Hlavní navigace

Výše DPH v Evropě (mimo EU)

15. 11. 2004
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

Daň z přidané hodnoty je důležitým zdrojem příjmů státního rozpočtu ve všech evropských zemích. V evropských zemích, které nejsou členy Evropské unie, je sazba DPH podobná jako v členských zemí - až na významné výjimky. Jaká je výše DPH v zemích v sousedství EU?

Bankovní velmoci

Nízkou sazbu daně z přidané hodnoty si mohou dovolit ve Švýcarsku a v Lichtenštejnsku. Občané těchto zemí mají jednu z nejvyšších životních úrovní na světě a dlouhodobě patří obě země mezi státy s nejvyšší ekonomickou výkonností na světě.

Výkonnost těchto zemí je nadprůměrná ve všech ukazatelích. Děje se tak především politikou poskytování výhodných daňových režimů. Lichtenštejnsko přitahuje svou politikou na své území zisky, které by byly zdaněny jinde. V Lichtenštejnsku hraje v současné době dominantní roli sektor služeb, především potom bankovní sektor.

Tak jako ve Švýcarsku i v Lichtenštejnsku dodržují místní banky důsledně bankovní tajemství. Dokonce je možné zcela anonymně založit bankovní účet (pouze na základě číselného označení), což je podrobováno mezinárodní kritice.

Švýcarsko je jednou z nejvyspělejších zemí světa. Dvě staletí neutrality umožnila Švýcarsku získat pověst bezpečného finančního centra. Curych je jedním z hlavních světových bankovních a obchodních velkoměst. Švýcarské bankovnictví je nejpropracovanější na světě (na HDP se podílí z více než 12 %, v USA pouze 7 %, v Japonsku 6 %).

Ve Švýcarsku působí okolo 400 bank, které mají okolo 3400 poboček. V bankovním sektoru pracuje více než 110 tisíc zaměstnanců. Ve švýcarských bankách je deponováno více než 3400 miliard švýcarských franků (přibližně jedna třetina celkového finančního majetku v bankách na celém světě).

Daň platí spotřebitel

Daň z přidané hodnoty je všeobecná daň ze spotřeby, kterou se zatěžuje přidaná hodnota poskytovaného zboží a služeb. Daň se vybírá v každém článku výroby, distribuce a dodávky. V konečném důsledku tuto daň zaplatí poslední spotřebitel, čili občané jednotlivých zemí, a mnohdy nemá ani tušení, že platí daň z přidané hodnoty při každodenním nákupu.

Daň z přidané hodnoty je stanovena procentem z ceny. Plátci daně mohou snížit svou daňovou povinnost o částku, kterou zaplatili oni sami ostatním plátcům DPH při koupi zboží.

Výše DPH v evropských zemích v roce 2004 (mimo EU)
Země Základní sazba daně (v %) Snížená sazba daně (v %)
Albánie 20 x
Bělorusko 20 10
Bosna a Hercegovina 241 nebo 182 121 nebo 82
Bulharsko 20 x
Chorvatsko 22 x
Island 24,5 14
Lichtenštějnsko 7,6 3,6
Makedonie 18 5
Norsko 24 12
Rumunsko 18 9
Rusko 18 10
Srbsko a Černá hora 17 x
Švýcarsko 7,6 2,3
Ukrajina 20 x

1) platí pro Bosnu a Hercegovinu
2) platí pro Republiku Srbskou

Albánie

Dani z přidané hodnoty podléhají v Albánii všichni dodavatelé zboží a služeb. Všechny právnické a fyzické osoby se musí registrovat na finančním úřadu. Sazba daně je jednotná ve výši 20 %.

Bělorusko

Platit nižší daň z přidané hodnoty ve výši 10 % mohou většinou zahraniční investoři nebo státem podporované společnosti. Ostatní platí daň z přidané hodnoty ve standardní výši 20 %.

Bosna a Hercegovina

V současné době v Bosně a Hercegovině neexistuje daň z přidané hodnoty, ale její funkci plní daň z obratu. Ve Federaci Bosny a Hercegoviny činí základní sazba 24 % a snížená sazba (uplatňuje se na potraviny) 12 %. V Republice srbské činí základní sazba daně 18 %, snížená sazba daně (také se uplatňuje na potraviny) činí 8 %. Služby jsou zdaněny na celém území státu jednotnou sazbou daně ve výši 12 %. Daň z přidané hodnoty má být zavedena v příštím roce dle standardů Evropské unie a její výše bude suplovat dosavadní daň z obratu.

Bulharsko

Každá osoba, fyzická či právnická, resident či nerezident, je povinna se zaregistrovat při dosažení ročního zdanitelného obratu více než 50 000 BGN se jako plátce DPH. Sazba daně z přidané hodnoty činí 20 %. Při dodávkách na vývoz se uplatňuje nulová sazba.

Chorvatsko

Daň z přidané hodnoty má v Chorvatsku pouze jednu sazbu ve výši 22 %. Na některé zboží a služby je však uvalena nulová sazba daně (např. léky, mléko, chléb či knihy). V současné době chorvatská vláda zvažuje její snížení.

Island

Základní sazba daně z přidané hodnoty činí 24,5 %, snížená sazba 14 % (je uplatňována na potraviny, noviny, televizní a radiové licence, knihy, hotelové služby, elektrickou energii apod.). Osvobozeny od daně z přidané hodnoty jsou zdravotní, poštovní a sociální služby.

Lichtenštejnsko

Díky nízkým daním je v Lichtenštejnsku zaevidováno mnoho mezinárodních firem, které ve skutečnosti operují v jiných státech. Daň z přidané hodnoty má tři sazby: základní 7,6 %, sníženou 3,6 % a super sníženou 2,4 %.

Makedonie

Daň z přidané hodnoty má dvě sazby – základní ve výši 18 % a sníženou ve výši 5 %. Dani z přidané hodnoty nepodléhají např. prodej a pronájem budov a bytů, poštovní služby, bankovní a finanční služby, kulturní služby, zdravotní a vzdělávací péče.

Norsko

Základní sazba DPH 24 % je uplatňována téměř na vše s výjimkou pro základní druhy potravin, u kterých je sazba pouze 12 %. Od 1. 1. 2004 vstoupila v platnost novela zákona o DPH, která zavádí třetí sazbu ve výši 6 % uplatňovanou ve vnitrostátní osobní dopravě.

Rumunsko

Snížená sazba DPH 9 % je aplikovatelná pro vstupenky do muzeí, historických památek, zoo, botanických zahrad a výstav, školní knihy a některé školní potřeby, noviny a časopisy, ortopedické potřeby, léky pro potřeby lidí a zvířat a ubytovací služby.

Rusko

V Rusku jsou stanoveny dvě sazby daně z přidané hodnoty: 18 % a 10 %. V některých případech lze uplatňovat nulovou sazbu daně. Nulová sazba daně je uplatňována u zboží vyváženého za hranice a u prací a služeb spojených s prodejem do zahraničí. Desetiprocentní sazba je uplatňována u potravin a dětského zboží, vzdělávacích knih a periodických tiskovin, u léků a výrobků pro lékařské využití.

Švýcarsko

Daň z přidané hodnoty je jednotná na celém území státu (u daní z příjmů to tak není, liší se kanton od kantonu) a činí 7,6 % (platí pro zboží i služby). Snížená sazba ve výši 2,3 % platí pro potraviny, nápoje, noviny, časopisy. Pro hotelnictví je stanovena zvláštní sazba DPH ve výši 3,5 %. Povinnost odvádět daň z přidané hodnoty mají firmy, když jejich výnos překročí celkem 75 000 švýcarských franků za rok.

Srbsko a Černá hora

V Černé hoře činí výše daně z přidané hodnoty 17 %, zatímco v Srbsku není daň z přidané hodnoty zavedena. Funkci DPH plní v Srbsku daň z obratu, jejíž výše je 20 %. Daň z přidané hodnoty má být co nejdříve zavedena a její výše má suplovat daň z obratu nebo být nepatrně nižší.

legislativni_zmeny_21

Ukrajina

Daň z přidané hodnoty je stanovena na 20 %. Rovněž zde lze uplatňovat řadu výjimek. Například prodej uhlí a elektrické energie není zatížen DPH. Osvobození od placení DPH se rovněž po dobu 5 let nevztahuje na společnosti, které vytváří více než polovinu svých příjmů ze zemědělské činnosti. Od placení DPH jsou mimo jiné osvobozeny dovozy tzv. kritického zboží.

Prameny:


Eurostat: "Struktur der Steuersysteme in der Europa“
Eurostat: Statistik kurz gefasst, Wirtschaft und Finanzen, 27/2004

Anketa

Souhlasíte s regulací výše DPH v Evropské unii?

Autor článku

Vydané knihy:. Evropská unie v otázkách a odpovědích (2002). Matematika zábavně a hravě (2002) . Sportovní matematika (2004) . Další publikační činnost: . Daně a právo v praxi (Aspi, a.s.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).