Hlavní navigace

Francie - daňová soustava sociálního státu

3. 5. 2004
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

Francie patří mezi státy Evropské unie, jejichž cílem je zajištění blahobytu pro všechny. Výsledkem může být i stávka nezaměstnaných s cílem "vystávkování" vánočního příspěvku. Všechno ale něco stojí - a někdo to musí zaplatit. Kdo a jaké daně platí ve Francii?

Dle Indexu ekonomické svobody, který každoročně sestavuje Světová banka, patří Francii osmá příčka v Evropské unii (sestavuje se dle jednoduchosti daňových zákonů, času potřebného na založení firmy či podle toho, jakou část pracovní doby zabere podnikateli jednání s úřady).

Ve Francii existují přímé daně: daň z příjmu fyzických osob, daň ze společností, daň z majetku, přímé místní daně (např. obchodní daň, daň z nemovitostí, daň z bydlení, daň z činnosti) a nepřímé daně: DPH, poplatky a kolky, spotřební daně.

Daň z příjmu fyzických osob

Ve Francii se daň z příjmů počítá za všechny osoby žijící v jedné domácnosti. V daňovém přiznání, které se vyplňuje jednou ročně, se sečtou veškeré příjmy (ze závislé činnosti, z nemovitostí, finančních aktiv…) za všechny členy domácnosti. Ve Francii existují odpočitatelné položky obdobné jako v ostatních členských státech Evropské unie.

Domácnosti s nižšími příjmy dostávají ve Francii příspěvek (alespoň jeden z členů domácnosti musí být výdělečně činný). Tento příspěvek se potom automaticky odečítá z částky dlužné daně. Jestliže výše příspěvku tuto částku přesahuje, poplatník přeplatek obdrží šekem. Po odečtení odpočitatelných položek se aplikuje příslušná sazba dle příjmového pásma.

Daň z příjmů fyzických osob ve Francii
Příjem Daňová sazba z částky přesahující spodní hranici pásma
pod 4 191 EUR 0 %
4 191 EUR – 8 241 EUR 7,05 %
8 242 EUR – 14 505 EUR 19,74 %
14 506 EUR – 23 488 EUR 29,14 %
23 489 EUR – 38 217 EUR 38,54 %
38 218 EUR – 47 130 EUR 43,94 %
nad 47 131 EUR 49,58 %

Daň ze společností

Stálé provozovny daní zisk vždy ve Francii, pobočky daní zisk dle smlouvy mezi mateřskou společností a pobočkou. Zisky vytvořené stálými provozovnami francouzských společností v zahraničí nejsou ve Francii zdaňovány.

Při výpočtu daně se od výnosů odečtou odpočitatelné náklady. Největší položku představují odpisy. Rovnoměrné odpisové sazby ve Francii jsou 33,33 % při délce životnosti 3 roky, 20 % při 5 letech a 10 % při 10 letech odpisování (dle zařazení hmotného majetku).

Odčitatelnost některých nákladů od základu daně je omezena. Odpisy jsou povoleny v případě, že jsou řádně doloženy. Výdaje spojené s propouštěním zaměstnanců a očekávané ztráty plynoucí z dlouhodobých kontraktů nejsou odpočitatelné vůbec.

Manažerské odměny a podobné výdaje jsou daňově odpočitatelné. Musí však být evidence, že příslušné služby byly skutečně poskytnuty. Standardní daň z příjmů právnických osob činí 33,33 %, snížená 15 %. Sníženou sazbu uplatňují společnosti s maximálním obratem 7 630 000 euro a s nejméně 75 % akciového kapitálu ve vlastnictví fyzických osob. Takové společnosti jsou rovněž osvobozeny od povinnosti hradit odvod ve výši 3,3 %.

Účto_tip_změny21

Přímé místní daně

  • Daň obchodní je nejvýznamnější z místních daní, vyměřují ji místními orgány dle místa sídla společnosti. Obchodní daň se vybírá ročně a vztahuje se na hodnotu nájemného z pronajatých kancelářských ploch, na hodnotu fixních aktiv, které společnost používá pro svou činnost a na roční objem vyplácených mezd.
  • Daň z nemovitostí a z bydlení – pro vlastníky objektů, vyměřovaná pro uživatele nekomerčních prostor (ať již jsou jejich vlastnictvím, nebo jen v nájmu). Tyto daně vycházejí z nájemní hodnoty těchto prostor.
  • Daň z činnosti – vyměřuje se v rozpětí 0 % – 4 %. Místní orgány mohou rozhodnout o nevybrání nebo snížení daně v zájmu podpory určitých oblastí nebo činností.
  • Daň z majetku je uvalena na movitý i nemovitý majetek fyzických osob, jehož hodnota přesahuje 720 000 EUR

DPH

DPH se vztahuje na prodej zboží a služeb a poplatníkem je zákazník. Ve Francii se DPH podílí více než 50 % na celkových daňových příjmech státu. Obchodní společnosti inkasují daň při prodeji a platí daň při nákupu. Jestliže objem zaplacené daně je vyšší než inkasované rozdíl, je na základě žádosti vrácen.

Základní sazba DPH je 19,6 %, snížená 5,5 % nebo 2,1 % (potraviny, léky, veřejná doprava…). Pokud již byla DPH vyměřena v jiné členské zemi EU, ve Francii se nevybírá.

Anketa

Je francouzský daňový systém lepší než český?

Autor článku

Vydané knihy:. Evropská unie v otázkách a odpovědích (2002). Matematika zábavně a hravě (2002) . Sportovní matematika (2004) . Další publikační činnost: . Daně a právo v praxi (Aspi, a.s.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).