Hlavní navigace

Před návštěvou finančního poradce

21. 5. 2008
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

Finanční produkty svou složitostí neumožňují rychlý přepážkový prodej, takže se dříve nebo později pravděpodobně každý z nás setká s finančním poradcem. Co je dobré vědět, než se s ním setkáte a na co byste se měli připravit u finančního poradenství v oblasti životních pojistek?

Pánové Werich a Voskovec v písni o slovních paradoxech sice zdůrazňují, že štěnice nezaklepá… „je libo pojistit na život“, ale to je dnes minulost. Před návštěvou finančního poradce se netvařte, že pouze on je ten jediný odborník, ale seznamte se předem s tím, jaké možnosti životní pojištění nabízí a kdy jaké zvolit. Co nabízí finanční poradenství v oblasti životních pojistek?

Seznamte se s několika body, které vám při schůzce s finančním poradcem pomohou směřovat rozhovor podle vašich potřeb.

Rizikové životní pojištění

Toto pojištění má velmi jednoduché parametry. Pojistná částka kryje riziko (smrti, úrazu, nemoci). Jde o transparentní, cenově velmi přitažlivý produkt. Po ukončení pojistné smlouvy nám neplyne žádné odkupné, není daňově uplatnitelné. Do variant rizikových pojištění patří také úvěrové pojistky sjednávané k hypotékám.

Kapitálové životní pojištění

Kapitálové životní pojištění (KŽP) vtrhlo na náš trh počátkem 90. let s nabídkou zhodnocení peněz a krytí rizika smrti. Pojistná částka garantovala náhradu v případě smrti a zároveň odkupné při dožití se konce smlouvy. To mělo být navíc zhodnoceno, jak modely dle dobových úrokových sazeb nasvědčovaly, přímo zázračně. Některé pojistky KPŽ jsou dnes v takzvané fázi „dožití“ a nezřídka se očekávání výplaty trochu míjí se skutečností. Proč? Kapitálová pojistka v sobě vždy nesla krytí rizika smrti na poměrně vysokou částku, tedy službu, která je pochopitelně zpoplatněna. Běžný smrtelník však s osobním rizikem nerad počítá. Předpoklady výnosů nahrávaly trendu, kdy pojištěný uzavíral kapitálovou pojistku spíše s představou dlouhodobého spoření, než zajištění v případě smrti. A ne každý finanční poradce tento postoj vyvracel.

Investiční životní pojištění

Nový typ životního pojištění zazářil koncem minulého století a jeho pomyslná hvězda, zdá se, zatím nepohasíná. Složka hlavního krytí investičního životního pojištění (IŽP) se investuje sice bez garance odkupného, tím ale dynamičtěji. Pojistná částka pro případ smrti je volitelná a lze ji obměňovat během doby trvání smlouvy. K hlavnímu krytí je možné přikoupit celou škálu levných rizikových připojištění, která jsou často samostatně neprodejná. IŽP patří mezi pružné pojistné produkty s možností průběžných změn podle momentální potřeby. Při dobrém a stálém finančním servisu tento typ pojištění může skutečně dobře posloužit každému. Jenže jde o tak složitý produkt, že se v něm člověk běžných zájmů lehce ztrácí a je do jisté míry v rukách svého finančníka. Naštěstí díky silné konkurenci pojišťovny usilují o své slušné jméno zpětnými vazbami a kontrolami (dokladování pojistných návrhů ve vazbě na situaci klientů), nemělo by proto docházet k žádnému zlatokopectví.

Připojištění je možné v různé míře připojovat i prvním dvěma typům pojistek.

Můžete odečítat z daní

Současná úprava umožňuje daňový odpočet do výše 12 000 ročně fyzickým osobám a OSVČ za předpokladu pětiletého trvání smlouvy a trvání do věku 60 let současně. Firmy mají možnost nad to daňově uplatnit příspěvek na komerční zajištění do výše 24 000 ročně v libovolné kombinaci životního pojištění a penzijního fondu.

Je pojistka ještě spořícím nástrojem?

Síla fondů pojišťoven je silným prodejním argumentem, ale je dobré si zároveň uvědomit, že podstatou pojištění zůstává krytí rizika. Tuto službu si v rámci svého pojistného platíme a cena měla by být zřejmá při uzavírání smlouvy.

S nižší pojistnou částkou se úměrně zvyšuje spořící část a naopak. Vzhledem k možnosti změn, které investiční pojištění nabízí, je dobré pojistnou částku aktualizovat.

Peníze můžete vložit i dodatečně mimořádným pojistným

Tak zvané mimořádné pojistné patří mezi málo využívaný instrumenty, které umožňují vložit úspory na svůj „pojistný“ účet, a to obvykle za zvýhodněných podmínek nebo zdarma. Předpokladem této zvýhodněné a nezavazující možnosti spořit se svým fondem, je existence sjednané smlouvy investičního životního pojištění alespoň s nízkým pojistným v pravidelné frekvenci. I mimořádné pojistné zakládá na daňový odpočet. Navíc lze tímto způsobem skrýt finanční prostředky před zraky exekutorů.

Připojištění – levné krytí rizika připojené k hlavní složce
Připojištění Obsah, možnosti Poznámka
riziko smrti zvýší pojistné plnění pro případ smrti nebo pro případ smrti úrazem n. smrti vážnou chorobou obsáhlý zdravotní dotazník, od určitých částek prohlídka
riziko úrazu a trvalých následků úrazu náhrada příjmu v případě úrazu a jeho trvalých následků klasifikace trvalosti *)
riziko úrazů náhrada po úrazu ocenění procenty pojistné částky, přímou cenou za zranění určitého typu nebo bodovým ohodnocením lékaře *)
riziko úrazu s progresivním plněním u uvedených úrazů se násobí dle pojistných podmínek plnění příslušným koeficientem specifikace úrazu, *)
riziko diagnózy vážných chorob náhrada příjmu v době léčení ochranná lhůta od sjednání , popis a rozsah diagnóz, zdravotní dotazník
riziko pobytu v nemocnici náhrada denní dávky při hospitalizaci délka hospitalizace zakládající na plnění, výluky
riziko neschopenky úrazem náhrada příjmu při poúrazové neschopnosti pracovat počátek plnění (15.,30.,43. den)
riziko neschopenky náhrada příjmu při neschopenky některé pojišťovny nabízejí samostatně
zproštění od placení pojišťovna převezme závazek platit pojistné při dočasném důchodu podmínky přiznání invalidity
riziko invalidity, invalidity poúrazové náhrada příjmu při dočasném důchodu "u poúrazové invalidity *)není nutná vazba přiznání státního důchodu a naopak
připojištění dětských úrazů k dospělému pojištění plnění po úrazu rozsah popsaných úrazů, způsob ohodnocení *)

*) vyšší pojistné v závislosti na rizikovém povolání či sportu.

Některé pojistné speciality

Balíčkové pojištění

Nabízejí spořicí částku IŽP, která již obsahuje určitý typ krytí rizika. Většinou jde o nějaké formy náhrady úrazu. Cena služby je odečtena ze spořicí částky. Jsou vhodná tehdy, když pojištěný nepreferuje spoření pomocí pojistky, ale uvítá krytí rizika.

Skupinové pojištění

V jedné smlouvě je pojištěno více osob, základ tvoří spořicí složka hlavního pojištěného, který ji zároveň může daňově uplatnit. Při dodržení zákonných podmínek (smlouva uzavřena nejméně na 5 let a zároveň do 60 let pojištěného) je daňově odečitatelná. Zvolená rizika druhé osoby (a dětí) jsou připojena formou připojištění. Tento typ pojistek nabízí nejlevnější rizikové pojištění života pro druhou osobu a do jisté míry šetří cenu za službu.

Dětská pojistka

V české kotlině jde o velmi rozšířený produkt, ačkoliv svoji podstatou je zvláštní. Pojišťovat dítě pro případ jeho smrti je pro rodiče neúnosné, navíc dítě nepřináší do rodiny příjem, který zajišťujeme. Dětské pojistky kombinují spořivý efekt s rizikem úrazu, obsahují finanční bonusy za trvání pojistky.

Jednorázově placené pojištění

Představuje investici do investičních nástrojů. Kumulací vyšší částky v peněžním fondu dojde k vyššímu výnosu, riziko smrti sjednává obvykle nízké, čímž se snižuje cena služby. Při dodržení předpokladu 5 let trvání a dosažení 60 let věku při ukončení umožňuje zároveň daňový odpočet. Speciální místo v jednorázovém pojistném zaujímají časově limitované edice produktů.

skoleni_4_3

Finanční analýza potřeb

Finanční analýza zjišťuje naše možnosti, povinnosti a přání s ohledem na běžná a počitatelná rizika, je pomůckou finančního servisu, který by měl být kontinuální, protože v průběhu let se potřeby mění. Děti odrůstají, splátky končí, příjmy stoupají.

Priority v životním pojištění

Je však plně na vaší vůli, do jaké míry necháte finančního poradce nahlédnout do svého soukromí a poskytnete přesné údaje o svých příjmech a výdajích. Pomocí kalkulačky nebo programu v počítači lze sice zohlednit standardní proměnné, kterými jsou průměrný příjem, naspořená částka, nutné výdaje dle smluv, statistický údaj o nákladech na vzdělání, prognostické údaje o budoucnosti důchodové reformy a jiné. Ale emoční vlivy, mezilidské vztahy nebo náhlá (i chybná) rozhodnutí, jsou jen a jen na nás.

Anketa

Máte uzavřeno životní pojištění, jaké vám vyhovuje?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).