Hlavní navigace

Do banky před koncem roku utíkejte včas

15. 12. 2005
Doba čtení: 7 minut

Sdílet

Závěr roku je spojen s každoročně se opakujícími platbami, které nesmíte propást - stavební spoření, penzijní připojištění... Jaký poslední termín lze využít k zadání platebních příkazů, aby platba došla ještě letos? A která forma podání příkazu je časově nejvýhodnější?

V souvislosti s koncem roku je třeba myslet na to, že každá banka stanovuje svoje vlastní termíny pro zadání platebních příkazů. Chceme-li, aby naše transakce byly zúčtovány ještě ve stávajícím roce, musíme tyto termíny respektovat. Protože 30. prosince připadá na pátek, je to i poslední provozní den většiny bank. Přesto však s převody u některých z nich nemůžeme čekat až na „poslední ámen“.

Zákon určuje termín pro tuzemské korunové platby mezi bankami tak, že platba musí být bance příjemce předána nejpozději následující pracovní den po dni podání příkazu a následně nejpozději následující pracovní den po obdržení připsána na jeho účet. Proto jsou také termíny zúčtování mezi bankami omezeny provozem clearingového centra České národní banky a jsou stanoveny dříve než termíny pro vnitřní platby v bance.

Termín pro zúčtování plateb do zahraničí se prodlužuje o zpracování v korespondenčních bankách nebo o případné státní svátky v jednotlivých zemích. V Japonsku je například svátek už den před štědrým dnem, 27. prosince zase slaví Britové, Irové, Kanaďané, Australané nebo Chorvaté. Proto banky většinou doporučují tyto platby provést ještě před vánočními svátky. Vítězem soutěže o nejposlednější možné podání příkazu jsou ale obecně platby provedené přes nástroje přímého bankovnictví.

Termíny pro zpracování platebních příkazů před koncem roku
Banka V rámci banky Mezi bankami Zahraniční
pobočka elektronicky pobočka elektronicky
Česká spořitelna 30.12. 31.12. 8 hod 28.12. 28.12. 30.12.
Komerční banka 30.12. v 11 hod 30.12. ve 20.30 hod 28.12. v 13 hod 28.12. ve 20.30 hod 28.12. ve 13 hod
ČSOB 30.12. ve 12 hod 30.12. v 18 hod 29.12. ve12 hod 29.12. v 18 hod 28.12. v 10 hod
GE Money Bank 30.12. v 11 hod 30.12. v 18 hod 29.12. 30.12. v 9 hod 29.12. ve 12 hod
Poštovní spořitelna 27.12. 30.12. ve 14 hod 22.12. 28.12. v 18 hod 27.12.
Citibank v 15 hod v 16.30 hod v 9 hod v 9.30 hod 27.12. ve 13 hod
Raiffeisenbank 30.12. v 15 hod 30.12. v 18 hod 28.12. v 15 hod 28.12. v 18 hod v 11hod
Živnostenská banka 30.12. v 17 hod 30.12.v 13.20 hod 29.12. v 17 hod 30.12. v 13.20 hod 27.12. v 11 hod
Volksbank 30.12. v 10 hod 30.12. v 10 hod 30.12. v 10 hod 30.12. v 10 hod 28.12.
PPF Bank 30.12. 30.12. v 11hod 29.12. v 11 hod 29.12. v 16 hod 22.12.
Oberbank 30.12. v 12 hod 30.12. v 15 hod 28.12. v 12 hod 28.12. v 15 hod 30.12. v 10 hod
WSPK v 12 hod ve 14 hod v 12 hod ve 14 hod ve 12 hod

Citibank ani WSPK neuvedly přesná data, pouze hodiny, s nutností zohlednění doby zpracování příkazů. V rámci banky je platba zaúčtována týž den, mezi bankami jsou to standardně dva pracovní dny.

Česká spořitelna

Pokud mají být transakce ze sporožirového účtu připsány na účet příjemce ještě v roce 2005, musíte je zadat na přepážce nejpozději do konce otevírací doby 30. prosince, stejně jako chcete-li vybrat nebo uložit hotovost. Transakce provedené přes sběrný box má svůj limit tentýž den, ale již v poledne. Neuvěřitelné, ale příkaz provedený přes Servis 24, tedy přes telefon nebo internet, lze zadat ještě na Silvestra v osm hodin večer. To byly termíny pro vnitřní zúčtování v bance.

Chcete-li peníze zaslat do jiné banky, budete muset do banky nejpozději 28. prosince. Zúčtování platební příkazů k inkasu banka provádí ještě 29. prosince, resp. 27. prosince v případě inkasa na vrub účtu u jiné banky. Platby do zahraničí banka zpracuje ještě, podáte-li je 30. 12. (přes Servis 24 jen do 14 hodin), ale doporučuje raději termín 23. 12.

Komerční banka

KB má poslední pátek před koncem roku zkrácený provoz jen do 13 hodin na všech svých pobočkách a od toho se také odvíjí vaše možnosti na provedení posledních transakcí. Platby v rámci banky lze zadat ještě 30. prosince – na pobočce je to s výše uvedeným omezením provozní doby pouze do 11 hodin, přes přímé bankovnictví je deadline ve 20 hodin 30 minut.

Příkazy do jiné banky mají ještě dřívější lhůtu – 28. prosince do 13 hodin u příkazů předaných na pobočce a tentýž den do 20.30 hodin přes přímé bankovnictví. Samoobslužné boxy se v KB uzavírají už 27. 12., resp. 29. 12. ve 13 hodin pro platby v rámci banky.

Zahraniční platební styk je omezen na středu 28. prosince do 13 hodin, ale využijete-li přímé bankovnictví, termín se vám o den prodlouží (29. 12. do 12 hodin). Příkazy k urgentním platbám do zahraničí v korunách, CHF, EUR, GBP a USD musí být podány na pobočce nejpozději 30. prosince 2005 do 10,00 hodin a s využitím služeb přímého bankovnictví je to možné týž den v pozdějších hodinách. Jednotlivé časové uzávěrky se liší podle měn. Pro CZK a CHF je to 10,00 hodin a v případě EUR, GBP, USD je to 12,00 hodin.

ČSOB

V tuzemském platebním styku má ČSOB pouze platby do jiné banky omezeny datem 29. prosince (s využitím boxu dokonce 28. 12.) do 12 hodin v písemné nebo 18 hodin v elektronické podobě. Jinak jsou termíny standardně nastaveny na poslední pracovní den, tedy 30. 12. V týž den lze provést i prioritní platby do jiných bank, nejpozději však do 9.30, resp. 10.30 při elektronickém zadávání.

Nedokumentární a dokumentární platby do zahraničí banka zpracuje, podáte-li je buď na pobočce nejpozději do 28. prosince do 10 hodin, anebo přes elektronické bankovnictví týž den do 14 hodin.

GE Money Bank

Podobné termíny jsou nastaveny v GE Money bank, kde můžete příkaz do jiné banky provést u přepážky 29. prosince, nebo do 9 hodin následujícího dne s využitím přímého bankovnictví (Telefon Banka, Internet Bank, Mobil Banka, BankKlient). Poslední pracovní den lze zadat platby na účty vedené u GE Money bank – na pobočce do 11 hodin a přes přímé bankovnictví do 18 hodin.

Zahraniční hladké platby musí být podány do 29. prosince do 12.00 a dokumentární do konce pracovní doby.

Poštovní spořitelna

Krátké termíny má PS pro platby na pobočce – musíte je zadat 27. prosince a ještě dříve, dokonce 22. prosince, mají-li jít peníze na účet jiné banky. Elektronická forma nabízí pozdější datum, a to 28. prosince do 18 hodin u plateb mimo banku a 30. prosince do 14 hodin v rámci banky.

Stejně tak zahraniční příkazy musíte podat nejpozději do 27. prosince, je-li to na pobočce, nebo o den později v elektronické podobě.

Citibank

V Citibank můžete platby na přepážce nebo přes telefon provést poslední pracovní den do 15 hodin, přes internet ještě o hodinu a půl později. Cut off time pro platby do jiné banky je v 9 hodin, resp. v 9.30 přes internet. Pro cizoměnové platby doporučuje Citibank 23. prosinec, popřípadě 27. prosinec do 13 hodin.

Raiffeisenbank

Pokud chcete mít záruku, že platba do jiné banky bude připsána na účet příjemce ještě v tomto roce, musíte standardní platební příkaz předat na přepážce pobočky nejpozději do 28. prosince do 15 hodin nebo jej vhodit do sběrného boxu do 27. prosince, popřípadě zadat elektronicky do 28. prosince do 18 hodin.

Termín pro poslední den přijetí a zpracování zahraničních platebních příkazů je standardní, to znamená odchozí platby v papírové podobě do 11 hodin a všechny druhy elektronických kanálů do 12 hodin.

Živnostenská banka

Banka zpracovává urgentní převody podané přes všechny kanály ještě 30. prosince. Papírové příkazy můžete podat do 17 hodin, elektronické do 13.20 hodin a urgentní převody jiným peněžním ústavům do 12 hodin.

Běžné zahraniční příkazy v papírové formě banka převezme ještě 27. prosince do 11 hodin. Po předchozí dohodě lze ještě 28. prosince v 15 hodin provést tzv. expresní převody.

Volksbank

Příjem tuzemských plateb je v papírové i elektronické podobě u Volksbank stejný, a to 10 hodin 30. prosince. Stejný termín platí také pro příjem zahraničních plateb, aby vám je banka připsala ještě letos. Standardní platby do zahraničí je nejlépe poslat už před svátky, ale nejpozdější termín pro připsání na účet příjemce do konce roku je 28. prosince.

PPF Banka

Nejpozději do 11 hodin 29. prosince je třeba podat platební příkazy u PPF Bank. Na platby v rámci banky máte ještě o jeden den navíc. Zúčtování plateb v cizí měně musíte ale provést už 22. prosince nebo 29. prosince, má-li příjemce účet u PPF Bank.

Elektronické příkazy se mohou podávat do 11 hodin ještě 30. prosince, ale na účet v jiném peněžním ústavu je to pouze do 16 hodin předchozího dne. Pozor, příkazy k úhradě odeslané po uvedeném termínu nebo vložené s datem splatnosti 30. 12. 2005 budou bez náhrady zrušeny, tzn. že nebudou odeslány ani v dalším možném termínu.

Oberbank AG

Podle podmínek Oberbank se převod na přepážce banky musí uskutečnit 28. prosince, a to do 12 hodin. U elektronicky uskutečněných převodů je limit 15 hodin. Pokud klient banky uskuteční převod po tomto termínu, je pravděpodobné, že jej příjemce obdrží již v novém roce.

Tip do článku - účto fakturace duben

Pro převod v rámci banky lze transakci uskutečnit ještě poslední pracovní den, v pátek 30. prosince do 12 hodin.

WSPK

Tuzemské platby jsou ve WSPK standardně zpracovány při předání na přepážce do 12 hodin a přes e-banking do 14 hodin. Zahraniční platbu, jak podanou pomocí tiskopisu, tak elektronického bankovnictví, lze provést maximálně do 12 hodin. Ovšem k těmto informacím je třeba zohlednit výše uvedené podmínky pro zúčtování plateb jak mezi bankami, tak i v zahraničním platebním styku, a od toho si odvodit možná data. Banka je konkrétně neuvedla.

Anketa

Necháváte platební příkazy až na poslední chvíli?

59 %
41 %
Odpovědělo 17 čtenářů.

Autor článku

Absolventka Fakulty národohospodářské VŠE v Praze, obor hospodářská politika.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).