Hlavní navigace

Hrubá mzda není vše - nedostanete ani polovinu

31. 5. 2004
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

Práce v Německu je lákavá pro vidinu vyšší mzdy. Německý příjem je skutečně mnohem vyšší než český - ale také vás stát připraví o mnohem více. Z hrubé mzdy si domů přinesete i méně než polovinu. Výpočet daní je také složitější. Jaký bude váš čistý příjem při práci v Německu?

Výše hrubé mzdy není pro zaměstnance zdaleka nejdůležitější. Rozhodující je, kolik peněz si přineseme domů – čistá mzda. Ve všech zemích Evropské unie je poměrně vysoké zdanění příjmu, na které si i my v Česku oprávněně stěžujeme. Vysoké zdanění práce brzdí ekonomiku a zvyšuje nezaměstnanost. A jak jsou na tom naši sousedé Němci? Kolik ze své hrubé mzdy odvedou na dani z příjmu, sociálním pojištění, zdravotním pojištění a dalších povinných státních odvodech? Je výpočet čisté mzdy u nich složitý či jednoduchý?

Chcete pracovat v Německu a nevíte, jak na to? Čtěte článek Petra Goly „Jak pracovat v Německu a v Rakousku“.

Při výpočtu čisté mzdy v Německu je důležité, do které daňové kategorie je občan zařazen (je jich šest). Každá kategorie se liší celkovou mírou zdanění. Díky tomuto systému jsou finančně zohledněny rodiny s více dětmi nebo ty, kde je rodinný rozpočet manželů odkázán na příjem pouze jednoho z nich.

Občané, jejichž hrubá mzda je výrazně vyšší než průměrné mzdy, odvádějí na státních odvodech ještě více peněžních prostředků. Poměr čisté mzdy k hrubé je u nich ještě nižší. Odpočitatelné položky jsou v Německu zohledněny vždy na konci zdaňovacího období, a proto není jejich výše promítnuta při našich výpočtech. Základní nezdanitelná položka v Německu činí 7 400 EUR za rok.

skoleni_27_5

Z hrubé měsíční mzdy zaměstnanec odvádí:

  • Daň z příjmů fyzických osob – její výše se liší, závisí na zařazení do jedné z šesti kategorií a výši dosažené hrubé mzdy. Část daně z příjmu fyzických osob – tzv. příplatek solidarity – se odvádí na zvláštní státní účet. Příplatek solidarity byl zaveden pro financování obnovy infrastruktury, školství, zdravotnictví atd. v nových spolkových zemích – bývalé NDR.
  • Církevní daň – její výše se v jednotlivých 16 členských zemích Německa liší (Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein, Thüringen). V některých případech není vybírána (viz tabulky níže).
  • Zdravotní pojištění – výše sraženého zdravotního pojištění u zaměstnance činí v Německu 7 %. To je více než v Česku (4,5 %; zaměstnavatel však připlácí dalších 9 %). Současně přitom Němci za zdravotní péči musí doplácet a v poslední době je díky tomu na vzestupu soukromé zdravotní připojištění.
  • Pojištění pro případ potřeby pečovatelské služby – výše tohoto pojištění činí 0,85 % z hrubé měsíční mzdy a odvádí ji povinně všichni občané bez ohledu na svou finanční situaci.
  • Důchodové pojištění – stejně jako v ostatních členských zemích Evropské unie, kde je průběžný způsob financování důchodového zabezpečení, má i Německo v současné době problémy související s výplatou důchodů pro stále větší počet důchodců. Stát garantuje penzistům poměrně vysoké státní penze. Výše důchodového pojištění strhávaná z hrubé mzdy činí 9,55 % (v ČR 8 %; zaměstnavatel připlácí dalších 26 %), přesto ovšem v systému peníze chybí a do budoucna se počítá s reformou průběžného systému financování důchodů. Mnozí Němci již tedy sami začínají brát osud do svých rukou a již během svého aktivního života si platí soukromé penzijní připojištění.
  • Sociální pojištění – ze sociálního pojištění jsou čerpány peněžní prostředky pro nezaměstnané spoluobčany. Výše sociálního pojištění činí 3,25 %. V Česku odvádíme pouze sociální pojištění, které ovšem v sobě zahrnuje jak příspěvek na důchodové zabezpečení, tak příspěvek na státní politiku zaměstnanosti (viz výše). V Německu plynou tyto odvody na dva rozdílné státní účty.

Komentář k tabulkám

Pro přehlednost si ukážeme, jak vysokou čistou mzdu si občan donese domů při příjmu 1 000 euro, 1 500 euro, 1 800 euro, 2 200 euro a 2 500 euro za měsíc v jednotlivých šesti kategoriích. Jak vidíme, dosahuje čistá mzda v některých případech 79 % hrubé mzdy, v některých případech pouze 40 %. Občané s nižšími příjmy odvádějí na státních odvodech poměrně méně než občané s vyššími příjmy.

a) První kategorie (svobodní, rozvedení nebo vdovci či vdovy)
Hrubá mzda 1.100,00 eur 1.500,00 eur 1.800,00 eur 2.200,00 eur 2.500,00 eur
Daň z příjmu 44,66 eur 149,75 eur 235,25 eur 353,16 eur 448,75 eur
Příplatek solidarity 0,00 eur 8,23 eur 12,93 eur 19,42 eur 24,68 eur
Církevní daň 4,01 eur 13,47 eur 21,17 eur 31,78 eur 40,38 eur
Zdravotní pojištění 77,00 eur 105,00 eur 126,00 eur 154,00 eur 175,00 eur
Pojištění pro případ potřeby pečovatelské služby 9,35 eur 12,75 eur 15,30 eur 18,70 eur 21,25 eur
Důchodové pojištění 105,05 eur 143,25 eur 171,90 eur 210,10 eur 238,75 eur
Sociální pojištění 35,75 eur 48,75 eur 58,50 eur 71,50 eur 81,25 eur
Čistý příjem 824,18 eur 1.018,80 eur 1.158,95 eur 1.341,34 eur 1.469,94 eur
Čistý příjem v % z hrubé mzdy 75% 68% 64% 61% 59%
b) Druhá kategorie (osoby spadající do první kategorie, které se starají o dítě ve společné domácnosti)
Hrubá mzda 1.100,00 eur 1.500,00 eur 1.800,00 eur 2.200,00 eur 2.500,00 eur
Daň z příjmu 2,08 eur 100,08 eur 181,58 eur 294,25 eur 385,91 eur
Příplatek solidarity 0,00 eur 3,81 eur 9,98 eur 16,18 eur 21,22 eur
Církevní daň 0,18 eur 9,00 eur 16,34 eur 26,48 eur 34,73 eur
Zdravotní pojištění 77,00 eur 105,00 eur 126,00 eur 154,00 eur 175,00 eur
Pojištění pro případ potřeby pečovatelské služby 9,35 eur 12,75 eur 15,30 eur 18,70 eur 21,25 eur
Důchodové pojištění 105,05 eur 143,25 eur 171,90 eur 210,10 eur 238,75 eur
Sociální pojištění 35,75 eur 48,75 eur 58,50 eur 71,50 eur 81,25 eur
Čistý příjem 870,59 eur 1.077,36 eur 1.220,40 eur 1.408,79 eur 1.541,89 eur
Čistý příjem v % z hrubé mzdy 79% 72% 68% 64% 62%
c) Třetí kategorie (občan, jehož manželka nebo manžel není výdělečně činný)
Hrubá mzda 1.100,00 eur 1.500,00 eur 1.800,00 eur 2.200,00 eur 2.500,00 eur
Daň z příjmu 0,00 eur 0,00 eur 30,16 eur 110,33 eur 181,00 eur
Příplatek solidarity 0,00 eur 0,00 eur 0,00 eur 0,00 eur 3,80 eur
Církevní daň 0,00 eur 0,00 eur 2,71 eur 9,92 eur 16,29 eur
Zdravotní pojištění 77,00 eur 105,00 eur 126,00 eur 154,00 eur 175,00 eur
Pojištění pro případ potřeby pečovatelské služby 9,35 eur 12,75 eur 15,30 eur 18,70 eur 21,25 eur
Důchodové pojištění 105,05 eur 143,25 eur 171,90 eur 210,10 eur 238,75 eur
Sociální pojištění 35,75 eur 48,75 eur 58,50 eur 71,50 eur 81,25 eur
Čistý příjem 872,85 eur 1.190,25 eur 1.395,43 eur 1.625,45 eur 1.782,66 eur
Čistý příjem v % z hrubé mzdy 79% 79% 78% 74% 71%
d) Čtvrtá kategorie (pracující manželé s dětmi)
Hrubá mzda 1.100,00 eur 1.500,00 eur 1.800,00 eur 2.200,00 eur 2.500,00 eur
Daň z příjmu 44,66 eur 149,75 eur 235,25 eur 353,16 eur 448,75 eur
Příplatek solidarity 0,00 eur 8,23 eur 12,93 eur 19,42 eur 24,68 eur
Církevní daň 4,01 eur 13,47 eur 21,17 eur 31,78 eur 40,38 eur
Zdravotní pojištění 77,00 eur 105,00 eur 126,00 eur 154,00 eur 175,00 eur
Pojištění pro případ potřeby pečovatelské služby 9,35 eur 12,75 eur 15,30 eur 18,70 eur 21,25 eur
Důchodové pojištění 105,05 eur 143,25 eur 171,90 eur 210,10 eur 238,75 eur
Sociální pojištění 35,75 eur 48,75 eur 58,50 eur 71,50 eur 81,25 eur
Čistý příjem 824,18 eur 1.018,80 eur 1.158,95 eur 1.341,34 eur 1.469,94 eur
Čistý příjem v % z hrubé mzdy 75% 68% 64% 61% 59%
e) Pátá kategorie (pracující manželé bez dětí)
Hrubý příjem 1.100,00 eur 1.500,00 eur 1.800,00 eur 2.200,00 eur 2.500,00 eur
Daň z příjmu 249,33 eur 386,50 eur 503,00 eur 676,16 eur 819,58 eur
Příplatek solidarity 13,71 eur 21,25 eur 27,66 eur 37,18 eur 45,07 eur
Církevní daň 22,43 eur 34,78 eur 45,27 eur 60,85 eur 73,76 eur
Zdravotní pojištění 77,00 eur 105,00 eur 126,00 eur 154,00 eur 175,00 eur
Pojištění pro případ potřeby pečovatelské služby 9,35 eur 12,75 eur 15,30 eur 18,70 eur 21,25 eur
Důchodové pojištění 105,05 eur 143,25 eur 171,90 eur 210,10 eur 238,75 eur
Sociální pojištění 35,75 eur 48,75 eur 58,50 eur 71,50 eur 81,25 eur
Čistý příjem 587,38 eur 747,72 eur 852,37 eur 971,51 eur 1.045,34 eur
Čistý příjem v % z hrubé mzdy 53% 50% 47% 44% 42%
f) Šestá kategorie (občané pobírající mzdu od více zaměstnavatelů)
Hrubý příjem 1.100,00 eur 1.500,00 eur 1.800,00 eur 2.200,00 eur 2.500,00 eur
Daň z příjmu 277,33 eur 419,00 eur 539,00 eur 717,00 eur 861,75 eur
Příplatek solidarity 15,25 eur 23,04 eur 29,64 eur 39,43 eur 47,39 eur
Církevní daň 24,95 eur 37,71 eur 48,51 eur 64,53 eur 77,55 eur
Zdravotní pojištění 77,00 eur 105,00 eur 126,00 eur 154,00 eur 175,00 eur
Pojištění pro případ potřeby pečovatelské služby 9,35 eur 12,75 eur 15,30 eur 18,70 eur 21,25 eur
Důchodové pojištění 105,05 eur 143,25 eur 171,90 eur 210,10 eur 238,75 eur
Sociální pojištění 35,75 eur 48,75 eur 58,50 eur 71,50 eur 81,25 eur
Čistý příjem 555,32 eur 710,50 eur 811,15 eur 924,74 eur 997,06 eur
Čistý příjem v % z hrubé mzdy 50% 47% 45% 42% 40%

Zdroj: www.nettolohn.de

Anketa

Je lepší ...

Autor článku

Vydané knihy:. Evropská unie v otázkách a odpovědích (2002). Matematika zábavně a hravě (2002) . Sportovní matematika (2004) . Další publikační činnost: . Daně a právo v praxi (Aspi, a.s.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).