Hlavní navigace

Proč po změnách nespořit na stavebním spoření?

4. 10. 2010
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

Schválené změny u stavebního spoření ho okradou o veškerou přitažlivost. Jaké úročení stačí na trhu najít, abyste dosáhli stejné výnosnosti? PŘÍKLADY UVNITŘ

Nebude to trvat dlouho a stavební spoření ztratí svou výhodu, kterou si uchovávalo oproti jiným bezpečným vkladovým produktům. Letošní státní příspěvek (vyplacen bude příští rok) klientům stavebních spořitelen o polovinu zkrátí daň a v dalších letech přímo zákon, který upraví její maximální výši na 2000 Kč. Zároveň dojde ke zrušení daňového osvobození úroků ze stavebního spoření. Nově budou podléhat 15% dani. Čtěte více: Zachrání pohádku o stavebním spoření samotné spořitelny?

Achillova pata stavebního spoření

Kromě toho, že klesne výnosnost vkladů na stavebku má tento produkt ještě další nevýhody, které například u spořicích nebo termínovaných účtů nenajdete. Například poplatek za uzavření smlouvy, který je zpravidla ve výši 1 % z cílové částky a dále poplatky za vedení, které činí několik set korun za rok. Kvůli poplatkům se stavební spoření ve srovnání s jinými bankovními produkty již dnes nevyplatí pro spoření několika stokorun měsíčně a až dojde ke snížení státní podpory, tak se nevyplatí ani při vyšších částkách.

Ukázat si to můžeme na příkladu klasického spoření, a to s úrokovou sazbou 2,5 % ročně (2,125 % po zdanění) a 4 % ročně (3,4 % po zdanění). Pro lepší porovnání se stavebním spořením je již počítáno se zdaněním úroků a vkladem 1500 Kč na začátku roku (odpovídá 1% poplatku ze 150 000 Kč cílové částky u stavebního spoření). Ve třetím sloupečku je počítáno s úrokem 7,1 % (6,035 % po zdanění) jako příklad, jak vysoké by muselo být zhodnocení na bankovním vkladu, aby se vyrovnalo stavebnímu spoření za současných podmínek ještě bez krácení státní podpory. Čtěte více: Levné účty bez poplatků a nejvyšší úroky na vkladech. Tipy pro letošní podzim

Roky Úrok 2,5% (2,125% po zdanění) Úrok 4% (3,4% po zdanění) Úrok 7,1% (6,035% po zdanění)
Úroky Splátky Zůstatek Úroky Splátky Zůstatek Úroky Splátky Zůstatek
31.12.2011 244,42 21504 21748,42 391,07 21504 21895,07 694,15 21504 22198,15
31.12.2012 674,7 20004 42427,12 1084,5 20004 42983,57 1943,28 20004 44145,43
31.12.2013 1114,12 20004 63545,24 1801,51 20004 64789,08 3267,8 20004 67417,23
31.12.2014 1562,88 20004 85112,12 2542,9 20004 87335,98 4672,25 20004 92093,48
31.12.2015 2021,18 20004 107137,3 3309,49 20004 110649,47 6161,46 20004 118258,94
31.12.2016 2489,21 20004 129630,51 4102,15 20004 134755,62 7740,55 20004 146003,49

Výsledné částky jsou uváděny po zdanění.

Při výpočtu je uvažována částka 20 004 Kč, která bude vložena rovnoměrně během roku ve splátkách 1667 Kč měsíčně (skutečná výše zhodnocení bude záležet na přesných datech vložení těchto částek).

Stávající stavebko se vyplatí

Obecné srovnání se stavebním spořením není úplně jednoduché. Podmínky stavebních spořitelen nejsou úplně stejné i když jsou si velmi blízké. Úroková sazba produktů zaměřených na spoření se pohybuje ve výši 2 – 2,2 % (výsledné zhodnocení je ale díky státní podpoře a osvobození od daně na úrovni bankovního vkladu s úrokovou sazbou kolem 7 %), roční poplatek za vedení smlouvy se pohybuje 300 Kč a poplatek za uzavření smlouvy je 1 % z cílové částky (některé stavební spořitelny ho odpouštějí u speciálních produktů např. pro děti, nebo při sjednání přes internet). Přesto pro představu uvádíme jeden příklad za všechny. Čtěte také: Stát porovnání výhodnost stavebního spoření s tříměsíčním vkladem 

Datum Měsíc Úhrada Vklad Mimořádný vklad Podpora 2,2 % Úspory % CČ
2011 12 1 780 20 004 1 500 0 215 19 939 13%
2012 24 280 20 004 0 2 991 698 43 352 28%
2013 36 280 20 004 0 3 000 1 213 67 289 44%
2014 48 280 20 004 0 3 000 1 740 91 753 61%
2015 60 280 20 004 0 3 000 2 278 116 754 77%
2016 72 280 20 004 0 3 000 2 828 142 306 94%
2017 73 280 0 0     142 026 94%

Zůstatek začátkem roku 2017 bude 142 026 Kč. Vkladatel ale bude mít ještě nárok na státní podporu ve výši 4064 Kč. Z toho 3000 Kč za rok 2016 (klientovi bude připsána nejpozději do 30. 4. 2017)  a dále 1064 Kč za rok 2017 (tato částka vznikla jako nárok z „přebytků“ v jednotlivých letech, které se vždy převáděly do dalšího roku). Ta bude klientovi poslána v září 2017 (vyplácí se státní podpory pro smlouvy, které jsou ukončeny do 30.6.) na jeho bankovní účet. 

Porovnejte si na serveru Měšec.cz spořicí účty s aktuálními parametry.

Celkem vyplacená částka tak bude 146 091 Kč. Pokud by chtěl klient plnou státní podporu ve výši 3000 Kč, tak stačí, když pošle před ukončením smlouvy na účet svého stavebního spoření ještě 12 694 Kč.

Pokud bychom stejné zhodnocení chtěli dosáhnout na spořícím účtu, musel by mít úrokovou sazbu přibližně 6 %. Ovšem po zdanění, hrubá úroková sazba by musela být ještě o 1,1 % vyšší, tedy asi 7,1 % a to u nás žádná bezriziková investice (která by se tak dala srovnat se stavebním spořením) nenabízí.

Co uděláte (nebo jste již udělali) s končící smlouvou stavebního spoření?

Nové změny všechno změní

Snížení státní podpory a zrušení osvobození od daně ovšem s výhodností stavebního spoření řádně zamíchá. Rázem se mu vyrovná řada termínovaných vkladů a vkladů s výpovědní lhůtou kratší než je 6letá vázací doba u stavebního spoření a s rizikem nižší sankce za předčasné zrušení než hrozí u stavebního spoření.  Čtěte více: Změny ve stavebním spoření očima klienta

Po snížení  podpory a zrušení osvobození od daně vychází celkové zhodnocení (se započítáním snížené státní podpory) stavebního spoření  asi 4 % (úrok na stavebním spoření 2 %, roční poplatek 310 Kč)  až 4,3 % (úrok na stavebním spoření 2,2 %, roční poplatek 280 Kč)  po zdanění, tedy asi 4,7 % až 5 % před zdaněním. Tomu již mohou termínované vklady a účty s výpovědní lhůtou v záložnách konkurovat a to s kratší vázací lhůtou a menšími sankcemi při předčasném zrušení.

Porovnejte si na serveru Měšec.cz termínované účty.

V následujícím příkladu počítáme s aplikací nových podmínek u stavebního spoření, tedy zdaněním úroků 15 % a podporou ve výši 2000 Kč.

skoleni_21_6

  Stavební spoření (2,2 %p.a., poplatek 280 Kč ročně Vklad 5 % p.a. (4,25 % po zdanění) Stavební spoření (2 % p.a., poplatek 310 Kč ročně) Vklad 4,7 % (3,995 % po zdanění)
Roky Úroky Splátky Zůstatek Úroky Splátky Zůstatek Úroky Splátky Zůstatek Úroky Splátky Zůstatek
31.12.2011 181,8 20004 19905,8 488,84 21504 21992,84 164,76 20004 19858,76 459,5 21504 21963,5
31.12.2012 584,21 20004 42214,01 1359,78 20004 43356,62 530,3 20004 42083,06 1277,02 20004 43244,52
31.12.2013 1001,37 20004 64939,38 2267,74 20004 65628,36 908,11 20004 64685,17 2127,2 20004 65375,72
31.12.2014 1426,34 20004 88089,72 3214,29 20004 88846,65 1292,35 20004 87671,52 3011,34 20004 88391,06
31.12.2015 1859,25 20004 111672,97 4201,07 20004 113051,72 1683,12 20004 111048,64 3930,8 20004 112325,86
31.12.2016 2300,26 20004 135697,23 5229,78 20004 138285,5 2080,53 20004 134823,17 4887 20004 137216,86
 2017 567,32   138260       500,92   137320      

U stavebního spoření je počítáno s připisováním (a tedy i úročením) státní podpory vždy k 30. 4. daného roku. V celkové (tučně vyznačené) částce je u stavebního spoření počítáno i s připsáním státní podpory za rok 2016 (2000 Kč) a poměrné části za rok 2017 i když obě podpory budou připsány později. Nárok na státní podporu za rok 2017 vznikne z úroků (po odečtení poplatků), které v daných letech spolu s vklady přesahují částku 20 000 Kč (maximální částka ze které může být v každém roce poskytnuta státní podpora), protože nárok na státní podporu se převádí do dalších let. Čtěte také: Peníze ze stavebka nedostanete hned. Spořitelna je předtím ještě využije pro sebe

Z daného příkladu je vidět, že po snížení státní podpory a zdanění úroků, je výhodnost stavebního spoření rázem ta tam. Lze sice počítat s marketingovou podporou stavebních spořitelen a vysoce účinným přímým prodejem, kde místo faktů hraje roli zejména psychologie prodeje, ale přesto zcela jistě dojde k prudkému poklesu vkladů, zejména vzhledem k faktu, že 75 % smluv je již po vázací době (doba, po které je možné smlouvu bez sankcí v podobě ztráty nároku na státní podporu, zrušit). Částečně by mohlo pomoci snížení nebo odpuštění poplatků. To některé stavební spořitelny uplatňují v rámci akčních nabídek již dnes pro určité věkové skupiny nebo při sjednání přes internet. Možnosti v této oblasti nejsou ještě zcela vyčerpány.

Autor článku

Neúnavný přispěvatel do diskuzních fór na českém internetu je zároveň moderátorem diskusí na serverech Měšec.cz a FinExpert.cz.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).