyto prostředky získali.

Pokud jste tedy prodali nemovitost dle výše popsaných podmínek (a měli jste v ní bydliště po dobu kratší než 2 roky) v roce 2021 a peníze použijete znovu na bydlení, musíte pro nárok na osvobození oznámit tyto příjmy finančnímu úřadu nejpozději do 1. dubna 2022. V případě, že budete přiznání podávat elektronicky, máte čas do 2. května 2022. Pokud by vám daňové přiznání zpracovával daňový poradce, posouvá se tento termín až na 1. července 2022.

Jak se dozvíte, kolik máte zaplatit?

Nepodáváte-li letos přiznání, výši daně se dozvíte ze složenky, kterou Finanční správa každý rok rozesílá všem poplatníkům, nejpozději zhruba do 25. května. Máte-li datovou schránku, budete mít informaci o výši daně tam.

Pokud neplatíte daň přes SIPO, můžete si požádat finanční úřad o zasílání informací pro platbu daně na e-mail. Žádost musíte podat do poloviny března.

Jak zaplatit daň?

Daň můžete uhradit hotově na pokladně finančního úřadu, převodem z účtu, složenkou nebo, jak už jsme zmínili, i přes SIPO.

Daň z nemovitých věcí patří mezi majetkové daně, kdy vlastníci nemovitostí platí daň z domu, pozemku nebo bytu a je specifická tím, že se platí dopředu. Zatímco daňové přiznání se podává pouze v prvním roce a v následujících letech pouze při změně rozhodných skutečností, platit se daň z nemovitých věcí musí každoročně, uvedla Gabriela Ivanco, daňová poradkyně společnosti Mazars.

skoleni_8_6

Nepřesáhne-li daňová povinnost hranici 5000 Kč, je nutné ji zaplatit do konce května 2022. Přesáhne-li tuto hranici, můžete si platbu rozdělit do dvou splátek s tím, že ta druhá pak má splatnost do konce listopadu.

Protože daň platí jen vlastníci uvedení v katastru, nevztahuje se tato povinnost na nájemníky ani družstevníky. Pokud jsou majiteli manželé, plní daňové povinnosti jeden z nich v plné výši. Pronajímatelé zpravidla zohlední platbu daně z nemovitých věcí v nájemném a stejně tak družstvo obvykle platbu daně rozpočítává mezi své členy, vysvětlila Ivanco.

Chcete mít každé ráno v mailu přehled aktuálních článků z Měšce? Objednejte si náš mailový servis a žádná důležitá informace vám neuteče. Objednat si lze i týdenní přehled nebo také newsletter To hlavní, páteční souhrn nejdůležitějších článků ze všech našich serverů. Newslettery si můžete objednat na této stránce.

Autor článku

Autorka je zástupkyní šéfredaktora serveru Měšec.cz. Příležitostně píše pro magazín Reportér.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).