Hlavní navigace

Irsko – daňový systém a práce

26. 4. 2004
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

Irsko patří mezi nejrychleji se rozvíjející země Evropské unie, která se snaží získat příliv pracovních sil. Proto také nepřijala žádné omezení pracovního trhu. Jakým způsobem je práce v Irsku zdaněna a jaké zaplatíte sociální a zdravotní pojištění?

Daňová soustava malinkého Irska stojí za bližší nahlédnutí. V Irsku existují samozřejmě různé druhy daní, my si vyjmenujeme pouze ty nejdůležitější, které se dotýkají téměř všech občanů a přinášejí do státní pokladny nejvíce peněžních prostředků.

Daňový systém Irsku je považovaný za velmi jednoduchý a průhledný. Výběr daní a poplatků je v kompetenci Office of the Revenue Commissioners. Přímé daně jsou vůbec nejnižší v Evropské unii. Vláda se snaží naplnit státní kasu především nepřímými daněmi a různými poplatky. Irsko je díky své nízké dani ze zisku 12,5 % lákadlem pro všechny zahraniční investory.

Daň z příjmu fyzických osob

Daňová sazba z příjmů fyzických osob se pohybuje dle výše dosahovaného příjmu od 20 % do 42 % (postihuje velmi málo občanů). Pro Irsko je typický malý počet odčitatelných položek a výjimek. Daňové přiznání je jednoduché a administrativně málo náročné.

Daň z příjmu právnických osob

Jak jsme si již řekli, je v Irsku standardní sazba daně z příjmu ve výši 12,5 %. U několika málo výjimek může dosahovat 25 %. Mnohem častější je poskytování snížené daně ze zisku ve výši 10 %. Tato sazba je uplatňována:

 • Pro výrobní a některé další firmy zřízené do r. 1998 (platnost do roku 2010)
 • Pro firmy zřízené v zóně Shannon Airport do r. 1998 (platnost do roku 2005)
 • Pro firmy zřízené v centru IFSC Dublin do r. 1998 (platnost do roku 2005)

Dalším motivačním prvkem pro zahraniční investory je zvýšená sazba odpisů až do výše l00 % v prvním roce pro firmy působící ve vybraných oblastech.

Spotřební daně

Spotřební daně jsou stanoveny na několik položek – především alkoholické nápoje, tabákové výrobky, pohonné hmoty a motorová vozidla. Některé druhy zboží mohou být do Irska dovezeny pouze se zvláštní licencí – střelné zbraně, munice, výbušniny, nebezpečné omamné látky, knihy s obscénní tématikou. Seznam je k obsažen v Celním a daňovém tarifu Irska.

DPH

Šestá směrnice Evropské unie stanoví, že základní sazby daně z přidané hodnoty nesmí být nižší než 15 %. Členské státy jsou oprávněny uplatňovat na vybrané zboží a služby sníženou sazbu daně. V Irsku je základní sazba DPH 21 % a snížená 12,6 %.

Ostatní daně

 • Daň ze zisku z prodeje majetku – 20 % (v některých případech může činit 0 %)
 • Daň z úroku v z vkladu – 20 %
 • Daň z převodu nemovitosti – 9 %
 • Dědická daň – 20 % (při dědění v první skupině je daň 0 %)
 • Darovací daň – 20 %

Sociální a zdravotní pojištění

Maximální sazby sociálního a zdravotního pojištění jsou 10,75 % (zaměstnavatel), 6 % (zaměstnanec) a 5 % (samostatně výdělečně činná osoba).

Poskytované příspěvky

Irská vláda se snaží zajistit podnikatelům co nejvýhodnější podmínky pro jejich rozvoj, proto poskytuje tyto příspěvky:

 • Příspěvky na pořízení základních prostředků ve výši 55 %
 • Dotace k nájmu prostor ve výši 55 %
 • Prémie za významné zvýšení stálé zaměstnanosti ve výši 50 %
 • Příspěvky na vyškolení pracovníků ve výši 100 %
 • Příspěvky na vývoj nového produktu ve výši 50 %

Bankovnictví a pojišťovnictví

Nad fungováním bankovní soustavy v Irsku má ze zákona dohled ústřední banka – Central Bank of Ireland. V současné době má licenci 52 bank. Hlavní banky v zemi jsou čtyři a podílejí se na více než 1/3 na aktiv sektoru úvěrových institucí: AIB, Bank of Ireland, National Irish Bank a Ulster Bank. Ostatní banky se většinou specializují na určité druhy služeb.

S postupující liberalizací finančního sektoru se rozdíly mezi jednotlivými kategoriemi bank rychle stírají. K tomu přispívá i pokrok evropské integrace.

Členové odvětvového svazu pojišťoven Irish Insurance Federation kontrolují dohromady 95 % irského pojišťovacího trhu.

Významné místo ve finančním sektoru zaujímá Mezinárodní centrum finančních služeb zřízené v Dublinu v roce 1987 v rámci podpory přílivu zahraničního kapitálu do země. V centru za zvýhodněných daňových podmínek působí pobočky desítek zahraničních finančních společností.

Práce v Irsku

Právo pracovat v kterémkoliv členském státě Evropské unie patří k základním svobodám Evropské unie. Možnost studovat a pracovat v evropských zemích má být jednou z hlavních výhod vstupu do Evropské unie. Přitom již dlouhou dobu víme, že pracovní trh neuvolní všechny státy.

Zavedení přechodného období si vynutilo zejména Německo a Rakousko. Omezení však připravily téměř všechny státy Evropské unie. Hromadné omezování práce v ostatních členských zemích vzbudilo obavy i ve Velké Británii. Její vláda přitom odhaduje počet nových pracovníků na pouhých 10 000 osob ročně.

dan_z_prijmu

Irsko je vedle Velké Británie jedinou zemí, která přijala příslušnou legislativu ve prospěch všech přistupujících zemí. V Irsku tedy naší práci nebrání žádné administrativní překážky, záleží pouze na nás a našich schopnostech, zda se dokážeme prosadit v této zajímavé zemi.

V Irsku se téměř všichni do zaměstnání dopravují automobilem a stejně jako ve Velké Británii se tam jezdí vlevo. Pokud není dopravními značkami nebo pro některé kategorie vozidel stanoveno jinak, je nejvyšší povolená rychlost jízdy 60 mil (96 km), v obcích 30 mil (48 km) a na dálnicích 70 mil (112 km) za hodinu. Vážným přestupkem je více než 80 miligramů alkoholu ve 100 mililitrech krve. Litr benzínu stojí kolem 0,90 euro a motorové nafty kolem 0,80 euro. Úroveň silnic mimo hlavní sídelní oblasti je znatelně nižší. Osobní automobil lze najmout od cca 50 euro na den. Podmínky jednotlivých půjčoven se často liší.

Anketa

Zaujala vás možnost práce v Irsku?

Autor článku

Vydané knihy:. Evropská unie v otázkách a odpovědích (2002). Matematika zábavně a hravě (2002) . Sportovní matematika (2004) . Další publikační činnost: . Daně a právo v praxi (Aspi, a.s.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).