Hlavní navigace

Babyboom poptávku po životním pojištění nezvedl

22. 4. 2008
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

Pro rodiče samoživitele není riziko na místě a správně zajistit rodinu by mělo být jednou z priorit. Problém je, že současné silné ročníky sedmdesátých let rodiny sice zakládají, ale málo zabezpečené do budoucího života. To se může vymstít.

Porodnice praskají ve švech. Nemocnice hlásily za minulý rok rekordní počet narozených dětí. Všechny tyto zprávy z titulků denního tisku jsou důkazem toho, že v Čechách v minulém roce opravdu propukl babyboom. Podle Českého statistického úřadu byl počet dětí narozených od ledna do září roku 2007 o 6,3 tisíce vyšší ve srovnání se stejným obdobím roku 2006 a dosáhl počtu 86,4 tisíce. Tolik miminek se u nás narodilo naposledy v roce 1993. Logicky z toho vyplývá úvaha, že ruku v ruce s odpovědností rodičů za jejich potomky poroste poptávka po zajištění dětí, tedy po životním pojištění. Právě to totiž zajistí dětem potřebné prostředky v případě, že zůstanou nezaopatřené.

A jaká je tedy dynamika životního pojištění u nás? I když u nás má životní pojištění vyšší dynamiku než neživotní pojištění (od ledna do září 2007 se předepsané pojistné na životním pojištění zvýšilo o 11,75 % ve srovnání se stejným obdobím v roce 2006, zatímco u neživotního pojištění to bylo 4,3 %), mezi preferovanější typy pojistek u nás stále patří pojištění vozidel a majetku.

Vezmeme-li v úvahu babyboom poslední doby, je zarážející, že se podíl životního pojištění na celkové propojištěnosti nezvyšuje rychleji. Podle statistik České asociace pojišťoven tvořil tento podíl v prvních třech čtvrtletích roku 2005 37,5 procent o rok později ve stejném období vzrostl pouze o 0,3 procenta a v roce 2007 o 1,65 p­rocenta. Čechům zřejmě zatím stále víc záleží na autech a chatách než na vlastních dětech. Ani v České pojišťovně nezaznamenáváme v souvislosti s babyboomem zvýšenou poptávku po dětském životním pojištění, komentuje situaci na trhu Václav BálekČeské pojišťovny.

Je to tak, přestože porodnost roste, počty sjednaných pojištění stagnují. Zatímco před rokem 2000 bylo pojištění dětí samozřejmostí, dnes, ač je nabídka pojištění a jiných finančních produktů pro děti mnohem pestřejší a zajímavější, pojištěných dětí ubývá, doplňuje produktová manažerka životního pojištění ČP Eva Kočková.

Na budoucnost dětí se na západě myslí více

Jak přistupují k odpovědnosti za své potomky v zahraničí? V západní Evropě nebo v USA má životní pojištění mnohem delší tradici. Lidé měli možnost přesvědčit se o jeho nezbytnosti, a proto je také uzavírají mnohem častěji, než je tomu v Česku. V porovnání s ostatními členskými státy EU zůstává Česká republika podílem pojistného na HDP přibližně na polovině průměru.

Podle údajů ČAP za prvních 9 měsíců roku 2007 představuje podíl životního pojištění na celkovém zaplaceném pojistném v ČR pouhých 39,4 procent. Pro celou Evropskou unii jsou zatím od CEA (Evropské asociace pojišťoven) k dispozici data pouze za rok 2006, kdy tento poměr dosahoval 62,3 procenta.

Přibývá dětí bez obou rodičů

Větší hrozba nezaopatření se týká potomků rodičů, kteří vychovávají své děti sami. V posledních letech roste počet dětí narozených mimo manželství – v první polovině roku 2007 jich byla více než třetina. Vysoký je i počet nesezdaných párů.

Rodiče, kteří vychovávají své děti sami, tím na sebe berou velkou zodpovědnost, protože při péči o dítě je nemůže zastoupit partner. Rodiče samoživitelé jsou z 90 procent svobodné matky. Ne všechny děti narozené mimo manželství vychovává pouze jeden rodič, může se jednat i o nesezdané páry, ale i ty vystavují svou rodinu určitým rizikům. U nesezdaných párů při smrti partnera nevzniká nárok na vdovský důchod, nejasná může mnohdy být i otázka dědictví.

Základním nástrojem, který řeší problémy se zajištěním dětí v případě smrti rodičů, je dobrá životní pojistka, a tu byl měl mít uzavřenou každý rodič. U těch, kteří vychovávají své děti sami, by to mělo být naprostou samozřejmostí, ale zatím tomu tak stále ještě není, komentuje současný stav Václav Bálek. V zemích evropské patnáctky činí poměr životních pojistek na celkové propojištěnosti obyvatel 62,3 procent, v České republice je tento poměr však pouhých 39,45 procenta. V otázkách finančního zabezpečení rodiny máme stále co dohánět.

Osamělé matky to mají těžké

Pokud je matka přinucena okolnostmi nebo se dobrovolně rozhodne vychovávat děti sama, přijímá tím velkou zodpovědnost. Podle výše zmíněného výzkumu se v této situaci v době porodu nachází až 17 procent matek (48 procent svobodných matek). Jsou to ony, kdo musí pracovat, zaplatit všechny účty, kdo se musí starat o domácnost a při tom všem se věnovat dětem. V případě úrazu nebo dokonce smrti se nemohou spolehnout, že starost o děti převezme partner a vystavují je tím mnohem vyššímu riziku osiření bez zajištění. K výchově dětí by měly přistupovat ještě zodpovědněji a dopředu myslet na to, jak své děti zajistit, a to nejen po stránce finanční. Odborníci doporučují pečlivě se zamyslet nad tím, kdo se postará o děti v případě smrti rodičů a učinit potřebné právní kroky. Tedy sepsat poslední vůli a určit případného opatrovníka pro děti.

Životní pojištění přinese rodičům klidné spaní

Změny v systému sociálních dávek rozhodně nesměřují ke zlepšení životní situace osob, které se ocitnou ve finanční nouzi. Nyní je od každého vyžadován aktivní a zodpovědný přístup nejen k příležitostem, ale také k rizikům. Jedním ze základních pilířů zodpověděného přístupu je životní pojištění.

Jedná se o nezbytný a základní typ pojištění, které by měl mít uzavřeno každý zodpovědný rodič. Životní pojištění je produkt určený lidem, kteří nejsou zodpovědní pouze sami sebe, ale na jejichž schopnosti vydělávat peníze jsou závislé ještě další osoby – partner, partnerka nebo děti. U nesezdaných párů, které společně vychovávají děti, je role životního pojištění ještě významnější. U ženatých mužů je možné pozorovat vyšší pocit zodpovědnosti vůči dětem. Domnívají se, že jako živitelé rodiny jsou to oni, kteří se starají o finanční stránku věci, a proto také častěji uzavírají životní pojistky než muži, kteří sice děti mají, ale jsou svobodní.

Správné životní pojištění ubere rodičům samoživitelům starosti, protože vědí, že finanční budoucnost jejich dětí je zajištěná i pro případ nenadálé nešťastné události. Životní pojištění pak minimalizuje riziko, že v případě vážného úrazu nebo smrti rodiče zůstanou děti bez prostředků. Jenže to vypadá spíše tak, že Čechům zřejmě zatím stále víc záleží na autech a chatách než na vlastních dětech. Ani v České pojišťovně nezaznamenáváme v souvislosti s babyboomem zvýšenou poptávku po dětském životním pojištění, přitakává k situaci na trhu Václav Bálek.

skoleni9_11

Přestože porodnost roste, počty sjednaných pojištění stagnují. Zatímco před rokem 2000 bylo pojištění dětí samozřejmostí, dnes, ač je nabídka pojištění a jiných finančních produktů pro děti mnohem pestřejší a zajímavější, pojištěných dětí ubývá. V případě, že k žádné nepříjemné události nedojde, slouží vyplacená pojistka k udržení životní úrovně v důchodovém věku nebo v případě dětské životní pojistky jako finanční pomoc při startu do dospělosti.

Primárně je tedy životní pojištění určeno k zajištění rodiny, ale slouží i ke spoření nebo investování. Vzájemný poměr pojištění a spoření je dnes možné u většiny produktů flexibilně nastavit a v průběhu pojistky měnit.

Anketa

Jaké pojištění mají vaše nezletilé děti?

Autor článku

Autor pracuje jako pojišťovací poradce.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).