Hlavní navigace

Důchody prakticky: rady pro „budoucí“ penzisty přímo od úředníků

16. 4. 2018
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

 Autor: Depositphotos
Jak žádat o důchod? Připravte se na papírování. Pokud například chcete peníze na účet, budete muset do banky. Projděte si, na co se ještě musíte připravit.

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ), která vyplácí důchody, sestavila na základě zkušeností svých úředníků deset důležitých rad, na které se často ptají lidé těsně před důchodem. Projděte si je, ať máte náskok, až budete žádat o důchod.

1. Žádá se osobně

Žádost o důchod se na okresní (v Praze Pražské, v Brně Městské) správě sociálního zabezpečení podává osobně, případně k tomu můžete zmocnit jinou osobu na základě plné moci. Pokud nemůžete podat žádost o důchod sami vzhledem k vašemu zdravotnímu stavu, mohou žádost podat s vaším souhlasem příbuzní. Potřebují k tomu potvrzení lékaře o vašem zdravotním stavu.

Žádost můžete podat nejdříve čtyři měsíce před požadovaným dnem přiznání důchodu. Později je to možné kdykoliv. U předčasného starobního důchodu však platí, že jej nelze přiznat zpětně, ale nejdříve od data podání žádosti.

Podat žádost o důchod je možné kterýkoliv úřední den, není nutné se předem objednávat. Je to ale možné. Konkrétní termín je možné sjednat přes službu online objednávání na pracoviště na webu ČSSZ.

Připomeňme, že pro přiznání důchodu musíte dosáhnout důchodového věku a také potřebné doby pojištění. Čtěte podrobnosti: Věk máte, ale důchod nedostanete. Hlídejte si dobu pojištění, můžete ho i doplatit

2. Nezapomeňte doklady

Při podání žádosti o důchod je třeba předložit především průkaz totožnosti. Dále se předkládají doklady o náhradních dobách pojištění (například o studiu, vojně, péči o dítě) a o dobách pojištění, které ČSSZ nemá v evidenci. Nemáte-li tyto dokumenty k dispozici, postačí k sepsání žádosti o důchod platný doklad totožnosti, případně vyplněný a bankou potvrzený tiskopis pro výplatu důchodu na účet.

Užitečné může být, když si dopředu zkontrolujete informativní osobní list důchodového pojištění, který obsahuje jak přehled evidovaných dob pojištění, tak i některých náhradních dob pojištění a u dob pojištění od roku 1986 též údaje o vyměřovacích základech a vyloučených dobách. Pokud v něm některá období chybí, můžete si dopředu zajistit chybějící dokumenty, například přímo u bývalého zaměstnavatele.

O informativní list lze požádat online, pokud máte datovou schránku (adresa ČSSZ: 49kaiq3; nebo lze využít ePortál) nebo elektronický podpis. Zažádat lze i písemně na adrese: Česká správa sociálního zabezpečení, Křížová 25, 225 08 Praha 5.

K žádosti je možné použít speciální tiskopis, postačí ale i vlastní dopis s uvedením rodného čísla, jména a příjmení žadatele a adresy, na kterou má být informativní list zaslán.

3. Na účet, nebo složenkou?

Dopředu si rozmyslete, jak chcete důchod vyplácet. Je možné si ho nechat posílat na bankovní účet váš nebo vašeho manžela/manželky. Druhou možností je výplata v hotovosti přes Českou poštu. To vyjde při každé splátce důchodu na 21 korun, o které se snižuje výplata důchodu.

Pro výplatu důchodu na účet je třeba absolvovat další byrokratické „kolečko“. Úředníkům totiž musíte předložit vyplněný a bankou potvrzený tiskopis, který je k dispozici buď přímo na úřadech, nebo si jej můžete stáhnout (pro výplatu na váš účet a pro výplatu na účet manžela/manželky).

Později je možné kdykoliv způsob výplaty změnit.

4. Bez průkazu

Na vyřízení žádosti o důchod má ČSSZ ze zákona 90 dnů, zpravidla je však žádost vyřízena dříve. Délka vyřízení závisí na tom, zda jsou v evidenci ČSSZ všechny podklady.

O přiznání důchodu zasílá ČSSZ písemné rozhodnutí. V něm je uvedeno, od jakého data byl důchod přiznán a v jaké výši. Pokud nebyly podmínky pro nárok na důchod splněny, je žadateli zasláno rozhodnutí o zamítnutí žádosti, v jehož odůvodnění jsou důvody zamítnutí specifikovány.

Nenašli jste odpověď na vaši otázku? Zkuste bezplatnou infolinku České správy sociálního zabezpečení – 800 050 248.

Nečekejte, že v případě přiznání důchodu dostanete průkaz důchodce, kterým budete například prokazovat nárok na nejrůznější slevy. K tomu většinou postačí občanský průkaz. Pokud budete potřebovat potvrzení o pobírání důchodu či jeho aktuální výši, vydá vám ho ČSSZ.

Pokud nejste s rozhodnutím ČSSZ o přidělení či nepřidělení důchodu spokojeni, můžete do 30 dnů podat námitky. Pokud nebudete spokojení ani s jejich vypořádáním, můžete rozhodnutí ČSSZ zažalovat u krajského soudu (v Praze u Městského soudu).

5. Zajděte na pojišťovnu

Po přiznání důchodu se stáváte z pohledu zdravotního pojištění státním pojištěncem. Zdravotní pojišťovně, u které jste registrovaní, to ale musíte do osmi dnů oznámit. Pokud do důchodu jdete z práce, má oznamovací povinnost váš zaměstnavatel. I tak si ale raději ověřte, že ji splnil. Změnu na zdravotní pojišťovně můžete nahlásit osobně, ale i korespondenčně.

6. Změny oznamujte včas

Když už důchod budete pobírat, myslete na to, že musíte ČSSZ informovat do 8 dnů o všech skutečnostech, které mají vliv na důchod a jeho výplatu. Zejména jde o změnu adresy nebo změnu čísla účtu pro zasílání důchodu. Pokud informační povinnost nesplníte, může ČSSZ výplatu důchodu pozastavit.

7. Kdy se daní důchod?

Pouze v případě, že je vysoce nadprůměrný. Povinnost danit důchod mají ti, jejichž penze v ročním součtu přesáhne 36násobek minimální mzdy. V současnosti je tak hranice důchodů pro zdanění 439 200 korun ročně, tedy 36 600 korun měsíčně. Důchodců s takovou penzí je ale v Česku minimum, jde o desítky lidí. Důchod se pak daní jako ostatní příjem a důchodce má nárok na základní slevu na dani na poplatníka ve výši 24 840 Kč. Jednorázové doplatky důchodů (například při zpětném přiznání důchodu) dani z příjmů nepodléhají. 

8. Za práci vyšší důchod

Když ještě v důchodovém věku chcete pracovat nebo podnikat, můžete se rozhodnout, jestli u toho chcete pobírat důchod, či nikoli. V obou případech budete odměněni růstem vypláceného důchodu. Pokud důchod při práci či podnikání pobírat nebudete, zvýší se výměra za každých 90 kalendářních dnů této činnosti o 1,5 procenta výpočtového základu. Pokud důchod pobíráte a pracujete či podnikáte, pak se procentní výměra důchodu zvyšuje za každých 360 kalendářních dnů o 0,4 procenta výpočtového základu.  

O přepočet důchodu při práci ale musíte požádat osobně na správě sociálního zabezpečení, případně můžete žádost zaslat na ústředí ČSSZ. 

9. Máte dát vědět firmě?

Pokud budete při pobírání důchodu nadále pracovat, zaměstnavatele o pobírání důchodu informovat nemusíte. Pokud budete i po přiznání důchodu nadále vykonávat samostatnou výdělečnou činnost, informujte o tom příslušnou okresní správu sociálního zabezpečení, protože přiznání důchodu může mít vliv na výši záloh na pojistné na sociální zabezpečení.

skoleni_13_10

Jiná je situace u předčasných důchodů. U nich máte povinnost zaměstnavateli i správě sociálního zabezpečení tuto skutečnost oznámit. Pro výdělečnou činnost při předčasném důchodu totiž platí výrazná omezení, pokud je nesplníte, o předčasný důchod přijdete.

10. Kratší nemocenské

Pokud v důchodu pracujete nebo podnikáte a platíte si nemocenské pojištění, máte sice nárok na výplatu nemocenského, ale po kratší dobu. Nemocenské se v takovém případě vyplácí nejdéle 70 kalendářních dnů při jedné pracovní neschopnosti, ne však víc než 70 dnů za kalendářní rok. Také platí, že se nemocenské vyplácí nejdéle do dne skončení zaměstnání.

Autor článku

Autor je redaktorem serveru Peníze.cz.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).