Hlavní navigace

Deset rozdílů při online sjednání smlouvy přímo u spořitelny a přes prostředníka

28. 12. 2010
Doba čtení: 8 minut

Sdílet

 Autor: 21971
Vyplatí se stavební spoření sjednat online přímo u spořitelny nebo přes online zprostředkovatele? Když dostanete nabídku do e-mailové schránky, porovnejte si ji i u banky, co ji nabízí.

O tom, že stavební spoření přestává být jednou z nejvýhodnějších forem ukládání peněz, už dnes po zásazích vlády nikdo nepochybuje (viz níže odkazované další články). Není proto divu, že se stavební spořitelny a jejich zástupci snaží získat klienty všemi možnými způsoby. Klientům jsou slibovány nejrůznější výhody, slevy, bonusy a podobně, případně možnost uzavření smlouvy online. Problémem je, že ne vždy jsou sliby o těchto „výhodách“ podávány pravdivě a často se u stejného produktu nejen tyto informace, ale i podmínky uzavření smlouvy liší.

Jako příklad může sloužit např. Raiffeisen stavební spořitelna (RSTS) a její nabídka prostřednictvím služby Hellomobile. Uživatelům této služby byla v prosincových dnech rozeslána na první pohled docela zajímavá nabídka s možností uzavření smlouvy o stavebním spoření u Raiffeisen stavební spořitelny a to online, bez nutnosti navštívit spořitelnu. Více: Stavební spořitelny bojují o klienty. Zvyšují úroky, odpouštějí poplatky

Internetové formuláře pro uzavření online smlouvy o stavebním spoření s Raiffeisen stavební spořitelnou se liší podle toho, zda přistupujete přímo na stránky RSTS nebo přes stránky Hellomobile.

O co jde konkrétně aneb najdi 10 rozdílů

1) V nabídce Hellomobile je kromě jiných dárků (termohrnek, 250 Kč) slibována také odměna, označovaná jako finanční bonus, případně jako úroková prémie ve výši 1000, případně 1500 Kč. Na rozdíl od výše uvedeného termohrnku a 250 Kč (od Hellomobile) jde o odměnu, kterou můžete získat i při sjednání smlouvy přímo na stránkách stavební spořitelny. Přestože jde o stejnou prémii u stejného produktu, z informací uvedených na stránkách Hellomobile a Raiffeisen se podmínky liší. Podmínkou připsání této prémie je cílová částka minimálně 200 000 a zůstatek na účtu k 31.1.2011 ve výši 10 000, resp. 20 000 Kč (podle toho bude výše bonusu činit 1000, resp. 1500Kč).

2) Větším problémem je však to, že informace zprostředkovatele Hellomobile a stavební spořitelny se neliší pouze v této maličkosti, ale i samotné podstatě slibované prémie. Hellomobile tuto prémii označuje jako finanční bonus (úroková prémie), kdežto na stránkách stavební spořitelny je tato prémie označena jako mimořádná sleva na vstupní úhradě. U tohoto rozdílu už přestává legrace, poněvadž nejde o pouhé hraní se slovíčky, ale začíná jít o peníze. Vstupní úhrada totiž činí dle podmínek stavební spořitelny 0,5 % z cílové částky. Pokud tedy klient uzavře přes Hellomobile smlouvu o stavebním spoření na cílovou částku 210 000 Kč, činila by tato vstupní úhrada 1050 Kč. Pokud by tento klient vložil na účet v lednu 2010 vyšší částku, aby splnil podmínku zůstatku k 31.1.2011 ve výši 20 tisíc korun, měl by dle Hellomobile nárok na finanční bonus ve výši 1500 Kč, kdežto dle stavební spořitelny pouze na slevu na vstupní úhradě, tedy zřejmě jen 1050 Kč.

3) Formulář Raiffeisen je mnohem lépe zpracován, a to nejen graficky. Po technické stránce bych mu vytkla snad jen maličkost, pokud kliknete na tlačítko „Pokračovat“, tak celá obrazovka ztmavne. Nejprve jsem hledala příčinu v mém počítači, skutečnost však byla naštěstí jednodušší – stačí zarolovat na počátek obrazovky a tam je zájemci nabídnuto dotazovací okno, zda chce smlouvu uzavřít pro dítě. Neznalého uživatele však tato maličkost může dost překvapit a potrápit.

4) Ve formuláři  Hellomobile je informace, že v případě nepřevzetí smlouvy je uživatel údajně povinen zaplatit pokutu ve výši 300 Kč. Takovouto informaci jsem u Raiffeisen stavební spořitelny nenašla, otázkou tedy zůstává, zda jde o ustanovení platné pouze pro smlouvy, uzavřené přes Hellomobile, nebo o ustanovení obecné, které není ve formuláři Raiffeisen stavební spořitelny uvedeno.  K zajímavé situaci by mohlo dojít i v případě, že by nějaký vtipálek vyplnil tento online formulář na někoho jiného. Nevím, jak by byla řešena otázka, kdo a zda vůbec by měl následně tuto pokutu uhradit.

5) Pokud se rozhodnete uzavřít smlouvu přes Hellomobile, dostane se vám informace, že Účastník podpisem této smlouvy zároveň potvrzuje, že byl seznámen s VOP vydanými spořitelnou, které jsou nedílnou přílohou této smlouvy. Když odhlédnu od toho, že pod tímto textem je tlačítko „Závazně založit stavební spoření“ a nejde tedy o podpis smlouvy (k tomu dojde až při návštěvě kurýra), tak jsou problémem právě tyto VOP, na které v celém formuláři není jediný odkaz, takže neznalý zájemce vlastně neví, kde je najít, natož aby byly nedílnou součástí.

6) Formulář Hellomobile umožňuje volbu různé výše cílové částky, kdežto formulář Raiffeisen je nastaven pouze na určenou částku 200 000 Kč. Opět zůstává otázkou, zda jde o chybu, nebo úmysl. S ohledem na výše uvedené tvrzení stavební spořitelny, že bonus je poskytnut formou slevy ze vstupní úhrady je zajímavé, jak může být tato sleva až 1500 Kč, když cílová částka je ve formuláři i v informacích nastavena pevně na 200 000 Kč.

7)  Při vyplňování formuláře Hellomobile je klient nucen zvolit, za jakých podmínek bude smlouva uzavřena, konkrétně za podmínek, uvedených v příloze. Při této volbě má tyto možnosti:
- bez příloh
- příloha 113
- příloha 112
Problém je v tom, že samotné tyto přílohy nejsou k dispozici, jejich absenci nahrazuje po najetí myši na zatrhávací políčko pouhá stručná informace, o jaké přílohy se jedná. Tato informace je navíc u přílohy 112 nesprávná, resp. neúplná, poněvadž neobsahuje vůbec informaci o bonusu ve výši 1500 Kč, ale jen o bonusu 1000 Kč. Opět je otázkou, zda jde o opomenutí, nebo úmysl a klient na tento bonus nárok nemá.

8) V obou formulářích zájemce vyplňuje hodnotu měsíční splátky. U Hellomobile je však odkázán při určení těchto hodnot pouze na své znalosti, kdežto u stavební spořitelny se mu dostane alespoň rámcového poučení o doporučených hodnotách a vlivu těchto hodnot na státní podporu.

9) U Hellomobile je zájemce u vyplňování informace, zda žádá státní podporu mylně informován o její maximální výši, konkrétně je zde ve vyskakovacím okně text: Při volbě ANO může vám být přiznána státní podpora v maximální výši 3000 Kč. Nejen čtenáři našeho serveru ví, že toto už bohužel po zásahu vlády není pravda.

10) Posledním, spíše úsměvným rozdílem je tvrzení o času, který vám vyplnění formuláře zabere. Dle Hellomobile to zvládnete za dvě minuty, dle Raiffeisen na totéž budete potřebovat minuty tři. Pokud máte přečíst podmínky ke smlouvám, nedá se to ani za dvě ani za tři minuty stihnout.

Je poněkud udivující, jestliže se u stejného produktu vyskytuje tak velká řada rozdílů a nesrovnalostí. Z hlediska klienta lze chápat bonusy, které poskytují zprostředkovatelé navíc, aby získali klienty, výsledný produkt vy však měl mít stejné parametry bez ohledu na to, zda byl založen přes zprostředkovatele, nebo přímo u spořitelny. Více: Stavební spoření je nesmrtelné, nedrtí ho ani ohlášené změny

Dvě nabídky s odlišnými parametry

Jak tedy zní odpověď na otázku, položenou v nadpisu článku? Pokud chcete mít nějaké ty dárky a bonusy navíc (termohrnek, 250Kč), volte Hellomobile, Když budete mít štěstí a chuť se dohadovat, možná získáte i plnou částku bonusu 1500 Kč i v případě cílové částky na 200 000 Kč. Pokud chcete mít bezproblémovější uzavření smlouvy a serióznější informace, navštivte raději přímo stránky stavební spořitelny.

Mimochodem, v době publikace článku však už tato akce neplatí. Na webu RSTS se dozvíte toto:

Vážení klienti,
rádi bychom Vás informovali, že uzavřít smlouvu o stavebním spoření On-line ještě v letošním roce můžete nejpozději dne 26. 12. 2010 a návštěva kurýra k podpisu smlouvy musí proběhnout nejpozději do 29. 12. 2010. Po tomto datu nejsme schopni garantovat, že smlouva bude vyhodnocena jako uzavřená ještě v roce 2010.

RSTS vás seriózně informuje, že možnost uzavřít smlouvu online bude možné opět od 1.1.2011. Na webu Hellomobile se to nedozvíte (možná, že to jejich obchodní zástupce stihne včas doručit).

Jak již bylo řečeno v úvodu, stavební spořitelny se snaží získat nové klienty. Je však otázkou, nakolik se jim to bude dařit, pokud na svých stránkách budou uvádět informace, které lze označit minimálně jako sporné. Na webech některých stavebních spořitelen se klienti mohou dočíst, že stavební spoření nabízí vyšší výnos než spořící účty a termínované vklady. O opaku se lze přesvědčit v přehledu termínovaných vkladů, které při 6 letech, což je doba stavebního spoření, nabízejí podstatně výhodnější úroky a to bez dodatečných složitých podmínek. Více: Kam s volným milionem? A to už vůbec nepíšu o jistotách získání státní podpory u stavebního spoření po tom, co vláda předvedla střadatelům v letošním roce. Více: Proč po změnách nespořit na stavebním spoření?

Vyjádření Raiffeisen stavební spořitelny

Raiffeisen stavební spořitelna nemůže souhlasit s tvrzením v článku, že „o tom, že stavební spoření přestává být jednou z nejvýhodnějších forem ukládání peněz, už dnes po zásazích vlády nikdo nepochybuje.“  Řada odborníků z finančního sektoru (jen namátkou např. Vladimír Pikora, Next Finance, Vladimír Fichtner, analytik a finanční poradce a další) sdílí přesvědčení RSTS, že stavební spoření je a zůstane i do budoucna velmi atraktivním spořicím a úvěrovým produktem. Roční výnos je i po všech úpravách státní podpory a zdanění úroků vyšší než 5 procent a úvěr ze stavebního spoření je klientům dostupný s pevnou úrokovou sazbou – v RSTS již od 3,5 procenta – garantovanou po celou dobu jeho trvání. Navíc je stavební spoření pro klienty maximálně bezpečným produktem se stoprocentně pojištěnými vklady až do výše 100 tisíc eur. V kombinaci atraktivního výnosu, všech úvěrových výhod a maximální bezpečnosti vkladů v současné době na trhu nenaleznete produkt, který by svými parametry představoval srovnatelnou nebo dokonce výhodnější alternativu.

Vyjádření k některým z nepřesností v článku

Provozovatel portálu www.hellomobile.cz společnost Zefcom Czech s.r.o. je nezávislý obchodník, s nímž má RSTS uzavřenou smlouvu o obchodním zastoupení. Akční nabídka, kterou představuje společnost Zefcom Czech s.r.o. prostřednictvím portálu www.hellomobile.cz, nemusí být vždy totožná s nabídkou, jež na svých stránkách uvádí RSTS pro spoření On-line.

Raiffeisen stavební spořitelna si zakládá na spokojenosti svých klientů a usiluje o dlouhodobý vztah. Snažíme se o maximálně transparentní zveřejnění kompletních podmínek nabídky. V případě jakýchkoliv dotazů či nejasností je možné kontaktovat naše operátory, telefon je uveden přímo na stránce, a to před i v průběhu vyplňování webového formuláře pro uzavření smlouvy.

Anketa

Jak byste si sjednali smlouvu na finanční produkt přes internet?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).