Hlavní navigace

Na vrácení zboží máte nárok!

16. 12. 2005
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

Nakupujete přes internet nebo se k tomu chystáte? Víte, že máte nárok na vrácení zboží bez udání důvodu? Ano? Jsou ale obchodníci, kteří to "nevědí"! Pokud si zboží převezmete osobně, tvrdí, že na to nemáte nárok. A ČOI? Ta jim dává za pravdu. Ale...

Zhruba před měsícem jsem zažil zkušenost s internetovým nákupem, o které si myslím, že se stojí za to o ní podělit. Počátkem listopadu jsem si přes e-shop firmy Alzasoft (www.alzasoft.cz) objednal počítačovou myš, kterou jsem následně došel zaplatit a vyzvednout osobně. Vše bylo v pořádku až do okamžiku, kdy jsem ji doma vyzkoušel a zjistil, že mi silně nevyhovuje, a rozhodl se využít možnosti vrácení zboží bez udání důvodu, o kterém jsem byl přesvědčen, že mi zákon umožňuje.

Konkrétně se jedná o § 53 odst. 7 zákona. č. 40/1964 Sb., jehož znění je následující:

Byla-li smlouva uzavřena při použití prostředků komunikace na dálku, má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit do 14 dnů od převzetí plnění. V případě, že dodavatel nepředal spotřebiteli informace, které je povinen předat písemně nebo jiným obdobným způsobem podle ustanovení odstavců 4 a 6, činí tato lhůta pro odstoupení 3 měsíce od převzetí plnění. Jestliže však jsou informace řádně předány v jejím průběhu, dochází k ukončení tříměsíční lhůty a počíná od té doby běžet lhůta čtrnáctidenní.

Když jsem došel do firmy Alzasoft, byl jsem nemile překvapen. Pokud si zboží vyzvednu osobně údajně nenastává situace, o které tento zákon mluví. Po argumentaci, že zákon hovoří o „uzavření objednávky“ a nikoliv o převzetí mi bylo řečeno, že tím, že dám zboží do košíku v e-shopu a ten následně odešlu, žádnou objednávku vlastně neuzavírám. To už samo o sobě je přinejmenším podivné vzhledem k tomu, že v obchodních podmínkách firmy Alzasoft stojí:

Objednávat je možno následujícími způsoby:

  • prostřednictvím elektronického obchodu na www.alzasoft.cz (dále jen „e-shop“)

Prodávající doporučuje kupujícímu provádět objednávky přes elektronický obchod nebo písemnou formou…

[…]

Přijaté objednávky jsou závazné a lze je zrušit pouze se zaplacením storno poplatku, jehož výše je 20 % z ceny objednaného zboží.

Celá kauza pokračovala tak, že jsem byl odeslán na servisní oddělení, kde bylo zkontrolováno, zda je myš v pořádku, a následně mi byly vráceny peníze se storno poplatkem 200 Kč za to, že jsem použil baterie, které se dodávají k myši, na to, abych ji vyzkoušel. Obchodník mě ještě upozornil, že mám štěstí, že myš stála více jak 300 Kč, protože jinak by mi peníze nevrátili vůbec.

Rozhodl jsem si celou záležitost vyjasnit a zaslal dotaz na Českou obchodní inspekci (ČOI) a Sdružení obrany spotřebitelů (SOS), kde jsem jim celou kauzu podrobně popsal a požádal je o vyjádření.

Vyjádření ČOI (České obchodní inspekce):

Pokud si „na dálku“ pouze zboží vybíráte, ale kupujete a platíte v obchodě, tj. klasicky, pak se na tento způsob prodeje možnost vrácení zboží bez vady do 14 dnů bez udání důvodu (viz příloha) nevztahuje. Ovšem pokud na vrácení přistoupí prodávající (jako služba zákazníkovi), nemůže vám vrátit méně, než jste zaplatil. Storno poplatek může účtovat, pokud vás o něm předem informoval (tj. v rámci informace o podmínkách nákupu).

Vyjádření SOS (Sdružení obrany spotřebitelů):

Uvedený postup je poměrně častý. Jedná se o svérázný výklad zákona ze strany internetových obchodů, ačkoli toto jednání nemá v zákoně oporu. Odstoupení od smlouvy ve 14 denní lhůtě je možné na základě § 53, odstavce 7 občanského zákoníku při uzavření kupní smlouvy jedním z prostředků komunikace na dálku. Kupní smlouva je uzavřena již při objednávce a způsob zaplacení nebo převzetí zboží není rozhodující. Máte tedy právo odstoupit od smlouvy a firma není oprávněna žádat jakýkoli storno poplatek, odstoupení od smlouvy je vaše zákonné právo. Při odstoupení od smlouvy jsou si strany povinny vrátit veškeré vzájemné plnění, tedy vy musíte vrátit věc se všemi součástmi a prodejce celou zaplacenou částku.

Obraťte se znovu na prodejce a žádejte zpět uvedený storno poplatek. Zároveň můžete o postupu prodávajícího informovat ČOI. Problémy s uvedenou firmou jsou v poradně SOS poměrně časté.

ČOI tedy tvrdí, že nárok na vrácení zboží bez udání důvodu v tomto případě není, SOS tvrdí, že je. Obě organizace se shodují alespoň v tom, že pokud už se obchodník rozhodne peníze zákazníkovi vrátit, nemá právo si účtovat storno poplatky, o kterých nebyl zákazník předem informován. Zaslal jsem vyjádření SOS České obchodní inspekci a obráceně a čekal, co se dozvím.

Odpověď Sdružení obrany spotřebitelů byla v zásadě opakováním předchozího a podtržením, že si stojí za svým. Naproti tomu vyjádření ČOI bylo zajímavější:

Pokud jde o rozdílný výklad konkrétního § 53 občanského zákona, k tomu není oprávněno ani Sdružení na obranu spotřebitelů, ani ČOI. V obou případech jde pouze o odlišný právní názor, na který má právo sdružení i kontrolní orgán, a rozhodnout v této záležitosti (tedy odpovědět na váš dotaz, kdo se mýlí a v čem), je oprávněn jedině soud. Chcete-li mít v této záležitosti jasno, budete se muset na něj obrátit.

Vzal jsem vážně doporučení ČOI a zaslal žádost o právní výklad Josefu Aujezdskému ze serveru eAdvokacie.cz – on-line právního poradenství advokátní kanceláře Mgr. Daniela Maška, kterému jsem celou kauzu zevrubně popsal. Jeho odpověď byla následující:

Na základě ustanovení § 53 odst. 7 zákona. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit, byla-li smlouva uzavřena při použití prostředků komunikace na dálku, a to do 14 dnů od převzetí plnění. Rozhodným pro právo odstoupit od smlouvy je tedy způsob uzavření smlouvy, nikoliv způsob předání zboží. Je samozřejmé, že k předání zboží, musí dojít v každém případě klasickou, tedy neelektronickou cestou. Pro právo spotřebitele od smlouvy odstoupit tak není rozhodné, zda k předání došlo poštou, využitím třetí osoby jako zasilatele, či tak, že si kupující zboží vyzvedne osobně.

Ke způsobu uzavírání smluv prostřednictvím webových aplikací uvádíme, že nabídku prodávajícího na webových stránkách nelze považovat z právního hlediska za návrh k uzavření smlouvy, a to pro nedostatečnou adresnost. Návrhem k uzavření smlouvy je tedy až objednávka spotřebitele (dle § 43a občanského zákoníku) s tím, že proces uzavírání kupní smlouvy je dokončen okamžikem, kdy potvrzení objednávky ze strany prodejce je doručeno kupujícímu – spotřebiteli (nejčastěji je toto potvrzení zasíláno elektronickou poštou). Pokud dojde k uzavření smlouvy tímto způsobem, jedná se tedy o uzavření smlouvy při použití prostředků komunikace na dálku ve smyslu ustanovení § 53 odst. 7 a spotřebitel má právo od smlouvy odstoupit. V naší praxi jsme se setkali vždy s případy, kdy společnost Alzasoft a.s. tato zákonná ustanovení nakonec respektovala.

Dodávám tedy, že nákup v e-shopu firmy Alzasoft probíhá v zásadě způsobem výše popsaným (zboží uložíte do košíku, vyplníte fakturační údaje a na váš e-mail vám přijde potvrzení objednávky). Tedy bych měl mít právo od smlouvy odstoupit.

V zásadě lze tedy říci že, pokud nákup v internetovém obchodě proběhne způsobem, který popisuje Josef Aujezdský ve své odpovědi, máte nárok na vrácení zboží bez udání důvodu. Jenom vám hrozí, že se tohoto nároku budete muset občas domáhat soudní cestou. Přál bych vám, abyste se nikdy do podobné situaci nedostali, a pokud snad ano, aby vám tato zkušenost pomohla se v celé situaci lépe orientovat. Obzvláště po Vánocích by mohlo být trochu rušno, přeci jenom ne každý dárek vždy vyjde tak, jak má…

Kdy musíte nakoupit nejpozději, aby vaše dárky přišly před Vánoci? A kolik vás budou stát různé druhy dopravy? Čtěte v článku Vánoční dárky přes internet – stihnete to?

Měl/a jste někdy problémy s vrácením zboží ve 14denní lhůtě?

Byl pro vás článek přínosný?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).