Hlavní navigace

Daně a smrt. Omlouvá smrt z placení daní, nebo ne?

20. 8. 2021
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

 Autor: Depositphotos Inc.
Jaké daňové povinnosti přecházejí ze zemřelého na dědice? Jak se pak dědicové podílejí na jejich splnění a zaplacení? Jak se zříct předluženého dědictví?

Dědici, ať už plni zármutku ze smrti jim blízké osoby, nebo třeba i v radosti z majetku, který nabývají děděním, si ne vždy uvědomují, že nestačí jen zařídit a vypravit pohřeb a dosáhnout vyřízení pozůstalosti, tedy toho, aby bylo zřejmé, co komu z majetku – aktiv, ale i případných pasiv – připadne. Pozůstalí dědici musejí řešit i daňové povinnosti. A tím nemáme na mysli placení daně dědické, protože ta byla zrušena. (Ovšem nabytí dědictví není zadarmo, nelze zapomenout na notářské poplatky, viz Notáři si z dědictví ukrojí více. Zvyšují se notářské poplatky.)

Máme na mysli daňové povinnosti zůstavitele, po němž se dědí. Daňové povinnosti nezanikají úmrtím daňového subjektu – fyzické osoby, člověka, nýbrž přecházejí na jeho dědice.

Přechod daňové povinnosti

Přechodem daňové povinnosti se rozumí přechod práv a povinností daňového subjektu (§ 239 daňového řádu (zákon č. 280/2009 Sb.), tj. např. povinnosti podat daňové přiznání, povinnosti k úhradě daně, povinnosti podat daňové tvrzení, resp. práva nahlížet do daňového spisu, práva podávat opravné prostředky apod.

Ovšem vyřízení dědictví nějakou dobu trvá, a tak se vůči dědicům neuplatní sankce za pozdní zaplacení daně, které vzniklo v důsledku prodlení s vyřízením pozůstalosti. Po dobu od smrti zůstavitele do skončení řízení o pozůstalosti se (podle § 239a odst. 5 daňového řádu) staví běh lhůty k placení daně. Nicméně lhůty pro plnění dalších povinností jsou poměrně krátké a přísné (§ 239b odst. 4 a 5 daňového řádu).

Pro účely správy daní se na právní skutečnosti hledí tak, jako by zůstavitel (= zemřelý člověk) žil do dne předcházejícího dni skončení řízení o pozůstalosti. Daňovou povinností zůstavitele se tak v této souvislosti, pokud jde o přechod daňové povinnosti, pro účely správy daní rozumí daňová povinnost vzniklá zůstaviteli do dne předcházejícího dni skončení řízení o pozůstalosti.

Daňová povinnost zůstavitele přechází na jeho dědice rozhodnutím soudu o dědictví; dědic tak získává postavení daňového subjektu namísto zůstavitele. Pokud je dědiců více, přechází na ně společná daňová povinnost.

Daňové dluhy z ní vzešlé hradí dědicové společně a nerozdílně v rozsahu podle občanského zákoníku. Pro daňovou pohledávku, která vzniká v důsledku daňové povinnosti zůstavitele, však, jak už jsme naznačili, neběží lhůta pro placení daně ode dne smrti zůstavitele do dne skončení řízení o pozůstalosti.

Plnění daňové povinnosti

Osoba spravující pozůstalost plní daňovou povinnost zůstavitele, a to vlastním jménem na účet pozůstalosti. Pokud je daňovou povinnost zůstavitele povinno plnit více osob spravujících pozůstalost, plní ji tyto osoby společně a nerozdílně.

Pojmem osoba spravující pozůstalost zní poněkud složitě. V praxi je finančními úřady akceptováno, že osobou spravující pozůstalost je jeden z dědiců, o němž se dědicové dohodnou. Pokud k této dohodě nedojde, určí osobu spravující pozůstalost správce daně – finanční úřad.

Daňovou povinnost zůstavitele přitom spravuje správce daně, který byl příslušný ke správě této povinnosti v den smrti zůstavitele. U něj se tedy např. podává daňové přiznání. Lhůty pro daňová tvrzení upravuje § 239b odst. 4 a 5 daňového řádu. Je-li soudem nařízena likvidace pozůstalosti, lhůty pro plnění povinností likvidačním správcem upravuje § 239c daňového řádu.

Někdy to může být složité a pozor na předlužené dědictví

Jistě vás jako první napadne, že takhle je třeba splnit povinnosti, které za svého života nestihla splnit vůči správci daně podnikající fyzická osoba, pokud jde třeba o daň z příjmu. Nicméně některé dědice by mohla zaskočit třeba i již zrušená daň z nabytí nemovitých věcí, kterou zemřelý poplatník neuhradil a zůstal dlužen daňové správě. (O daňových povinnostech spojených s prodejem, resp. koupí nemovitosti jsme psali v souvislosti se zrušením daně z nabytí nemovitých věcí v článku Kdy zaplatíte z příjmu z prodeje nemovitosti daň?)

Pak, pokud nemovitost mezitím třeba dále prodal a utržené peníze nejsou předmětem dědictví, nebo byla nemovitost znehodnocena, je na místě značná opatrnost (viz Jak se „zbavit“ rizikového dědictví s dluhy?) a přichází v úvahu i zřeknutí se dědictví.

skoleni_13_10

O obraně před odpovědností za dluhy v podobě soupisu dědictví píšeme v článku Jaké máte možnosti, když nechcete dědit? a podrobně o všem, co vás může zajímat v souvislosti s problematickým, rizikovým a předluženým dědictvím, v článku Předlužené dědictví jako danajský dar. Jak a kdy správně odmítnout dědictví?

Ovšem právě u zprvu zmíněné daně z příjmů může být dohledávání a shromažďování podkladů po zemřelé osobě velmi obtížné, přitom je ale nutné respektovat lhůty pro plnění daňových povinností.

Autor článku

Nenadávejte právníkům, zákony netvoří zdaleka jen oni. Oni je pak jen zašmodrchávají ve prospěch svých klientů, třeba zrovna vás. Budu se však snažit vám je vysvětlovat.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).