Hlavní navigace

Druhý dech životního pojištění

5. 6. 2008
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

V polovině devadesátých let tuzemské pojišťovny začaly masově nabízet životní pojištění. Vrcholem tehdy bylo kapitálové životní pojištění, dnes se propaguje jeho agresivnější investiční sestra. Počáteční boom vystřídal útlum a dnes životní pojištění opět zažívá rozkvět. Jenže stále máme co dohánět.

Uzavřít životní pojištění v devadesátých letech bylo lehčí než dnes. Většina z nás byla zvyklá na tehdejší jedinou Československou státní pojišťovnu a výkvětem osmdesátých let bylo pojištění se spořením, které mělo sjednáno snad každé dítě. Ve svých 18 letech obdrželo vysněných deset tisíc korun a vyrazilo připravené do života. Kapitálové životní pojištění (KŽP) se v devadesátých letech prodávalo pod různými motivy: pojištění se spořením, investice na důchod či zhodnocení financí.

Zázračné úroky nelákají

V dnešní době prezentační grafy KŽP s výší zhodnocení okolo 12 procent ročně působí úsměvně, ale tehdy nebyly ničím výjimečným. Počáteční zájem o životní pojištění vystřídala stagnace a na grafu České asociace pojišťoven je patrné, že v polovině roku 2004 zájem o KŽP začíná klesat a klesající tendence trvá dodnes. Naopak opatrné sjednávání investičního životního pojištění (IŽP) od roku 2005 významně stoupá a dnes tvoří naprostou většinu nově uzavíraných smluv. Proč ta změna?

Tempo růstu ŽP

Vývoj ŽP

Zdroj: Česká asociace pojišťoven


Propagace KŽP jako formy spoření ztratila smysl. S nástupem a rozvojem internetového připojení a zvyšující se osvětou v oblasti finančních produktů a služeb došlo přirozeně k zájmu o lepší a dynamičtější způsoby spoření či zhodnocení finančních prostředků, než je tomu v případě KŽP. To však neznamená, že KŽP je mrtvé, anebo že ztratilo smysl. Jen už není jediným výsadním produktem, který znamenal vrchol dlouhodobého spoření. A nadále má svoje místo u konzervativních klientů, kteří chtějí nechat rozhodování o zisku plně na pojišťovně.

Tři druhy životního pojištění

Kapitálové životní pojištění (KŽP) – obsahuje rizikovou i spořící složku, která je zhodnocována technickou úrokovou mírou, která je garantována. Na konci pojištění obdrží pojištěný výplatu dle pojistné smlouvy a podíly na zisku.

Rizikové životní pojištění (RŽP) – obsahuje pouze rizikovou složku a na konci pojištění zaniká zpravidla bez výplaty.

Investiční životní pojištění (IŽP) – obsahuje rizikovou i spořící složku, která není obvykle garantována a veškeré riziko leží na klientovi, podle toho, jakou investiční strategii si zvolí.

Není špatných pojistek, jen špatně pojištění klienti

Životní pojištění od počátku devadesátých let provází celá řada mýtů. Zejména vlivem reklamních kampaní mnoho obyvatel naší republiky stále životní pojištění vnímá jako spořící nástroj. Jenže životní pojištění je na prvním místě pojistný produkt a jeho hlavním účelem je poskytnutí pojistné ochrany osobě blízké pojištěnému před finančními následky nějaké nahodilé nešťastné události. Dalším účelem může být poskytnutí například ochrany s konečným cílem ve fázi dospělosti života dítěte. Naopak, životní pojištění pro klienta bez jakékoliv potřeby či nutnosti někoho zajistit je zbytečný produkt.

Základní položky životního pojištění lze rozdělit na dvě kategorie, které se platí z pojistného: rizikové a rezervotvorné. Rezervotvorná kategorie představuje tu finanční část, kterou po ukončení pojištění klient od pojišťovny dostane na přilepšení, ideálně včetně výnosů za celé období. V případě KŽP je volba jednoduchá, pojistník vše nechává plně na pojišťovně. U IŽP naopak existuje široké spektrum, jak v budoucnu ovlivnit výši vyplaceného odbytného a výnosů. Zjednodušeně napsáno, o tom, kolik peněz na konci doby pojištění dostane v případě IŽP pojištěný, rozhoduje sám klient. Toto přehození odpovědnosti za zisk na klienta má také nevýhody.

Nemůžeme chtít po každém klientovi pojišťovny, aby znal přesně parametry pojistných podmínek a jejich terminologii. Proto existují pojišťovací zprostředkovatelé či poradci. Jenže v loňském roce již samotná Asociace pojišťoven vydala varování před neférovými poradci, kteří místo blaha klienta myslí na blaho své peněženky. Špatně sjednaná pojistka dokáže časem natropit hodně zklamání a zášti vůči pojišťovnám. A špatně pojištěných klientů jsou desetitisíce. Přitom stačí jen málo: před sjednáním pojištění si zjistit alespoň minimum informací. Nejsme spotřebitelé, jsme klienti.

Užijte si proces pojišťování, abyste si užili produkt i při jeho čerpání.

Majetek až na prvním místě

Jak Češi máme v životním pojištění stále co dohánět. Když se podíváme na propojištěnost obyvatel, tak naprosto vévodí pojištění majetku a životní pojištění je jen smutným outsiderem. Je to vývojem myšlení, kdo z nás je ochoten připustit, že zrovna jemu by se mělo něco stát? A tak zatímco máme auta havarijně pojištěna, chráníme si domy a obydlí, protože nahodilá událost u majetku okamžitě znamená zvýšené náklady, lidský život je v pozadí zájmu. Možná je to i tím, že některé generace byly desetiletí zvyklé, že se o ně vždy někdo postará, a hlavně stát. Probuzení z takového omylu je hodně trpké. Ve srovnání se všemi státy původní EU 15 je životní pojištění v České republice stále benjamínkem a prostor pro nové obchody pojišťoven je zde obrovský.

Roční pojistné ŽP

Zdroj: Česká asociace pojišťoven


Netušené možnosti

Rozhýbat zájem o životní pojištění může několik faktorů. Daňová uznatelnost je jedním z motivačních prvků, ale ten je zajímavý spíše pro majetnější klienty. V současné době lze daňově uznat 12 000 Kč ročně zaplacených na životním pojištění při splnění zákonem stanovených podmínek. Další šance je v podobě zaměstnaneckých výhod. Zaměstnavatel, který si může dovolit přispívat svým zaměstnancům na životní pojištění, si může příspěvek odečítat z daní. Důležitější je, že místo zvyšování mzdy případně finančních prémií může zaměstnavatel výkon motivovat právě příspěvkem na životní pojištění, ten nemusí být malý a pro zaměstnavatele je výhodný až do výše 24 000 Kč ročně. Životní pojištění je příležitostí i pro ty, co potřebují záměrně ukrýt anebo bezpečně schovat peníze. Na rozdíl od vkladů v bankách se na pojištění nevztahuje exekuce a z plnění se neodvádí ani daň.

Změnu smýšlení potřebou k většímu zájmu o životní pojištění snad přinese až důchodová zdravotní reforma. Lidé si zvyknou, že odpovědnost za budoucí život není na státu, ale na nás samotných. Tak jako bude stoupat finanční gramotnost, budeme se osvobozovat od závislosti na státu a přebírat odpovědnost za život do vlastních rukou. V té době bude mít životní pojištění zelenou. Ta doba už tady je.

Článek byl publikován v časopisu Respekt.

Anketa

Máte sjednáno životní pojištění?

Autor článku

Autor se věnuje publikační činnosti v oblasti bankovnictví a pojišťovnictví, specializuje se na finanční produkty, dluhovou problematiku a oblast dopravy.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).