Hlavní navigace

Co dělat, když krachuje banka?

12. 10. 2016
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: Shutterstock
Co se děje, když krachuje banka, a jak bude probíhat výplata vkladů klientům ERB Bank?

Včera Česká národní banka (ČNB) oznámila, že ERB bank není schopna dostát svým závazkům. Zároveň to 11. října oznámila také Garančnímu systému (původně Fond pojištění vkladů), který vbrzku zahájí výplaty klientům banky.

Pikantní na tom všem je reakce ERB banky, vydaná v ten samý den:

ERB bank sděluje, že má dostatečné množství likvidních finančních prostředků pro průběžné plnění závazků vůči klientům. Výplata vkladů byla pozastavena pouze v důsledku dočasného opatření orgánu státní správy, který tak učinil z důvodu prověřování informací o některých transakcích dle § 20, odst. 7, zák. č. 253/2008 Sb.

Od března 2016 na základě opatření České národní banky jedinými operacemi ERB bank, a.s. jsou výplaty vkladů klientům a krátkodobé depozitní vklady v ČNB. Banka tak doufá, že do konce tohoto týdne budou všechny otázky vyřešeny a banka bude zase mít možnost vyplácet vklady klientům.

ERB bank prohlašuje, že veškeré prostředky klientů budou znovu přístupné dle uzavřených smluv ihned po zrušení dočasných opatření. Bohužel se tato opatření týkají i všech bankovních karet vydaných ERB bank.

Ještě den před oznámením centrální banky operátorky informační linky ERB bank klienty ujišťovaly o tom, že pobočky peníze nevyplácí kvůli technickým potížím. 11. října už byly podle informací serveru Měšec.cz, které má od klienta banky, zablokované platební karty a nebylo možné odeslat peníze z účtu příkazem k úhradě.

Ruská banka si přitom donedávna mohla získat své klienty třeba kvůli jednomu z nejvyšších zhodnocení na termínovaných vkladech (ve srovnání s bankami), dobrými kurzy u platebních karet a levnými a rychlými platbami do Ruska.

Peníze do 7 pracovních dnů

Peníze nesolventní ERB bank bude vyplácet Garanční systém finančního trhu. Očekává se, že výplaty náhrad vkladů se vyšplhají asi do výše 3,6 mld. Kč.

Vyplácet se budou náhrady pohledávek z vkladů fyzickým i právnickým osobám maximálně do ekvivalentu částky 100 000 eur za součet vkladů. Kurz ČNB, kterým přepočítala hodnotu 100 000 eur byl 27,02 CZK/EUR, takže hodnota limitu je 2 702 000 Kč.

Garanční systém nejpozději do 19. října na svém webu (a profilu na Facebooku) zveřejní přesný den zahájení výplat. Musí to být ale nejpozději do 7 pracovních dnů ode dne, kdy ho centrální banka informovala o nesolventnosti ERB bank (tedy nejpozději do 20. října).

Výplata institucionálních vkladů se musí zahájit nejpozději do 15 pracovních dnů od rozhodného dne, tedy do 2. listopadu, a zvýšené náhrady pak do 4 měsíců od rozhodného dne, tedy do 11. února 2017.

Peníze bude vyplácet Česká spořitelna nebo MONETA Money Bank (rozhodne minitendr, o jehož výsledku bude Garanční systém informovat na svém webu). Klienti banky s sebou musí mít jen občanský průkaz. Pokud si nemůžete přijít pro náhradu osobně, musíte svého zástupce vybavit plnou mocí.

Právnické osoby se musí prokázat originálem, úředně ověřenou kopií nebo elektronicky podepsaným platným výpisem z Obchodního / jiného veřejného rejstříku ne starším 1 měsíce a průkazem totožnosti osoby, která je zástupcem. U zvýšených náhrad je potřeba podat žádost.

Když banka krachuje

Finanční produkty jsou pojištěny ze zákona do ekvivalentu 100 000 eur na jednoho klienta u jedné instituce. Při výpočtu náhrady se sčítají všechny pojištěné vklady jedné osoby u dané instituce vč. úroků. Náhrada činí 100 % tohoto souhrnu vkladů, max. ale do uvedeného limitu ekvivalentu 100 000 eur.

Pojištění kryje vklady fyzických a právnických osob vedené v bankách, stavebních spořitelnách a družstevních záložnách v české nebo cizí měně, a to včetně úroků.

Výjimečně lze od letošního roku vyplatit i vyšší náhradu (max. o 100 000 eur), například pokud se jedná o náhrady vkladů prostředků z prodeje nemovitostí k bydlení, vypořádání společného jmění manželů při rozvodu, pojistného plnění (pro případ úrazu, nemoci, invalidity nebo smrti), dědictví, jednorázového vyrovnání z penzijního připojištění nebo spoření, odstupného při propuštění ze zaměstnání apod.

Automaticky pojištění podléhají tyto vklady:

 • běžné účty,
 • spořicí účty,
 • termínované vklady,
 • vkladové účty, 
 • vkladní knížky,
 • vklady územního samosprávného celku, jen pokud jeho daňové příjmy nepřesahují částku 500 000 eur a pokud splní další podmínky stanovené zákonem.

Pojištění vkladů naopak nekryje:

 • směnky a další cenné papíry (např. akcie, dluhopisy, podílové listy),
 • vklady bank (mezibankovní vklady), spořitelních a úvěrních družstev, obchodníků s cennými papíry, finančních institucí (např. investičních společností, penzijních společností), pojišťoven, zajišťoven a zdravotních pojišťoven. Pojištění vkladů se tedy nevztahuje na důchodové spoření, doplňkové penzijní spoření, životní pojištění a kapitálové pojištění,
 • vklady státu,
 • podřízené dluhy (vklady, které je pojištěná instituce oprávněna zčásti zahrnout do svého kapitálu),
 • předplacené platební karty nespojené s účtem (např. Blesk peněženka, Cool karta, Napka, my paysafecard apod.),
 • pohledávky z vkladů, které pocházejí z úmyslně spáchaného trestného činu legalizace výnosů z trestné činnosti, pokud nebyly zajištěny ve prospěch obětí,
 • členské vklady členů družstevních záložen.

Vklady na pobočkách zahraničních bank se sídlem v EU (u nás např. ZUNO BANK, mBank, ING Bank) spadají pod systém pojištění vkladů země, kde má sídlo mateřská banka. V EU je minimální úroveň pojištění vkladů jako v ČR 100 %, maximálně 100 000 EUR. V případě krachu takové banky vyplatí náhradu český Garanční systém na základě pokynů provozovatele systému pojištění vkladů v zemi, kde má mateřská společnost sídlo. Seznam poboček zahraničních bank se sídlem v EU působících na našem území najdete na webu Garančního systému.

FIN21

Garanční systém v ČR náhrady vyplatí nejdříve 7 pracovních dní ode dne, kdy mu Česká národní banka oznámí, že daná instituce není schopna dostát svým závazkům.

Informace o výplatách náhrad najdete kromě médií i na webu Garančního systému a nesolventní instituce, kam je vyvěšuje likvidátor.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).