Hlavní navigace

Dovolenou si vyberte mezi mateřskou a rodičovskou. Je to nejvýhodnější

24. 2. 2016
Doba čtení: 2 minuty

Sdílet

 Autor: Shutterstock
Za absenci v práci kvůli mateřské dovolené se dovolená nekrátí, kvůli rodičovské už se krátí, musíte si proto dovolenou vybrat ještě před rodičovskou dovolenou.

V souvislosti s porodem a péčí o narozené dítě přísluší matce mateřská dovolená po dobu 28 týdnů; porodila-li zároveň 2 nebo více dětí, přísluší jí mateřská dovolená po dobu 37 týdnů. Mateřskou dovolenou žena nastupuje zpravidla od počátku šestého týdne před očekávaným dnem porodu, nejdříve však od počátku osmého týdne před tímto dnem.

Jenže vyčerpá-li maminka z mateřské dovolené před porodem méně než 6 týdnů, protože porod nastal dříve, než určil lékař, přísluší jí mateřská dovolená ode dne jejího nástupu až do uplynutí celkové doby mateřské dovolené, tedy základních 28 týdnů při porodu 1 dítěte nebo 37 týdnů při porodu 2 a více dětí. Vyčerpá-li však z mateřské dovolené před porodem méně než 6 týdnů z jiného důvodu, přísluší jí mateřská dovolená ode dne porodu jen do uplynutí 22 týdnů, popřípadě 31 týdnů, jde-li o matku, která porodila zároveň 2 nebo více dětí.

K prohloubení péče o dítě je zaměstnavatel povinen poskytnout matce a zaměstnanci na jejich žádost rodičovskou dovolenou. Rodičovská dovolená matce přísluší po skončení mateřské dovolené a otci od narození dítěte, a to v rozsahu, o jaký požádají, ne však déle než do doby, kdy dítě dosáhne věku 3 let.

Podle § 216 odst. 2 věty druhé zákoníku práce se doba čerpání mateřské dovolené a doba, po kterou zaměstnanec čerpá rodičovskou dovolenou do doby, po kterou je zaměstnankyně oprávněna čerpat mateřskou dovolenou, pro účely dovolené posuzuje jako výkon práce.

Naproti tomu rodičovská dovolená ženy a u muže po uplynutí doby, po kterou čerpá rodičovskou dovolenou, jež odpovídá době, po kterou je žena-zaměstnankyně oprávněna čerpat mateřskou dovolenou, se pro účely dovolené jako výkon práce neposuzuje. Naopak je dobou, v důsledku které může za podmínek uvedených v § 223 odst. 1 zákoníku práce dojít ke krácení dovolené za kalendářní rok.

Tip do článku - účto fakturace duben

Dovolenou vyčerpanou mezi mateřskou a rodičovskou dovolenou, tedy před nástupem rodičovské dovolené, není možné krátit z důvodu následného čerpání rodičovské dovolené. Zákoník práce to zakazuje v § 223 odst. 1 větě druhé.

Zpětně se za rodičovskou dovolená na zotavení nekrátí

Proto lze doporučit (a v praxi je to běžné, jen na to nesmíte zapomenout), aby matky nenastupovaly na rodičovskou dovolenou hned po skončení mateřské dovolené, ale využily svého práva dle § 217 odst. 5 zákoníku práce a požádaly zaměstnavatele o to, aby mohly bezprostředně po skončení mateřské dovolené čerpat řádnou dovolenou, na kterou jim vznikl nárok, a teprve poté nastoupily rodičovskou dovolenou.

Požádá-li matka svého zaměstnavatele o poskytnutí dovolené tak, aby navazovala bezprostředně na skončení mateřské dovolené, resp. zaměstnanec zaměstnavatele o poskytnutí dovolené tak, aby navazovala bezprostředně na skončení rodičovské dovolené do doby, po kterou je matka oprávněna čerpat mateřskou dovolenou, je zaměstnavatel povinen jejich žádosti vyhovět. Má to tu výhodu, že matky a zaměstnanci nepřijdou o tu část dovolené, kterou by jim jinak zaměstnavatel krátil po 100 a více zameškaných pracovních dnech čerpáním rodičovské dovolené v kalendářním roce. Zaměstnavatel totiž krátí dovolenou za prvých 100 takto zameškaných směn (pracovních dnů) o jednu dvanáctinu a za každých dalších 21 takto zameškaných směn (pracovních dnů) rovněž o jednu dvanáctinu.

Autor článku

Jsem právníkem. Věnuji se zejména pracovnímu a občanskému právu a souvisejícím oborům.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).