Hlavní navigace

Exekuce: Jak se jí vyhnout?

17. 5. 2006
Doba čtení: 8 minut

Sdílet

Dostat se do finančních problémů je velmi snadné. Stačí utrácet víc, než je zdrávo, nebo špatně investovat. Každého také může potkat smůla v podobě dlouhodobé nemoci, úrazu nebo ztráty zaměstnání... Najednou není z čeho všechny dluhy splácet a věřitelé začínají mluvit o exekuci. Co s tím?

Pozdě bycha honiti…

Článek na téma hledání východiska ze svízelné finanční situace asi nelze začít jinak, než že v každém ohledu nejlepším řešením je se do takovéto situace nedostat. Optimismus prý prodlužuje život, ale v řadě životních situací se vyplatí být alespoň realistou. Ledacos v životě se nemusí vyvíjet podle našich přání a představ. Základní Murphyho zákon dokonce tvrdí, že všechno, co se může pokazit, se nepochybně pokazí.

Vaše firma se může dostat do potíží a šéf, který vám pravidelně zvedal plat, může být odvolán. Banka, v níž máte svůj finanční majetek, může zkrachovat a z makléře, který dosud tak skvěle spravoval vaše investice, se může vyklubat pěkný mamlas nebo podvodník. Zradit vás může kamarád, milenka i vaše zdraví, a to nejlépe vše najednou. Ne nadarmo se říká, že čert snáší na jednu hromadu.

Mnohému se dá předejít prostou opatrností a nepřehlížením rizik při finančním plánování. Něco lze vyřešit pojištěním, něco nepřeceňováním svých možností, reálným odhadem budoucího vývoje situace a včasným vytvořením finančních rezerv. Určitě není třeba ztrácet sebedůvěru a vše vidět jen v černých barvách, ale je třeba si také uvědomit, že spoléhat se ve finančních otázkách jen na štěstí se může krutě nevyplatit.

Máte hypotéku a finanční problémy? Zeptejte se odborníka Jindřicha Koldovského, manažera obchodní sítě Simply, jak je řešit!

Když nastanou problémy

Problémy s financemi se mohou objevit najednou a udeřit na člověka plnou silou. Nebo taky mohou přijít pomalu a nenápadně. Těžko říct, co je horší. V každém případě se jedná o velmi nepříjemné překvapení. Tak jako u jakýchkoliv jiných problémů je důležité začít je řešit co nejdřív a nenechat si je přerůst přes hlavu. Pokusit se před problémy utéct bývá stejně málo efektivní jako nechávat věci vyhnít.

Věřte tomu, že většina věřitelů udělá všechno možné i nemožné, aby se dostala zpět ke svým penězům. To, že o sobě na čas přestanou dávat vědět, může být jenom klidem před bouří. Určitě nemůžete očekávat, že vám někdo dluh odpustí, aniž využije všech možností, jak z vás peníze vytřepat. Metody k tomu mohou být velmi různorodé – od popotahovaček se soudy a policií přes noční telefonáty a sirky v zámcích u dveří až po setkání s urostlými mladíky s basebalovou pálkou.

Jak už bylo řečeno, čím dříve se problémy začnou skutečně řešit, tím je šance na jejich úspěšné vyřešení větší. Nutným předpokladem pro uspokojivé vyřešení finančních problémů je připustit si jejich existenci a uvědomit si jejich možné důsledky. Pro hodně dlužníků je to obtížné. Vůbec nehodlají sami sobě přiznat, že nad svými finančními závazky ztrácejí kontrolu. K procitnutí je pak dovedou až okolnosti, které už prostě nemohou ignorovat. O to pak toto procitnutí bývá tvrdší.

Často se také stává, že dlužník hledá okamžité řešení a dluh splatí další půjčkou. Postupem času si peníze vypůjčuje za stále nevýhodnějších podmínek a místo toho, aby jeho zadlužení klesalo, dramaticky narůstá. Sám sebe tak vlastně zažene do kouta. Nakonec mu už nikdo nepůjčí a jeho věřitelé se začnou důrazně domáhat svých práv.

Zhodnoťte situaci a hledejte řešení

I když se situace zdá být zoufalou, určitě vždy existuje několik možností, které vám umožní nestrávit zbytek života na útěku, v kolečkovém křesle nebo jako bezdomovec. Nejprve je třeba pokud možno s chladnou hlavou zhodnotit svou finanční situaci a udělat si jasno v tom, kolik vlastně dlužíte. Smluvní pokuty, úroky z prodlení a náklady soudních řízení, pokud již na ně došlo, mohou původní dluh zmnohonásobit. Nedivte se, když místo pár stokorun pokuty za černou jízdu v tramvaji po vás za pár let exekutor bude vymáhat třeba osm tisíc korun.

Následovat by mělo sestavení přehledu o současných i předpokládaných budoucích příjmech, výdajích a majetku. Pak už zbývá hledat rezervy v příjmech, škrtat zbytné výdaje a zvažovat, kterého majetku se můžete vzdát. Věřte, že je někdy lepší se – byť se skřípěním zubů – odstěhovat na ubytovnu a výnos z prodeje družstevního bytu včas použít na úhradu dluhů než o tentýž byt přijít o pár měsíců později v exekuci. Mohlo by se klidně stát, že na ubytovně skončíte stejně a ještě nebudete mít své dluhy zcela splaceny.

Zkuste své závazky refinancovat

Pokud je vaše finanční situace vážná, nikoliv však zoufalá a zbývá vám ještě určitý manévrovací prostor, může být pro vás nejvýhodnějším řešením refinancování vašich závazků. Pod tímhle slovem si lze jednoduše představit postup, kdy finanční prostředky na úhradu svých stávajících dluhů získáte další půjčkou. Pozor však! Aby vaše počínání mělo smysl a vaše situace se naopak nezhoršila, musíte si vypůjčit za výhodnějších podmínek než máte dosud. V některých případech to nemusí být tak složité, jak se na první pohled může zdát.

Peníze si můžete půjčit mnoha různými způsoby, z nichž některé jsou více a jiné méně výhodné. Třeba splátkový prodej bývá dražší než hotovostní spotřebitelský úvěr, který je zpravidla opět méně výhodný než hypotéka. O různých nebankovních půjčkách a smluvních závazcích zajištěných smluvní pokutou ani nemluvě. Pokud máte možnost použít pro zajištění úvěru svou nebo i cizí nemovitost (např. rodičů – samozřejmě s jejich souhlasem!), můžete na úhradu svých závazků získat hypotéční úvěr.

Výhody tohoto řešení jsou minimálně dvě – jednak jsou hypoteční úvěry úročeny ze srovnatelných produktů nejnižší úrokovou sazbou a jednak umožňují vypůjčené peníze splácet velmi dlouhou dobu. Tím lze v řadě případů snížit výši měsíčních splátek na takovou úroveň, že jejich úhrada již bude na rozdíl od původního dluhu zcela reálná.

Pštrosí taktika nepomáhá

Schovávat se před věřiteli, nepřebírat poštu a nezvedat telefony vaši situaci dlouhodobě nevyřeší. Dluh jenom naroste o další náklady a věřitel bude mít daleko menší vůli se s vámi na čemkoliv dohodnout. Soudy mohou rozhodnout i ve vaší nepřítomnosti a vy jenom přijdete o možnost se bránit. Dveře do bytu vám nakonec vyrazí buď exekutor, nebo parta ostrých hochů – záleží na tom, komu dlužíte a co bude vašemu věřiteli bližší.

Postavíte-li se k řešení svých finančních problémů čelem a budete-li s věřiteli komunikovat, máte šanci, že vám v lecčems vyjdou vstříc. Jejich ochotu posečkat se splátkami nebo třeba nepožadovat zaplacení celé smluvní pokuty většinou hodně podpoří, pokud uvidí vaši upřímnou snahu své závazky uhradit. Pamatujte však, že základním pravidlem pro jednání dlužníka s věřitelem je neslibovat nic, o čem není přesvědčen, že dokáže splnit.

Trumfy v rukávu

Věci může hodně pomoci, budete-li schopni nabídnout věřiteli dostatečné záruky, že svůj dluh splatíte, byť třeba podle prodlouženého splátkového kalendáře. Věřitel bude určitě ochoten se s vámi dohodnout, získá-li tím nějakou výhodu, třeba spočívající ve zlepšení své pozice při případném vymáhání dluhu. Soudní spory jsou v Česku zdlouhavé a jejich výsledek předem často obtížně odhadnutelný.

Jste-li si skutečně jisti tím, že budete schopni dluh v prodlouženém termínu uhradit, můžete věřiteli nabídnout dodatečné zajištění dluhu směnkou s tzv. protestační doložkou, popř. i avalovanou (zaručenou) třetí osobou. Věřitel tím získá značnou výhodu pro případ, že byste svůj závazek nesplnili. Namísto běžného soudního řízení může podat návrh na vydání směnečného platebního rozkazu. Ušetří tak čas a hlavně vůbec nemusí prokazovat vznik závazku, protože stačí pouhé předložení platné směnky

Patrně nejsilnějším trumfem, který můžete věřiteli nabídnout, je zajištění závazku notářským či exekutorským zápisem s doložkou přímé vykonatelnosti. Věřitel tak získá možnost zcela se vyhnout zdlouhavému soudnímu řízení s dlužníkem. V případě nesplnění závazku tak, jak je v zápise uvedeno, může rovnou požádat soud, aby nařídil výkon rozhodnutí.

Když dojde na exekuci

Na tomto místě nezbývá než zopakovat, že pokud u vás došlo na exekuci, znamená to, že jste na řešení svých problémů z nějakého důvodu zcela rezignovali. Buď vás beznaděj dovedla k naprosté nečinnosti, nebo nevyšla vaše sázka na pasivní odpor, popřípadě jste se na všechno vykašlali z nějakého jiného důvodu. Ať tak či onak, vaše situace je nezáviděníhodná, protože končí každá legrace. Vaše šance, že se vyhnete zaplacení dluhů, je minimální.

Soudní exekutor je soukromá osoba, kterou stát pověřil výkonem exekutorského úřadu. Svou činnost vykonává nezávisle a je při ní vázán jen Ústavou České republiky, zákony a jinými právními předpisy a rozhodnutími soudu vydanými v řízení o výkonu rozhodnutí a exekučním řízení. Jeho pravomoci jsou značně rozsáhlé a při výkonu své činnosti má statut veřejného činitele. Pamatujte na to hlavně ve chvíli, kdy s vámi bude cloumat hněv a budete chtít skočit na toho, kdo vám doma zabavuje věci. Lehce byste mohli skončit ve vězení.

Máte-li dojem, že se před exekucí skryjete nebo že exekutora jednoduše nepustíte do bytu, pak vězte, že exekutor je oprávněn zjišťovat osobní a majetkové poměry povinného jak od státních orgánů (policie, finančních úřadů), tak od jiných osob (pojišťoven, bank, pošty atd.). Při soupisu majetku může vstoupit do bytu, provozovny a dalších prostor, v nichž má povinný svůj majetek, a to dokonce i v jeho nepřítomnosti, zpravidla za asistence zámečníka a policie.

Zabavit vám může až na pár výjimek veškerý majetek: penězi, cennými papíry a vklady v bankách počínaje a vozidly a nemovitostmi konče. Obestavit vám také může vaši mzdu a jiné příjmy. Exekuce přitom skončí až po úhradě vymáhaného dluhu a všech s tím spojených nákladů, které rozhodně nebudou malé. Když u vás tedy zazvoní exekutor a vyzve vás k úhradě dluhu, máte-li z čeho, rozhodně se vám vyplatí rychle vše zaplatit.

Únik do konkurzu

Jednou z mála možností, jak exekuci uniknout, bude vyhlášení osobního bankrotu. Tuto možnost pro fyzické osoby – nepodnikatele přináší novela úpadkového zákona. Bude-li dlužník schopen splatit svým věřitelům alespoň 30 % jejich pohledávek, může se obrátit na soud, aby s návrhem jeho oddlužení vyjádřil svůj souhlas. Pokud tak soud učiní, věřitelé si mohou vybrat, zda dlužník přijde o své budoucí příjmy, nebo o stávající majetek.

Na úhradu dlužníkových dluhů padnou buď všechny – s výjimkou životního minima – příjmy, které obdrží v příštích pěti letech, přičemž majetek mu zůstane zachován, nebo se zpeněží jeho stávající majetek, avšak jeho příjmy zůstanou nedotčeny. Splní-li dlužník všechny podmínky oddlužení, soud ho zbývajících závazků zbaví. Zbývá dodat, že novela úpadkového zákona nabude účinnosti až od července příštího roku.

Považujete "osobní bankrot" za dobré řešení předlužení?

Autor článku

Narozen v roce 1968. Absolvent FEL VUT obor jaderná energetika. Má mnohaletou praxi v soukromém i státním sektoru, zejména v oblasti Managementu a kontroly.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).