Hlavní navigace

Jak jsem se zúčastnil své první aukce energií

18. 4. 2016
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

 Autor: Shutterstock
Když se zúčastníte aukce energií, může se vám stát, že vám najednou stávající dodavatel pošle i neveřejnou nabídku.

Dnešní zkušenost s aukcí energií nám zaslal náš čtenář Vladimír. Ač jeho totožnost známe, budeme respektovat, že si přál vystupovat anonymně.

Jak jistě víte, v současné době probíhá aukce energií dTestu, do které jsem se přihlásil já a na základě mého doporučení i řada mých známých. V současné době využívám služeb společnosti 3E.

Fáze samotné aukce už před nedávnem proběhla. K nelibosti některých účastníků se vítězem stala společnost Europe Easy Energy, kterou jakožto férového dodavatele energií koupila Bohemia Energy. Ta je v podvědomí zapsána u lidí naopak spíše jako nesolidní dodavatel.

Poté došlo na rozesílání osobních nabídek účastníkům. Abyste měli představu, osobní nabídka pro současného klienta 3E může vypadat takto:

2. Změna smluvních ujednání

a. Platnost sjednané ceny je 12 měsíců od data zahájení dodávky s garancí ceny za dodávku elektřiny, resp. dodávku plynu (dále též jen „komodity“), dosažené v aukci „Chci výhodnější energie“.

b. Doba trvání smluvního závazku činí 12 měsíců. Po uplynutí této doby pokračuje smluvní závazek na dobu neurčitou. Pokud si Zákazník nejpozději 3 měsíce před uplynutím původní doby trvání smluvního závazku (12 měsíců) nesjedná jinou produktovou řadu, bude po skončení původní doby trvání smluvního závazku odebírat komoditu za podmínek individuální produktové řady SMART, ceníku II.

c. Zákazníkovi je přiznáno právo vypovědět Smlouvu bez uvedení důvodu. Výpovědní doba činí 3 měsíce a začíná plynout počátkem kalendářního měsíce po měsíci, ve kterém byla písemná výpověď Dodavateli doručena.

d. Dodavatel není oprávněn po Zákazníkovi požadovat smluvní pokutu za předčasné ukončení Smlouvy nebo jakékoliv jiné poplatky stejného účinku.

e. Dodávky komodity budou zahájeny v nejkratším možném termínu, s ohledem na
a) délku trvání smluvního závazku Zákazníka, vyplývajícího ze smlouvy s původním dodavatelem; a
b) požadavky procesu změny dodavatele energií (např. lhůty provozovatele distribuční soustavy).

f. Dodavatel a Zákazník si sjednávají, že podmínky upravené tímto Dodatkem se vztahují pouze na dodávku elektřiny/plynu do odběrného místa Zákazníka, který splnil podmínky aukce „Chci výhodnější energie“, a současně nejzazším termínem počátku dodávky Dodavatelem je 1. 1. 2017. Zákazník svým podpisem tohoto Dodatku stvrzuje, že si je vědom skutečnosti, že pokud by nedošlo k naplnění podmínky vyjádřené v tomto odstavci, nevztahují se na něj podmínky dosažené v aukci „Chci výhodnější energie“.

g. Zákazník má právo požadovat jedno bezplatné vyhotovení kopie uzavřené Smlouvy.

h. Zákazník bere na vědomí, že Dodavatel ke Smlouvě s podmínkami dosaženými v aukci „Chci výhodnější energie“ neposkytuje plnění Asistenční služby 3E (http://www.3-e.cz/asistencni-sluzba-3e/).

Nabízené ceny mohou vypadat například takto:

  • Plyn cena za MWh bez DPH 465 Kč + 55 Kč měsíčně stálý plat.
  • Elektřina sazba D01d cena za MWh bet DPH 758Kč + 55 Kč měsíčně stálý plat.
  • Elektřina sazba D02d cena za MWh bet DPH 758Kč + 55 Kč měsíčně stálý plat.
  • Elektřina sazba D25d cena za MWh bet DPH 726Kč/726Kč (VT/NT) + 55 Kč měsíčně stálý plat.

Co je rizikem této nabídky? Po roce bude elektřina i plyn odebírán dle „individuální
produktové řady SMART, ceníku II“. V současné době tak netuším, za jaké to bude ceny.

Nicméně tři měsíce před koncem ročního období mohu dát preventivně výpověď či si jen vyjednat změnu ceníku na tarif se známou cenou.

Nabídku jsem pro některá svá odběrná místa akceptoval. Jaké bylo mé překvapení, když pro všechna odběrná místa mi došla dnes nabídka od 3E s předmětem zprávy „Důležité sdělení od Europe Easy Energy a.s. pro účastníky aukce „Chci výhodnější energie“!“ tohoto znění (text je krácen):

Vážený zákazníku,
 
dovolujeme si Vás informovat, že jsme obdrželi žádost o ukončení stávající smlouvy s naší společností v souvislosti s Vaší účastí v aukci „Chci výhodnější energie“ od společnosti dTest.
 
Abychom Vám, našemu stávajícímu zákazníkovi, usnadnili získání výhodnějších podmínek, připravili jsme pro Vás exkluzivní produktovou řadu VIP, díky které získáte ještě výhodnější podmínky a to rychleji a bez jakýchkoliv starostí. Touto jedinečnou produktovou řadou Vám garantujeme:
•    výhodnější cenu oproti aukční ceně,
•    výhodnější podmínky platné ihned po podpisu dodatku ke stávající smlouvě,
•    a navíc zachování pojištění technické asistence zcela zdarma. 

Silová elektřina Cena za dodávku VT (1 MWh) Cena za dodávku NT
 (1 MWh)
D01d/D02d 755 (913,55) --- ---
D25d/D26d/D27d 723 (874,83) 723 (874,83)
D35d 731 (884,51) 731 (884,51)
D45d 746 (902,66) 746 (902,66)
D55d/D56d/D57d 746 (902,66) 746 (902,66)
D61d 755 (913,55) 755 (913,55)
         
Stálý měsíční plat 55 (66,55)    
Cena za odebraný zemní plyn 
Cena za 1 MWh 462 (559,02)
Stálý měsíční plat 55 (66,55)

Pro získání této VIP nabídky stačí nejpozději do 7 dnů od data odeslání této zprávy stisknout tlačítko a tímto jednoduchým krokem vyjádříte souhlas s vytvořením dodatku k Vaší stávající smlouvě. Vaše objednávka z aukce „Chci výhodnější energie“ bude tímto stornována a Vy získáte ještě výhodnější podmínky.

Pokud i přesto nemáte o tuto jedinečnou nabídku zájem, bude Vaše stávající smlouva ukončena standardním způsobem a obdržíte novou smlouvu v rámci aukce „Chci výhodnější energie“ bez možnosti získání výhodnějších podmínek produktové řady VIP.
Pokud se nevyjádříte ve stanovené lhůtě 7 dnů, považujeme tuto nabídku za odmítnutou a obdržíte novou smlouvu v rámci aukce „Chci výhodnější energie“ bez možnosti získání výhodnějších podmínek produktové řady VIP.
Pravidla produktové řady VIP:
1. Neveřejná nabídka určená vybraným zákazníkům.
2. Dodávka za podmínek produktové řady VIP bude zahájena dnem zapsání produktové řady do evidenčního systému dodavatele, nejpozději však do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy/dodatku zákazníkem. Přesné datum zahájení dodávek za podmínek produktové řady VIP bude zákazníkovi potvrzeno na nejbližší periodické vyúčtovací faktuře.
3. Platnost sjednané ceny je 12 měsíců od zahájení dodávek za podmínek produktové řady VIP (viz bod 2).
4. Zákazník má možnost si sjednat nejpozději 90 dnů před koncem platnosti produktové řady VIP (12 měsíců) libovolný jiný produkt pro období následující po uplynutí sjednané doby trvání produktové řady VIP z aktuální nabídky dodavatele. Pokud si zákazník odlišný produkt nesjedná, bude se dodávka elektřiny/zemního plynu po další dobu trvání smluvního závazku uskutečňovat za podmínek produktové řady EASY. 

Snaha zabránit příštím aukcím?

Domnívám se, že společnost 3E se snaží snížit náklady placené pořadatelům aukce. Přijmutím této nabídky byste tedy snížili pravděpodobnost, že dTest bude pořádat aukci příště znovu. Snížení ceny je minimální pro běžné bytové spotřeby, 3 Kč/MWh bez DPH. Navíc se zdá, že je to jednosměrné odmítnutí, když neznáte dopředu přesné znění dodatku. Dále je zde, z mého úhlu pohledu spíše teoretické, právní riziko, že dTestu by se nelíbilo, že jste vzali zpět „závaznou akceptaci podmínek“.

Výhoda této nabídky, krom pro mě nedůležitých asistenčních služeb, je, že zde je zmíněna již existující produktová řada EASY. I když opět se vyplatí si vyjasnit podmínky před koncem ročního období, i z důvodu produktové řady DUO.

To, co je zajímavé, je, že ceny elektřiny jsou stejné pro vysoký i nízký tarif u obou nabídek.

Jsem rád, že jsem se aukce zúčastnil. Za rok díky ní celkově ušetřím několik tisíc korun. Cenou je maximálně pár hodin času a to, že ve zvýšené míře musím být obezřetný s dodavatelem komodit Bohemia Energy. Což by mě čekalo stejně, protože jsem u něj de facto nedobrovolně už teď.

FIN21

Pokud jste se aukce nezúčastnili, je možné se jí ještě dodatečně zúčastnit do konce dubna. Dle diskuzí mají ale mnozí natolik špatné zkušenosti se společností Bohemia Energy, že nyní nechtějí mít nic společného ani s dodavatelem 3E, kterého Bohemia Energy koupila.

V případě, že se rozhodnete aukce využít, doporučuji vám pro jistotu se za 9 měsíců zajímat včas o případnou změnu smlouvy.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).