Hlavní navigace

Pojišťujeme se na cesty do zahraničí

17. 5. 2006
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

Se začátkem léta přichází i čas dovolených a příprav na cesty do zahraničí. Každá taková cesta je spojena s různými riziky, proti kterým se lze pojistit. Využít přitom lze nejen cestovního pojištění. Před jeho sjednáním je dobré se informovat o možných slevách, kterých je čím dál více.

Samotné rozhodnutí o tom, zda se pojistit či nepojistit, závisí asi nejvíce na cíli cesty. Je-li jí některá ze zemí EU, měl by občan získat nezbytnou péči zdarma. Spoléhat se na ni ale doporučit nelze, už jen z toho důvodu, že nás nezbavuje řady rizik a může se v konečném důsledku značně prodražit.

Pacient v rámci poskytování nezbytné péče nese v řadě zemí EU i ve světě náklady na spoluúčast při lékařském ošetření. Například v Německu jde o 10 eur, v Austrálii přibližně o 1000 korun, na Novém Zélandu o více než 800 korun, ve Francii o 30 % nákladů lékařského ošetření a v Dánsku až o 100 % při ošetření zubů. Veřejné pojištění navíc nekryje náklady spojené s případným převozem pacienta či jeho ostatků domů a nezajišťuje ani asistenční služby, které komerční cestovní pojištění nabízí.

Krytí rizik

Cestovní pojištění může zahrnovat pojištění léčebných výloh (některé pojišťovny v něm kryjí i riziko terorismu), úrazové pojištění, pojištění odpovědnosti za škodu, pojištění zavazadel a pojištění stornování cesty (při zrušení cesty hradí pojišťovna 80 – 90 % stornopoplatků cestovní kanceláře). Vedle toho jsou na trhu dostupná i některá další pojištění, např. pojištění zpoždění zavazadel (v případě pojistného plnění hradí pojišťovna nákup nezbytně potřebných náhradních věcí), pojištění zpoždění letadla (zde se hradí náklady na stravu a ubytování) atp.

Důležité je v tomto případě i zohlednit aktivity, které hodláte na své dovolené provozovat. Ne všechny pojišťovny kryjí. Pro některé rizikové sporty je nutné si sjednat připojištění. U tzv. adrenalinových sportů (např. raftování, letecké sporty, horolezectví nebo paragliding) většina pojišťoven pojištění ani nenabízí.

Cena

Do ceny cestovního pojištění se promítá několik faktorů. Jednak jde o výše zmíněná rizika, dále o délku pojištění (pro delší pobyty, zpravidla nad půl roku, mají pojišťovny jiné sazby), věk pojištěnce, způsob sjednání, cílovou zemi, pojistné limity, zdravotní pojišťovnu, u které je klient pojištěn, atd. Věk je rozhodující zejména u dětí, neboť pod hranicí 14 bývá pojištění zahrnuto v ceně pro rodiče, do 18 let existují výhodnější ceny a naopak starší osoby mají sazby vyšší. Tyto hranice bývají u pojišťoven nastaveny různě.

Slevy

Pojišťovny lákají své klienty na celou škálu slev. Jednou z posledních novinek je nabídka pojišťovny Allianz, která pro klienty do 26 let připravila padesátiprocentní slevu na pojištění sjednané online. Tento typ zvýhodnění klientů je běžný i u ostatních pojišťoven, u nichž lze zpravidla za online sjednání získat slevu kolem 10 %.

Slevy lze dále získat za věrnost. Například Evropská cestovní pojišťovna dává za další cestovní pojistku slevu 200 korun, Česká pojišťovna 5 %. Další zvýhodnění mají u některých pojišťoven ti klienti, kteří u nich již nějakou pojistnou smlouvu mají. Například ČSOB Pojišťovna nabízí pro všechny, kdo si u ní uzavřeli jakoukoli pojistnou smlouvu, speciální „tarif klient“.

Velmi zajímavé zvýhodnění lze získat tak, že cestovní pojištění koupíte u své zdravotní pojišťovny, která nabízí produkty cestovního pojištění ve spolupráci s některou komerční pojišťovnou. Například Česká pojišťovna dává slevu 20 % z pojištění léčebných výloh pro pojištěnce OZP, 25 % pro pojištěnce ZP ministerstva vnitra ČR a 30 % pro pojištěnce Zaměstnanecké pojišťovny Škoda, ČSOB Pojišťovna zvýhodňuje klienty České národní zdravotní pojišťovny, zdravotní pojišťovny Metal-Aliance a Revírní bratrské zaměstnanecké pojišťovny, ČPP klienty VZP, Pojišťovna VZP klienty VZP, pojišťovna Vitalitas klienty ZPŠ, OZP a Metal-Aliance, Allianz klienty Hutnické zaměstnanecké pojišťovny atp.

Dalším typem slevy je skupinová sleva, kterou lze získat buď v případě rodinného zvýhodnění (tuto slevu poskytuje například Generali, Evropská cestovní pojišťovna, UNIQA nebo Česká podnikatelská pojišťovna), a pohybuje se kolem 20 %, nebo při koupi zájezdu u vaší cestovní kanceláře.

Široká škála slev je i jedním z důvodů, proč by si měl klient před sjednáním svého pojištění ověřit, zda ho již nemá například v rámci své platební karty či jiného finančního produktu, který už vlastní.

Cestovní pojištění s platební kartou

V případě, že vlastníte embosovanou platební kartu, máte možnost zřídit si cestovní pojištění přímo k ní za zvýhodněných podmínek, které platí po celou dobu platnosti karty. Pojištění lze přitom sjednat nejen pro držitele karty, ale také pro rodinné příslušníky.

skoleni_29_6

Cena pojištění k platebním kartám začíná na 300 korunách ročně na osobu, rodinní příslušníci platí více, přičemž luxusnější (a také dražší) typy karet mají pojištění již v ceně. Pojištění se vztahuje hlavně na lékařskou péči, úraz, odpovědnost za škodu a ztrátu zavazadel. Vyšší třídy pojištění obsahují i takové lahůdky, jako je zpoždění zavazadel a letu. Od klasického komerčního pojištění se liší pouze drobnostmi. Vždy se ale přesvědčete, jaké výluky jsou s pojištěním spojené. To ostatně platí u kteréhokoli cestovního pojištění.

Zároveň si zkontrolujte, zda nemáte cestovní pojištění „přibalené“ k dalším produktům. Velmi často bývá spojené se studentskými kartami, ale v různých „akcích“ se s ním můžete setkat i u stavebního spoření či jiných produktů, nejen finančních. V takových případech ale zpravidla platí, že čím méně za pojištění zaplatíte, tím větší je pravděpodobnost nesčetných výluk z pojištění a nízkého pojistného krytí. Opět si tedy překontrolujte, jaké pojistné podmínky se k takovému produktu váží.

Anketa

Využíváte nějakou slevu na cestovní pojištění?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).