Hlavní navigace

DPH nemusí platit všude

21. 3. 2005
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

Daň z přidané hodnoty je důležitým zdrojem státního rozpočtu ve všech evropských zemích. Pro tuto daň je charakteristické, že mnoho občanů ani přesně neví, jakou sumou přispěli do státního rozpočtu. DPH ale není zdaleka ve všech zemích světa - ale v Evropě je nejvyšší.

Celkově je daň z přidané hodnoty běžnými občany mnohem méně sledovaná než přímé daně či sociální a zdravotní pojištění. Přitom právě kvůli této dani je veškeré zboží a služby pro nás, zákazníky, podstatně dražší.

V Evropské unii je daň z přidané hodnoty zavedena ve všech zemích. Její základní sazba se pohybuje od 15 % (Lucembursko a Kypr) do 25 % (Dánsko, Švédsko a Maďarsko). Je však DPH ve všech vyspělých zemích světa? Kde je její sazba nejvyšší a kde je její výše pod magickou hranicí 10 %?

Více o sazbách DPH v Evropské unii se dočtete v článku „Výše DPH v zemích EU“.

Co je to vlastně DPH

Daň z přidané hodnoty je v podstatě všeobecná daň ze spotřeby, kterou se zatěžuje přidaná hodnota poskytovaného zboží a služeb. Daň se vybírá v každém článku výroby, distribuce a dodávky. Mnoho občanů nemá mnohdy ani tušení, že platí daň z přidané hodnoty při svém každodenním nákupu.

Daň z přidané hodnoty je stanovena procentem z ceny. Plátci daně mohou snížit svou daňovou povinnost o částku, kterou zaplatili oni sami ostatním plátcům DPH při koupi zboží. Nejdůležitější na dani z přidané hodnoty je, že konečným plátce této daně je spotřebitel – tedy občané každého státu.

Kde ve světě není daň z přidané hodnoty

Z nejvyspělejších a nejvýznamnějších zemí světa není daň z přidané hodnoty stanovena celkem v šesti zemích: Egypt, Hong-Kong, Indie, Indonésie, USA a Zambie. Absence daně z přidané hodnoty v těchto zemích řadí tyto země k zemím s nejnižším daňovým zatížením na světě. To platí i pro Egypt a Indii, kde je poměrně vysoká sazba daně z příjmů právnických osob (40 %).

Do skupiny vyspělých zemí, kde není daň z přidané hodnoty zavedena, patří i malinké evropské státy: Andorra, San Marino a Monaco – tzv. „evropské daňové oázy“.

O výši sazeb v Evropě mimo Evropskou unii se dočtete v článku „Výše DPH v Evropě (mimo EU)“.

Jižní Amerika

Daň z přidané hodnoty mají zavedenu všechny státy v Jižní Americe. Pro státní rozpočty jednotlivých zemí je naprosto nepostradatelná, neboť tvoří nejvyšší příjmovou položku ve všech zemích v Jižní Americe.

Dlouhodobým problémem zemí v této oblasti je nízká platební morálka daňových poplatníků. Přístup soukromých podniků k placení daní je velmi laxní. Daň z přidané hodnoty je postižena krácením daní nejméně, a je proto pro státní pokladnu nesmírně důležitá.

V zemích Jižní Ameriky je daň z přidané hodnoty poměrně vysoká. Nejnižší sazba daně je v Paraguay a Ekvádoru, kde činí 10 %, v Bolívii je 13 %. Ostatní země se již nedostaly pod 15 % hranici. Nejvyšší sazba daně je v nejlidnatější zemi Jižní Ameriky – v Brazílii 25 %, následuje Uruguay 23 %, Argentina 21 %, Chile 19 % a Peru 19 %.

Asie

Pro všechny asijské země jsou charakteristické nízké daně se současně nízkou sociální ochranou občanů (v některých zemích neexistuje žádná). V Japonsku, Taiwanu a Singapuru činí sazba daně z přidané hodnoty 5 %, v Thajsku je 7 % (placení daně nepodléhají následující případy: vzdělávací služby, zdravotnické zařízení a služby, subjekty produkující potraviny a další zemědělské produkty, náboženské a charitativní organizace), v Jižní Koreji, Kambodži, Filipínách a Vietnamu10 % (od daně z přidané hodnoty jsou osvobozeny aktivity financováné ze státního rozpočtu, zboží určené na export a některé druhy zboží uvedené na zvláštním státním seznamu).

Nejvyšší základní sazba daně z přidané hodnoty tak je v Číně –17 %. V Číně existují tři sazby daně: 0% sazba na vyvážené zboží, dodávky v rámci zahraniční pomoci aj., 13% sazba na zemědělské výrobky, vodné, topení, chlazení, uhlí, knihy, časopisy atd., 17% základní sazba na zbylé zboží a služby. Plátcem DPH dle čínských právních předpisů je společnost s ročními tržbami v přepočtu nad 120 tis. USD.

Ostatní

V Africe funguje systém daně z přidané hodnoty nejlépe v Jihoafrické republice, kde sazba daně činí 14 %, a v Maroku (20 %). Překvapivě je daň z přidané hodnoty zavedena i v Saudské Arábii (5 %). Z dalších světových velmocí si ještě uveďme Kanadu (7 %), Austrálii (10 %), Izrael (17 %) či Mexiko (15 %).

dan_z_prijmu

Shrnutí

Jednoznačně můžeme říci, že daň z přidané hodnoty je ve světě nejvyšší v členských zemích Evropské unie, kde na základě směrnice Rady z roku 1992 nesmí být DPH nižší než 15 %. Členské země Evropské unie mohou uplatnit jednu nebo dvě zvýhodněné sazby. Bylo stanoveno šest skupin produktů, u nichž byla sazba DPH redukována na rozmezí 4 – 9 %. Jedná se o potraviny, energetické produkty, dodávky vody, farmaceutické výrobky, dopravu osob a knihy, noviny a periodika.

Pramen: The World Wide Tax and Tax Source Network 2004 

Anketa

Souhlasíte s minimálními sazbami DPH stanovenými Evropskou unií?

5 %
7 %
11 %
77 %
Odpovědělo 91 čtenářů.

Autor článku

Vydané knihy:. Evropská unie v otázkách a odpovědích (2002). Matematika zábavně a hravě (2002) . Sportovní matematika (2004) . Další publikační činnost: . Daně a právo v praxi (Aspi, a.s.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).