Hlavní navigace

Doklady dáme každému

11. 4. 2003
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

Osobní doklady jsou velmi citlivá věc. Zvláště doklady o příjmu a závazcích, které mohou být snadno zneužity nebo jen nevhodně použity. Jsou však potřeba k mnoha úkonům a ručení za úvěr je jedním z nich. Jak s nimi nakládá Všeobecná stavební spořitelna Komerční banky?

Čtenářská zkušenost:

Známí mě požádali, zda bych jim ručil na překlenovací úvěr 107 000 Kč u VSS KB na zakoupení bytu 2+1 od města, jehož tržní hodnota je min. 300 – 400 000 Kč. Chtěl jsem jim vyhovět, protože jsou to dobří známí a riziko je téměř nulové, neboť tím získají majetek min. trojnásobný. To jsem však netušil, co mne všechno čeká.

Nejprve jsem měl přinést potvrzení od zaměstnavatele o příjmu za poslední rok, průměrný plat za poslední 3 měsíce a výplatní pásky za poslední 2 měsíce. Výplatní pásky musely být opravdu za poslední dva měsíce, pokud bych přinesl za listopad a leden, půjčka by nemohla být poskytnuta. Tytéž doklady musela přinést i manželka. Pak jsme se dozvěděli, že musíme přinést přesnou kopii posledního daňového přiznání (2001) včetně všech příloh (nikoliv pouze vyjádření FÚ), kopii dokladu o zaplacení daní, bankovní informaci o sporožirovém účtu a splácení půjčky (máme ještě půjčku na 1,5 %, která je jištěna rodinným domem za 2 mil. Kč) a kopii smlouvy o půjčce. Za bankovní informaci jsme museli zaplatit 262 Kč u ČS.

Nevím, co nám ještě chybí, trvá to již třetí týden. Pokud všechny doklady nepřineseme do jednoho měsíce, musíme přinést nové, protože nesmějí být starší než jeden měsíc.

Přitom v bankovní informaci bylo uvedeno pouze, že půjčka je vedena jako standardní a že na sporožiru máme peníze v řádech… tisíců. Takže jsme museli ještě předložit další doklady o tom, jak velká je půjčka.

Mohu vám říci, že jednání byla velice nepříjemná, a pokud by se nejednalo o dobré známé, již bych odmítl a dál nepokračoval. Přitom se jedná o údaje naprosto důvěrné a pochybuji, že má spořitelna nárok všechny tyto informace požadovat. Pochopil bych to, kdyby se jednalo o větší částku nebo bychom měli nízké příjmy.

Mám následující dotazy:

1) Máte písemně zpracovaný materiál, jaké doklady jsou potřebné k poskytnutí půjčky, nebo se jedná pouze o iniciativu vašeho dealera? Pokud by naši známí výše uvedené věděli předem, zařídili by si překlenovací úvěr u jiné stavební spořitelny.

2) Je skutečně nutné požadovat bankovní informace, když se přesnější informace dají získat předložením dokladů rychleji a zadarmo. Nebylo by serioznější upozornit klienta předem, kolik bude muset za tyto informace zaplatit? Půjčka se tím prodražila známým o dalších 0,5 % z cílové částky.

3) Jaké garance poskytne VSS KB mně, když mám u ní peníze převyšující výše uvedenou půjčku? Nemusí mi odpovídat. Vím, že žádné.

4) Spořitelno, myslíte, že s tímto postupem máte šanci uspět v soutěži o Zlámanou grešli, do které vás chci přihlásit?

Vážený pane,
dovolte nám, abychom se vyjádřili k Vašemu dotazu ohledně zajištění úvěru. 

Děkuji vám za vaše vyjádření, ale pokud váš poradce pracoval skutečně podle vašich pracovních postupů, pak je mi líto vašich klientů. Pokud máte zpracované materiály, proč je neposkytnete také klientům?

Záleží také do jakých nesmyslných detailů se vaše pokyny dodržují. Např. nestačilo, že jsem musel přinést kopii 16 stran daňového přiznání za rok 2001, s razítkem finančního úřadu na každém listu, ale dodatečně jsem musel přinést i 2 přílohy, což bylo potvrzení zaměstnavatele o příjmu za rok 2001 a potvrzení penzijního fondu o slevě na dani!

Co se týče bankovní informace o půjčce, přinesl jsem doklady, které na haléř dokladovaly, že již 15 let pravidelně platím 1000 Kč měsíčně, včetně výpisu o konečném zůstatku. Mohlo to být během 5 min. vyřízeno. To ale nestačilo, musel jsem osobně zajít do banky, dát si písemnou žádost o bankovní informaci, zaplatil jsem 262 Kč a za 14 dní mi přišlo vyjádření, že úvěr je standardní (nic o tom, kolik platím a kolik zbývá).

Asi vrcholem vaší neprofesionality, přímo za hranicí zákona, je vaše práce s informacemi, které jsem vám poskytl. Vzhledem k tomu, že výše platu je v dnešní době soukromou věcí, měli jsme dohodu s vaším pracovníkem, že s veškerými doklady bude nakládat tak, aby je ani naši známí neviděli, což nám s pochopením slíbil. Ani nás už nepřekvapilo, když nám naše výplatní pásky přinesli zpět právě naši známí! Když jsem se informoval, co si o tom mám myslet, tak mi bylo sděleno, že přímo z vašeho ústředí zaslali všechny doklady žadatelům o půjčku, včetně našich výplatních pásek. To skutečně nemá chybu.

Trestní oznámení na vás podávat nebudu, ani necítím pocit křivdy nebo zášť. Je mi vás pouze opravdu líto a lituji i vaše klienty, ke kterým zatím také patřím. Doufám, že ne dlouho. Rozhodně nebudu u vás žádat o žádný úvěr a nedoporučím to ani nikomu dalšímu.

xxx [autor si nepřeje být jmenován], Vamberk
(text prošel redakční úpravou)

Vyjádření VSS KB

Vážený pane xxx [autor si nepřeje být jmenován],

stavební spořitelna zodpovídá za vklady klientů, a proto je povinna při poskytování úvěrů z klientských zdrojů postupovat obezřetně a úvěr poskytnout pouze za předpokladu zajištění jeho návratnosti. Podává-li klient či jiný účastník úvěrového vztahu daňové přiznání, ověřují se nejen příjmy, ale i závazky (zda nejsou po lhůtě splatnosti, bezdlužnost apod). Obdobně, splácí-li účastník jiný úvěr, požadují banky bankovní informaci o jeho platební morálce, plnění dalších podmínek úvěrové smlouvy, zůstatku závazku a dále informaci, zda úvěr není restrukturalizován.

Vámi uvedené informace jsme pečlivě prověřili a zjistili jsme, že ke zdržení došlo především tím, že jste potřebné doklady předkládal postupně, přestože jste byli Vy i klient podrobně informováni, co vše je třeba doložit. Bohužel, což nás velice mrzí, došlo k chybě a nedopatřením byly vráceny doklady ručitele žadateli, za což se Vám hluboce omlouváme. V ostatních bodech jednání nebyla shledána pochybení.

Kompletní žádost o úvěr byla předána ke zpracování 3. března, 12. března byly vyhotoveny úvěrové smlouvy a 25. března byl úvěr vyplacen a věřím, že klient byl s jednáním naší spořitelny spokojen.

PhDr. Hana Vaněčková
tisková mluvčí
Všeobecná stavební spořitelna Komerční banky, a.s.

Redakce

Tabulka č. 915
Vyžádat si množství dokladů o příjmech, platební morálce, bezúhonnosti a jiné stavební spořitelna od ručitele samozřejmě může. To, že neposkytne seznam požadovaných dokumentů včetně všech příloh, je nedostatek, ovšem v porovnání s dalším pochybením zanedbatelný. Předat citlivé osobní dokumenty neoprávněné osobě, navíc proti výslovnému přání ručitele, je důvod, proč udělujeme Všeobecné stavební spořitelně Komerční banky Zlámanou grešli. Jsme rádi, že spořitelna chybu uznává a panu xxx [autor si nepřeje být jmenován] se omluvila.

Zajímá vás, kdo již získal naše ocenění? Podívejte se na Zlámaná grešle / Zlatý dukát.

Máte také nějakou špatnou zkušenost? Nebo chcete naopak někoho pochválit? Příspěvek do nové rubriky Měšce můžete zasílat i vy! Tešíme se na ně na adrese redakce@mesec.cz, autor každého zveřejněného zážitku od nás navíc obdrží tričko s logem Měšce. Ti z vás, kteří do konce roku pošlou nejvíce zkušeností, případně nejzajímavější příspěvek, se kromě toho mohou těšit na zajímavé dárky.

skoleni9_11

Pro finanční instituci, jíž se ohlas týká, bude mít vaše zkušenost trvalé následky. Za kladný ohlas jí totiž redakce jménem čtenářů udělí „zlatý dukát“, záporný ohlas bude oceněn „zlámanou grešlí“.

Každá instituce, které se čtenářská zkušenost týká, přitom přímo v článku dostane prostor pro vyjádření. Jakým způsobem jej využije – zda k omluvě, poděkování, osvětlení situace či jinak – je plně na jejím uvážení. Takže – vzhůru do toho!

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).