Hlavní navigace

Exekuce - i nezaplacená pokuta se prodraží

21. 12. 2005
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

Chytil vás revizor a nezaplatili jste pokutu? Pak se připravte na to, že vaše dlužná částka se může vyšplhat až do řádů tisíců korun. Jak je to možné? Exekuce... Soudní exekutoři jsou nesmlouvaví a vymohou na vás dluh i se svou odměnou. Na kolik dlužníka exekuce přijde?

Pokud víte, že máte nějaký rest v podobě nezaplacené pokuty, telefonu nebo nějakého zboží zakoupeného na splátky, jediná dobrá rada zní: snažte se co nejdříve zaplatit. Odkládat zaplacení a spoléhat se na to, že ten, komu dlužíte byť jen pár stokorun, to nechá být, je cesta k velkým problémům.

Je stále častější, že oprávněný v případě, že nezaplatíte ani po urgencích, vyhledá služeb soudního exekutora. V takovém případě se z pár stokorun stává několik tisícikorun – a to jen v lepším případě, kdy nemáte dlužnou částku úročenou úroky z prodlení.

Dlužník si musí uvědomit, že zaplatí veškeré náklady spojené s vymáháním dluhu. Ty zahrnují vlastní dlužnou částku s příslušenstvím (úroky z prodlení, náklady na exekuci, případně soudní přelíčení, …).

Tzv. exekuční povinnost je složena z jistiny (vlastního dluhu), a pokud oprávněný využije možnosti právního zastupování, pak samozřejmě dlužník zaplatí veškeré náklady za právní zastupování. Ty jsou přímo úměrné vlastní dlužné částce a jsou stanoveny tarifem. Pokud se dluh úročí, úroky nám narůstají každý den od data uvedeného na návrhu exekuce až do dne, kdy je umořena (splacena) jistina. Jestliže před nařízením exekuce probíhala nějaké předcházející řízení ve snaze vymoci peníze, budou i ona zahrnuta do exekuční povinnosti. Další částí povinnosti jsou hotové výdaje exekutora a vlastní odměna exekutora.

Samozřejmě čím déle exekuční řízení trvá, tím více ve finále bude stát. Pokud dlužníka navštíví exekutor doma, zaplatí výdaje za cestu a ztrátu času. Soudní exekutor může mít sídlo na druhém konci republiky, a pak úhrada za cestovní náklady může přijít na pěkné peníze. Pokud dlužníka nezastihne doma a zanechá mu výzvu, aby jeho kancelář kontaktoval, a on tak neučiní, může se cesta opakovat.

Na náklady dlužníka se provádějí též veškeré zjišťovací úkony, což jsou položky hotových výdajů. Pokud vlastní nemovitost, musí počítat, že zaplatí i za výpis z katastru nemovitostí, a v případě, že celou věc nechá dojít až k návštěvě soudního znalce nemovitostí, povinnost se zvětší i o cenu znaleckého posudku.

Pro lepší názornost můžeme použít hypotetický příklad: nezaplatili jsme pokutu v MHD, společnost zastupuje právní zástupce a společnost měla minimální náklady s předcházejícím řízením.

Jistina: 200 Kč
Právní zastoupení: 900 Kč
Náklady předchozího řízení: 268 Kč
Odměna exekutora: 3 000 Kč + 19 % DPH
Hotové výdaje: 500 Kč

Hned v počátku vymáhání se vymáhaná částka z řádu stokorun vyhoupne do řádu tisícikorun. Je samozřejmě, že i odměna exekutora je stanovena podle tarifu a je úměrná výši dluhu. V případě, že dlužník využije možnosti odvolat se proti nařízení exekuce, nedojde k odkladu na provádění exekuce. Odvolání nemá odkladný účinek.

Soudní exekutor exekuci nenavrhuje, ani ji nenařizuje, pouze je pověřen jejím provedením. Ani žádat soudního exekutora například o prominutí úroků nemá z uvedených důvodů smysl. V případě již probíhající exekuce není řešením ani urychlené zaplacení věřiteli. Povinnosti uhradit veškeré náklady exekuce se tím dlužník rozhodně nezbaví, a pokud je exekuce nařízena, bude muset zaplatit veškeré náklady s ní spojené.

FIN21

Nejlepším řešením je co nejrychleji na zahájenou exekuci reagovat, spojit se s příslušným exekutorem a situaci řešit, veškeré úhrady směřovat k rukám soudního exekutora a co nejrychleji umořit celou exekuovanou částky. Pokud projevíte aktivní zájem situaci řešit, můžete určitě věřit ve vstřícný postoj soudního exekutora. Jakékoli slovní napadání soudního exekutora je naprosto zbytečné – soudní exekutor pouze vykonává pověření soudu. Řídí se samozřejmě platnými zákony.

Náhrada za zastupování v exekučním řízení
Dlužná částka Výše náhrady
do 500 Kč 1 500 Kč
od 500 Kč do 1 000 Kč 3 000 Kč
od 1 000 Kč do 5 000 Kč 4 500 Kč
od 5 000 Kč do 10 000 Kč 6 000 Kč
od 10 000 Kč do 200 000 Kč 6 000 Kč + 15 % z částky přesahující 10 000 Kč
Odměna soudního exekutora
Dlužná částka Výše odměny
do 20 000 Kč 3 000 Kč + 19 % DPH
od 20 000 Kč do 3 000 000 Kč 15 % z částky + 19 % DPH
od 3 000 000 Kč 15 % z částky + 10 % z částky přesahující 3 000 000 Kč

Exekuce je nepříjemná situace, ale je nutné ji řešit, nikoli se před ní schovávat. Jediným přáním může být, aby se nás pokud možno nikdy netýkala.

Katalog nemovitostí – vyberte si dům nebo byt podle svých představ.

Anketa

Máte nesplacené závazky (dluhy) po lhůtě splatnosti?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).