Hlavní navigace

Dar platební kartou je risk. Peníze lze vymáhat zpět

21. 12. 2016
Doba čtení: 10 minut

Sdílet

 Autor: Shutterstock
Aktualizováno 21. 12. 2016 16:38
Youtubeři. Fenomén mladých lidí vydělávajících na reklamách a darech fanoušků natáčením videí. Fatty Pillow se ale spálil, když přijal dar kartou. A jako bonus získal nesmyslnou exekuci.

Doba jde dopředu. Zatímco před několika desetiletími si lidé přáli vystudovat a být právníkem, lékařem nebo učitelem, dneska jsou přání mladých lidí leckdy odlišná. Kde je vůle, je i cesta. A tak se dnes lidé živí například i tím, že natáčejí videa a nahrávají je na internet. Třeba na YouTube, z čehož se postupně vyklubalo povolání youtuber.

Způsob a detailní mechanismus, jakým jsou tito lidé placeni, nechme stranou. Jednou z možností, jak v roli youtubera přijímat za svá videa peníze, jsou dary. Princip je jednoduchý. Vy natočíte video a přidáte jej na svůj kanál na YouTube. Někomu se vaše práce natolik zalíbí, že vás bude chtít finančně podpořit. Zašle vám tedy dar pomocí platební karty nebo PayPalu. Částka je libovolná, záleží jen na přispěvateli-fanouškovi, kolik vám je ochoten poslat. Tato cesta ale může být zrádná.

Co když si ale po čase (týdnu, měsíci, roce) přispěvatel-fanoušek rozmyslí, že vám peníze poslat nechtěl a chce je zpět? Nebo si vymyslí, že mu karta byla odcizena a tuto transakci neprovedl? Vy jste v tu chvíli v roli obchodníka, který provozuje činnost, co ho baví a přijímá mimo jiné příspěvky od fanoušků. O tom, v jakém rozpoložení byla osoba, co peníze posílala, zda to udělala dobrovolně, nebo pod nátlakem okolí, nevíte nic. Vidíte jen stav vašeho účtu a peníze, které vám jednotliví fanoušci zaslali. Případ podobný tomu, co popisujeme, se stal českému youtuberovi.

Mohlo by se zdát, že jde o poměrně jednoduše zodpověditelnou otázku. Jednou zaplatil, tak má smůlu. V obchodě s potravinami se přece také nejde po měsíci hádat, že nakoupil jaksi omylem a chce zpět peníze. Realita je ovšem trochu jinde.

Sám Karel Sivák alias Fatty Pillow svůj příběh o daru a bonusu v podobě nesmyslné exekuce popisuje v tomto videu:

Panu Sivákovi někdo zaslal přibližně před rokem peněžní dar platební kartou, a to prostřednictvím systému PayPal. Zmíněný youtuber dar na svém účtu zaregistroval a peníze použil. Po více než roce ale dárce zašel na Policii ČR a oznámil jí, že mu byla před rokem tato platební karta odcizena. Dar zmíněnému youtuberovi prý neposlal údajný dárce, ale zloděj, který se platební karty zmocnil.

Policie ČR se na základě informací rozhodla peníze z účtu youtubera strhnout a vrátit dárci, ale protože na účtu bylo necelých 6000 Kč a zmíněný dar byl ve výši přibližně 16 000 Kč, uvalila Policie ČR na účet youtubera exekuci.

Celá situace je o to zajímavější, že při uvalení exekuce navíc došlo ke zjevné chybě, kvůli které byla uvalena nikoli ve výši původního daru (16 000 Kč + výlohy), ale ve výši 33 333 333 Kč.

Zneužitá karta

Ideální stav nastává ve chvíli, kdy vám fanoušek pošle peníze zcela vědomě, úmyslně, chtěně a nijak tuto situaci dále nerozporuje. V takovém případě jsou všichni spokojeni. Ne vždy to ale takto dopadá. Nepříjemné scénáře mohou nastat v zásadě dva.

Někdo odcizí platební kartu, anebo získá data o ní. Prostřednictvím darů a příspěvků bude testovat, jestli jsou na platební kartě peníze, to je totiž typický scénář podvodů s kartami. Bude přispívat malými částkami, zda mu to karta dovolí. Oprávněný držitel karty podá reklamaci, a pokud ji vydavatel karty vyhodnotí jako oprávněnou, peníze se mu vrátí zpět na kartu, resp. účet k ní napojený.

Já to nebyl!

Ve druhém případě vám peníze skutečně zašle váš fanoušek. Platbu může uskutečnit vlastní kartou, nebo cizí (nejčastěji rodiče apod.), kdy opět skutečný držitel neví o tom, že někomu přispívá. Váš fanoušek si ale po pár dnech svůj dar rozmyslí a nabude dojmu, že udělal hloupost, anebo mu to „vysvětlí“ rodič. Rozhodne se tedy transakci reklamovat a doufá, že se mu peníze vrátí.

Aby zvýšil šance na úspěch, svoji reklamaci podpoří trestním oznámením na neznámého pachatele, který mu peníze „ukradl“. Nebo to za něj udělá skutečný držitel karty.

Oba scénáře končí reklamací. Co se bude dít dál?

Jak probíhá reklamace

Zeptali jsme se vydavatelů karet, jak by případnou situaci řešili, kdyby k ní došlo s jejich platební kartou. Reakce oslovených vydavatelů karet na takové scénáře nejsou zcela jednotné.

Raiffeisenbank se k situaci staví jednoduše. Reklamace je řešena vždy s ohledem na smluvní ujednání mezi obchodníkem (youtuberem) a poskytovatelem terminálu/brány. Standardně pokud je obchodní místo 3D, reklamace z důvodu zneužití by při řádné 3D autorizaci vůbec neměla vzniknout. Autorizace bude buď zamítnuta – v takovém případě by nemělo k zaúčtování vůbec dojít – nebo povolena – pak ji držitel karty plně autorizoval (ekvivalent autorizace s PINem) a reklamace mu bude zamítnuta, říká Petra Kopecká, tisková mluvčí Raiffeisenbank.

Co se týče druhého případu, tedy situace, kdy si fanoušek svůj příspěvek rozmyslí, je postup následující. V takovém případě je fanoušek povinen kontaktovat obchodní místo, tedy příslušného youtubera, a s ním se domluvit. Reklamační práva pak vyplývají z této komunikace. Např. obchodník přislíbí kredit a nepošle apod. Zároveň záleží na obchodních podmínkách příjemce platby, které by měl před dokončením transakce držitel karty vždy akceptovat, dodává Petra Kopecká.

Raiffeisenbank tak bude řešit situaci takto: Pokud došlo k 3D autorizaci, platba je provedena řádně a je platná. Reklamace není možná. Pokud si svůj dar rozmyslíte, je další postup otázkou domluvy mezi vámi a youtuberem.

UniCredit Bank se k situaci staví mírně odlišně. Pokud dojde k autorizované platbě zcizenou nebo ztracenou kartou, například prostřednictvím služby, jako je PayPal, která nevyužívá zabezpečení formou 3D Secure při všech platbách, má klient možnost se bránit po blokaci karty podáním trestního oznámení, říká Petr Plocek, tiskový mluvčí UniCredit Bank.

Pokud se následně prokáže, že vaše karta byla skutečně odcizena, lze považovat příjemce peněz, v tomto případě youtubera, za někoho, kdo se bezdůvodně obohatil. A jako obchodník je pak povinen vrátit peníze zpět. Záleží ale na právní interpretaci, o které v těchto případech nerozhoduje banka, ale soudy, říká Petr Plocek.

Pravidla přežití s dary pro youtubery

UniCredit Bank zároveň doporučuje, abyste coby youtuber/-ka vydělávající si na živobytí touto činnosti dodržovali několik pravidel:

  • Seznámit se s podmínkami služeb, které využíváte jako zprostředkovatele peněžních darů.
  • Zvážit, zda umožníte fanouškům posílat peníze přes služby typu PayPal, které nevyžadují ve všech případech autorizaci prostřednictvím 3D Secure.
  • Ověřit si odesílatele daru a otázat se, zda vám skutečně chtěl peníze poslat.
  • Neutratit peníze ihned, ale počkat kvůli případné reklamaci.

Ale ani to vás však nemusí ochránit. Fanoušek se může dar/transakci rozmyslet i za rok, případně svůj souhlas odvolat. A někdy jsou prostě veškerá bezpečnostní opatření, která učiníte, krátká. A ne vždy je možné si s dárcem ověřit, jestli je dar míněný vážně. Obchodník obdrží pouze informace o příjemci zboží. Majitel platební karty není povinný uvádět údaj pro provádění tohoto typu transakcí. Pokud má obchodník obavy či špatné zkušenosti, doporučuji obrátit se na společnost, jejímž prostřednictvím obchodník akceptuje PK, a domluvit se na bezpečnostní politice, říká Michal Teubner, tiskový mluvčí Komerční banky.

Kartové společnosti: je to věc vydavatele

Společnost Visa deleguje zodpovědnost v takových situacích na jednotlivé banky a dává od řešení ruce pryč. Nároky na vrácení peněz jsou vyřizovány vždy bankou držitele platební karty. Rolí společnosti Visa je v rámci tohoto procesu chránit zájmy držitele karty například v situacích, kdy mu byly strženy prostředky za již stornovanou platbu nebo když objednané služby či zboží nebylo doručeno nebo neodpovídalo objednávce a smlouvě. Je pak na bance držitele platební karty, zda rozhodne, že mají být v konkrétním případě držiteli karty prostředky vráceny, či nikoliv. Obecně doporučujeme poškozeným, aby v podobných případech co nejdříve kontaktovali svou banku. Ta poté rozhodne, zda má majitel karty v konkrétní situaci na vrácení peněz právo, či nikoliv, říká Marcel Gajdoš, country manažer společnosti Visa pro Českou republiku a Slovensko.

Společnost MasterCard se na to dívá stejnou optikou. Vše musí řešit vydavatelské banky: Společnost MasterCard se vašimi dotazy pečlivě zabývala, ale s ohledem na to, že nejsou k dispozici všechny potřebné aspekty ke kvalifikovanému posouzení, tak se Vám omlouvá. MasterCard doporučuje požádat o stanovisko předmětnou vydavatelskou banku držitele platební karty.

Klíč řešení je v 3D Secure

Pravda je ovšem ještě trochu jinde. Velice totiž záleží na tom, zda banka odesílatele a banka příjemce používají 3D Secure, nebo ne. Zjednodušeně napsáno, v případě sporu o neautorizované transakci při platbě na internetu platí, že pomyslný Černý Petr zůstává straně, která používá horší zabezpečení. Jde o vztah mezi vydavateli karet a akceptanty, držitel karty do toho nemá jak zasáhnout a proces běží na pozadí za ním.

Kartové společnosti MasterCard a Visa stanovily pravidla pro on-line transakce a v současné době motivují, ale nenutí vydavatele karet i akceptanty, aby obě strany přešly na vyšší formu zabezpečení pomocí 3D Secure. Pokud je daný obchodník i karta v tomto režimu, držitel karty vždy transakci potvrzuje SMS kódem, a taková platba je pak nerozporovatelná. Obchodník 100% jistotu proplacení.

Pokud ale jedna ze stran zabezpečení 3D Secure nepoužívá, což držitel karty/obchodník nemá jak ovlivnit, v případě zneužití karty ponese náklady a rizika ze zneužití strana bez zabezpečení. Opakuji, že si popisujeme interní procesy mezi vydavateli karet a akceptanty, který jde mimo držitele karty. Ukážeme si to na příkladech.

Příklad 1: Karta i obchodník v 3D Secure

Adam má platební kartu od Banky A, která používá 3D Secure. Každou platbu na internetu tak potvrzuje SMS kódem zaslaným na mobil. Adam zaplatí u obchodníka, který má smlouvu s Bankou B, a ta 3D Secure rovněž používá. Pokud by si Adam po měsíci rozmyslel, že transakci kartou u daného obchodníka neprovedl a chtěl ji reklamovat, resp. rozporovat, jeho reklamace bude neúspěšná a obchodník má peníze jisté.

Příklad 2: Karta v 3D Secure, obchodník ne

Adam však zaplatí u dalšího obchodníka, který má smlouvu s Bankou C, a ta 3D Secure nepoužívá. Po pár dnech či měsících bude Adam transakci reklamovat s tím, že danou transakci neprovedl, resp. neautorizoval. Banka A, u které má Adam kartu, postoupí reklamaci Bance C, se kterou má smlouvu obchodník. Banka A bude chtít doložit, že transakce Adama byla řádně provedena a že byla v režimu 3D Secure. Protože však Banka C toto zabezpečení nepodporuje, Banka A požádá Banku C o tzv. chargeback (zpětné zaúčtování). Ten se podle pravidel karetních společností automaticky provede a peníze se připíšou zpět na účet Adamovi. Obchodník pak bude muset Bance C peníze vrátit zpět. Z pohledu kartových společností MasterCard a Visa je to logické, vydavatel karty, který investoval do zabezpečení karetních transakcí, je ve výhodě oproti vydavateli či akceptantovi, který do zabezpečení neinvestoval a přijímá tak možná rizika při následných reklamacích.

Příklad 2: Karta v 3D Secure není, obchodník ano

Funguje to i opačně. Když u obchodníka s 3D Secure zaplatí držitel karty bez 3D Secure a následně bude transakci reklamovat, smůlu bude mít vydavatel karty, který na kartě 3D Secure nezavedl a obchodníkovi peníze zůstanou.

Reklamace je mezi vydavatelem karty a držitelem

Jak se ale zachová Banka A k Adamovi a Banka C k obchodníkovi, je už jiný příběh. To je smluvní vztah mezi nimi a ten proces kartové společnosti nemají jak ovlivnit. V praxi se tak může stát, že Banka A problém přehodí na Adama, tomu zůstane v ruce Černý Petr a bránit se bude muset u Finančního arbitra či žalobou. Podobně to platí u obchodníka.

Tip do článku - účto fakturace duben

Abyste měli peníze jisté

Pokud budete v pozici youtubera, který přijímá dary pomocí platebních karet, resp. platebních portálů, je pro vás nanejvýš výhodné zajistit si přijímání darů prostřednictvím té banky, která 3D Secure používá. Pokud platba proběhne, je pak nerozporovatelná a vy máte 100% jistotu, že peníze patří jen vám a nemusíte se bát jejich případného vracení.

Jestliže jste v pozici fanouška, který odeslal peníze a transakci si rozmyslel, máte i přes to, že je transakce plně autorizována, možnost poprosit daného příjemce daru o návrat peněz. Pak ovšem záleží pouze na vůli či nevůli příjemce, jestli peníze vrátí. V tu chvíli je to jen jeho dobrá vůle, nikoli povinnost.

Autor článku

Psaním jsem skloubila své znalosti ze studií financí a žurnalistiky. Ráda se učím nové věci, tančím a běhám.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).